O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

NI LOMCE, ni LEC ni retallades

481 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

NI LOMCE, ni LEC ni retallades

 1. 1. FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE CGT DE CATALUNYA Ni LOMCE, ni LEC, ni retallades
 2. 2. La LOMCE és:1. Neoliberal, com la LEC, però pitjor: (diapositives 3 a 20) * Amb diferents mentides argumentals * Mesures semblants, però agreujades: -Ampliació de concerts -Gestió privada dels centres públics amb el model d’autonomia britànic que augmenta les desigualtats, professionalitza les direccionsdeixant en les seves mans al professorat -a qui responsabilitza de la pocaqualitat de l’educació- i l’entrada de sponsors als centres públics * L’afegit del model alemany pro-empresarial de la FP dual2. Amb una recentralització ideològica reaccionària: (diapositives 21 a 33) * Currículum centralitzat reduït al “bàsic” * Menyspreu de les llengües cooficials i prohibició expressa de la immersió * Pes de l’Església Catòlica3. I en temps de crisi... els diners públics han d’anar a pagar el deute : (diapositives 33-44) * Sistema educatiu segregador, amb revàlides i itineraris. * Les famílies reduïdes a usuàries * Que aprofiti les retallades als nostres sous i condicions laborals. * Ser barata: una reforma low cost amb ERO a la Secundària. * Reduir la inversió pública educativa. per a poder pagar el deute als bancs Ni LOMCE, ni LEC ni retallades! (diapo. 42) Federació d’Ensenyament de CGT
 3. 3. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorMentides argumentals diferents: - LEC: portar totes les escoles a l’excel·lència, copiant la concertada -que deien era l’excel·lència- -LOMCE: reduir el fracàs i aconseguir més alumnes d’excel·lènciaMesures iguals, agreujades a la LOMCE: - Ampliar concerts - Aplicar el model britànic segregador i elitista: - Més competitivitat i concerts amb la pública - Gestió privada de centres públics - Sponsors per completar finançament públicAmb la mateixa coartada: l’autonomia de centres que facilita la jerarquització amb directors professionals i un professorat sotmès a la seva arbitrarietatcom responsable de la poca qualitat educativa (amb l’anunci de la reforma de la funciódocent que sadeqüi a la LOMCE) .La LOMCE afegeix el model alemany pro-empresarial de la FP dual. A cap2 Federació d’Ensenyament de CGT
 4. 4. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorA la LEC es buscava, deien, l’excel·lènciade la concertada.Vam demostrar llavors que qui més feiapujar el nivell acadèmica de l’alumnat,era la pública que era qui atenia alsnens i nenes amb pitjor situaciósocioeconòmica (ESCS al PISA) i elsportava a un nivell superior al del’OCDE, i que en canvi la privada,concertada o no, que atén als alumnesamb més nivell econòmic no arriba a lamitjana de l’OCDE.Avui el Departament ho recull, malgrathauria d’explicar com tenint mésconcerts que la mitjana espanyola, elsresultats del tram més benestant ésigual a la resta de l’estat. a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de CGT
 5. 5. 1. LOMCE és neoliberal,com la LEC, però pitjorA la LOMCE es diu que:“Los principales objetivos que persigue lareforma son reducir la tasa de abandonotemprano de la educación, mejorar losresultados educativos de acuerdo concriterios internacionales, tanto en la tasacomparativa de alumnos excelentes, comola de titulados en Educación SecundariaObligatoria, y mejorar la empleabilidad yestimular el espíritu emprendedor de losestudiantes.” Federació d’Ensenyament de CGT
 6. 6. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjor PISA 2009 analitza que hi ha un percentatge d’alumnes de baix nivell socioeconòmic, que aconsegueix més rendiment del que correspondria, i fins i tot arriba a l’excel·lència –alt rendiment-. Aquest alumnat està a la pública, igual que els de baix rendiment. O sigui que, en qualsevol cas, la LOMCE hauria de prioritzar la pública per reduir el fracàs i ampliar els resilients i els d’alt rendiment. En el seu lloc es copia el model britànic amb menys resilients a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de CGT
 7. 7. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjor LEC En lloc de millorar la pública, tant la LEC com la LOMCE comencen per afeblir-la, tot desviant més diners públics a la concertada nascuda amb la LODE al 1985. Federació d’Ensenyament de CGT
 8. 8. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorMés concertsCincuenta y cinco. …: “Artículo 116. Conciertos.3. (…) el concierto educativo tendrá una duración mínima de 6 años en el caso deEducación Primaria, y de 4 años en el resto de los casos.(Ara son 4 i 2 respectivament) Federació d’Ensenyament de CGT
 9. 9. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjor* Més concerts Cincuenta y cinco. …: “Artículo 116. Conciertos. 1.enseñanzas declaradas gratuitas (…) 6. (…) podrán concertar, con carácter preferente, los ciclos de Formación Profesional Básica (…). Dichos conciertos tendrán carácter general. (Abans tenien carácter singular, com els de les postobligatòries que es manté al punt 7) La LEC fa el mateix establint la xarxa única del Servei d’Educació de Catalunya, d’interès públic, dient que eliminava la doble xarxa, però per contra, utilitzant- ho, per a traspassar més diners a la concertada en nom de l’equiparació, però respectant-li el caràcter privat per a fixar ideari, contractar i acomiadar, cobrar quotes “voluntàries” i fer beneficis. I ja contemplava el concert amb tots els ensenyaments gratuïts, i obria la porta a d’altres que es declaressin “d’interès públic”. També millorava concerts amb el criteri pressupostari de “suficiència” Federació d’Ensenyament de CGT
 10. 10. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjor BENEFICIS MITJANS PER CENTRE Concertada: 78.000 €/any Privada no C: 46.000 €/any Per tant: * Més concertsFuente: INE. Ministerio Educación. El País Federació d’Ensenyament de CGT
 11. 11. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjor* Més concertsLa LOMCE crea noves línies concertades per “economia” i “demanda social”:Cincuenta y tres…: “Artículo 109. Programación de la red de centros.2. Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa (…) gratuitas teniendoen cuenta (…) el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos, (…) laoferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social.I com es veu més endavant, inclou els que segreguen nens i nenes.Però com és llei marc facilita que les seves concrecions tornin a anar més lluny.La LEC ja creava noves línies, per “disposicions pressupostàries” i al gener 2011, Rigauampliava concerts a Xaloc de L’Hospitalet, de l’OPUS –de les que segreguen nens i nenes-“en funció de la demanda”, igual que en el 2010, el tripartit tancava línies de batxillerat icentres públics, mentre mantenia i/o ampliava les línies concertades veïnes “per demanda”. a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de CGT
 12. 12. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorModel britànic: Gestió privada de centres públicsEl sistema britànic privatitza i segrega através de la gestió dels centres públics: apartir de sponsors que completin elfinançament públic.El paradigma són les “academies”britàniques: finançades públicament, passena gestió privada amb un màxim d’un 10% defons de l’sponsor, que passa a determinarcurrículums, directors, personal, seleccionaralumnat segons rendiment acadèmic. (diuenque s’ha passat de la llibertat de les famíliesde triar centre, a la de les “academy” detriar alumnes).. I constitueixen autèntiquescadenes de centres. Han passat de 203 en el2010, a 2.309 en 2012. Les escoles deprimària o secundària públiques poden serobligades pel Departament a convertir-se en“academy” Federació d’Ensenyament de CGT
 13. 13. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorModel britànic:Gestió privada de centres públicsLa LOMCE manté el redactat de la LOE, que jahavia permès les privatitzacions de E. Aguirre aMadrid, i el seu desenvolupament a la LEC.Primer a partir de municipalitzacions, com lesd’escoles bressol, però desprès ja per tramsobligatoris –com el M.A. Blanco de El Álamo deMadrid, avui suprimit per haver perdut 2vegades en el TSJ de Madrid, però recorregut perla CCAA-.Deixa oberta la porta d’entrada de les gransempreses de serveis: és el cas d’Eulen –des deserveis socio-sanitaris, a seguretat privada oETTs, a nivell estatal i internacional-, que jagestiona 50 llars d’infants senceres i serveisdiversos (des de neteja a activitatscomplementàries) en al voltant de 1.000 centresen tot l’Estat. Federació d’Ensenyament de CGT
 14. 14. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorModel britànic: Gestió privada de centres públicsEl capital-risc -private equity- ja està als sistemes educatius d’EUA, Gran Bretanya irecentment Àsia. Aquí les porta a interessar-se per la concertada –diuen que per lesfacilitats, avui convé Madrid-, en algunes universitats, i en col·legis d’elit.Les empreses de capital-riscDinamia i N+1 son propietàriesdels Colegios Laude (7 centres al’estat espanyol i 1 a GranBretanya), amb 5.300 alumnes iuna facturació anual conjunta de40 milions d’euros).Ara, amb les oscil·lacions delsmercats, sembla que són més lesempreses d’aquest tipusinteressades en ficar mà en elmón educatiu. Federació d’Ensenyament de CGT
 15. 15. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorModel britànic: concertar els públics per resultatsLa LOMCE, com la LEC, aposten pel model britànic que no busca l’alt rendiment en base a alumnesresilients, sinó en base a l’elit de classes altes, la segregació i la gestió privatitzada dels centres públicsimpulsant la competitivitat entre centres –per tant també la guetització-: n o introdueixen l’oficinade matriculació, concerten finançament amb la pública –com amb la privada-segonsprojecte i resultats –Sesenta, art. 122.2-, obren la porta a sponsors a la pública –Sesenta,art. 122.3- i donen “total” llibertat a les famílies. Federació d’Ensenyament de CGT
 16. 16. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorModel britànic: concertar els públics per resultatsLa LOMCE, però, dona un pas més fentpública la classificació de centresper rendiments ja a ensenyamentsobligatoris (eliminació del punt 2 del’art. 140 de la LOE), i afegeix:“Cuarenta y nueve. El apartado 2 delartículo 84 : … reconocida unaespecialización curricular (…), podránreservar al criterio del rendimientoacadémico del alumno hasta un 20% dela puntuación asignada a las solicitudesde admisión a enseñanzaspostobligatorias.”La variació de resultats entre centres esdispara i l’equitat social empitjorasubstancialment. a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de CGT
 17. 17. 1. LOMCE ésneoliberal,com la LEC,però pitjorLa coartada de l’autonomiaÉs la coartada, tant de la LOMCEcom de la LEC, barrejant tots elstipus, per a copiar els britànics. Mitjanes amb privadaSesenta y uno. Se añade “Artículo concertada o no.122.bis. Acciones destinadas a On quasi nofomentar la calidad (…) que deberán hi ha privadaser competitivas, supondrán para los –GB, Finlàndia-,centros docentes la autonomía para su cal entendreejecución, tanto desde el punto de vista que són elsde la gestión de los recursos humanos públicscomo de los recursos materiales yfinancieros”. a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de CGT
 18. 18. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorJerarquització Cap un cos de directors, com en el franquisme: •La comissió que selecciona el director queda absolutament en mans de l’Administració, reduint a la mínima expressió el pes de famílies i professorat que estaran representats “en una proporción mayor del treinta y menor del cincuenta por ciento, (…). De estos últimos, al• menos el cincuenta por ciento lo serán del Claustro de profesores…” (sesenta y ocho. Art 135.2) –a la LOE era 1/3 de cada estament-• S’elimina la prioritat dels candidats del centre que establia la LOE (Art. 135.5) afavorint exclusivament els mèrits com a director,• Es fa obligatori un curs previ (Art 134, 1.c) –abans era posterior a haver estat seleccionat la primera vegada-, que, com diu “refuerza la idea de la profesionalización de la función directiva” (l’Exposición de Motivos, VII) Federació d’Ensenyament de CGT
 19. 19. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorJerarquitzacióSelecció de professorat, fusible si baixa la qualitat:Sesenta y uno. Se añade “Artículo 122.bis. Accionesdestinadas a fomentar la calidad (…) el director delcentro dispondrá de autonomía… para: • Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en interinidad. • Rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a puestos en interinidad de personal docente procedente de las listas centralizadas. • Cuando exista vacante y financiación adecuada y suficiente, proponer de forma motivada el nombramiento de profesores …Determinació de pressupostos i sponsors:Sesenta. “Artículo 122. Recursos. 3. Los centros docentes públicos podrán obtener recursoscomplementarios, previa aprobación del director,(…)Eleva a llei marc el que deia la LEC per als PEC -i va un pas més enllà al permetre triaralumnat en centres especialitzats-, i tanca la llei amb l’avís de que l’Estatuto de la FunciónPública Docente s’ajustarà a la LOMCE. a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de CGT
 20. 20. 1. LOMCE és neoliberal, com la LEC, però pitjorFP dual:el toc alemany per passar diners públics a les empreses En teoria seria per reduir l’atur i l’abandonament“Treinta y dos: Artículo 42 bis. Formación Profesional escolar. El Govern Basc vaDual.” Desenvolupada en el Real Decreto 1529/2012, de 8 fer una experiència similarde noviembre –junt al contracte per a la formació i amb “Ikasi eta Lan”l’aprenentatge-, per aconseguir, entre d’altres, “la (Estudiar i Treballar) entrecoparticipación de los centros educativos y las empresas” 2008-2012 (2 promocions(art. 28) “a través de un convenio con la empresa de 3 anys, amb uncolaboradora” (art. 31) amb “un mínimo del 33% de las finançament de 7.250€horas de formación establecidas en el título con per alumne lliurats aparticipación de la empresa”(art. 30.2) amb el seus l’empresa i cobrant elsformadors que per tant donaran matèries curriculars d’un alumnes, segons jornada aensenyament reglat. preu de conveni). Va acabar de cop ja que les Això a part dels diners a concerts de la nova FP Bàsica ja empreses, tancant i ambassenyalats, i dels fons públics que passaven a empreses i EROs, ni així s’oferien.sindicats amb la unificació de titulacions de FP del 2002dels sistemes reglat, compensatori i ocupacional. a inici Cap 1 Federació d’Ensenyament de CGT
 21. 21. 2. Ideologia recentralitzadora i reaccionàriaCom a mitjà per aconseguir tot lo anterior, la LOMCE tria:Una recentralització amb ma de ferro per reduir –diu- costos, peròessencialment perquè ideològicament consolida el sector de la burgesiaespanyola més rància que li farà costat en el bonapartisme repressiu que li cala l’Estat, dins i fora de l’escola:• Amb control absolut de currículums reduïts al “bàsic”.• Amb menyspreu a les llengües cooficials i especialment enfrontat a quequalsevol llengua que no sigui el castellà –en aquest cas el català- pugui servehicular de l’ensenyament.• Avançant en el pes de lEsglésia catòlica. A Cap 3 Federació d’Ensenyament de CGT
 22. 22. 2. Recentralització ideològica i reaccionària...i sense fisures, centralitzat... Cinco. Se añade un nuevo artículo 6.bis, dentro del capítulo III del título preliminar,(…) “Artículo 6.bis. Distribución de competencias. … 2. En Educación Primaria, en ESO, y en Bachillerato, las asignaturas se agruparán en tres bloques, (…) a) Corresponderá a Administración General del Estado: 1º) Determinar los contenidos y el horario mínimo del bloque de asignaturas Troncales (…) -que representaran el 50% del temps- 3º) Determinar los criterios de evaluación (…)de los bloques de asignaturas troncales y específicas 4º) Determinar el horario máximo del bloque de asignaturas específicas –que junt a les d’especialitat on estan les llengües cooficials, representaran l’altre 50% de temps- Federació d’Ensenyament de CGT
 23. 23. 2. Recentralització ideològica i reaccionària Font El Pais, 9 desembre 2012 a inici Cap 2 Federació d’Ensenyament de CGT
 24. 24. 2. Recentralització ideològica i reaccionària a inici Cap 2Font El Pais, 9 desembre 2012 Federació d’Ensenyament de CGT
 25. 25. 2. Recentralització ideològica i reaccionàriaL’atac a les llengües, i en concret a la immersió, és merament ideològic: nipedagògica, ni de resultats cognitius ni competencials, ni tan sols encastellà El gràfic d’ESO és idènticPerò diu la LOMCE: Ochenta y dos. Se añade una nueva …“Disposición adicional trigésima novena. Lenguacastellana y lengua vehicular de la enseñanza. 1. Las Administraciones educativas garantizaran el derecho de losalumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado. (…) Federació d’Ensenyament de CGT
 26. 26. 2. Recentralització ideològica i reaccionàriaL’atac a la immersió té conseqüències en la supervivència d’una llenguaminoritzada com el català. Comparem els resultats de vitalitat amb elmodel que proposa el PP –i que a València ve imposant des del 1995, i el dela immersió: Federació d’Ensenyament de CGT
 27. 27. … però LEC no és identificable amb immersióAmb l’Estatut de 1979 el català tornava a ensenyar-se a les escoles; i es va desenvoluparamb la Llei 7/1983 de normalització lingüística.La primera aplicació del Programa dImmersió Lingüística (PIL) es dugué a terme el curs1983-84, a dinou escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet –seguint el model delQuebec pel francès-. Es va estendre progressivament -amb moltes mesures moltdiscutibles per part de CiU-, i a partir del curs 1992-1993 l’escola en català es va convertiren el model d’ensenyament a tot Catalunya.No hi havia llei catalana d’educació, sinó un marc estatal i unes competències que hopermetien. Dins d’això, és una opció de política educativa, cap altre CCAA amb llenguapròpia ho va fer: a Euskadi, com a València, la família tria la llengua vehicular i en funciód’això es separen els grups (en línies o en centres), a Galiza es dona una part de matèries encada llengua.L’essència radica en la definició de la llengua minoritzada com a vehicular d’ensenyament.Per això, la LOMCE, menyspreant totes les llengües cooficials com de tercera, esborraespecialment qualsevol possibilitat d’immersió ja que defineix el castellà com la vehicular. Federació d’Ensenyament de CGT
 28. 28. 2. Recentralització ideològica i reaccionàriaPer acabar-ho de reblar, i mentre la llengua vehicular no sigui el castellà i s’acceptirepartir hores en forma “raonable” amb les cooficials, ...Ochenta y dos. “Disposición adicional trigésima novena. Lengua castellana ylengua vehicular de la enseñanza.d) … los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de laenseñanza que reciban sus hijos. Cuando, como consecuencia de dicha falta dedeterminación, no exista oferta docente pública o concertada en la lenguavehicular elegida en la localidad de residencia de los alumnos, los padres otutores podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados,correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos deescolarización. (…) a inici Cap 2 Federació d’Ensenyament de CGT
 29. 29. 2. Recentralització ideològica i reaccionàriaLa religió passa a ser asignatura específica (Religión, o ValoresÉticos, a elección de los padres o tutores) obligatòriaa tots els nivell de l’educació obligatòria i la seva alternativa ésavaluable –encara que no a les revàlides-,tal com exigia la Conferència Episcopal.Però a més en la Disposición adicional segunda se li donacapacitat curricular al Bisbat en una matèria obligatòria,i se li garanteix càrrega horària: 3. La determinacióndel currículo (…) será competencia de las respectivasautoridades religiosas.4. La asignatura de Religión, así como las asignaturasde Valores Culturales y Sociales en Educación Primariay de Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria, tendrá (…) una cargahoraria equivalente a la carga horaria media del resto de asignaturas ofrecidasen el bloque de asignaturas específicas.” Federació d’Ensenyament de CGT
 30. 30. … però LEC no és identificable amb laïcitat Malgrat s’afirma el caràcter laïc en el preàmbul, la contemplava com “d’oferta obligada” pels centres i opcional per les famílies: “El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions” (Art. 2.1. p), tal com afirmava la LOE del PSOE a nivell estatal. Però al no ser avaluable la seva alternativa, no es pressionava a alumnes i famílies amb una nota fàcil per a completar currículum. Això feia que moltes classes de religió estesin mig buides (segons el professorat de religió, aquest curs, només 1 de cada 3 alumnes a la pública demana religió), o que no s’arribessin a completar horaris del professorat. Això, junt a les retallades continuades, han anat ampliant les classes d’altres matèries que dona el professorat de religió, malgrat seguir sent algú nomenat a dit pel Bisbat. Federació d’Ensenyament de CGT
 31. 31. 2. Recentralització ideològica i reaccionàriaLa submissió a la religió –i a les vessants més reaccionàries del gran capital, coml’OPUS- és absoluta quan es fa explícit, contra la sentència del TribunalConstitucional que prohibia els concerts als centres que separin per sexe:Cincuenta. El apartado 3 del artículo 84 queda redactado de la siguiente manera:“3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanzadiferenciada por sexos, (…)En ningún caso, la elección dela educación diferenciadapor sexos podrá implicarpara las familias, alumnosy centros correspondientesun trato menos favorableni una desventaja a la horade suscribir conciertos (…)” Federació d’Ensenyament de CGT
 32. 32. … però la LEC també permet concertar ambescoles que separen nens i nenesA la LEC, ni l’educació mixta ni la coeducació són condició pel concert (Art. 205. 3 i 4),malgrat ser un principi rector de l’ensenyament (Art.2.m.). Va ser una de les raons d’ICper a no votar la LEC, malgrat havia votat la LOE.Els concerts de centres que separen per sexe és anterior a la LOE i la LEC, van ser al2001, amb Carme Laura de CiU de Consellera (Xaloc, La Vall, la Escolania de Montserrat,Viaró, La Farga, Monclà… fins a 10).El tripartit els va ampliar a infantil per resolució del TSJ, però per si quedaven dubtes,davant la sentència del Constitucional prohibint-los, el Departament de Rigau es va negara retirar els concerts de les escoles de l’OPUS que segregaven per sexe, malgrat que, jaestàvem ja en plenes retallades a la pública. I més enrera ja hem citat que fins i tot els hiva augmentar línies “en funció de la demanda” a inici Cap 2 Federació d’Ensenyament de CGT
 33. 33. 3. ...I en temps de crisi,en que tots els diners han d’anar a pagar el deuteAixò vol dir que la LOMCE:- Com qualsevol sistema educatiu, ha d’aportar la justificació de la reproducció de lesclasses socials, només que aquest cop, en plena crisi econòmica i un atur de 6 milions depersones, cal especialment la seva docilitat amb la “letra con sangre entra” o ara amb “lacultura de l’esforç”, que li permeti una segregació ràpida i sense excepcions de l’alumnatque des de ben aviat preparin per un futur de mà d’obra aturada o precària super-barata.- Les famílies reduïdes a usuàries i excloses de qualsevol paper decisori en el centre- Que aprofiti les retallades als nostres sous i condicions laborals, que ha anat “justificant”per la crisi a cop de decret.- Ser barata: una reforma low cost amb ERO a la Secundària.. per a que els diners públicspaguin el deute amb els bancs Federació d’Ensenyament de CGT
 34. 34. 3. ... I en temps de crisi Segregació accelerada de les classes socials L’OCDE 2010, forçada L’OCDE I també que cal: I el MECD afegeix “Los per les estadístiques, recomana: “3. Administrar la elección de resultados de PISA su- ha de reconèixer que “2. Evitar la escuela para evitar la segre- gieren que los países que per reduir el fracàs separación gación y el aumento de las más han mejorado (…) escolar i aconseguir temprana y desigualdades. Proporcionar ofertan el mismo plan de titulacions de posponer la plena libertad de elección de estudios para todos los secundària mitja, cal selección de escuela a los padres puede alumnos de 15 años, “Evitar políticas del estudiantes resultar en segregación según invierten en preparación y sistema que provoquen hasta la competencias académicas y desarro-llo del el fracaso escolar y educación entornos socioeconómicos, y profesorado y apoyan a estudiantil” i insisteix media generar mayores desigualda- los centros educativos y a en “Eliminar los superior… “. des en los sistemas los alumnos con menores obstáculos a nivel de educativos.” niveles de competencia.” sistema...” MECD. PISA in focus, 2 La LOMCE La LOMCE La LOMCE dona absoluta afegeix avança la llibertat a les famílies, amb De què els serveix dir- 3 revàlides. separació que classificació pública de ho si la LOMCE fa pot començar centres segons resultats de exactament el contrari? a 2n d’ESO. les revàlides, afavorint els guetos.Equidad y calidad de la educación: Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja.Resumen en español http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/49620052.pdf Federació d’Ensenyament de CGT
 35. 35. 3. ... I en temps de crisiSegregació accelerada de les classes socialsAmb allò de la “letra con sangre entra”, sobrecarreganta l’alumnat amb:Hores de classe superiors a les mitjanes -270 a primàriai 200 a secundària més que a Finlàndia-, aulesmassificades… sense professorat en 15 dies si tenenuna baixa –Decret Wert-, pendents de revàlides iitineraris… Federació d’Ensenyament de CGT
 36. 36. 3. ... I en temps de crisiSegregació accelerada de les classes socials a inici Cap 3 Federació d’Ensenyament de CGT
 37. 37. 3. ... I en temps de crisiFamílies reduïdes a usuàriesLes famílies només per a triar “lliurament” els centres i per tant determinar la “demanda”.Si ja era minso el paper de famílies i professorat en la pressa de decisions, ara selimina elpunt 2 que deia “2. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros através del Consejo Escolar” (Art. 119.2 de la LOE)A la LEC es diu explícitament que el Consell Escolar és consultiu. La LOMCE ho fa sense dir-ho: elimina el caràcter resolutiu que encara li quedava a la LOE a l’eliminar que potaprovar projectes, normes i programació general del centre. Fa una modificació nomésper a treure aquesta paraula (Art. 127), qui aprova o rectifica és la direcció.I ja hem comentat que es redueix encara més el seu paper a la selecció de director.Com a la LOE, a la LEC i la LOMCE, l’únic paper del Claustre de professors té cairepedagògic i curricular. a inici Cap 3 Federació d’Ensenyament de CGT
 38. 38. 3. ... I en temps de crisiLa paguem els i les treballadores Una jornada laboral llarga, amb una proporció d’hores de docència també elevades, i uns sous que podien ser bons –encara que de més hores-, però amb les successives retallades queden als nivells d’altres països de jornada molt més curta. Amb la “novetat” del pagament per hores en sustitucions, i dedicacions i sous que tot just superen el SMI. Federació d’Ensenyament de CGT
 39. 39. 3. ... I en temps de crisiLa paguem els i les treballadores a inici Cap 3 Federació d’Ensenyament de CGT
 40. 40. 3. ... I en temps de crisiReforma low costCom els diners públics han d’anar a pagar els bancs, i la LOMCE ha de ser una eina perreduir el pressupost educatiu, la reforma és molt barata pel Ministerio que es fa càrrec dela fase d’implantació... I la despesa es traspassa a les CCAA en la fase de consolidació ones preveuen alts costos. Federació d’Ensenyament de CGT
 41. 41. 3. ... I en temps de crisiReforma low costUn ERO a SecundàriaLa LOGSE va possibilitar un ERO amb tota regla dins del professorat de primària, ara que elgruix de l’augment de l’alumnat s’acosta als instituts, la LOE prepara un ERO a secundàriaamb:•La no-obligatorietat dels instituts d’ofertarcom a mínim 2 modalitats•La ampliació de ràtios possibilitant42 alumnes per grup•La supressió d’oferta si nos’omplen els grups•La reducció de matèries...... possibilitaran la supressió decentenars de places, i amb ellesmés acomiadaments d’interins. Federació d’Ensenyament de CGT
 42. 42. 3. ... I en temps de crisiReforma low cost: ERO a Secundària a inici Cap 3 Federació d’Ensenyament de CGT
 43. 43. Amb le3. I en temps de crisi... s ret falta de allades del 20 saber le 13 Galiza, s d’Eusk , i a C a... Els diners públics pels bancs s’haura atalunya i Ast di, n úr dels pre retallat 6.300 ies, ssupo milionEl context es la previsió del Gobierno enviat a la altres 4 stos 2010… fa s 000 enComissió Europea de reduir la inversió pública en dos any lten s!!educació del 4,9% del PIB a 2010 al 3,9% a 2015: 10-11.000 milions que, diuen, esperen cobriran les famílies.És la única manera –diuen- de, entre d’altres retallades, pagar el deute públic que arribaràal 90,5% el 2013 amb uns interessos de 38.500 milions –igual a la despesa de tots elsministeris junts-. I a més trasllada una altre retallada a les CCAA de les qui depènensenyament a l’exigir-les reduir el dèficit el doble que l’Estat. Federació d’Ensenyament de CGT
 44. 44. Ni LOMCE, ni LEC ni retallades! Per l’educació pública de qualitat: Ni concerts ni pagament del deute!Federació d’Ensenyament de CGT

×