O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ferramentas TIC e multimedia nas aulas

1.474 visualizações

Publicada em

Conferencia titulada "Ferramentas TIC e multimedia nas aulas. Unha visión práctica" impartida en Pontevedra (1-12-2012) en la Feria CULTURGAL de industrias culturales en lengua gallega.

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Ferramentas TIC e multimedia nas aulas

 1. 1. Pontevedra, diciembre 2012 Ferramentas TIC e multimedia nas aulas. Unha visión práctica Manuel Area Moreira
 2. 2. 1 O NOSO PRESENTE:Un tempo de mudanzas culturais e tecnolóxicas
 3. 3. As ferramentas culturaisdo S. XX están desaparecendo
 4. 4. Tablets S. XXI: a experiencia dixital Web 2.0 Computadoras móviles Smart phones Laptopts Computación na nube Redes sociaisExperiencias 3D Internet das cosas Papel electrónico Realidade aumentada Videoxogos
 5. 5. cultura sólida cultura líquida Obxetos culturais Información físicos, pechados dixitalizada, aberta
 6. 6. o libro de texto: transmitecoñecemento pechado o libro é cultura sólida
 7. 7. o material didáctic o tradicional está en crise ©Manuel Area Moreira
 8. 8. 2 A chegada das ferramentas TIC á escola do S. XXI
 9. 9. 25 anos de políticaseducativas sobre TIC para as escolas en España
 10. 10. Trocar os materiais didácticos de papel(libros) por pantallas dixitais ou ferramentas TIC
 11. 11. PDI: Pizarra Dixital Interactiva
 12. 12. Netbooks e tabletas dixitais
 13. 13. Mesa interactiva ou pupitre dixital
 14. 14. Realidade aumentada
 15. 15. O mito da tecnoloxía no ensino
 16. 16. TECNOCENTvellas peda RISMO goxías con novas tecn oloxías
 17. 17. 3 UCA ED QUE XI SC OLA S. XA E A o PAR
 18. 18. a tecnoloxíaé necesaria, pero o importante é a pedagoxía
 19. 19. COMPETENCIAS PARA O CIDADÁN DO XXI
 20. 20. tencia compe dadán ción ou ser ciu betiza r para Alfa a tico da é educ o e democrádixital utónom culto ,a edade dixital soci
 21. 21. Aprendizaxe colaborativoAprendizaxepor tarefas Aprendizaxe por proxectos
 22. 22. 4 exemplos boas prácticas con TIC
 23. 23. Escola Rural con moita TIC en Aragón
 24. 24. Proxecto DEDOS con tabletas en colexios CastilllaLeón
 25. 25. Colexio Público Primaria con Web 2.0 en Andalucía
 26. 26. Colexio Rural en Castilla La Mancha con PDI
 27. 27. Colexio Infantil Primaria en Tenerife: Libdub
 28. 28. 5IDEAS CLAVEPARA AAPRENDIZAXE na escolado s. XXI
 29. 29. a aula como centro de recursos libros de papel, web 2.0, PDI, tablets, etc.
 30. 30. Menos aprender por recepción y máis aprendizaxe o través da experiencia reconstruida oing in g by d nLear
 31. 31. Expresarseen lenguaxes e formatos dixitais: textos, narrativas dixitais, imaxes, podcast, xeolocalización, infografías,videoclips, mapas, liñas de tempo, muraies,...
 32. 32. Rachar os muros da clase: comunicarse e traballar online redes sociais, blogs, wikis, webinar…
 33. 33. os alumnos construieno seuPLE de clase- obxetos digitais creados poreles- selección de recursos web- traballo en grupo e redes decomunicación- reflexions personais- autoevaluacions
 34. 34. ¿E o profesor/a?6 tres metáforas do docente 2.0
 35. 35. metáfora 1 El docente como DJ Content REMIX: Busca, selecciona e mistura obxetos que están na Web 2.0 para os seus alumnosCrea materiais didácticos dixitais
 36. 36. metáfora 2 El docente como Content CuratorFILTRA E DIFUNDEINFORMACIÓN VALIOSADE INTERNET NA CLASE
 37. 37. Metáfora 3El docente comoCommnunityManagerAnima, xestiona etutoriza a participacióndo alumnado nas redesdixitais
 38. 38. Concluindo
 39. 39. Na escola do S. XXI:experimentar e construir coñecemento con TIC na aula
 40. 40. aprendizaxe ubicuo Flipped(mlearning) classroo m Aprendizaje misturado (blearning) do au m e n t a A prendizaxe n do icacióe amif izax Intelixencia colectivaGap rend izaxe en sivos Personal Learning Aprend s inmer Enviroment PLE entorno 3D Personal Le Network P arning LN Educación invisible
 41. 41. Manuel Area Moreira

×