O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Altar
Crucifix
Tabernacle
Presider’s Chair
Lectern/Ambo
Credence Table
Baptismal Font
Chalice/Kalis- pinaglalagyan atiniinuman ng itinalagang alak sa Misa.Mula sa salitang latin na calix, nanangangahulugang k...
Paten/Patena- hugis platitonglalagyan ng malaking ostiya.Karaniwang nakalagay sa ibabawng kalis. Galing sa salitang griyeg...
Lavabo Set/Pitcher and Basin-ito ay ginagamit sa paghuhugasng kamay ng pari mataposmaihanda ang mga alay, atmaaari rin nam...
Monstrance/Ostensoryo- ito aysisidlan ng Banal na Sakramento parasa pagtatanghal at pagbabasbas sapamamagitan ng Banal naS...
Holy Oil Container/Oil Stock-lalagyan ng ng mga banal nalangis: langis para sa may sakit,langis para sa mga ihahanda sapag...
Aspersorium/Aspergillium/HolyWater Container- ito ay lagayan ngBanal na Tubig (Holy Water) naginagamit sa pagbabasbas. Ang...
Thurible/Insensaryo- ito ay isang metalna nalalagyan ng kamanyang/insensoang baga sa loob nito . Ginagamit ito sapagprusis...
Bell- ginagamit ito upangmakatawag pansin sa mganagsisimba at ituon nila angkanilang pansin sa ginagawa sadambana, lalo na...
Ciriales/Seryales- ito ay binubuong isang krus, at dalawangkandila na nakalagay samahabang kahoy o bakal atginagamit upang...
Sacramentary Stand- ito ayipinapatong sa ibabaw ng altarupang patungan ngsakramentaryo o maliit na misal.Maaari itong gawa...
Paschal Candle- sumisimbolokay Kristong muling nabuhay,na siyang pinagmumulan ngkaliwanagan. Wala ng kandilasa pagbasa ng ...
Sacramentary/Sakramentaryo-aklat na naglalaman ng panalanginsa Misa sa anumang pagkakataon,wastong pagdiriwang, at mgapang...
Gospel Book/Evangelary- aklat nanaglalaman ng Mabuting Balita naipinahahayag ng pari o diyakonotuwing araw ng Linggo, mgak...
Ordo- aklat ng taunangkalendaryo ng simbahan nanaglalaman ng araw ngkapistahan, at iba pang mgagawain ng simbahan. Dito ri...
Altar Cloth/Mantel ngDambana- puting telang linenna ginagamit na pantakip sadambana (altar).Corporal- hugis parisukat napi...
Purificator- Mula sa salitangugat na purify na ang ibigsabihin ay linisin. Ito ayginagamit upang tuyuin atpunasan ang mga ...
Finger Towel/Towel- isang piraso nglinen/bimpo na ginagamit upangtuyuin ang kamay ng pari sapaghuhuga s niya ng kamay mata...
Cassock/Sutana
Cassock/Sutana- ito angmahabang kasuotan na siyangtanda ng katayuan ng mgatagapaglingkod ng simbahan ong isang seminarista...
Cassock of theBishop/Sutana ngObispoMost Rev. Gabriel V. Reyes, D.D.Bishop of Diocese of AntipoloMost Rev. Francisco de Le...
His Eminence Luis Antonio G.Cardinal Tagle, D.D.Archbishop of Archdiocese of ManilaCassock of theCardinal/Sutana ngCardina...
Pope Emeritus Benedict XVICassock of thePope/Sutana ng SantoPapa“The Visible Head of the Church”Color: White
Alb/Alba- ito ay putingdamit(panloob ng pari kungnagmimisa), mahaba atmaluwang ang manggas athanggang sakong.Kailangan ito...
Chasuble/Kasulya- ito ang panlabas nakasuotan ng pari tuwing magmimisa.Maaari itong magtaglay ng kulay nahinihingi ng pana...
Chasuble-Alb/KasulyangAlba- ito ay isa ring alba naniyaring may higit nakaluwagan upang magmukharing kasulya, at karaniwan...
Stole/Estola- makitid at mahabangbalabal na isinusuot ng Obispo, Pariat Diyakono sa pagdiriwang ngLiturhiya. Ito ay sagisa...
Cincture/Pamigkis- ito ay mala-lubid na taling ginagamit upangmaiayos ang pagkakasuot ng albadahil ang yari nito ay maykal...
Cope/Kapa- damit na ginagamitng pari sa pagprusisyon, sahalip na kasulya na ginagamitsa Misa. Maaari nitong taglayinang ku...
Surplice/Sobrepelis-kasuotang ipinapatong saibabaw ng sutana, lalo natuwing naglilingkod. Ito aydamit na may habanghanggan...
Dalmatic/Dalmatika-kasuotang ito ay paralamang sa mga diyakono,isinusuot sa ibabaw ngalba at estola. Ang ngalannito ay tin...
Episcopal Ring- singsing nasumasagisag ng kanyangkatapatan sa kanyangnasasakupang Diyosesis.The Popes ring, known as theF...
Pectoral Cross- kwintas ngobispo na may haba ng 6 inch. naisinusuot sa ilalim ng mgaliturhikal na kasuotan.
Bishop’s Staff/Crosier- mula sa salitanglatin na crocia, na ibig sabihin ay pang-kawit. Ito din ay sumisimbolo ngkanyang k...
Skull Cup/ZucchettoFor Bishops For PopeFor Cardinals For Priests
Miter/Mitre/Mitra-sombrero ng obispo nanagpapakita ng kanyangpangnguna sa mgapagdiriwang.Episcopal Ordination
BirettaThis is an optional for clergy whi are celebrating mass
Pallium- isinusuot ng mgaArsobispo, Cardinal, at SantoPapa sa mga Banal napagdiriwang.
Six Crosses=Wounds of Jesus Christ“Y” shaped=Way of the Lost SheepPins=Nails
“Ut In Omnibus Glorificetur Dei”So that in all things, God may be Glorified
Sacred vessels, books, vestmets
Sacred vessels, books, vestmets
Sacred vessels, books, vestmets
Sacred vessels, books, vestmets
Sacred vessels, books, vestmets
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Sacred vessels, books, vestmets

30.228 visualizações

Publicada em

Basics about Sacred Vessels, Books, Vestments + Parts of the Sanctuary + Insignia of Bishops

Publicada em: Espiritual, Tecnologia, Negócios

Sacred vessels, books, vestmets

 1. 1. Altar
 2. 2. Crucifix
 3. 3. Tabernacle
 4. 4. Presider’s Chair
 5. 5. Lectern/Ambo
 6. 6. Credence Table
 7. 7. Baptismal Font
 8. 8. Chalice/Kalis- pinaglalagyan atiniinuman ng itinalagang alak sa Misa.Mula sa salitang latin na calix, nanangangahulugang kopa o mangkok.Ciborium/Siboryo- ito ay sisidlan ngmga maliliit na ostiyang ipinamahagi satao sa komunyon at inilalagak ang mganatira sa tabernakulo. Mula sa salitanggriyego na kiborion (kiborion), isangkopang inuman na siyang hugis nito.
 9. 9. Paten/Patena- hugis platitonglalagyan ng malaking ostiya.Karaniwang nakalagay sa ibabawng kalis. Galing sa salitang griyegona patene (patene), na ang ibigsabihin ay platito o mangkok.Cruets/Binahera- ito ay anglalagyan ng mga alak at tubigpara sa Misa. Kinakailangangmadaling makilala kung alin angnaglalaman ng alak at tubig.
 10. 10. Lavabo Set/Pitcher and Basin-ito ay ginagamit sa paghuhugasng kamay ng pari mataposmaihanda ang mga alay, atmaaari rin namang matapos ngkomunyon sa mga tao.Pyx- ito ay maliit na sisidlan ng Banal naSakramento na ginagamit sa pagdadalang komunyon sa maysakit. Hango sasalitang griyego na pruxis (pruxis), nanangangahulugang isang sisidlangkahon.
 11. 11. Monstrance/Ostensoryo- ito aysisidlan ng Banal na Sakramento parasa pagtatanghal at pagbabasbas sapamamagitan ng Banal naSakramento. Ang tawag dito ay hangosa salitang latin na monstrare oostendere na ang kahulugan ayipakita.Lunette/Luna- ito ay sisidlangpinag-iipitan ng Banal naSakramento, upang ito ay tumayohabang nasa ostensoryo. Luna-sapagkat ito ay hugis buwan.
 12. 12. Holy Oil Container/Oil Stock-lalagyan ng ng mga banal nalangis: langis para sa may sakit,langis para sa mga ihahanda sapagbibinyag, at Langis ng krisma.Sa kaliwa; imahen ngpagdiriwang ng Misa ng Krisma.
 13. 13. Aspersorium/Aspergillium/HolyWater Container- ito ay lagayan ngBanal na Tubig (Holy Water) naginagamit sa pagbabasbas. Angtawag dito ay galing sa simula ngantipona sa pagwiwisik (Salmo50:9) na naisalin sa wikang Latinbilang “Asperges me…”Communion Plate- ginagamit itoupang saluhin ang mga mumo nanalalaglag sa pagbabahagi ngkomunyon. Hawak ito ng mgatagapaglingkod sa ilalim ng baba ngnangongomunyon o sa may ilalim ngkamay kung sa paraang ito niyatatanggapin ang komunyon.
 14. 14. Thurible/Insensaryo- ito ay isang metalna nalalagyan ng kamanyang/insensoang baga sa loob nito . Ginagamit ito sapagprusisyon, pagbabasbas o pagsamba saBanal na Sakramento. Hango sa salitang latinna thus, na ang ibig sabihin ay insenso.Thurifer- tawag sa taongmay hawak ng insensaryo.Incense Boat/Lalagyan ngInsenso- metal na sisidlan ngkamanyang/insenso naginagamit sa pag-iinsenso. Maykasama itong kutsarita upangmakapaglagay ng insenso sainsensaryo. Incense boat- dahilsa hugis bangka ito.
 15. 15. Bell- ginagamit ito upangmakatawag pansin sa mganagsisimba at ituon nila angkanilang pansin sa ginagawa sadambana, lalo na angmahahalagang bahagi nito.Matraka- ito ay kahalili ng bell mulapagkatapos ng pag-awit ng Papuri saMisa ng Huling Hapunan hanggangbago magdiwang ng Misa ng Pasko ngPagkabuhay. Karaniwang gawa ito sakahoy.
 16. 16. Ciriales/Seryales- ito ay binubuong isang krus, at dalawangkandila na nakalagay samahabang kahoy o bakal atginagamit upang pangunahan angprusisyon. Hango sa salitang kastilana cirio na ang kahulugan aymalaking kandila.Processional Candles/KandilangPamprusisyon- ito ay matayog atmagkaparis na lalagyan at kandilangdinadala ng dalawang sakristan sapagpuprusisyon sa simula at wakas ngMisa, gayun din sa pagpapahayag ngMabuting Balita (maliban kungpanahon ng Pasko ng Pagkabuhay) atsa bahagi ng konsegrasyon.
 17. 17. Sacramentary Stand- ito ayipinapatong sa ibabaw ng altarupang patungan ngsakramentaryo o maliit na misal.Maaari itong gawa sa kahoy ometal.Altar Candles/Mga Kandila sa Altar-ito ang mga kandilang nakalagay sapaligid ng dambana bilang sagisagng ating pananampalataya sapananatili ni Kristo sa atingsambayanan lalo na sa ginaganap napagdiriwang. May iba’t-ibang antasng pagdiriwang; dalawa-karaniwang araw, apat-kapistahan,anim-dakilang kapistahan, at pito-tuwing may obispo.
 18. 18. Paschal Candle- sumisimbolokay Kristong muling nabuhay,na siyang pinagmumulan ngkaliwanagan. Wala ng kandilasa pagbasa ng Mabuting Balita.
 19. 19. Sacramentary/Sakramentaryo-aklat na naglalaman ng panalanginsa Misa sa anumang pagkakataon,wastong pagdiriwang, at mgapangkalahatang pagdiriwang . Itoang ginagamit ng pari nakaraniwang nakalagay sa dambana.Lectionary/Leksyonaryo- aklat nanaglalaman ng lahat ng pagbasangipinahahayag sa Misa: Unang Pagbasa,Salmong Tugunan, Ikalawang Pagbas, atMabuting Balita. Ito ang ginagamit ng Lektorsa pagpapahayag ng Salita ng Diyos. Hindi itodinadala sa prusisyon sa pasimula ng Misa.
 20. 20. Gospel Book/Evangelary- aklat nanaglalaman ng Mabuting Balita naipinahahayag ng pari o diyakonotuwing araw ng Linggo, mgakapistahan at iba pang pagdiriwang.Ito ay dinadala ng Diyakono saprusisyon sa pasimula ng Misa. Maaariring dalhin ng Lector kung walangDiyakono.Missalette/Maliit na Misal-maliit na aklat na naglalamanng mga panalangin, pagbasa atawit para sa mga Misa sanakatakdang panahon.
 21. 21. Ordo- aklat ng taunangkalendaryo ng simbahan nanaglalaman ng araw ngkapistahan, at iba pang mgagawain ng simbahan. Dito rinmababatid ang kulay, pagbasa,awit at ilan pang gawainkaugnay ng liturhiya ngsimbahan.Collectio Rituum- nilalaman nitoang mga panalangin at tagubilinsa mga rituwal, gaya ngpagbabasbas ng mga sasakyan, atsa mga pagkakataongmagdiriwang ng sakramento nanglabas sa pagdiriwang ng Misa.
 22. 22. Altar Cloth/Mantel ngDambana- puting telang linenna ginagamit na pantakip sadambana (altar).Corporal- hugis parisukat napiraso ng telang linen natinitiklop sa tatlong bahagipahalang at pababa (sagisag ngSantisima Trinidad). Mula sasalitang latin na corpus, na ibigsabihin ay katawan, dahil ito angpinagpapatungan ng ostiya atkalis na nagiging katawan niKristo. Mayroon itong krus(+) sagitna.
 23. 23. Purificator- Mula sa salitangugat na purify na ang ibigsabihin ay linisin. Ito ayginagamit upang tuyuin atpunasan ang mga bagay naginamit sa Misa. Mayroongkrus (+) sa gitna at naiiba anghugis dahil ito ay parihaba atparaan ng pagtutupi.Pall- pantakip sa kalis upanghindi malagyan ng dumi. Ito ayhugis parisukat na linenna maypampatigas sa loob at may krus(+) o disenyo sa gitna. Hango sasalitang kastila na paliar, na angibig sabihin ay takpan.
 24. 24. Finger Towel/Towel- isang piraso nglinen/bimpo na ginagamit upangtuyuin ang kamay ng pari sapaghuhuga s niya ng kamay mataposmagpakomunyon. Ang krus (+) nitoay nasa ibaba.
 25. 25. Cassock/Sutana
 26. 26. Cassock/Sutana- ito angmahabang kasuotan na siyangtanda ng katayuan ng mgatagapaglingkod ng simbahan ong isang seminarista. Dati, itoang pangkaraniwang suot ngpari. Ang tawag dito ay hangosa salitang Latin na subtanea,dahil sa opisyal na gawain saLiturhiya, ito ay pinapatunganng surplice o alba kayanagiging damit na pang-ilalim.
 27. 27. Cassock of theBishop/Sutana ngObispoMost Rev. Gabriel V. Reyes, D.D.Bishop of Diocese of AntipoloMost Rev. Francisco de Leon, D.D.Auxiliary Bishop of Diocese of AntipoloColor: Red Violet“The Pastor’s of the Church”
 28. 28. His Eminence Luis Antonio G.Cardinal Tagle, D.D.Archbishop of Archdiocese of ManilaCassock of theCardinal/Sutana ngCardinal“Prince of the Church”Color: Red
 29. 29. Pope Emeritus Benedict XVICassock of thePope/Sutana ng SantoPapa“The Visible Head of the Church”Color: White
 30. 30. Alb/Alba- ito ay putingdamit(panloob ng pari kungnagmimisa), mahaba atmaluwang ang manggas athanggang sakong.Kailangan itong puti, gayang sinasaad ng ngalannitong hango sa salitanglatin, albus, na ang ibigsabihin ay puti.Sumasagisag ito sakalinisan ni Kristo.
 31. 31. Chasuble/Kasulya- ito ang panlabas nakasuotan ng pari tuwing magmimisa.Maaari itong magtaglay ng kulay nahinihingi ng panahon ng Simbahan.Hango ito sa salitang Latin na, casula, naibig sabihin ay maliit na bahay, dahiltinatakpan nito ang alba at estolang suotng pari. Sumasagisag din ito sa pamatokni Kristo, gaya ng isinasaad sa panalanginsa pagsusuot nito.Center Design
 32. 32. Chasuble-Alb/KasulyangAlba- ito ay isa ring alba naniyaring may higit nakaluwagan upang magmukharing kasulya, at karaniwangnagagamit ng pari upangmagsilbing alba at kasulyana rin.
 33. 33. Stole/Estola- makitid at mahabangbalabal na isinusuot ng Obispo, Pariat Diyakono sa pagdiriwang ngLiturhiya. Ito ay sagisag ng kanilangpamumuno. Kadalasan itongisinusuot sa labas ng kasulya (o albasa diyakono). Nagmula ang pangalansa Latin na stola, na ang ibig sabihinay mahabang kasuotan. Ito rin aynangangahulugangkawalang-hanggangkamatayan.
 34. 34. Cincture/Pamigkis- ito ay mala-lubid na taling ginagamit upangmaiayos ang pagkakasuot ng albadahil ang yari nito ay maykaluwagan. Maaari nitongtaglayin taglayin ang kulay nahinihingi ng pagdiriwang. Hangoang tawag sa salitang Latin nacinctus, na ibig sabihin aypamigkis. Ito ay sumasagisag sakalinisan mula sa kamunduhan,na isa sa ipinangako ng pari.Sash/Paha
 35. 35. Cope/Kapa- damit na ginagamitng pari sa pagprusisyon, sahalip na kasulya na ginagamitsa Misa. Maaari nitong taglayinang kulay ng kapanahunan sasimbahan, o pagdiriwang. Ito aytinatawag ding pluviale, nasiyang salin sa wikang Latin ngkapote.Humeral Veil/Belong Pambisig-kasuotan para sa pagdadala saprusisyon, at pagbabasbas sasambayanan, taglay ang banal naSakramentong nakalagay saostensoryo (monstrance).
 36. 36. Surplice/Sobrepelis-kasuotang ipinapatong saibabaw ng sutana, lalo natuwing naglilingkod. Ito aydamit na may habanghanggang sa may tuhod, atmas maluwang kaysasutana. Mula sa Latin nasuperpellicium, ibigsabihin ay pampatong.
 37. 37. Dalmatic/Dalmatika-kasuotang ito ay paralamang sa mga diyakono,isinusuot sa ibabaw ngalba at estola. Ang ngalannito ay tinatayang mula salugar na pinagmulan nitona, ang Dalmatia.DALMATICSTOLEALB
 38. 38. Episcopal Ring- singsing nasumasagisag ng kanyangkatapatan sa kanyangnasasakupang Diyosesis.The Popes ring, known as theFishermans RingCardinals make use of thecardinalatial ringBishops use the episcopal ringbestowed upon them at theirconsecration
 39. 39. Pectoral Cross- kwintas ngobispo na may haba ng 6 inch. naisinusuot sa ilalim ng mgaliturhikal na kasuotan.
 40. 40. Bishop’s Staff/Crosier- mula sa salitanglatin na crocia, na ibig sabihin ay pang-kawit. Ito din ay sumisimbolo ngkanyang kapangyarihan sanasasakupang kawan. Ginagamit samga pagdiriwang at pagbebendisyon satao.Pastoral Staff of the Pope
 41. 41. Skull Cup/ZucchettoFor Bishops For PopeFor Cardinals For Priests
 42. 42. Miter/Mitre/Mitra-sombrero ng obispo nanagpapakita ng kanyangpangnguna sa mgapagdiriwang.Episcopal Ordination
 43. 43. BirettaThis is an optional for clergy whi are celebrating mass
 44. 44. Pallium- isinusuot ng mgaArsobispo, Cardinal, at SantoPapa sa mga Banal napagdiriwang.
 45. 45. Six Crosses=Wounds of Jesus Christ“Y” shaped=Way of the Lost SheepPins=Nails
 46. 46. “Ut In Omnibus Glorificetur Dei”So that in all things, God may be Glorified

×