Anúncio
Anúncio

Om proxy under .no

  1. PROXY HOVEDTREKKENE… 30.10.2012 ÅRSKONFERANSEN NORID / UNINETT
  2. AKTUALITET • SIT. 1. • Å TILBY ORG.NR / LEIE UT ”ROM” I ORG.NR – MINDRE AKTUELT NÅ MED 100 DOMENER.. • SIT. 2. • UTENLANDSKE SELSKAPER – EN SVÆRT AKTUELL PROBLEMSTILLING… – FACEBOOK.NO, YAHOO.NO, APPLE.NO, ETC… » Selskaper med legitime interesser » Konkurransehemmende.. » EØS… » Misbruk av ressurser..
  3. PROBLEMET (SIT 2.) • Noen 100 NUFer eller foreninger i dag som har registrert tusenvis av domener for selskaper som selv ikke tilfredsstiller navnereglene. • Hvert NUF / foreningen kan registrere inntil 100 domener per org.nr • NUF / forening tilfredsstiller selv navnereglene…. – Folk er kreative…tilpasset formål? – Klubber med medlemskap.. – Får en aksje i et aksjeselskap? – ”sette det på bikkja”. • ….WHOIS er ikke riktig.. – ….man kommer ikke i kontakt med rette eier.. • ..egenerklæringen er signert av NUF / foreningen, ikke ”rette eier” • … man frykter at domenet brukes på en måte som strider med norsk navnpolitikk eller norsk lov.
  4. PROBLEMET FORTS. • Noen registrarer tilbyr dette – andre ikke. – Verdier … Kan man tilby det som tjeneste i dag? – Risiko…. Hva om man må stenge ned virksomheten / ”slette 1000 domener?” • Registrarer ønsker klarhet – Er det fritt frem (lovlig eller ikke?) » Er NUF ordningen lovlig iht norsk navnepol.? » Ny registraravtale … kontrolloppgaver. • NORID ser at det kan være legitime interesser, at det kan opereres med høyere presisjon.. – NORID Ikke tatt endelig stilling til lovligheten… • Domeneforskriften • Ytterpunktene klare.. Når blir det uklart?
  5. DIALOG • Er i løpende dialog med NORID • Foreningen engasjert utkast til avtale » Legitime interesser » Kontrollregime » En erklæring fra eier… » ”lovlig virksomhet” i Norge… » Norsk verneting » Stikkontroll » Kontrolloppgaver…(tredjepart) » Tap av akkreditering (.no registrarer).
  6. FREMDRIFT • Dialogen fortsetter (nå) » Oversendt utkast til NORID » Venter på tilbakemelding. » Tar gjerne innspill » Hvordan regulere? • Gjenstående arbeid (fremover..) » Sluttføre forhandlinger med NORID » Utarbeide en anbefaling / avtale for medlemmer, mot ”rette eier”. » Anbefaling til kontrollregime..(.No registrarer som tilbyr slike registreringer)
  7. TAKK FOR MEG! …………………..to be continued. dot-enno.no lynxlaw.no Christian S. Svensen css@lynxlaw.no
Anúncio