O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Miłość a Zarządzanie / Love and Management - part 1 PL - Manage or Die Inspiration

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 49 Anúncio

Miłość a Zarządzanie / Love and Management - part 1 PL - Manage or Die Inspiration

Baixar para ler offline

Zapraszamy Państwa do świata miłości i zarządzania.

Prezentacja poruszająca w nietypowy sposób efektywność Menedżera.

Co na nią wpływa ?

Miłość ?

Czy czerpiąc wzorce z miłości menedżer może stawać się lepszym człowiekiem? Z pewnością! A lepszym Menedżerem / Menedżerką?

Tego i wielu innych rzeczy dowiecie się z niniejszej prezentacji.

Zapraszamy.

Szukaj także części 2

Zapraszamy Państwa do świata miłości i zarządzania.

Prezentacja poruszająca w nietypowy sposób efektywność Menedżera.

Co na nią wpływa ?

Miłość ?

Czy czerpiąc wzorce z miłości menedżer może stawać się lepszym człowiekiem? Z pewnością! A lepszym Menedżerem / Menedżerką?

Tego i wielu innych rzeczy dowiecie się z niniejszej prezentacji.

Zapraszamy.

Szukaj także części 2

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Miłość a Zarządzanie / Love and Management - part 1 PL - Manage or Die Inspiration (20)

Mais de Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die (20)

Anúncio

Miłość a Zarządzanie / Love and Management - part 1 PL - Manage or Die Inspiration

 1. 1. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team MIŁOŚĆaZARZĄDZANIE Love&Management PROSTO O TRUDNYCH SPRAWACH… dla … M.dla … M.
 2. 2. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team „MIŁOŚĆ I ZARZĄDZANIE... Miłość wydaje się być dziwnym słowem w odniesieniu do zarządzania, ale w moim odczuciu jest jak najbardziej na miejscu. Zazwyczaj kojarzymy ją tylko z obszarami służb publicznych (placówki oświatowe, szpitale, itd.), gdzie współczucie jest drugą naturą, a przecież miłość w biznesie oznacza postępowanie w sposób, który troszczy się o ludzi i świat, w którym żyjemy... Skąd więc to uprzedzenie ??? Mężczyźni zdominowali krajobraz biznesu, więc na miłość w zarządzaniu zabrakło miejsca. Dlaczego ? To proste: miłość, współczucie i duchowość są ogólnie postrzegane, jako typowo żeńskie cechy. Złożyło się na to wiele czynników, takich jak chociażby względy kulturowe i społeczne oczekiwania: mężczyzna w zarządzaniu ma być silny, "bezwzględny", pozbawiony świadomości duchowej... Lord Vader naszego wieku ;) Zarządzanie w dzisiejszych czasach jest po prostu niedostosowane do najbardziej podstawowych potrzeb ludzkości: by kochać i być kochanym... Przecież miłość to również poszanowanie drugiego człowieka, troska, tolerancja, wybaczanie, prawo do błędu, akceptacja, wartości których tak wybitnie brakuje w korporacyjnym świecie.” Magdalena Smolik Głos w sprawie…
 3. 3. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Analogii i inspiracji dla zarządzania możemy szukać wszędzie… …w przyrodzie, w świecie zwierząt, w ludzkich zachowaniach poza firmą.
 4. 4. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Trzeba tylko być: uważnym/ą, refleksyjnym/ą, gotowym/ą na zmiany. Taki powinien być współczesny Menedżer.
 5. 5. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Menedżer, czyli Kto? Co robi?
 6. 6. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Menedżer (ang. manager) jest to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – podejmowanie decyzji, planowanie, organizowanie i kontrola. Wyrazem "menedżer" można określić każdą osobę, która podejmuje decyzje, lecz najczęściej używa się ten wyraz dla określenia osoby, która jest zatrudniona w różnych firmach lub organizacjach i realizuje lub uczestniczy w procesie zarządzania. Źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Mened%C5%BCer Technokratyczny wymiar funkcji Menedżera
 7. 7. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Menedżer, czyli Ktoś ? Kim jest, jakie postawy, jakie zachowania są charakterystyczne ?
 8. 8. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Osoba, która miałaby zająć się kierowaniem zespołem musi być kimś szczególnym. Menedżer to człowiek posiadający odpowiednie cechy… Umie organizować swój czas, czas swoich współpracowników. Delegując odpowiedzialność i uprawnienia pozwala podejmować decyzję, uczy ich samodzielnego myślenia. Przywództwo to głównie nie to, co się robi, ale to, kim się jest. Człowiek z osobowością lidera jest pewny siebie, zadowolony, asertywny, etc. Oczywiście nie zawsze Menedżer musi być przywódcą… Zachowuje koleżeńskie relacje ze współpracownikami, natomiast także od nich wymaga. Interesuje się sprawami podwładnych i zwraca uwagę na ich postępy, na nich… Źródło: Portal Mentora.pl, Autor: Michał Toczyński, http://www.mentora.pl/zarzadzanie/idealny-menedzer Behawioralny wymiar funkcji Menedżera
 9. 9. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Różnice między zarządzaniem i przywództwem zostały zidentyfikowane i opisane w latach 50. XX wieku. Przywództwo to proces wpływania, bez używania przymusu, na kształtowanie celów organizacji, motywowania do zachowań nastawionych na osiągniecie tych celów, a także wspierania kultury organizacji…
 10. 10. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Zarządzanie i przywództwo to dwa uzupełniające się systemy działań i postaw. W tym opracowaniu przypisujemy te postawy Menedżerowi, przy czym zarządzanie to wymiar technokratyczny, przywództwo – behawioralny…
 11. 11. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Benchamarking’u dla postaw menedżera w wymiarze behawioralnym (zachowań, postaw) proponujemy poszukać w… MIŁOŚCI
 12. 12. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Jest wiele postaw, zachowań, przekonań charakterystycznych dla miłości i dla zarządzania. Założenia w zakresie miłości, przedstawione za Erich’em Fromm’em, będą stanowiły punkt odniesienia do postaw prezentowanych w zarządzaniu… W oparciu o tezy zawarte w jego książce, pt. „O sztuce miłości”, zwrócimy uwagę na behawioralne wymiary zarządzania.
 13. 13. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Miłość jest sztuką…
 14. 14. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Miłość jest sztuką. Jak twierdzi E. Fromm miłość jest sztuką… Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.
 15. 15. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Zarządzanie jest sztuką…
 16. 16. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Zarządzanie jest sztuką. Zarządzanie to sztuka rozumnego (logicznego) stosowania środków zarządczych dla osiągnięcia wyznaczonych celów. I także jak w miłości, praktyka, nabyta teoria i postawa tworzą obraz Menedżera – artysty w swojej dziedzinie…
 17. 17. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team …miłość nie jest bynajmniej łatwym uczuciem, które może stać się udziałem każdego, niezależnie od stopnia osiągniętej dojrzałości…
 18. 18. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team …dla człowieka wszystkie jego próby miłości skazane są na niepowodzenie, jeżeli nie będzie starał się jak najusilniej rozwinąć swojej osobowości, aby zdobyć twórczą postawę życiową…
 19. 19. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team …zarządzanie nie jest bynajmniej łatwą umiejętnością, które może stać się udziałem każdego, niezależnie od stopnia osiągniętej dojrzałości… Bardzo często oznacza to niestety niedojrzały człowiek = niedojrzały menedżer
 20. 20. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Zarządzanie ma wiele wymiarów. W tej prezentacji odnosimy się do niej w wymiarze behawioralnym, nie technokratycznym…
 21. 21. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Menedżer to człowiek z krwi i kości… Z przywarami, zdolnościami… Z zachowaniami charakterystycznymi dla codzienności…
 22. 22. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Dotychczasowe opracowania dużo miejsca poświęcają technicznej stronie zarządzania, zwracając uwagę, przede wszystkim uwagę na: Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolę
 23. 23. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team W związku z tym , z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że pewne uniwersalne zachowania, charakterystyczne dla miłości, generalnie występujące w życiu, wpływają na profesjonalizację postawy menedżera i w efekcie przyczyniają się do osiągania coraz to lepszych efektów jego pracy…
 24. 24. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Kluczowe elementy charakterystyczne dla miłości i zarządzania, to: TROSKA POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZANOWANIE POZNANIE ZAUFANIE
 25. 25. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Troska
 26. 26. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Miłość jest czynnym zainteresowaniem się życiem i rozwojem tego, co kochamy. (istotą miłości jest pracować dla czegoś i sprawiać by coś rozwijało się) Miłość to działanie, a nie bierne doznawanie. Miłość jest zjednoczeniem uwarunkowanym zachowaniem integralności człowieka, jego indywidualności.
 27. 27. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team W zarządzaniu troska o udziałowców, klientów, pracowników, wyniki, rozwój stanowi podstawę, w pracy menedżera, doskonalenia organizacji.
 28. 28. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Poczucie odpowiedzialności
 29. 29. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Odpowiedzialność w swym prawdziwym znaczeniu jest aktem całkowicie dobrowolnym. Jest własną potrzebą zaspokajania wyrażonych lub nie wyrażonych potrzeb drugiej istoty ludzkiej…
 30. 30. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Poczucie odpowiedzialności w zarządzaniu wynikać powinna tak samo, jak w akcie miłości, nie ze stanowiska, tylko z dobrowolnej postawy. Odpowiedzialność za siebie i innych, wynika z dojrzałej postawy i profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań. ODPOWIEDZIALNOŚĆ zbudowana na szacunku, to najwyższy stopień doskonałości.
 31. 31. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Poszanowanie
 32. 32. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Szacunek nie wypływa ze strachu, ani grozy. Oznacza on zdolność przyjmowania człowieka takim jaki jest. Zdawania sobie sprawy z jego niepowtarzalnej indywidualności. Poszanowanie oznacza pragnienie, aby drugi człowiek mógł się rozwijać. Szacunek zakłada brak chęci wyzysku…
 33. 33. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Poszanowanie może istnieć wyłącznie w oparciu o wolność: „l’amour est l’enfant de la liberté”, jak mówi stara francuska pieśń; miłość jest dzieckiem wolności, nigdy zaś ujarzmienia.
 34. 34. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Szacunek jest podstawą budowania właściwych relacji biznesowych… Szacunek dla drugiego człowieka leży u podstaw postawy Menedżera.
 35. 35. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Szacunek wpływa na jakość i efektywność procesu zarządzania, dając szansę na wydobycie z ludzie wszystkiego, co w nich najlepsze… Szanowani pracownicy + dają z siebie to co najlepsze = lepsze wyniki !
 36. 36. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Poznanie
 37. 37. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Poznanie byłoby pozbawione treści, gdyby jego motywem nie było zainteresowanie. Muszę obiektywnie poznać drugiego człowieka i siebie, po to, aby przezwyciężyć złudzenia, irracjonalnie zniekształcony obraz, jaki sobie o nim wyrobiłem…
 38. 38. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Umiejętność koncentrowania się na drugim człowieku, daje szansę menedżerowi na poznanie różnych stanowisk w sprawie, dokonywania, w związku z tym, lepszych wyborów, mniej nieskutecznych decyzji. Poznanie pozwala także na wykorzystywaniu synergii zespołu, opartej na mocnych stronach jej członków.
 39. 39. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Zaufanie
 40. 40. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Zaufanie jest pozytywną emocją okazywaną innym ludziom, przedmiotom czy instytucjom. Powinno być wzajemne. Zaufanie jest wiarą w określone działania czy własności. Często oznacza nawet przekonanie jednej ze stron w to, że motywacją drugiej strony wobec niej jest bycie uczciwym i chcącym działać dobrze (benewolentnie). Zaufaniem obdarowujemy osobę, której wierzymy, że będzie doradzać nam dobrze, myśląc o nas, a nie o sobie. Poza prawem i wspólnymi celami, wzajemne zaufanie jest jednym z podstawowych więzów w społeczeństwie. (Wikipedia)
 41. 41. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Zaufanie w pracy menedżera stanowi ważny element budowania efektywnych zespołów. Stanowi też podstawę dla technik zarządzania wykorzystywanych przez menedżera, takich jak: zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, itp. Bez zaufania, którym menedżer obdarza członków swojego zespołu nie można osiągać długofalowo ponadprzeciętnych wyników. To menedżer jest odpowiedzialny za kreowanie atmosfery zaufania w zespole. W parze z zaufaniem, warto w pracy menedżera używać prostych zasad i narzędzi kontrolnych (nie ograniczać swobody).
 42. 42. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Troska, odpowiedzialność, poszanowanie, poznanie i zaufanie są nawzajem od siebie niezależne. Są one zespołem postaw, z jakimi spotykamy się u dorosłego, dojrzałego człowieka…
 43. 43. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Menedżer powinien być dorosły i dojrzały, ponieważ bierze odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za innych. Ma wpływ na realizację ich marzeń, celów, na możliwość dokonań…
 44. 44. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Dorosłego, czyli takiego, który rozwija produktywnie swoje siły, który chce mieć jedynie, to co sam sobie wypracował , który zrezygnował z narcystycznych marzeń o nieskończonej mądrości i wszechmocy, który osiągnął pokorę opartą na wewnętrznej sile, jaką może dać jedynie prawdziwie produktywna działalność i wiara w ludzi.
 45. 45. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team świadomy człowiek = świadomy menedżer
 46. 46. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Zarządzanie w wymiarze „ludzkim” jest częścią naszych normalnych zachowań, charakterystycznych dla np. miłości…
 47. 47. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team „Duch i natura nie są odrębne i różne od siebie, że intuicja i rozum muszą odzyskać znaczenie, jako środki postrzegania i scalania wewnętrznej istoty człowieka z zewnętrzną rzeczywistością…” E. Fromm
 48. 48. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team Erich Fromm… Filozof, socjolog, psycholog. Urodził się w 1900 r. we Frankfurcie nad Menem, zm. 18 marca 1980 r. w Muralto k. Locarno. Odbywał studia w Heildelbergu, Monachium i w Instytucie Psychoanalitycznym w Berlinie. Po dojściu Hitlera do władzy wyemigrował w 1934 do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w Institiute for Social Research w Nowym Jorku. Wykładał na uniwersytecie Colombia, Yale i Michigan State, w Bennington College i w William Alanson White Institiute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology… Fromm jest m.in. Autorm Escape from Freedom (polskie tł. Ucieczka od wolności), Man for Himself, The Forgotten Language (polskie tł. Zapomniany język) oraz May Man Prevail…
 49. 49. Prezentację przygotował i opracował: Artur Smolik inspirations Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła. – manage or die Team W prezentacji wykorzystano cytaty i materiały z książki Erich’a Fromm’a „O sztuce miłości” Zdjęcia i ilustracje: www.istockphoto.com, www.microsoft.com Wyrażamy zgodę na wykorzystywanie niniejszych materiałów, pod warunkiem zacytowania źródła.

×