O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

nazewnictwo soli

prezentacja zawierająca budowęi nazewnictwo soli

  • Entre para ver os comentários

nazewnictwo soli

  1. 1. Nazewnictwo soli EGIMNAZJUM 2008
  2. 2. Budowa soli <ul><li>Me R </li></ul><ul><li>Metal </li></ul>Reszta kwasowa
  3. 3. Podział soli SOLE TLENOWE NP.NaNO3 BEZTLENOWE np. NaCl INNE Wodorosole Sole amonowe
  4. 4. Nazewnictwo soli <ul><li>Nazwa soli składa się z dwóch członów: </li></ul><ul><li>pierwszy pochodzi od nazwy kwasu, </li></ul><ul><li>drugi od nazwy metalu </li></ul><ul><li>np.: azotan(V)żelaza(III) </li></ul><ul><li>(azotan(V) - pochodzi od kwasu azotowego(V)) </li></ul>
  5. 5. Nazewnictwo soli <ul><li>Sole kwasów tlenowych mają w nazwie końcówkę – an (azotan; węglan itp…) </li></ul><ul><li>Sole kwasów beztlenowych mają w nazwie końcówkę – ek (chlorek, siarczek itp….) </li></ul>
  6. 6. fosfor an (V) PO 4 Kw.fosforowy(V) H 3 PO 4 węgl an CO 3 Kw. węglowy H 2 CO 3 siarcz an (IV) SO 3 Kw.siarkowy(IV) H 2 SO 3 siarcz an (VI) SO 4 Kw.siarkowy(VI) H 2 SO 4 azot an (III) NO 2 Kw. azotowy(III) HNO 2 azot an (V) NO 3 Kw azotowy(V) HNO 3 siarcz ek S Kw. siarkowodorowy H 2 S chlor ek Cl Kw.chlorowodorowy HCl Nazwa soli Reszta kwasowa Nazwa kwasu Wzór kwasu
  7. 7. <ul><li>Do poprawnego zapisu wzoru soli potrzebna jest również znajomość wartościowości metalu i reszty kwasowej. </li></ul><ul><li>Wartościowość reszty kwasowej to liczba atomów wodoru w kwasie </li></ul><ul><li>np. H 2 S – S to reszta kwasowa, która jest II wartościowa bo w kwasie są 2 atomy wodoru. </li></ul>
  8. 8. Mg(NO 3 ) 2 <ul><li>NO 3 pochodzi od kwasu HNO 3 – kwasu azotowego(V) </li></ul><ul><li>Mg to magnez </li></ul><ul><li>Nasza sól nazywa się </li></ul><ul><li>azotan(V)magnezu </li></ul>
  9. 9. Fosforan(V)miedzi(I) <ul><li>Ustalmy wzór sumaryczny tej soli </li></ul><ul><li>fosforan(V) pochodzi od kwasu fosforowego(V) H 3 PO 4 resztą kwasową jest PO 4 która jest III wartościowa (3 wodory w kwasie) i zostaje nam tylko I wartościowa miedź czyli Cu </li></ul><ul><li>I III </li></ul><ul><li>Cu PO 4 </li></ul><ul><li>Pozostaje nam tylko przepisanie wartościowości na krzyż i powstaje </li></ul><ul><li>Cu 3 PO 4 </li></ul>

×