O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Viva q and ans

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (12)

Anúncio

Viva q and ans

  1. 1. আমরা জানি ক াি ক াি যাপানিটরর কপালানরটি আরে আবার ক াি ক াি যাপানিটরর কপালনরটি কিই। কেি ল যাপানিটরর কপালানরটি আরে তার গারে + (প্লাি) অথবা - (মাইিাি) কেো থার । কিই অিুোেী পরজটিভ এবং কিরগটিরভ িংরোগ নেরত হে। আর কেি ল যাপানিটরর ক াি কপালানরটি কিই তার গারে ক াি + অথবা - নিহ্ন থার িা তাই এ ভারব িংরোগ নেরলই হে। . ন ন্তু প্রশ্ন হরে- যাপানিটররর কপালানরটি ন ? কপালানরটি থা া আর িা থা ার মরযয পাথথা য ন ? কপালানরটি / িিরপালানরটি এ টি িান থ রটর জিয ক ািটা ভারলা এবং ক ি? . Ans….কপালানরটিেুক্ত যাপানিটর|িাযারিতনিনিিান থ রট নিল্টারবাবাইপাি যাপানিটর নহরিরববযবহার হে| িিরপালার িাযারিতএনিনিল্টার বাএনিনিগিাল আউটপুরট বযবহার হে| আপনিেখি এ.নিকভারল্টজনিল্টার ররবি তথিিিরপালানরটি যাপানিটার বযবহার ররতহরবঅপরনেরতনি.নি কভারল্টজনিলটার ররতহরলকপালানরটি যাপানিটর লাগারতহরব|

×