O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika

5.028 visualizações

Publicada em

Prezentacja z VI Międzynarodowej Konferencji Ergonomicznej „Ergonomia – Inwestycja w Sukces” 18 listopada 2010, Warszawa

 • Seja o primeiro a comentar

Projektowanie ergonomicznych interfejsów użytkownika

 1. 1. Projektowanie  ergonomicznych   interfejsów  użytkownikaNa  przykładzie  przebudowy  systemu  transakcyjnego  Pekao24  Maciej LipiecVI Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna „Ergonomia – Inwestycja w Sukces”18 listopada 2010, Warszawa
 2. 2. Kto  mówi?  Maciej  Lipiec  Psycholog.  Od  5  lat  zajmuję  się  projektowaniem    i  badaniami  interfejsów  użytkownika.  Dyrektor  User  Experience  w  K2  Internet  S.A.        K2  Internet  S.A.  Największa  polska  agencja  interaktywna,  agencja  reklamowa  full  service,  firma  technologiczna.    
 3. 3. Projektant  interakcji  Projektowanie  interakcji  użytkownika  z  komputerem:  e-­‐usługi                Nowy  zawód   •  NIE  informatyk  (programista,  tester,  analityk  IT...)     •  NIE  projektant  graficzny    
 4. 4. MarkeVng,  strategia,     analiza  biznesowa   Design   Psychologia   Informatyka,   technologia  
 5. 5. Jak  kiedyś  wyglądał  proces  wytwarzania  oprogramowania?  
 6. 6. Zebranie  wymagań   organizacyjnych   Tak  to  kiedyś   wyglądało…   Wdrażamy  projekt!  Poprawki    Czy   podoba  się   Gotowe!   klientowi?   NIE   TAK  
 7. 7. Efekty…  
 8. 8. Chaos  Report  (1994)  Badanie  365  amerykańskich  przedsiębiorstw  zajmujących  się  wytwarzaniem  oprogramowania  (łącznie  ponad  8000  różnych  aplikacji)  przeprowadzone  przez  Standish  Group.    Wyniki:  •  zaledwie  16%  projektów  informatycznych  kończyło  się  pełnym   sukcesem    •  większość  (52%)  projektów  wiązało  się  z  przekroczeniem   zakładanych  kosztów  i  terminów  (średnio  o  200%!)  •  aż  33%  projektów  musiało  zostać  przerwanych  w  trakcie   realizacji.  
 9. 9. Chaos  Report  (1994)  Najczęściej  wymieniane  powody  niepowodzenia:    •  Brak  informacji  od  użytkowników  w  projekcie  (12,8%)  •  Niekompletne  wymagania  i  specyfikacje  (12,3%)  •  Zmieniające  się  wymagania  i  specyfikacje  (11,8%)    Najczęściej  wymieniane  przyczyny  sukcesu:  •  Włączenie  użytkowników  w  projekt  (15,9%)  •  Wsparcie  ze  strony  zarządu  (13,9%)  •  Jasno  sprecyzowane  wymagania  systemu  (13%)  
 10. 10. Projektowanie  zorientowane     na  użytkownika   User-­‐Centered  Design  
 11. 11. User-­‐Centered  Start  projektu   Analiza   Design   kontekstu  użycia   Analiza   Projektowanie   wymagań   interakcji    /   biznesowych   Implementacja   Ewaluacja     Sukces!   z  użytkownikami  
 12. 12. Wyznaczniki  UCD  •  Koncentracja  na  użytkowniku  -­‐  jego  wymaganiach,   potrzebach,  celach,  zadaniach  •  Projekt  interfejsu  użytkownika  powinien   determinować  wybór  technologii,  a  nie  odwrotnie  •  Przygotowanie  prototypów  •  MulVdyscyplinarny  zespół  •  Zaangażowanie  użytkowników  w  projekt  •  Iteracyjność  
 13. 13. Zysk!  •  Lepsza  komunikacja  projektanta  z   klientem  dzięki  wykorzystaniu   prototypu.  •  Bardziej  użyteczny  projekt,  lepsza   konwersja  dzięki  zaangażowaniu   użytkowników  w  projektowanie  i   testom  na  wczesnym  etapie.  •  Oszczędność.  Koszt   wprowadzania  zmian  na  etapie   projektowym  jest  nawet  100  razy   niższy,  niż  po  wdrożeniu  serwisu.     Źródło:  Sonware  Engineering:  A  PracVVoner’s   Approach,  Roger  S.  Pressman,  McGraw-­‐Hill  2001  
 14. 14. Case  study  Redesign  Pekao24  
 15. 15. Pekao  24  System  transakcyjny  banku  Pekao  SA    •  Bankowość  elektroniczna  i  system  maklerski  •  1,5  miliona  klientów  •  Powstały  w  2002  roku    •  W  2009:  przestarzały  i  nieużyteczny,  nie   dający  możliwości  rozwoju  dla  Banku      
 16. 16. Analiza  wymagań  użytkowników  •  Badania  z  użytkownikami  (25  respondentów)   •  Klienci  Pekao24   •  Klienci  5  konkurencyjnych  banków  •  Analiza  statystyk  istniejącego  serwisu  
 17. 17. Analiza  celów  biznesowych  Warsztaty  z  Pekao  SA  –  zdefiniowanie  celów:    •  Uproszczenie  interfejsu,  zmiejszenie  liczby   opcji  •  Poprawa  ergonomii  i  user  experience  •  Zapewnienie  łatwości  dalszej  rozbudowy  •  Mechanizmy  sprzedażowe  
 18. 18. Projektowanie  interfejsu  użytkownika  •  Przygotowanie  i  akceptacja  wstępnej   koncepcji  •  Przygotowanie  interaktywnego   prototypu  interfejsu  (450  ekranów!)  •  Projektowanie  modułami  •  Projektowanie  interakcji  i  grafiki   równocześnie  
 19. 19. Testy  z  użytkownikami  •  Badania  prototypu  z   użytkownikami  (testy   zadaniowe)  •  Eye-­‐tracking  projektów   graficznych  •  Poprawki  z  projekcie    
 20. 20. Feedback  po  wdrożeniu  serwisu  •  Pre-­‐testy  gotowego  serwisu  na   pracownikach  banku  (14  000   użytkowników)  •  Wcześniejsze  uruchomienie  publicznej   wersji  demo  •  Monitoring  zgłaszanych  uwag  po   starcie  i  optymalizacja  projektu  
 21. 21. Efekty  •  Znaczące  skrócenie  czasu  wykonywania   najczęstszych  operacji  (nawet  do  kilku  minut)  •  Start  serwisu  bez  żadnych  większych   problemów  •  Niska  liczba  telefonów  na  infolinię  •  Serwis  bardzo  dobrze  przyjęty  przez   użytkowników  i  specjalistów  z  branży  •  Najlepszy  interfejs  bankowy  wg  PC  WORLD  
 22. 22. Wersja  mobilna  Pekao24  Zaprojektowanie  nowego  produktu  bankowości  elektronicznej  –  wersji  systemu  na  telefony  komórkowe.    §  Analiza  trendów  i  konkurencji  §  Zaprojektowanie  aplikacji  i   przygotowanie  prototypu  §  Badania  prototypu  z  użytkownikami  na   telefonach  §  Projektowanie  graficzne  i  wdrożenie    Serwis  mobilny  zdobył  15  000  aktywnych  użytkowników  w  ciągu  2  miesięcy.  
 23. 23. Badania  prototypu  mobilnego   Komputer  z  podglądem  ekranu   testowanej  aplikacji  mobilnej.   Osoba  badana  i  badacze Klienci   Facylitator   Osoba  badana   Obserwator korzysta  z  telefonu     z  testowaną  aplikacją Lustro   weneckie     Komputer  badawczy,  do   którego  przekazywany  jest   obraz  ekranu  z    telefonu.  
 24. 24. Projektowanie  interakcji   To  nie  tylko  Internet!  
 25. 25. Ford  Fiesta  2011  
 26. 26. Ford  Edge  2011  (prototyp)  
 27. 27. Kontakt    maciej.lipiec@k2.pl    www.k2.pl/ux  <-­‐  pełne  case  study  Pekao24  do  pobrania  w  PDF      

×