Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Presentació Dinder Club(20)

Mais de m4Social(20)

Anúncio

Último(20)

Presentació Dinder Club

 1. Amb la col·laboració de:
 2. Equip promotor Max Roures CEO Borja Bosch Axel Gairí Business Development Manager Victor Torras Project Manager Coordinator & Plan partnership Manager
 3. Connectant persones, construint relacions Dinder Club és un projecte de xarxa social per a facilitar la connexió a persones amb discapacitat intel·lectual i la construcció de vincles emocionals entre elles en un entorn segur a través d'una aplicació mòbil. Què és Dinder Club? La nostre misió és... Impulsar i ampliar la seva xarxa relacional en l'àmbit de l’amistat, l’amor així com en l’àmbit sexe-afectiu, per tal de millorar la seva autonomia personal i garantir els drets bàsics universals, generant així una transformació social.
 4. Perquè Dinder Club? Necessitats del col·lectiu amb discapacitat intel·lectual Xarxa relacional pobre Manca d'oportunitats de socialització Manca d'oportunitats sexe-afectives saludables Manca d'educació sexual Manca d'aplicacions accessibles i adaptades Riscos de patir mofes, abusos i agresions Manca de suports específics Barreras existents en la seva participació plena i afectiva en la societat Risc d'exclusió social Manca d'espais de socialització per a relacions igualitaries Manca d'inversió privada destinada aquest col·lectiu Manca de drets per tenir una vida independent Manca de digitalització en el tercer sector
 5. Perquè Dinder Club? Solucions pel col·lectiu amb discapacitat intel·lectual Projecte de transformació social, a través de la creació d’una xarxa relacional. Oportunitat de generar relacions amistoses, amoroses, i sexuals per a persones amb discapacitat intel·lectual. Metodologies i espais diversos de socialització. Plataforma digital que garanteix l’accessibilitat i connectivitat. Oferim el suport i recursos necessàris per promoure un entorn segur. Registre individualitzat i validat per professionals a través de les entitats socials Relacions igualitàries segons el mateix perfil. Igualtat d’oportunitats i drets a la vida independent. Autodeterminació personal de les persones amb discapacitat intel·lectual per tenir una vida independent, plena i feliç.
 6. Què hi trobem? Plans Dins de la plataforma digital s'exposen un ventall de plans de tipologies diverses on podran inscriure’s i participar-hi lliurement. Aquestes activitats estaran dinamitzades per persones professionals de Dinder Club. Cites En aquest apartat apareixen diferents perfils de les persones usuàries que utilitzen l'aplicació, si les dues persones es donan "m'agrada" i es volen seguir coneixent poden parlar pel xat i concertar una cita si ho desitgen.
 7. Procediment de registre Presa contacte persona interessada Entrevista inicial ABAS ll Test sexe-afectivitat Tots els usuaris han pertànyer a una entitats social on es fa el registre. Aquest registre te diverses fases: Entorn segur Seguiment El sistema d'alertes notifica de qualsevol indici que hi pugui haver i ens ajuda a detectar possibles dificultats o bé a assabentar-nos de problemes ocasionats durant les trobades o les activitats, podent oferir un seguiment i ajuda a qualsevol persona usuària que ho necessiti o sol·liciti. D'aquesta manera podem anar fent un seguiment individualitzat. Prevenció CAD 33% mínim. Pertànyer a una entitat social Test habilitats socials i conducta adaptativa Test sexualitat per garantis uns coneixements bàsics Sistema d'alertes creat per detectar totes les accions que pren la persona usuària i les respotes dels qüestionaris que ha de respondre.
 8. Destinataris Persones que no necessiten un suport continu, només ocasional, en certs moments, activitats o situacions que ho requereixin. Normalment són necessaris durant períodes curts que coincideixen amb les transicions de la vida. L’ajuda té una durada i intensitat que necessiti, és a dir, alta o baixa (serien les persones amb FIL). La persona amb discapacitat intel·lectual (DI) es caracteritza per unes limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa segons s’expressa en habilitats adaptatives conceptuals, socials i pràctiques. Els diferents nivells de gravetat es defineixen segons la conducta adaptativa, no segons les puntuacions del CI, ja que és el funcionament adaptatiu el que determina el nivell de recolzament necessari. Grup 1 Grup 2 Persones amb necessitat de suport intermitent Persones que requereixen suports intensius i de forma contínua en un temps determinat o limitat. Aquests suports acostumen a donar-se en situacions d’adaptació a situacions o activitats noves. Pot exigir menys costos i personal que el suport extens o el generalitzat. Per exemple, podria ser un entrenament en el treball per un període limitat (serien persones amb DIL). Persones amb necessitat de suport limitat
 9. Aliances El mes de març de 2022 es signà un conveni de col·laboració amb DINCAT (Plena inclusión), la plataforma d’entitats de referència a Catalunya en el suport a persones amb discapacitat intel·lectual i tres de les seves entitats: Aura, ACIDH i Fundació Catalana del Síndrome de Down. Firma del conveni el 8/03/2022 Validació lectura fàcil Canal de comunicació Suport mediàtic Facilitació d'estudis realitzats Creació d'un focus grup setmanal amb un priofessional de cada entitat Assessorament i colaboració en el llançament del projecte Co-creació i validació del test de sexe-afectivitat Co-creació del test de conducte adaptativa i habilitats socials Suport per la prova pilot Facilitació de possibles persones usuàries per fer els diferents testatges Dincat: Entitats socials: Conveni i les seves funcions
 10. Pla de llançament Mercat Espanya- Catalunya +265.000 Persones amb discapacitat intel·lectual a Espanya 825 Fundacions o entitats socials destinades a persones amb discapacitat intel·lectual a España +333 Fundacions o entitats socials destinades a persones amb discapacitat intel·lectual a Cataluña +79.000 Personas amb discapacitat intel·lectual a Catalunya Document detallat del pla econòmic i financer del projecte Dinder Club.
 11. Stage 2 +200 Stage 1 Prova pilot Escalabilitat Stage 3 Madrid Resta d'Espanya Prova pilot amb 3 entitats socials Users +20.000 Nou conveni amb les federació de Madrid Obrim mercats i comunicacions Users 263 Conveni amb les entitats Obrim mercats i comunicacions Users 277 +19.000 Fundacions Fundacions +21.000 Captació usuaris Catalunya Users 3 285 Fundacions Stage 4 Catalunya Fundacions 21.200 41.200 60.200 +828 +565 +288
 12. Catalunya Stage 2 +53.000 Persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya entre 18 i 74 anys +79.000 Persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya +27.000 Persones amb discapacitat intel·lectual FIL o DIL a Catalunya entre 18 i 74 anys Segmentació de mercat a Catalunya sobre usuaris potencials. +20.000 Persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya menors de 18 anys +41.000 Persones amb discapacitat intel·lectual FIL o DIL a Catalunya Target
 13. DINDER CLUB Hub Un espai per a tots però sobre tot per ells: *Tindrem personal qualificat per donar suport i ajuda en cas necessari Realització de les cites Esdeveniments i plans que requereixin un espai tancat Tallers Cinema Futbol Espai obert amb un entorn segur pel dia a dia. Un lloc de lleure per a ells. Bar auto-gestionat per ells mateixos. Discoteca - Sala de ball en dies concrets. Capacitat +200 Ubicació - Horari 9h a 24h És un local al centre de Barcelona on hi trobem les oficines de Dinder Club i un espai habilitat com a seu social dels membres del club. La zona habilitada per els membres del club serà un espai diàfan, transversal, inclusiu i dinàmic. Únicament podran accedir membres del club Dinder Club i en dies espacials podran invitar a dos acompanyants. Què és?
 14. Amb la col·laboració de:
Anúncio