O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Właściwości materiałów ceramicznych

 • Entre para ver os comentários

Właściwości materiałów ceramicznych

 1. 1. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH
 2. 2. MATERIAŁY CERAMICZNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ:  Twardością  Kruchością  Dużą odpornością cieplną  Ogniotrwałością  Wysoką temperaturą topnienia  Małą wytrzymałością na rozciąganie  Dużym oporem elektrycznym  Dużą odpornością mechaniczną
 3. 3. WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH TYPÓW MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH Węglik wolframu Twardość, wytrzymałość i odporność na ścieranie zależna od udziału osnowy kobaltowej Węglik tytanu Nie tak ciągliwe jak węgliki wolframu Węglik krzemu Wysokotemperaturowa wytrzymałość i odporność na ścieranie
 4. 4. WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH TYPÓW MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH Azotek boru Druga najtwardsza znana substancja po diamencie Azotek tytanu Duża odporność na ścieranie Azotek krzemu Wysoka odporność na pełzanie i udary cieplne
 5. 5. WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH TYPÓW MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH Tlenek aluminium Tlenek cyrkonu Sialony Wysoka twardość, umiarkowana wytrzymałość Wysoka wytrzymałość i ciągliwość, rozszerzalność cieplna zbliżona do żeliwa Łączy cechy azotku krzemu i tlenku aluminium
 6. 6. WŁAŚCIWOŚCI GŁÓWNYCH TYPÓW MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH Krzemionka Szkła Ceramika szklana Żarowytrzymała Struktura bezpostaciowa; liczne typy o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych i fizycznych Bardzo dobra odporność na udary cieplne i żarowytrzymałość
 7. 7. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Właściwości mechaniczne materiałów określa się z zachowania się ich w czasie działania mechanicznych naprężeń.
 8. 8. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Do właściwości mechanicznych należą: Moduł Younga, twardość miary wytrzymałości.
 9. 9. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Sprężystość i twardość ceramiki tradycyjnej i szkła jest dużo mniejsza w porównaniu do ceramiki specjalnej. Twardość i moduł Younga materiałów ceramiki specjalnej jest większa w porównaniu do metali.
 10. 10. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Wytrzymałość ceramiki zależy od: Stanu powierzchni Wielkości i kształtu próbki Stałości obciążenia Środowiska Temperatury
 11. 11. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Najtwardszymi ciałami stałymi są ceramiki. Odporność na ścieranie rośnie wraz z twardością i z tego względu najtwardsze materiały ceramiczne, a mianowicie: diament, węglik krzemu i korund, są stosowane jako materiały ścierne.
 12. 12. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Większość ceramiki jest lżejsza od metali, ale są cięższe niż polimery. Temperatury topnienia są wyższe niż metali.
 13. 13. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE  Najwyższą temperaturę topnienia posiada węglik tytanu.  Największy ciężar właściwy ma węglik wolframu.
 14. 14. JEŚLI CHCESZ POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z KSIĄŻEK:  Ashby M., Jones D., Materialy inżynierskie 2, WNT, Warszawa 1996  Barcik R., Jakość materiałów inżynierskich, Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2008  Blicharski M., Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, wydanie trzecie zmienione, Warszawa, 2003  Ciszewski B., Przetakiewicz W., Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, Warszawa, 1993  Dobrzański L., Niemetalowe materiały inżynierskie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008  Pampuch R., Współczesne materiały ceramiczne, Wyd. AGH, Kraków, 2005
 15. 15. TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Test składa się z 8 pytań. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 14pkt. Aby uzyskać pozytywny wynik testu należy zdobyć minimum 50%.
 16. 16. INSTRUKCJA DO TESTU 1.Gdy otworzy się strona z testem naciśnij przycisk „continue” 2. Gdy odpowiesz na pytanie, naciśnij na przycisk „submit”, znajdujący się w prawym dolnym rogu. 3. Po zakończeniu testu pojawi się informacja, czy test został zaliczony. 4. W tabelce w pozycji „your score” pokazane jest ile uzyskałeś punktów
 17. 17. Test końcowy

×