O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Tworzenie wartości firmy - VBM - Manage or Die Inspiration

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

Tworzenie wartości firmy - VBM - Manage or Die Inspiration

Baixar para ler offline

Analizując kluczowe cele istnienia przedsiębiorstw warto zwrócić uwagę na założenia VBM (Value Based Management), wg systemu VBM, jest to: …zwiększanie wartości firmy… …teraz i w przyszłości…
VBM - Value Based Management jest systemem zarządzania przedsiębiorstwem, który koncentruje się na budowaniu jego wartości. Zwiększanie wartości firmy jest podstawowym celem istnienia organizacji biznesowych. Trzy kluczowe elementy systemu VBM to: tworzenie, mierzenie oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. VBM jest standardem zarządzania dla światowych firm należących do czołówki Fortune 500. VBM wdrożyły między innymi: Coca-Cola, General Electric, Cadbury, Siemens, czy Barclays.

Analizując kluczowe cele istnienia przedsiębiorstw warto zwrócić uwagę na założenia VBM (Value Based Management), wg systemu VBM, jest to: …zwiększanie wartości firmy… …teraz i w przyszłości…
VBM - Value Based Management jest systemem zarządzania przedsiębiorstwem, który koncentruje się na budowaniu jego wartości. Zwiększanie wartości firmy jest podstawowym celem istnienia organizacji biznesowych. Trzy kluczowe elementy systemu VBM to: tworzenie, mierzenie oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. VBM jest standardem zarządzania dla światowych firm należących do czołówki Fortune 500. VBM wdrożyły między innymi: Coca-Cola, General Electric, Cadbury, Siemens, czy Barclays.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Tworzenie wartości firmy - VBM - Manage or Die Inspiration (20)

Mais de Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Tworzenie wartości firmy - VBM - Manage or Die Inspiration

 1. 1. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik TWORZENIE WARTOŚCI FIRMY (VBM – Value Based Management)
 2. 2. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Prepared by Artur Smolik KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA Analizując kluczowe cele istnienia przedsiębiorstw warto zwrócić uwagę na założenia VBM (Value Based Management), wg systemu VBM, jest to: …zwiększanie wartości firmy… …teraz i w przyszłości…
 3. 3. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIEBIORSTWA VBM - Value Based Management jest systemem zarządzania przedsiębiorstwem, który koncentruje się na budowaniu jego wartości. Zwiększanie wartości firmy jest podstawowym celem istnienia organizacji biznesowych. Trzy kluczowe elementy systemu VBM to: tworzenie, mierzenie oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. VBM jest standardem zarządzania dla światowych firm należących do czołówki Fortune 500. VBM wdrożyły między innymi: Coca-Cola, General Electric, Cadbury, Siemens, czy Barclays.
 4. 4. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIEBIORSTWA VBM, to: - Skupienie działań na maksymalizowaniu wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli - Sterowanie działalnością operacyjną i inwestycyjną przedsiębiorstwa w celu podnoszenia wartości - Łączenie się elementów strategicznych z finansami firmy - Sposób realizacji postulatów wymierności celów strategicznych przedsiębiorstwa, umożliwiający dokonanie oceny efektywności zarządu i pracowników - Obejmuje wszystkie rodzaje i sfery działalności firmy oraz każdy szczebel hierarchii w organizacji - Dodana wartość rynkowa (Market Value Added - MVA) równa jest aktualnym wartościom przyszłych oczekiwań ekonomicznej wartości dodanej (Economic Value Added - EVA) Market Value Added – MVA) to nadwyżka wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad całkowitą wartością zainwestowanego kapitału… Ekonomiczna wartość dodana (ang. Economic Value Added – EVA) inaczej zysk ekonomiczny. Miara ta informuje czy dana firma kreuje wartość dla właścicieli …
 5. 5. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik ZYSK KSIĘGOWY, A WARTOŚĆ ? „Ekonomiczna wartość dodana opiera się na zasadzie, którą znaliśmy od dawna: to, co nazywamy zyskiem, pieniądze, które zostają na obsługę kapitału własnego, nie są zazwyczaj żadnym zyskiem. Dopóki przedsiębiorstwo nie zarobi kwoty przewyższającej jej koszt kapitału, dopóty ponosi stratę. Nieważne, że płaci podatki, tak jakby osiągało prawdziwy zysk. Przedsiębiorstwo wciąż oddaje mniej gospodarce, niż od niej bierze w postaci zasobów (…). Nie dodaje bogactwa, ale je niszczy”. Peter Drucker „Harvard Business Review” Opracowano z wykorzystaniem materiałów. Źródło: www.tipr.ath.bielsko.pl
 6. 6. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA
 7. 7. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik SKĄD SIĘ WZIĘŁO TO PODEJŚCIE? Opracowano z wykorzystaniem materiałów. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna, SGH Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych i ekspansja kapitału prywatnego – systematycznie rosnący wpływ inwestorów instytucjonalnych (głównie funduszy emerytalnych i inwestycyjnych) i ich oczekiwań, co do zasad zarządzania oraz właściwego nadzoru nad spółkami kapitałowymi. Rozwój akcjonariatu instytucjonalnego w gospodarkach wysoko rozwiniętych (w%) Źródło: A. Black, P. Wright, J.E. Bachman, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, ABC, Warszawa 2000, s.19. 0 20 40 60 80 100 USA UK Japonia 1956 1976 1996
 8. 8. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik SKĄD SIĘ WZIĘŁO TO PODEJŚCIE cd? Opracowano z wykorzystaniem materiałów. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna, SGH Postępujące procesy globalizacji dokonujące się w skali całego świata, a w szczególności rozszerzająca się otwartość gospodarek, liberalizacja rynków, w tym finansowych oraz ich szybka integracja. Rewolucja w technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. Pojawienie się zjawiska tzw. „kreatywnej księgowości”, liczne skandale i bankructwa oraz wymuszone przejęcia znanych i dotąd powszechnie szanowanych globalnych spółek kapitałowych.
 9. 9. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik W jaki sposób zatem zarządzać firmą, by nie stracić z oczu głównego celu, jakim jest budowanie wartości firmy, teraz i w przyszłości, czyli jak osiągając krótkoterminowe cele, nie niszczyć przyszłej wartości firmy !
 10. 10. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Dążyć w konstruowaniu i realizowaniu strategii do: zrównoważenia korzyści kluczowych INTERESARIUSZY, kluczowych dla tworzenia wartości firmy…
 11. 11. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik VBM, w relacji do Balanced Scorecard (BSC) Strategiczna Karta Wyników (BSC) najważniejszym instrumentem wspierającym realizację zarządzania wartością przedsiębiorstwa (wskazuje działania kluczowe dla wzrostu wartości) zrównoważenie znaczenia trzech grup interesariuszy (rys. 1) zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management – VBM) Rys. 1. Zasada równoważenia celów firmy Klienci Pracownicy Udziałowcy
 12. 12. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik A czy bez tego się nie da?
 13. 13. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik A czy znasz firmę osiągającą przez wiele lat wzrost wartości (nie zysk na papierze), w której: - udziałowcy są niezadowoleni? - klienci są niezadowoleni? - pracownicy są niezadowoleni?
 14. 14. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik W budowaniu REALNEJ WARTOŚCI FIRMY, nie ma niestety drogi na skróty… To tak jakbyś chciał nauczyć się chodzić, bez raczkowania. W teorii niby możliwe, w praktyce nikt tego nigdy nie zrobił…
 15. 15. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Praktyczna weryfikacja tworzenia wartości przedsiębiorstwa jako jego nadrzędnego celu, polegająca głównie na analizie osiągnięć i poziomu rozwoju gospodarczego ich reprezentantów, wyraźnie wskazuje, że: - koncentracja na interesie właścicieli jako nadrzędnym celu niesie za sobą możliwość pogodzenia interesów pozostałych grup związanych z działalnością przedsiębiorstwa - najlepsze przedsiębiorstwa wytwarzając wartość dla właścicieli, tworzą również wyższą wartość dla klientów, pracowników, rządu, itp. - akcjonariusze korzystają z wytworzonej wartości jako ostatnia grupa interesu - kapitał inwestorów migruje w globalnej gospodarce od spółek i krajów o niższych stopach zwrotu z zaangażowanego kapitału do firm i krajów o wyższych stopach zwrotu, z uwzględnieniem poziomów ryzyka. Powoduje to, że spółki nie potrafiące spełniać oczekiwań inwestorów co do stopy zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitału, są skazane na jego odpływ i tym samym na utratę perspektyw rozwojowych DLACZEGO WZROST WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY WINIEN BYĆ TAK WAŻNY? Opracowano z wykorzystaniem materiałów. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna, SGH
 16. 16. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to współczesny system zarządzania zawierający narzędzia i procedury podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji, mających na celu długoterminowy wzrost wartości firmy i pomnażanie bogactwa jej właścicieli (A. Szablewski); Zarządzanie wartością firmy to zintegrowany proces zaprojektowany tak, aby usprawnić podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych poprzez koncentrację procesu decyzyjnego na kluczowych czynnikach kształtujących wartość (T. Copeland, T. Koller, J. Murrin); Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to swoista odmiana zarządzania strategicznego, gdzie za nadrzędny cel strategiczny przyjmuje się maksymalizację wartości dla właścicieli (M. Michalski) DEFINICJE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ FIRMY Opracowano z wykorzystaniem materiałów. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna, SGH
 17. 17. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Prepared by Artur Smolik Wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli określana jest przez: obecną wartość przyszłych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow) generowaną przez firmę , która jest zdyskontowana przy wykorzystaniu średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) a następnie pomniejszana o wartość zadłużenia firmy. CZYM JEST WARTOŚĆ FIRMY DLA WŁAŚCICIELI? Opracowano z wykorzystaniem materiałów. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna, SGH
 18. 18. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik CZYM JEST WARTOŚĆ FIRMY DLA WŁAŚCICIELI cd? Opracowanozwykorzystaniemmateriałów.DrMagdalenaMikołajek-Gocejna,SGH •Kosztkapitałuwłasnego •Kosztkapitałuobcego •Strukturakapitałowa •Gotówkowastopapodatku •Inwestycjewkapitałobrotowy •Inwestycjewmajątektrwały •WzrostsprzedażyWzrostsprzedaży •GotówkowastopazyskuGotówkowastopazysku operacyjnegooperacyjnego Wpływy gotówkiWpływy gotówki Wydatki gotówkiWydatki gotówki Średni ważonyŚredni ważony koszt kapitałukoszt kapitału Średni ważony kosztŚredni ważony koszt kapitałukapitału (WACC(WACC)) WartośćWartość spółkispółki == Wolne przepływyWolne przepływy pieniężne (pieniężne (FCFFFCFF)) DeterminantyDeterminanty
 19. 19. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Siedem kluczowych czynników kształtujących wartość dla właścicieliSiedem kluczowych czynników kształtujących wartość dla właścicieli (value drivers):(value drivers): 1.1. stopa wzrostu sprzedaży (obrotów), 2. gotówkowa marża zysku operacyjnego, 3. gotówkowa stopa podatku dochodowego, 4. inwestycje w kapitał obrotowy, 5. inwestycje w kapitał trwały, 6. średni ważony koszt kapitału, 7. okres trwania przewagi konkurencyjnej – liczba lat, w których inwestycja zapewni zwrot przewyższający koszt kapitału (uzależniona od zyskowności inwestycji i realizowanej strategii rozwojowej). FINANSOWE WSKAŹNIKI WARTOŚCI FIRMY? Opracowano z wykorzystaniem materiałów. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna, SGH
 20. 20. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik WOLNA KONKURENCJAWOLNA KONKURENCJA POWOLNY WZROST EKONOMICZNY W EUROPIEPOWOLNY WZROST EKONOMICZNY W EUROPIE DEREGULACJA SZEREGU GAŁĘZI PRZEMYSŁU I USŁUGDEREGULACJA SZEREGU GAŁĘZI PRZEMYSŁU I USŁUG NISKA INFLACJANISKA INFLACJA PRYWATYZACJA I RELATYWNIE NISKIE SUBSYDIA RZĄDOWEPRYWATYZACJA I RELATYWNIE NISKIE SUBSYDIA RZĄDOWE SKĄD SIĘ BIERZE PRESJA NA WZROST STOPY ZWROTU Z KAPITAŁU? KONCENTRACJA NA WARTOSCI FIRMY DLA AKCJONARIUSZY OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyVBMConsulting
 21. 21. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik - UznanieUznanie długoterminowego kreowania wartościdługoterminowego kreowania wartości za cel nadrzędnyza cel nadrzędny przedsiębiorstwa.przedsiębiorstwa. - Ocena zaangażowanego kapitału i zapewnienia stopnia zwrotu na- Ocena zaangażowanego kapitału i zapewnienia stopnia zwrotu na poziomiepoziomie wyższym od średnio ważonego jego kosztuwyższym od średnio ważonego jego kosztu.. - Zrozumienie znaczenia i wrażliwości poszczególnych- Zrozumienie znaczenia i wrażliwości poszczególnych generatorówgeneratorów wartościwartości (nośników wartości).(nośników wartości). - Wykorzystanie mierników pomiaru wartości do- Wykorzystanie mierników pomiaru wartości do systemusystemu motywacyjnego dla menedżerów i pracownikówmotywacyjnego dla menedżerów i pracowników orazoraz komunikowania i sprawozdawczości zarządczej rezultatówkomunikowania i sprawozdawczości zarządczej rezultatów działalności firmy.działalności firmy. ISTOTA VALUE BASED MANAGEMENT OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyVBMConsulting
 22. 22. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik - VBM pomaga wVBM pomaga w określeniu konkretnych celówokreśleniu konkretnych celów firmy, do którychfirmy, do których przedsiębiorstwo powinno dążyć (hierarchia celów).przedsiębiorstwo powinno dążyć (hierarchia celów). - VBM pomaga w- VBM pomaga w stworzeniu spójnej strategiistworzeniu spójnej strategii realizacji wzrosturealizacji wzrostu wartości wraz z określeniem środków do ich realizacji.wartości wraz z określeniem środków do ich realizacji. - VBM pomaga- VBM pomaga wyznaczać zrozumiałe celewyznaczać zrozumiałe cele cząstkowe.cząstkowe. - VBM zapobiega wyznaczaniu przeciwstawnych celów, wytyczając im- VBM zapobiega wyznaczaniu przeciwstawnych celów, wytyczając im jeden, wspólny kierunekjeden, wspólny kierunek, wymagając przy tym zrównoważenia i, wymagając przy tym zrównoważenia i kompromisu.kompromisu. JAK VBM WSPIERA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI FIRMY? OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyVBMConsulting
 23. 23. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik - Satysfakcja KlientówSatysfakcja Klientów - Prawidłowo i efektywnie alokowane zasoby- Prawidłowo i efektywnie alokowane zasoby - Rosnące zyski- Rosnące zyski - Opisane i zoptymalizowane procesy biznesowe- Opisane i zoptymalizowane procesy biznesowe - Dobrze zmotywowani i zadowoleni pracownicy- Dobrze zmotywowani i zadowoleni pracownicy ZAKŁADANE EFEKTY WDROŻENIA VBM OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyVBMConsulting
 24. 24. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik "Czy znana jest"Czy znana jest Państwu EVA?"Państwu EVA?" PRAKTYCZNY SPOSÓB POMIARU WARTOŚCI FIRMY OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyFrancuskiInstytutGospodarki
 25. 25. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik EVA oprócz tego, iż jest imieniem kobiety jest również skrótem nadanymEVA oprócz tego, iż jest imieniem kobiety jest również skrótem nadanym jednej z najbardziej popularnych w ostatnich czasach koncepcji pomiarujednej z najbardziej popularnych w ostatnich czasach koncepcji pomiaru wartości przedsiębiorstw.wartości przedsiębiorstw. EVA pochodzi od anglojęzycznej nazwy:EVA pochodzi od anglojęzycznej nazwy: Economic Value AddedEconomic Value Added - co oznacza ekonomiczną wartość dodaną- co oznacza ekonomiczną wartość dodaną.. Ekonomiczna wartość dodana - zwana również zyskiem ekonomicznym –Ekonomiczna wartość dodana - zwana również zyskiem ekonomicznym – jest skorygowanym zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu,jest skorygowanym zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu, pomniejszonym o koszt całego zaangażowanego kapitału.pomniejszonym o koszt całego zaangażowanego kapitału. EVA jest wykorzystywana głównie do pomiaru wartości firmy w krótkim okresie. Często, jako jedna z miar wartości firmy, ma zastosowanie w systemie zarządzania wartością firmy (Value Based Management), gdzie doskonale uzupełnia inną z miar -SVA (Shareholders Value Added), która jest miarą tworzenia wartości firmy w długim okresie. EVA - PRAKTYCZNY SPOSÓB POMIARU WARTOŚCI FIRMY OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyFrancuskiInstytutGospodarki
 26. 26. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Po pierwsze, zysk księgowy zostaje poddany korektom, których istotą jestPo pierwsze, zysk księgowy zostaje poddany korektom, których istotą jest usunięcie z niego jak największej liczby defektów powstałych głównie nausunięcie z niego jak największej liczby defektów powstałych głównie na skutek przyjętych zasad rachunkowości. Po drugie, koszt kapitału obejmujeskutek przyjętych zasad rachunkowości. Po drugie, koszt kapitału obejmuje zarówno kapitał obcy jak i własny, a więc często koszt alternatywny kapitałuzarówno kapitał obcy jak i własny, a więc często koszt alternatywny kapitału własnego.własnego. Wielu ekspertów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem przedstawiaWielu ekspertów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem przedstawia koncepcję EVA, koncentrując się wyłącznie na aspekcie technicznym -koncepcję EVA, koncentrując się wyłącznie na aspekcie technicznym - jakjak wyliczyć upragnioną EVA?wyliczyć upragnioną EVA? Popularyzatorzy EVA (Stern i Stewart)Popularyzatorzy EVA (Stern i Stewart) wymieniają listę 164 korekt, których należy dokonać aby uzyskać precyzyjnewymieniają listę 164 korekt, których należy dokonać aby uzyskać precyzyjne wyliczenie ekonomicznej wartości dodanej. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, iżwyliczenie ekonomicznej wartości dodanej. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, iż tak obszerna lista korekt jakkolwiek skrupulatna, posiada istotne wady ztak obszerna lista korekt jakkolwiek skrupulatna, posiada istotne wady z punktu widzeniapunktu widzenia jejjej implementacji w polskich warunkach.implementacji w polskich warunkach. Po pierwsze, sąPo pierwsze, są one w dużej mierze niedopasowane do polskich przepisów prawnych ione w dużej mierze niedopasowane do polskich przepisów prawnych i standardów rachunkowości. Po drugie, tak duża liczba korekt jest małostandardów rachunkowości. Po drugie, tak duża liczba korekt jest mało praktyczna w zastosowaniu.praktyczna w zastosowaniu. EVA - PRAKTYCZNY SPOSÓB POMIARU WARTOŚCI FIRMY OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyFrancuskiInstytutGospodarki
 27. 27. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Badania jakie przeprowadziła firma Stern Stewart&Co wśród swoich klientów,Badania jakie przeprowadziła firma Stern Stewart&Co wśród swoich klientów, pokazują, iż firmy które zaimplementowały system zarządzania wartościąpokazują, iż firmy które zaimplementowały system zarządzania wartością oparty na EVA zanotowały w ciągu 5 kolejnych lat jego funkcjonowaniaoparty na EVA zanotowały w ciągu 5 kolejnych lat jego funkcjonowania wzrostwzrost ichich ekonomicznej wartości dodanej o około 33-84%.ekonomicznej wartości dodanej o około 33-84%. Skąd więc tak małoSkąd więc tak mało przekonania wśród polskiej kadry menedżerskiej do praktycznych korzyści,przekonania wśród polskiej kadry menedżerskiej do praktycznych korzyści, jakie przynosi zastosowanie tego systemu zarządzania?jakie przynosi zastosowanie tego systemu zarządzania? Często spotykamy firmy, które tworzą model finansowy kalkulacji EVA,Często spotykamy firmy, które tworzą model finansowy kalkulacji EVA, wyłącznie po to, aby mierzyć wartość firmy. Tymczasem samo wyznaczeniewyłącznie po to, aby mierzyć wartość firmy. Tymczasem samo wyznaczenie wartości EVA nie rozwiązuje podstawowych problemów w zarządzaniu firmą.wartości EVA nie rozwiązuje podstawowych problemów w zarządzaniu firmą. Bowiem, model EVA staje się wtedy nie narzędziem, wykorzystywanym doBowiem, model EVA staje się wtedy nie narzędziem, wykorzystywanym do zarządzania wartością firmy ale raczej mało użytecznym, choć efektownymzarządzania wartością firmy ale raczej mało użytecznym, choć efektownym gadżetem.gadżetem. EVA - PRAKTYCZNY SPOSÓB POMIARU WARTOŚCI FIRMY OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyFrancuskiInstytutGospodarki
 28. 28. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik EVA - VBM OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyFrancuskiInstytutGospodarki Aby przedsiębiorstwo mogło odnotowaćAby przedsiębiorstwo mogło odnotować wzrost wartości, powinno zbudowaćwzrost wartości, powinno zbudować strategię, którastrategię, która będzie koncentrować siębędzie koncentrować się na czynnikach jej kreacji.na czynnikach jej kreacji.
 29. 29. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Użyteczność praktyczna koncepcji EVAUżyteczność praktyczna koncepcji EVA polegapolega więc nie wyłącznie na możliwościwięc nie wyłącznie na możliwości pomiaru wartości przedsiębiorstwa, a napomiaru wartości przedsiębiorstwa, a na możliwości sterowania parametrami, któremożliwości sterowania parametrami, które mają wpływ na jej kreację.mają wpływ na jej kreację. Do tego niezbędna jest strategia wzrostuDo tego niezbędna jest strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa.wartości przedsiębiorstwa. EVA - VBM OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyFrancuskiInstytutGospodarki
 30. 30. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Jako miarę tworzonej lub niszczonej wartości nie używa się jednak wartościJako miarę tworzonej lub niszczonej wartości nie używa się jednak wartości EVA w danym okresie, ale zmianę tego parametru z okresu na okres. UznajeEVA w danym okresie, ale zmianę tego parametru z okresu na okres. Uznaje się ten parametr za bardziej obiektywny i pozbawiony błędu konstrukcyjnego,się ten parametr za bardziej obiektywny i pozbawiony błędu konstrukcyjnego, jaki może wystąpić podczas przyjmowania metody kalkulacji EVAjaki może wystąpić podczas przyjmowania metody kalkulacji EVA (przyjmowane korekty).(przyjmowane korekty). Aby móc zarządzać tym parametrem i z roku na rok zwiększać wartość firmy,Aby móc zarządzać tym parametrem i z roku na rok zwiększać wartość firmy, należy opracować całą sieć wartości, w skład której wchodzą miary cząstkowenależy opracować całą sieć wartości, w skład której wchodzą miary cząstkowe składające się ostatecznie na wartość EVA, np. ceny zakupu surowców,składające się ostatecznie na wartość EVA, np. ceny zakupu surowców, jednostkowe koszty transportu, ilości sprzedaży produktu, itd. Dopierojednostkowe koszty transportu, ilości sprzedaży produktu, itd. Dopiero kluczowymi, cząstkowymi miernikami tzw.kluczowymi, cząstkowymi miernikami tzw. KPI (Key PerformanceKPI (Key Performance Indicators)Indicators) będziemy mogli sterować, tak aby uzyskiwać odpowiedniebędziemy mogli sterować, tak aby uzyskiwać odpowiednie przyrosty EVA.przyrosty EVA. EVA - VBM OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyFrancuskiInstytutGospodarki
 31. 31. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Zarządzanie wartością firmy wymaga więc konstrukcji modelu, który będzie zZarządzanie wartością firmy wymaga więc konstrukcji modelu, który będzie z jednej strony umożliwiał podejmowanie decyzji najednej strony umożliwiał podejmowanie decyzji na poziomiepoziomie poszczególnych produktów, procesówposzczególnych produktów, procesów, ale również umożliwiał analizy, ale również umożliwiał analizy symulacyjne, a więc wybór decyzji, dzięki której uzyskamy najbardziejsymulacyjne, a więc wybór decyzji, dzięki której uzyskamy najbardziej korzystny przyrost EVA w danej sytuacji.korzystny przyrost EVA w danej sytuacji. Parametr EVA wykorzystuje się również do oceny wyników pracy menedżerów, np. w okresach rocznych. Można tu więc mówić o wykorzystaniu EVA jako podstawy do budowy systemu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej. Menedżerowie odpowiadając za całość funkcjonowania jednostki, procesu, działu powinni być nagradzani również za ich wkład w tworzenie wartości całej firmy. W tym wypadku, jako miarę realizacji celu przyjmowanego do systemu motywacyjnego, stosuje się zwykle zmianę wartości EVA wyliczonego dla danego jednostki, procesu, działu w stosunku do poprzedniego okresu. Wynagradzanie menedżerów za wzrost wartości EVA ma tę zaletę, iż jest skorelowane ze zmianą EVA na poziomie całej firmy, a więc obrazuje wkład w tworzenie wartości całej firmy. EVA - VBM OpracowanonapodstawiemateriałówfirmyFrancuskiInstytutGospodarki
 32. 32. inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Prepared by Artur Smolik Materiał powstał w oparciu o opracowania Francuskiego Instytutu Gospodarki, VBM Consulting, Dr Magdaleny Mikołajek-Gocejna ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. ® Zdjęcia i ilustracje: www.microsoft.com

×