SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 63
MÔI
        TRƯỜNG
        VÀ CON
        NGƯỜI

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chủ Đề

NHỮNG VẤN ĐẾ CẤP BÁCH
 VỀ MÔI TRƯỜNG Ở
VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP
 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Những   Các giải
 vấn đề  pháp bảo
cấp bách   vệ môi
 của môi  trường
 trường   đang áp
  Việt  dụng trên
  Nam   thực tế
Cứu


Cứu


   Cứu


 I.NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ MÔI
  TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY:
1
      MẤT
     RỪNG   SUY 2
   LUẬT
          THOÁI
 8  MT
          ĐẤT
             Ô 3
D SỐ     CẤP
           NHIỄM
 - MT    BÁCH
7
            BIỂN
          SD TN
  TÁC HẠI
          KHÔNG 4
  C TRANH KHÔNG
          HỢP LÝ
   6   KHÍ 5
1. Vấn đề về rừng:

• Rừng không chỉ cung cấp gỗ, mà
 còn là ngôi nhà “khổng lồ” cho các
 loài động vật hoang dã; là “người
 tu bổ”, làm giàu cho đất; là “lá
 phổi xanh” điều hòa khí hậu toàn
 cầu và khu vực, …
• Nguy cơ mất rừng và tài nguyên
 rừng đang đe dọa cả nước. Và
 trong thực tế, tai họa mất rừng,
 cạn kiệt tài nguyên rừng đã xảy ra
 ở nhiều nơi  một thảm họa của
 quốc gia.
• Ví dụ: Phá rừng ở Bình Thuận,
 cháy rừng ở Cà Mau,… .
Nạn
         phá
Khai thác gỗ  rừng
trái phép
        trầm
        trọng
        ở Bình
        Thuận
Phá rừng ở Đắk lắk
Những cây
gỗ bị đốn
không
thương tiếc
Hậu quả
Cháy rừng  nước ta mất đi một
lượng lớn diện tích rừng.
Lũ đầu nguồn, không có
  rừng ngăn chặn
Khu bảo tồn rừng tràm ngập mặn
2. Vấn đề về đất:
• Sự suy thoái nhanh chất lượng đất
 và diện tích đất canh tác theo đầu
 người.
 Việc sử dụng thuốc hóa học để bảo
 vệ thực vật  nguy cơ tiềm ẩn
 trong đất  gián tiếp ảnh hưởng
 tới sức khỏe con người.
Quất đẹp và giữ lâu  “tẩm” một
   lượng lớn hoá chất.
Rác thải  ô nhiễm đất
• Việc sử dụng lãng phí tài nguyên
 đất đang tiếp diễn:
 Ðất đai đang bị đá ong hóa tại
 nhiều nơi, 15% diện tích miền
 Ðông Nam Bộ và Tây Nguyên đã
 biến thành "vùng đất chết".
Suy
thoái
 đất
Đất trống, bỏ hoang 
    lãng phí
• Biến đổi khí hậu, rừng mất
 cũng là nguyên nhân gây ra
 tình trạng xói mòn đất, sa
 mạc hóa ở nhiều khu vực.
Xói
mòn
đất
3. Vấn đề về biển, sông, suối:
• Tài nguyên biển đặc biệt là tài
 nguyên sinh vật biển ở ven bờ đã
 bị suy giảm đáng kể.
 Ở Quảng Ninh, số lượng hải sản
 đánh bắt gần bờ hàng năm dao
 động khoảng 20.000 tấn, vượt quá
 sản lượng cho phép khai thác
 (11.600 tấn).
• Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm,
 trước hết là do dầu mỏ.
Cá chết hàng loạt do ô nhiễm
• Các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo
một loại bọt siêu nhẹ từ đất sét và
nhựa cao cấp, có khả năng hút dầu
ra khỏi nước bị ô nhiễm.
Chiều về, sóng biển
        lại cuốn những thứ
        rác thải nổi trên biển
        dạt vào ven bờ...
Rồi bắt đầu
một cuộc tìm
kiếm mới
Các nhà máy, xí nghiệp xả nước
   thải ra sông, suối
Rác thải làm ô
nhiễm môi
trường nước.
4. Sử dụng không hợp lý tài
 nguyên nước, khoáng sản, sinh
 học, các hệ sinh thái:

 Dẫn đến sự cạn kiệt
và làm nghèo tài nguyên
thiên nhiên.
Công nghệ lạc hậu nên việc khai
thác đá ở Thanh Hóa rất lãng phí.
Hồ Ba Bể “kêu
 cứu” vì khai
thác quặng sắt
Khai thác
vàng gây ô
 nhiễm.
 Nạn khai
thác vàng
 đang giết
chết dòng
 sông Đak
  Rông
Quặng
         chì
         kẽm ở
         Bắc
         Cạn.

Tài nguyên quốc gia, khai thác
    hay tàn phá?
5. Ô nhiễm không khí:

• Ô nhiễm môi trường không khí đã
 xuất hiện nhiều nơi, nhiều lúc đến
 mức trầm trọng, nhiều vấn đề về vệ
 sinh môi trường phức tạp đã phát
 sinh ở các khu vực thành thị, nông
 thôn.
Quy trình xả khí thải
Ô nhiễm
không khí
Ô tô là nguyên nhân gây mưa axit. Ngoài
ra còn do tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ
6. Tác hại của chiến tranh:
• Các hóa chất độc
 hại đã và đang gây
 những hậu quả cực
 kì nghiêm trọng
 đối với môi trường
 thiên nhiên và con
 người Việt Nam.
Máy bay của Mĩ rãi chất độc da cam
trong chiến tranh ở Miền Nam Việt Nam.
Quái
thai
chất
độc
 da
cam
7. Dân
 số và
  môi
trường:
• Sự gia tăng quá nhanh dân số cả
 nước.
• Sự phân bố không đồng đều và
 hợp lý lực lượng lao động giữa
 các vùng và các ngành khai thác
 tài nguyên.
  Những vấn đề phức tạp nhất
 trong quan hệ dân số và môi
 trường.
8. Thiếu nhiều cơ sở vật chất – kỹ
thuật, cán bộ, luật pháp để giải quyết
các vấn đề môi trường, trong khi nhu
cầu sử dụng hợp lý tài nguyên không
ngừng tăng lên, yêu cầu về cải thiện
môi trường và chống ô nhiễm môi
trường ngày một lớn và phức tạp.
II. CÁC GIẢI PHÁP
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
1. Phương hướng chung giải quyết
những vấn đề môi trường Việt Nam:
• Bảo đảm sử dụng lâu dài các tài
 nguyên thiên nhiên, hiệu quả các
 nguồn năng lượng sạch (gió, mặt
 trời…) bằng việc quản lý chặt chẽ
 quy mô, cường độ và phương hướng
 sử dụng theo luật môi trường và các
 qui pháp khác.
• Duy trì các hệ sinh thái cần thiết cho
 quá trình sản xuất và đời sống của
 người.
• Nghiên cứu đề xuất các giải pháp
 khả thi để bảo vệ các hệ sinh thái
 điển hình và đa dạng sinh học, tùy
 theo trình độ phát triển kinh tế -
 xã hội và nguồn lực để thực
 hiện cho hợp lý hiệu quả.
• Thực hiện công tác đánh giá tác động
 đến môi trường đối với các dự án
 kinh tế - xã hội như là một biện pháp
 hữu hiệu để ngăn chặn ô nhiễm môi
 trường và cạn kiệt tài nguyên.
• Đề xuất các biện pháp kiểm soát và
 ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi
 trường cục bộ tại một số địa bàn công
 nghiệp đô thị.
• Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ
 chuyên môn về môi trường, áp dụng
 các công nghệ xử lý chất thải và tái
 sử dụng chất thải, đồng thời nâng
 cao nhận thức về môi trường trong
 nhân dân và các cấp chính quyền để
 mọi người nhận rõ trách nhiệm chung
 trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.
 Tỉnh Quảng Ngãi đã có 3
khu công nghiệp (KCN) tập
trung nằm trong hệ thống các
KCN cả nước với tổng diện tích
627,79 ha, trong đó có 2 KCN
đang hoạt động và là KCN Tịnh
Phong, KCN Quảng Phú và 1
KCN đang trong giai đoạn thực
hiện đầu tư là KCN Phổ Phong.
Khu công nghiệp
 Tịnh Phong -
 Quảng Ngãi
KCN Quảng Phú –
 Quảng Ngãi
KCN Phổ Phong –
 Quảng Ngãi
• Nhằm giúp cho các doanh nghiệp tại
 hai KCN Quảng Phú và Tịnh Phong
 nâng cao nhận thức bảo vệ môi
 trường, để đem lại hiệu quả sản xuất,
 kinh doanh. Ban Quản Lý các KCN
 Quảng Ngãi đã tiến hành thường
 xuyên các hoạt động thanh tra,
 kiểm tra việc thực hiện công tác bảo
 vệ môi trường đối với các doanh
 nghiệp tại hai KCN.
Các KCN phải cam kết
triển khai, kê khai công tác
bảo vệ môi trường trong
quá trình sản xuất:
Công tác BVMT:

• Tiến hành ký hợp đồng hợp tác với
 các đơn vị thu gom xử lý rác thải.
• Phân công cán bộ phụ trách công tác
 quản lý, bảo vệ môi trường tại doanh
 nghiệp.
• Tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo
 vệ môi trường cho công nhân.
• Thực hiện việc đăng ký chủ
 nguồn thải chất thải nguy hại.
• Xin giấy phép xả thải vào
 nguồn nước.
• Báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi
 trường theo định kỳ.
 Công tác bảo vệ môi
trường của các doanh
nghiệp tại hai KCN đã có
những chuyển biến tích
cực.
Mẫu đơn đề
nghị cấp giấy
phép xả thải
 vào nguồn
  nước
Hệ thống lọc bụi cyclone của Công ty
 sản xuất VLXD puzơlan IDICO
    (KCN Tịnh Phong).
Nhà máy chế
           biến lâm sản
           xuất khẩu
           Gia Long,
           KCN Tịnh
           Phong.
Hệ thống hút bụi gỗ
•Nguyễn Văn Minh Hùng  •Tạ Ngọc Thanh
•Đặng Thị Thanh Hương  •Đinh Thị Ngọc Nga
•Bùi Thị Hoàng Thanh   •Lê Thị Mỹ Xuyến
•Tăng Trường Thủy Tiên  •Võ Thị Nguyên
•Nguyễn Thị Thoan    •Huỳnh Thị Việt
Environment and People

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Chris2610
 
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 Powerpoint Ô nhiễm môi trường Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trườngNhung Lê
 
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng taÔ nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng taNgọc Trâm Phan
 
Tổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trườngTổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trườngrivernorth_91
 
Hoanganh 121226214354-phpapp01
Hoanganh 121226214354-phpapp01Hoanganh 121226214354-phpapp01
Hoanganh 121226214354-phpapp01hoanganhovo
 
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnChapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnSon Pham
 
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide shareBài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide sharemaichipbong
 
O nhiem dat12
O nhiem dat12O nhiem dat12
O nhiem dat12hien3sphh
 
Ô nhiễm môi trường của Sâu Đỗ
Ô nhiễm môi trường của Sâu ĐỗÔ nhiễm môi trường của Sâu Đỗ
Ô nhiễm môi trường của Sâu ĐỗSâu Đỗ
 
o nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khio nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khiĐại Lê Vinh
 
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phốHiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phốÁi Như Dương
 
O nhiem moi truong khong khi
O nhiem moi truong khong khiO nhiem moi truong khong khi
O nhiem moi truong khong khiĐại Lê Vinh
 
Journal051006030753
Journal051006030753Journal051006030753
Journal051006030753nhungmeo
 
Bithuyttrnh 121219012513-phpapp01
Bithuyttrnh 121219012513-phpapp01Bithuyttrnh 121219012513-phpapp01
Bithuyttrnh 121219012513-phpapp01Hưng Nguyễn
 

Mais procurados (17)

Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
Phân tích hoạt động công nghiệp & nông nghiệp tác động đến môi trường
 
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 Powerpoint Ô nhiễm môi trường Powerpoint Ô nhiễm môi trường
Powerpoint Ô nhiễm môi trường
 
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
Tiểu luận ô nhiễm môi trường - hậu quả và giải pháp - ZALO 093 189 2701
 
powerpoint
powerpointpowerpoint
powerpoint
 
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng taÔ nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta
 
Tổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trườngTổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trường
 
Hoanganh 121226214354-phpapp01
Hoanganh 121226214354-phpapp01Hoanganh 121226214354-phpapp01
Hoanganh 121226214354-phpapp01
 
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắnChapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
Chapter 5 ô nhiễm đất và chất thải rắn
 
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide shareBài tiểu luận môn.pptx slide share
Bài tiểu luận môn.pptx slide share
 
O nhiem dat12
O nhiem dat12O nhiem dat12
O nhiem dat12
 
Ô nhiễm môi trường của Sâu Đỗ
Ô nhiễm môi trường của Sâu ĐỗÔ nhiễm môi trường của Sâu Đỗ
Ô nhiễm môi trường của Sâu Đỗ
 
o nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khio nhiem moi truong khong khi
o nhiem moi truong khong khi
 
Bài 17
Bài 17Bài 17
Bài 17
 
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phốHiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
 
O nhiem moi truong khong khi
O nhiem moi truong khong khiO nhiem moi truong khong khi
O nhiem moi truong khong khi
 
Journal051006030753
Journal051006030753Journal051006030753
Journal051006030753
 
Bithuyttrnh 121219012513-phpapp01
Bithuyttrnh 121219012513-phpapp01Bithuyttrnh 121219012513-phpapp01
Bithuyttrnh 121219012513-phpapp01
 

Semelhante a Environment and People

Bai 14 Bao ve moi truong.pptx
Bai 14 Bao ve moi truong.pptxBai 14 Bao ve moi truong.pptx
Bai 14 Bao ve moi truong.pptxMemeng3
 
ã„ã¡A 10
ã„ã¡A 10ã„ã¡A 10
ã„ã¡A 10Phngt82
 
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptxChào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptxHiuMim
 
ô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nướcô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nướcLeonidas Hero
 
Powerpoint Đẹp nhất
Powerpoint Đẹp nhấtPowerpoint Đẹp nhất
Powerpoint Đẹp nhấtNhung Lê
 
200 cau hoi ve moi truong
200 cau hoi ve moi truong200 cau hoi ve moi truong
200 cau hoi ve moi truonghoài phú
 
Bài 56 hóa 12
Bài 56 hóa 12Bài 56 hóa 12
Bài 56 hóa 12Thành Vũ
 
rác thải sinh hoạt là nguồn tài nguyên quý giá
rác thải sinh hoạt là nguồn tài nguyên quý giárác thải sinh hoạt là nguồn tài nguyên quý giá
rác thải sinh hoạt là nguồn tài nguyên quý giáthapxu
 
Chuong 1_MT_CN_2022.pdf
Chuong 1_MT_CN_2022.pdfChuong 1_MT_CN_2022.pdf
Chuong 1_MT_CN_2022.pdfgcffdt56
 
Bai thi viet thuong
Bai thi viet thuongBai thi viet thuong
Bai thi viet thuongTào Biên
 
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)Thu Thu
 
Tài liệu hội thảo quốc tế Cơ sở khoa học thực tiễn chính sách hỗ trợ phát tri...
Tài liệu hội thảo quốc tế Cơ sở khoa học thực tiễn chính sách hỗ trợ phát tri...Tài liệu hội thảo quốc tế Cơ sở khoa học thực tiễn chính sách hỗ trợ phát tri...
Tài liệu hội thảo quốc tế Cơ sở khoa học thực tiễn chính sách hỗ trợ phát tri...Nang Luong Viet Nam
 

Semelhante a Environment and People (20)

Bài mẫu tiểu luận về môi trường, HAY
Bài mẫu tiểu luận về môi trường, HAYBài mẫu tiểu luận về môi trường, HAY
Bài mẫu tiểu luận về môi trường, HAY
 
Bai 14 Bao ve moi truong.pptx
Bai 14 Bao ve moi truong.pptxBai 14 Bao ve moi truong.pptx
Bai 14 Bao ve moi truong.pptx
 
ã„ã¡A 10
ã„ã¡A 10ã„ã¡A 10
ã„ã¡A 10
 
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptxChào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
Chào mừng đến với bình nguyên vô tận.pptx
 
ô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nướcô Nhiễm môi trường nước
ô Nhiễm môi trường nước
 
Powerpoint Đẹp nhất
Powerpoint Đẹp nhấtPowerpoint Đẹp nhất
Powerpoint Đẹp nhất
 
200 cau hoi ve moi truong
200 cau hoi ve moi truong200 cau hoi ve moi truong
200 cau hoi ve moi truong
 
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác kim loại màu
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác kim loại màuGiảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác kim loại màu
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác kim loại màu
 
Đề tài xử lý nước thải chăn nuôi bằng cây dầu mè, ĐIỂM 8
Đề tài xử lý nước thải chăn nuôi bằng cây dầu mè, ĐIỂM 8Đề tài xử lý nước thải chăn nuôi bằng cây dầu mè, ĐIỂM 8
Đề tài xử lý nước thải chăn nuôi bằng cây dầu mè, ĐIỂM 8
 
lecture on environment :3
lecture on environment :3lecture on environment :3
lecture on environment :3
 
Đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh thái trong chăn nuôi, HAY
Đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh thái trong chăn nuôi, HAYĐề tài: Ứng dụng công nghệ sinh thái trong chăn nuôi, HAY
Đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh thái trong chăn nuôi, HAY
 
Bài 56 hóa 12
Bài 56 hóa 12Bài 56 hóa 12
Bài 56 hóa 12
 
rác thải sinh hoạt là nguồn tài nguyên quý giá
rác thải sinh hoạt là nguồn tài nguyên quý giárác thải sinh hoạt là nguồn tài nguyên quý giá
rác thải sinh hoạt là nguồn tài nguyên quý giá
 
Chuong 1_MT_CN_2022.pdf
Chuong 1_MT_CN_2022.pdfChuong 1_MT_CN_2022.pdf
Chuong 1_MT_CN_2022.pdf
 
Bai thi viet thuong
Bai thi viet thuongBai thi viet thuong
Bai thi viet thuong
 
abc xyz
abc xyzabc xyz
abc xyz
 
Bộ giáo dục và đào tạo trường đh
Bộ giáo dục và đào tạo trường đhBộ giáo dục và đào tạo trường đh
Bộ giáo dục và đào tạo trường đh
 
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
De cuong ppnckhmt nhom dh10 mt (wetland và nuoc thai viet thang)
 
đề Cương khmt
đề Cương khmtđề Cương khmt
đề Cương khmt
 
Tài liệu hội thảo quốc tế Cơ sở khoa học thực tiễn chính sách hỗ trợ phát tri...
Tài liệu hội thảo quốc tế Cơ sở khoa học thực tiễn chính sách hỗ trợ phát tri...Tài liệu hội thảo quốc tế Cơ sở khoa học thực tiễn chính sách hỗ trợ phát tri...
Tài liệu hội thảo quốc tế Cơ sở khoa học thực tiễn chính sách hỗ trợ phát tri...
 

Environment and People

 • 1. MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo
 • 2. Chủ Đề NHỮNG VẤN ĐẾ CẤP BÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • 3. Những Các giải vấn đề pháp bảo cấp bách vệ môi của môi trường trường đang áp Việt dụng trên Nam thực tế
 • 4. Cứu Cứu Cứu I.NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY:
 • 5. 1 MẤT RỪNG SUY 2 LUẬT THOÁI 8 MT ĐẤT Ô 3 D SỐ CẤP NHIỄM - MT BÁCH 7 BIỂN SD TN TÁC HẠI KHÔNG 4 C TRANH KHÔNG HỢP LÝ 6 KHÍ 5
 • 6. 1. Vấn đề về rừng: • Rừng không chỉ cung cấp gỗ, mà còn là ngôi nhà “khổng lồ” cho các loài động vật hoang dã; là “người tu bổ”, làm giàu cho đất; là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu toàn cầu và khu vực, …
 • 7. • Nguy cơ mất rừng và tài nguyên rừng đang đe dọa cả nước. Và trong thực tế, tai họa mất rừng, cạn kiệt tài nguyên rừng đã xảy ra ở nhiều nơi  một thảm họa của quốc gia. • Ví dụ: Phá rừng ở Bình Thuận, cháy rừng ở Cà Mau,… .
 • 8. Nạn phá Khai thác gỗ rừng trái phép trầm trọng ở Bình Thuận
 • 9. Phá rừng ở Đắk lắk Những cây gỗ bị đốn không thương tiếc
 • 10. Hậu quả Cháy rừng  nước ta mất đi một lượng lớn diện tích rừng.
 • 11. Lũ đầu nguồn, không có rừng ngăn chặn
 • 12. Khu bảo tồn rừng tràm ngập mặn
 • 13. 2. Vấn đề về đất: • Sự suy thoái nhanh chất lượng đất và diện tích đất canh tác theo đầu người. Việc sử dụng thuốc hóa học để bảo vệ thực vật  nguy cơ tiềm ẩn trong đất  gián tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
 • 14. Quất đẹp và giữ lâu  “tẩm” một lượng lớn hoá chất.
 • 15. Rác thải  ô nhiễm đất
 • 16. • Việc sử dụng lãng phí tài nguyên đất đang tiếp diễn: Ðất đai đang bị đá ong hóa tại nhiều nơi, 15% diện tích miền Ðông Nam Bộ và Tây Nguyên đã biến thành "vùng đất chết".
 • 18. Đất trống, bỏ hoang  lãng phí
 • 19. • Biến đổi khí hậu, rừng mất cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng xói mòn đất, sa mạc hóa ở nhiều khu vực.
 • 21. 3. Vấn đề về biển, sông, suối: • Tài nguyên biển đặc biệt là tài nguyên sinh vật biển ở ven bờ đã bị suy giảm đáng kể. Ở Quảng Ninh, số lượng hải sản đánh bắt gần bờ hàng năm dao động khoảng 20.000 tấn, vượt quá sản lượng cho phép khai thác (11.600 tấn).
 • 22. • Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm, trước hết là do dầu mỏ.
 • 23. Cá chết hàng loạt do ô nhiễm
 • 24. • Các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo một loại bọt siêu nhẹ từ đất sét và nhựa cao cấp, có khả năng hút dầu ra khỏi nước bị ô nhiễm.
 • 25. Chiều về, sóng biển lại cuốn những thứ rác thải nổi trên biển dạt vào ven bờ... Rồi bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới
 • 26. Các nhà máy, xí nghiệp xả nước thải ra sông, suối
 • 27. Rác thải làm ô nhiễm môi trường nước.
 • 28. 4. Sử dụng không hợp lý tài nguyên nước, khoáng sản, sinh học, các hệ sinh thái:  Dẫn đến sự cạn kiệt và làm nghèo tài nguyên thiên nhiên.
 • 29. Công nghệ lạc hậu nên việc khai thác đá ở Thanh Hóa rất lãng phí.
 • 30. Hồ Ba Bể “kêu cứu” vì khai thác quặng sắt
 • 31. Khai thác vàng gây ô nhiễm. Nạn khai thác vàng đang giết chết dòng sông Đak Rông
 • 32. Quặng chì kẽm ở Bắc Cạn. Tài nguyên quốc gia, khai thác hay tàn phá?
 • 33. 5. Ô nhiễm không khí: • Ô nhiễm môi trường không khí đã xuất hiện nhiều nơi, nhiều lúc đến mức trầm trọng, nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường phức tạp đã phát sinh ở các khu vực thành thị, nông thôn.
 • 34. Quy trình xả khí thải
 • 36.
 • 37. Ô tô là nguyên nhân gây mưa axit. Ngoài ra còn do tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ
 • 38. 6. Tác hại của chiến tranh: • Các hóa chất độc hại đã và đang gây những hậu quả cực kì nghiêm trọng đối với môi trường thiên nhiên và con người Việt Nam.
 • 39. Máy bay của Mĩ rãi chất độc da cam trong chiến tranh ở Miền Nam Việt Nam.
 • 41. 7. Dân số và môi trường:
 • 42. • Sự gia tăng quá nhanh dân số cả nước. • Sự phân bố không đồng đều và hợp lý lực lượng lao động giữa các vùng và các ngành khai thác tài nguyên.  Những vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ dân số và môi trường.
 • 43.
 • 44. 8. Thiếu nhiều cơ sở vật chất – kỹ thuật, cán bộ, luật pháp để giải quyết các vấn đề môi trường, trong khi nhu cầu sử dụng hợp lý tài nguyên không ngừng tăng lên, yêu cầu về cải thiện môi trường và chống ô nhiễm môi trường ngày một lớn và phức tạp.
 • 45. II. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
 • 46. 1. Phương hướng chung giải quyết những vấn đề môi trường Việt Nam: • Bảo đảm sử dụng lâu dài các tài nguyên thiên nhiên, hiệu quả các nguồn năng lượng sạch (gió, mặt trời…) bằng việc quản lý chặt chẽ quy mô, cường độ và phương hướng sử dụng theo luật môi trường và các qui pháp khác.
 • 47. • Duy trì các hệ sinh thái cần thiết cho quá trình sản xuất và đời sống của người. • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khả thi để bảo vệ các hệ sinh thái điển hình và đa dạng sinh học, tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực để thực hiện cho hợp lý hiệu quả.
 • 48. • Thực hiện công tác đánh giá tác động đến môi trường đối với các dự án kinh tế - xã hội như là một biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên. • Đề xuất các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ tại một số địa bàn công nghiệp đô thị.
 • 49. • Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn về môi trường, áp dụng các công nghệ xử lý chất thải và tái sử dụng chất thải, đồng thời nâng cao nhận thức về môi trường trong nhân dân và các cấp chính quyền để mọi người nhận rõ trách nhiệm chung trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.
 • 50.  Tỉnh Quảng Ngãi đã có 3 khu công nghiệp (KCN) tập trung nằm trong hệ thống các KCN cả nước với tổng diện tích 627,79 ha, trong đó có 2 KCN đang hoạt động và là KCN Tịnh Phong, KCN Quảng Phú và 1 KCN đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư là KCN Phổ Phong.
 • 51. Khu công nghiệp Tịnh Phong - Quảng Ngãi
 • 52. KCN Quảng Phú – Quảng Ngãi
 • 53. KCN Phổ Phong – Quảng Ngãi
 • 54. • Nhằm giúp cho các doanh nghiệp tại hai KCN Quảng Phú và Tịnh Phong nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, để đem lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ban Quản Lý các KCN Quảng Ngãi đã tiến hành thường xuyên các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp tại hai KCN.
 • 55. Các KCN phải cam kết triển khai, kê khai công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất:
 • 56. Công tác BVMT: • Tiến hành ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị thu gom xử lý rác thải. • Phân công cán bộ phụ trách công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp. • Tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho công nhân.
 • 57. • Thực hiện việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. • Xin giấy phép xả thải vào nguồn nước. • Báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường theo định kỳ.
 • 58.  Công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tại hai KCN đã có những chuyển biến tích cực.
 • 59. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • 60. Hệ thống lọc bụi cyclone của Công ty sản xuất VLXD puzơlan IDICO (KCN Tịnh Phong).
 • 61. Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Gia Long, KCN Tịnh Phong. Hệ thống hút bụi gỗ
 • 62. •Nguyễn Văn Minh Hùng •Tạ Ngọc Thanh •Đặng Thị Thanh Hương •Đinh Thị Ngọc Nga •Bùi Thị Hoàng Thanh •Lê Thị Mỹ Xuyến •Tăng Trường Thủy Tiên •Võ Thị Nguyên •Nguyễn Thị Thoan •Huỳnh Thị Việt