O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Atomfysik

 • Seja o primeiro a comentar

Atomfysik

 1. 1. Atom- och kärnfysik
 2. 2. Atommodeller Niels Bohr 1913  Elektronskal  Atomens massa  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 2
 3. 3. Atommodeller Elektronbanor  Grundtillstånd  Tillför energi  Ljus avges  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 3
 4. 4. Spektrum – tre typer  Kontinuerligt spektrum  Linjespektrum  Absorptionsspektrum 2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 4
 5. 5. Linjespektrum  Väte  Neon  Helium 2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 5
 6. 6. Elektromagnetiska vågor Lägre energi 2014-01-21 Högre energi Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 6
 7. 7. Isotoper Ett grundämne har alltid ett bestämt antal protoner  Däremot kan antalet neutroner variera  Dessa olika varianter av ett och samma grundämne kallas isotoper  Olika isotoper av ett ämne får olika kemiska egenskaper  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 7
 8. 8. Radioaktivitet Upptäcktes först av Henri Bequerel – Uran  Marie och Pierre Curie upptäckte radium och myntade begreppet radioaktivitet  Radioaktivitet innebär att atomkärnan inte är stabil utan faller sönder  Vid detta sönderfall uppstår radioaktiv strålning  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 8
 9. 9. Alfasönderfall Uran förekommer i tre isotoper  Vanligast är uran-238  När den sönderfaller avges en alfapartikel  En alfapartikel är en heliumkärna  2 protoner + 2 neutroner  Kvar blir torium  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 9
 10. 10. Betasönderfall Toriumkärnan är inte heller stabil  Den sönderfaller och avger då en betapartikel  En betapartikel är en elektron  En neutron avger en elektron och kvar blir en proton  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 10
 11. 11. Gammastrålning Vid en del sönderfall uppstår samtidigt gammastrålning  Gammastrålning är inte partiklar utan en elektromagnetisk strålning  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 11
 12. 12. Stoppa strålning Olika typer av strålning når olika långt  Alfastrålarna har kortast räckvidd och gammastrålarna längst  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 12
 13. 13. Halveringstid Ett mått på hur radioaktivt ett ämne är, är halveringstiden  Det är den tid det tar för hälften av atomkärnorna att sönderfalla  Ett annat mått är antalet sönderfall per sekund  Mäts i becquerel (Bq)  1 Bq = 1 sönderfall/s  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 13
 14. 14. Joniserande strålning All strålning som innehåller energi i tillräcklig mängd för att bilda joner i våra celler  Stråldos – den mängd energi som tagits upp av kroppen då den utsatts för strålning  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 14
 15. 15. Strålmiljön Vi utsätts ständigt för strålning av olika ursprung  Vi har inget sinne som registrerar strålning  Instrument behövs för att mäta stråldosen  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 15
 16. 16. Kärnklyvning - fission  När en neutron träffar en urankärna blir den instabil och klyvs.  Energi frigörs!  Samtidigt frigörs det nya neutroner och en kedjereaktion startar. 2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 16
 17. 17. Kärnsammanslagning – fusion Genom att slå samman lätta atomkärnor kan energi frigöras.  När tritium och deuterium slås ihop bildas en heliumatom samt en fri neutron.  2014-01-21 Malin Åhrby, Furulunds skola Lunden 17

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • JennieCarlsn

  Feb. 19, 2017

Vistos

Vistos totais

3.923

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

58

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×