O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentatie totaal wet gdi_10feb versie 2

113 visualizações

Publicada em

wet gdi eID

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

Presentatie totaal wet gdi_10feb versie 2

 1. 1. Het eID-stelsel en de Wet GDI Maarten Prinsen Programmaleider eID Barbera Veltkamp Wetgevingsjurist Wet GDI Platform IZO, 10 februari 2017
 2. 2. Nieuwe diensten. 2
 3. 3. 1. Programma eID – Nieuwe inlogmethoden – Hogere betrouwbaarheidsniveaus 2. eIDAS verordening 3. Wet GDI Drie ontwikkelingen 3
 4. 4. › Hoger niveau betrouwbaarheid › Voorkomen kwetsbaarheid › Meer/andere online diensten mogelijk Waarom? 4
 5. 5. e-Health 5
 6. 6. › Verschillende betrouwbaarheidsniveaus: laag, substantieel en hoog. › Inloggen met iets dat je hebt en wat je weet (pincode). › O.a. het uitgifteproces levert meer zekerheid op over je identiteit. Wat maakt het veiliger? 6
 7. 7. De multimiddelenaanpak Kiezen hoe je inlogt 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9 De uitrol › 2017 Voortzetten dienstverlening huidige pilots › 2018 Eerste fase uitrol met voorlopers › 2019 Inwerkingtreding Wet GDI Brede uitrol multimiddelenaanpak Start uitfaseren DigiD basis/midden (laag niveau) Fase 0 Fase 1 Fase 2
 10. 10. › Verwerken van reacties op wet GDI › Duidelijkheid over financiering › Uitvoeringsregelgeving De komende tijd 10
 11. 11. Vragen www.internetconsultatie.nl /wetgdi supportofficeeid@minbzk.nl 7 februari 2017 Bijeenkomst wet GDI 11
 12. 12. Wet GDI Naam Barbera Veltkamp Wetgevingsjurist 10 februari 2017
 13. 13. Inloggen bij de (semi)overheid Wet GDI/tranche eID 13
 14. 14. › Recht op digitaal zaken doen met de overheid › Keuze, gemak, veilig › Kwetsbaarheid DigiD: geen terugvaloptie › Ruimte voor private middelen › Middelen in hele EU bruikbaar: eIDAS Vo Aanleiding Wet GDI/tranche eID 14
 15. 15. Waarom wetgeving? Wet GDI/tranche eID 15 › Grip en regie overheid; sturing Tweede Kamer › Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten & plichten › Rechtmatige verwerking persoonsgegevens, rechtszekerheid › Bestaande praktijk en regelgeving volstaan niet
 16. 16. Karakter van de wet Wet GDI/tranche eID 16 › Inrichten werkprocessen en ICT › Reikwijdte: burgers en bedrijven › Ruime doelgroep: (semi) overheden › Min. BZK heeft meerdere rollen › Techniek onafhankelijk geformuleerd › Kaders in wet, beleidskeuzes open
 17. 17. Wat staat er in de wet? Wet GDI/tranche eID 17 › Taken Min BZK: # beschikbaarheid publiek middel # bruikbaarheid middelen in publieke domein # erkenning van middelen # stellen eisen (interoperabiliteit, uitgifte) › Acceptatieplicht › Informatieveiligheid & audits › Verwerking persoonsgegevens private partijen › Toezicht via reguliere lijnen
 18. 18. Betekenis Wet GDI/tranche eID 18 › Check of wet voor u geldt / moet gelden › Bepaal betrouwbaarheidsniveau dienstverlening › Acceptatieplicht tzv erkende middelen: - Hoogbetrouwbare middelen - Uit hele EU - Werkproces inrichten - Contract(en) sluiten met erkende OD(‘s) - Eventueel: technisch bewerker - Overgangstermijn huidig DigiD
 19. 19. Betekenis Wet GDI/tranche eID 19 › Informatieveiligheid (o.a. standaarden) & audit: niet nieuw › Wederzijds vertrouwen › Noodmaatregelen bij ernstige storing of misbruik › Informatieplicht en melding NB: Uniforme eisen gelden niet voor u
 20. 20. Q & A’s Wet GDI/tranche eID 20 › Hoe kan ik bepalen of ik de WGDI moet naleven? › Hoe weet ik of een middel erkend is? › Welke informatieveiligheidseisen kunnen we verwachten? › Heb ik ruimte bij het bepalen van het betrouwbaarheidsniveau van de dienstverlening? › Welke toezichthouder gaat er op mij toezien? Welke instrumenten heeft hij beschikbaar? › Wat houdt de auditverplichting in?
 21. 21. Vragen www.internetconsultatie.nl/wetgdi/ SupportOfficeeID@minbzk.nl Wet GDI/tranche eID 21
 22. 22. Wet GDI Voorlichtingsbijeenkomst Han Yang Nio Beleidsmedewerker Wet GDI 7 februari 2017
 23. 23. Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets 23 Wat is de uitvoerbaarheidstoets? Wat is de handhaafbaarheidstoets?
 24. 24. Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets 24 Hoe de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets uit te voeren?
 25. 25. Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets 25 Format Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets Wet GDI 1a) Welke organisaties op uw beleidsdomeinen dienen de wet na te leven? 1b) Is het de organisatie(s) helder wat de opgedragen taak is? 1c) Zijn de uitvoerende organisatie(s) voldoende toegerust voor een doeltreffende uitvoering? 1d) Wat zijn de verwachte effecten van de ontwerpwet voor uw organisatie of departement? 1e) Wat zijn de gevolgen van de acceptatieplicht van de erkende middelen? 1f) Wat zijn de ingeschatte kosten die nodig zijn voor uitvoering van de wet voor uw organisaties of departement?
 26. 26. Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets 26 Format Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets Wet GDI 2a) Welke organisaties of organisatieonderdelen zullen toezicht houden op een correcte uitvoering van de wet? 2b) Wat is het oordeel van de toezichthoudende organisaties (of organisatieonderdelen) over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid?
 27. 27. Vragen www.internetconsultatie.nl/wetgdi/ hanyang.nio@minbzk.nl 27

×