O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Julkiset
ajoneuvohankinnat
ympäristöystävällisiksi –
uusi laki voimaan 2.8.2021
14 kysymystä ja vastausta uudesta julkisia...
Mitä uusia velvoitteita laki tuo?
Laissa säädetään julkisille hankintayksiköille prosentuaaliset
vähimmäisosuudet, minkä v...
Laki koskee julkisia hankintayksiköitä
eli keitä?
• Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisia
• Kirkkojen ja niiden s...
Lain soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvo-
hankinnat ja liikennepalveluhankinnat.
Mitä ne tarkoittavat?
Ajoneuvohankinnalla t...
Velvoitteet koskevat vain EU:n
hintakynnykset ylittäviä hankintoja.
Mitkä ovat kynnysarvot?
Hankintojen EU-kynnysarvot ova...
Lain velvoitteet on jaettu kahdelle hankinta-
ajanjaksolle. Mitä se tarkoittaa?
• Ensimmäinenjakso on 2.8.2021–31.12.2025
...
Laki tulee voimaan 2.8.2021.
Milloin sitä sovelletaan?
• Laki astuu voimaan 2.8.2021. Se koskee tämän jälkeen
kilpailutett...
Poikkeukset – mitä ajoneuvoja laki ei koske?
Lakia ei sovelleta tiettyihin erikoiskäyttöön tarkoitettujen
ajoneuvojen hank...
Miten lasketaan
vähimmäisosuuksien täyttyminen
• Kappalemääräisesti, ei esimerkiksi liikennesuoritteeseen
perustuen
• Hank...
Mitä vaatimuksia laki tuo henkilöautojen ja
kevyiden hyötyajoneuvojen hankinnoille?
• Suomen on direktiivin mukaan varmist...
Mitä vaatimuksia laki tuo
kuorma-autojen hankinnoille?
• Suomen tulee direktiivin mukaan varmistaa, että kuorma-
autojen h...
2021–2025 2026–2030
Mitä vaatimuksia laki tuo
linja-autojen hankinnoille?
• Suomen tulee direktiivin mukaan varmistaa, ett...
Mitä vähimmäisvelvoitetta sovelletaan
kuntien hankintoihin?
• Kuntien tekemiin hankintoihin sovelletaan lain liitteiden I-...
Mitä vähimmäisvelvoitetta sovelletaan
M2-luokan ajoneuvoihin?
• M2-luokan ajoneuvoihin sovelletaan henkilöautojen ja
kevyi...
Miten lain noudattamista valvotaan?
• Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo lain
noudattamista.
• Valvonta perustu...
Lisää tietoa
▪ Laki ajoneuvo- ja
liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja
energiatehokkuusvaatimuksista
(740/2021)
▪ Tiedo...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Julkiset ajoneuvohankinnat ympäristöystävällisiksi – uusi laki voimaan 2.8.2021

Baixar para ler offline

Uusi laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tulee voimaan 2.8.2021. Laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puh-taita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset.

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Julkiset ajoneuvohankinnat ympäristöystävällisiksi – uusi laki voimaan 2.8.2021

 1. 1. Julkiset ajoneuvohankinnat ympäristöystävällisiksi – uusi laki voimaan 2.8.2021 14 kysymystä ja vastausta uudesta julkisia hankintoja koskevasta laista
 2. 2. Mitä uusia velvoitteita laki tuo? Laissa säädetään julkisille hankintayksiköille prosentuaaliset vähimmäisosuudet, minkä verran nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja tulee ostaa hankinta-ajanjaksolla. Vähimmäisosuudet määritetty 3 kategorialle: 1. henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot 2. kuorma-autot 3. M3-luokan linja-autot 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 2
 3. 3. Laki koskee julkisia hankintayksiköitä eli keitä? • Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisia • Kirkkojen ja niiden seurakuntien viranomaisia, valtion liikelaitoksia ja julkisoikeudellisia laitoksia • Mitä tahansa hankinnan tekijää silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainitulta julkiselta hankintayksiköltä 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 3
 4. 4. Lain soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvo- hankinnat ja liikennepalveluhankinnat. Mitä ne tarkoittavat? Ajoneuvohankinnalla tarkoitetaan ajoneuvon ostoa, vuokrausta, leasingia tai osamaksukauppaa. Tyypillinen lain soveltamisalaan kuuluva ajoneuvohankinta olisi esimerkiksi virastoauton tai kunnan kotihoidon auton osto. Liikennepalvelut on täsmennetty niin sanottujen yhteishankintakoodien myötä eli ainoastaan tietyt liikennepalvelut kuuluvat soveltamisalaan. Näitä ovat esimerkiksi koulukuljetukset, KELA-kuljetukset, jätteidenkeruu sekä posti- ja pakettikuljetukset. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 4
 5. 5. Velvoitteet koskevat vain EU:n hintakynnykset ylittäviä hankintoja. Mitkä ovat kynnysarvot? Hankintojen EU-kynnysarvot ovat tällä hetkellä: Tavara- ja palveluhankinnoissa • 139 000 euroa valtion keskushallintoviranomaisille • 214 000 euroa muille hankintayksiköille • 428 000 euroa erityisalojen hankintojen osalta Käyttöoikeussopimuksissa • 5 350 000 euroa Palvelusopimuksissa • 1 000 000 euroa (keskimääräinenennakoitu vuosittainen arvo) • 300 000 kilometriä (vuodessa tarjotut julkiset henkilöliikennepalvelut) 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 5
 6. 6. Lain velvoitteet on jaettu kahdelle hankinta- ajanjaksolle. Mitä se tarkoittaa? • Ensimmäinenjakso on 2.8.2021–31.12.2025 ja toinen 1.1.2026–31.12.2030 • Osa ajoneuvojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tiukentuu toisella jaksolla. • Hankinta-ajanjaksonsisällä hankintayksiköillä on joustoa velvoitteiden täyttymisessä. • Velvoitteita ei tarvitse täyttää jokaisessa yksittäisessä hankinnassa, mutta hankintayksikönon varmistettava, että vaatimukset täyttyvät jokaisessa ajoneuvoluokassa molempien hankinta-ajanjaksojen aikana kokonaisuudessaan. • Hankintayksikkö voi vaatia vähimmäisosuuttavähemmän puhtaita ajoneuvoja joissain hankinnoissa, jos se vastaavasti vaati suuremman osuuden joissain muissa hankinnoissa. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 6 2021–2025 | 2026–2030
 7. 7. Laki tulee voimaan 2.8.2021. Milloin sitä sovelletaan? • Laki astuu voimaan 2.8.2021. Se koskee tämän jälkeen kilpailutettuja uusia hankintoja. • Lakia ei sovelleta hankintoihin, joista on julkaistu hankintailmoitustai käynnistetty hankintamenettelyennen 2.8.2021. • Dynaaminen hankintajärjestelytai puitejärjestely, jonka hankintailmoituson julkaistu ennen 2.8.2021, jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka kyseiseen dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvat yksittäiset sopimukset voidaan tehdä kyseisen päivämäärän jälkeen. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 7 ELOKUU 2021 2
 8. 8. Poikkeukset – mitä ajoneuvoja laki ei koske? Lakia ei sovelleta tiettyihin erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen hankintoihin, kuten: • pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut M1-luokan ajoneuvot • kaukoliikenteen linja-autot • maa- ja metsätaloudessa käytetyt ajoneuvot • kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot • esimerkiksi hälytysajoneuvot, asevoimien ajoneuvot tai rakennustyömaiden ajoneuvot 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 8
 9. 9. Miten lasketaan vähimmäisosuuksien täyttyminen • Kappalemääräisesti, ei esimerkiksi liikennesuoritteeseen perustuen • Hankinta-ajanjakson aikana tehdyistä hankinnoista eli vähimmäisosuuksien ei tarvitse täyttyä jokaisessa hankinnassa • Hankintayksikkökohtaisesti vertaamalla hankittujen ympäristöystävällisten ajoneuvojen kappalemäärää ajoneuvojen ja liikennepalveluhankintoina hankittujen palveluiden toteuttamiseen käytettyjen ajoneuvojen kokonaismäärään • Osuudet lasketaan jälki-ilmoitusten perusteella 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 9 kpl aika hankinta- yksikkö jälki- ilmoitus hankinta- ajanjakso
 10. 10. Mitä vaatimuksia laki tuo henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hankinnoille? • Suomen on direktiivin mukaan varmistettava, että kummankin hankinta-ajanjakson aikana 38,5 prosenttia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hankinnoista on ympäristöystävällisiä. • Ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla ympäristöystävälliseksi henkilöautoksija kevyeksi hyötyajoneuvoksi katsotaan enintään 50 CO2 g /km päästöinen ajoneuvo eli käytännössä lataushybridi tai täyssähköauto. • Toisella hankinta-ajanjaksolla ympäristöystävälliseksi henkilöautoksija kevyeksi hyötyajoneuvoksi katsotaan 0 CO2 g /km päästöinen ajoneuvo eli täyssähköauto. • Maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksiköiden vähimmäisvelvoitteet on eriytetty alueellisesti. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 10 2021–2025 2026–2030 38,5 % 38,5 % kuntien hankintayksiköiden vähimmäisvelvoitteet on eriytetty alueellisesti < 50 CO2 g /km lataushybridi, täyssähkö 0 CO2 g /km täyssähkö
 11. 11. Mitä vaatimuksia laki tuo kuorma-autojen hankinnoille? • Suomen tulee direktiivin mukaan varmistaa, että kuorma- autojen hankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 9 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 15 prosenttia on ympäristöystävällisiä. • Puhtaaksi kuorma-autoksi luokitellaanvaihtoehtoisella polttoaineella eli biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä kulkeva auto. • Maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksiköiden vähimmäisvelvoitteet on eriytetty alueellisesti. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 11 2021–2025 2026–2030 9 % 15 % kuntien hankintayksiköiden vähimmäisvelvoitteet on eriytetty alueellisesti biopolttoaine, sähkö, kaasu, vety
 12. 12. 2021–2025 2026–2030 Mitä vaatimuksia laki tuo linja-autojen hankinnoille? • Suomen tulee direktiivin mukaan varmistaa, että uusista linja- autohankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 59 prosenttia on ympäristöystävällisiä. • Ympäristöystävälliseksilinja-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten sähkö, vety, kaasu tai biopolttoaine. • Kummankin hankinta-ajanjakson aikana puolet ympäristö- ystävällisistä linja-autoista tulee olla täyssähköbusseja eli ensimmäisellä jaksolla 20,5 prosenttia ja toisella jaksolla 29,5 prosenttia. • Täyssähköbussien ala-tavoite on porrastettu alueelliset eroavaisuudet huomioiden. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 12 41 % 59 % täyssähköbussien tavoite on porrastettu alueellisesti täyssähkö, vety, kaasu, biopolttoaine
 13. 13. Mitä vähimmäisvelvoitetta sovelletaan kuntien hankintoihin? • Kuntien tekemiin hankintoihin sovelletaan lain liitteiden I-III mukaisia velvoitteita. • Kuntien hankinnoilla tarkoitetaan kuntien itse hankkimien sekä kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden hankkimista palveluntuottajalta sopimukseen perustuen. • Kuntien eriytettyjen tavoitetasojen myötä pyritään varmistamaan kuntien lakisääteisten kuljetusten järjestäminen ilman kohtuutonta kustannusten nousua alueellisten erityispiirteiden takia. • Kuntayhtymien ja kuntaomisteisten yhtiöiden hankintoihin sovellettaisiin eriytettyjä velvoitteita silloin, kun hankinnat toteuttavat kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita. Mahdollisiin muihin hankintoihin sovellettaisiin esityksen yleistä velvoitetasoa. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 13
 14. 14. Mitä vähimmäisvelvoitetta sovelletaan M2-luokan ajoneuvoihin? • M2-luokan ajoneuvoihin sovelletaan henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen vaatimuksia. • Linja-autojen palveluhankinnoissa käytettyihin M2-luokan ajoneuvoihin sovelletaan kuitenkin linja-autoja koskevia vaatimuksia ja ne lasketaan osaksi M3-luokan linja-autoja koskevia vähimmäisosuuksia. • Linja-autojen palveluhankinnoilla tarkoitetaan hankintoja, jotka kilpailutetaan yhteisen hankintanimikkeistön (CPV) nimikkeellä 60112000-6 joukkoliikennepalvelujen suorittaminen maanteitse. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 14
 15. 15. Miten lain noudattamista valvotaan? • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo lain noudattamista. • Valvonta perustuu hankintalainsäädännön edellyttämään jälki-ilmoitukseen. • Hankintayksikön tulee jatkossa jälki-ilmoituksessa ilmoittaa myös hankittujen ajoneuvojen ja palveluhankinnoissa käytettyjen ajoneuvojen kokonaislukumäärä sekä hankinnassa toteutunut osuus ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja kappalemäärittäin. • Jälki-ilmoitukset tulee tehdä myös puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän perusteella tehtävien yksittäisten hankintasopimusten osalta, joista hankintayksikkö voi toimittaa jälki-ilmoitukset kootusti. 22.7.2021 Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 15
 16. 16. Lisää tietoa ▪ Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) ▪ Tiedote 15.7.2021 ▪ Hankeikkuna (LVM051:00/2019)

Uusi laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tulee voimaan 2.8.2021. Laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puh-taita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset.

Vistos

Vistos totais

368

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

4

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×