Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Malin Frykman(20)

Anúncio

Flippat ur ett formativt perspektiv

 1. Flippat ur ett formativt perspektiv Om att tydliggöra mål och kunskapskrav mellan flipparna
 2. Fem nyckelstrategier Tydliggöra mål och Aktivera kunskapskrav Skapa aktiviteter eleven som som ägare av sin synliggör egen lärandet lärprocess Aktivera Ge eleverna återkoppling som som för lärresurser lärandet för varandra framåt
 3. Tydliggöra mål och kunskapskrav Hur gör du idag för att tydliggöra mål och kunskapskrav för dina elever?
 4. Tydliggöra mål och kunskapskrav Pedagogisk planering Ord och begreppslista Måldialog i Todays Meet Bakvänd måldialog Elevexempel Gissa kommentaren Målbild varje lektion Temawiki Det handlar om att eleverna ska ha en rimlig chans att förstå vad som förväntas av dem i skolarbetet. Om man inte vet vart man ska hur vet man då när man är framme? det handla också om att genom att tydllgöra mål och kunskapskrav så utrustar vi eleverna med olika strategier kring HUR dessa mål kan nås. Det är ett viktigt steg i arbetet med att lära sig att lära. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver att vi skapar en målbild som är känd och implementerad hos alla berörda. Planeringsdokument: Ett planeringsdokument är ett mycket bra verktyg för att sätta ord på den tänkta kunskapsresan innan den påbörjas. Själva arbetet med at ta fram ett planeringsdokument blir blir också ett ypperligt tillfälle för reflektion kring vad vi gör i undervisningen och varför vi gör det. Den är det första steget mot ett integrerat arbete med tydliga mål och kunskapskrav. Det är dock viktigt att komma ihåg att planeringsdokumentet i sig sällan tydliggör målen hos eleverna per automatik, utan det kräver mer än så. Vi behöver jobba med att tydliggöra målen på fler sätt i den dagliga verksamheten.
 5. Dagens lektion Mål: Jag känner till och kan berätta om händelseförloppet från brott till straff. Metod: Följa och lösa ”Brottsfallet” tillsammans med min Crime timegrupp Dagens begrepp: offer, förövare, brottsplats, gripa, anhålla, frihetsberöva, åklagare, försvarsadvokat, häktningsförhandling, åtal,tingsrätt, hovrätt, kammarrätt, nämndemän, målsägare, svarande, kärande, ungdomstjänst Tid 8.20-9.40
 6. Alignement Studera alignmentmallen. Vilka fördelar och nackdelar finns med denna typ av planering? Hur skulle man kunna göra för att ”Flippa! alignmentplaneringen?
 7. Konsten att föra lärande samtal mellan flipparna....
 8. Tre centrala frågor Förståelse av VAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse av VAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen. De här tre frågeställningarna är något som jag och eleverna alltid utgår ifrån när vi reflekterar kring deras lärprocess och kunskapande. De utgör en bra struktur i alla feedbackssituationer oavsett om det är formell,informella, muntlig eller skriftlig eller digitaliserad feedback. Den information jag får fram hjälper mig att styra undervisningen och lärandet under resans gång. Formativ bedömning blir bara lärande bedömning om vi i praktiken drar nytta av informationen som man får och anpassar undervisningen utifrån det. Ett viktigt mantra för varje pedagog!
 9. Några hjälpfrågor Vad menas med att...? • När behöver du kunna det? • Hur kan du göra för att lära dig? • Vem kan du lära dig med? • Hur kan du visa att du kan? • När vet du att du verkligen kan?
 10. Samtalsmodeller EPA: enskilt, par och alla :). Var? Vad är nästa steg? Hur? Two stars and a wish Växla mellan utmanande och summerande frågor!
 11. Flipp+reflektion=djupare lärande! Corkboard.me linoit Todays meet Meetingwords Tricider Answegarden.ch
 12. Tankestöd Tankestöd under flippen? Ord och begreppslista Frågeställningar?
 13. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman
Anúncio