Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Olivias presentation

  1. INDIENS KASTSYSTEMET
  2. DE OLIKA KASTERNA • Präster: Brahman • Krigare: Kshatriya • Bönder: Vaisyas • Tjänare: Sudras ---------------------------------------------- • Oberörbara: Daliter • Ca 150 miljoner indier räknas som lågkastiga
  3. VARNA • Kastsystemet i Indien heter varna som betyder färg • Indier säger sällan varna om sitt kastsystem, de säger istället ”jati” • Jati = födelse • I Indien idag så är det inte tillåtet att behandla personer efter deras kast, men kastsystemet finns ändå kvar för att kastsystemet som tidigare fanns påverkar ändå hur personer ser på varandra nu.
  4. NÄR INFÖRDES KASTSYSTEMET? • indien rangordnas fortfarande efter samma princip som infördes 1500- talet f. kr. • Arierna var ljushyade och den indiska urbefolkningen mörkhyade.
  5. KÄLLOR • Religons boken • Indien.nu
Anúncio