Akidah

Akidah
 Ilmu bermaksud sistem penelitian, cara berfikir yang sistemetik 
dan radikal yang mampu untuk merumuskan jawapan yang aktif 
dan cekap. 
 Perkataan ilmu adalah asalnya dari kalimah arab iaitu “alima” 
yang bererti mengetahui. Kata asalnya ialah “al-ilm” yang 
membawa erti “pengetahuan”. Bagi masyarakat kita mereka 
telah mengaitkan perkataan ini dengan merangkaikan kedua-dua 
makna menjadi ilmu pengetahuan.
Apa itu Sains? 
 Kata sains berasal dari bahasa Latin iaitu scientia yang berarti 
"pengetahuan" atau "mengetahui". Dari kata ini terbentuk kata 
science (Inggeris). Sains dalam pengertian sebenarnya adalah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena alam 
sehingga rahsia yang dikandungnya dapat diungkap dan 
difahami. Dalam usaha merungkapkan rahsia alam tersebut, 
sains melakukannya dengan menggunakan cara ilmiah.
Mengikut perspektif Islam pembahagian ilmu sebenarnya boleh 
dibahagikan kepada beberapa segi iaitu : 
a) Dari segi kewajipan menuntut ilmu ( menurut Imam al-Ghazali ) 
i) Ilmu Fardhu Ain : iaitu kewajipan yang dituntut ke atas setiap umat 
Islam yang baligh dan berakal supaya mengetahui dan mempelajarinya 
bagi memenuhi tuntutan agama. Contoh : Ilmu-ilmu yang berkaitan 
dengan ibadah wajip atau kepercayaan (Aqidah). Ilmu Fardhu Ain 
ialah ilmu yang berkaitan dengan perkara yang berupa kepercayaan 
dan perbuatan yang mesti dilakukan atau ditinggalkan. 
. 
. 
.
ii) Ilmu Fardhu Kifayah : Kewajipan yang dituntut ke atas 
seluruh masyarakat islam. Sekiranya ada seorang yang 
mengetahui ilmu tersebut maka gugur dosa ke atas umat Islam. 
Ilmu fardhu kifayah adalah sangat luas ruang lingkupnya. Sebagai 
contoh: Ilmu Kedoktoran, pengurusan, teknologi dan sebagainya. 
Segala ilmu yang diperlukan oleh umat manusia, maka 
menuntutnya pun wajip ke atas mereka kerana ilmu-ilmu tersebut 
terlalu banyak dan terlalu luas bidangnya. Kewajipan tersebut 
diserahkan kepada seluruh umat Islam secara bergotong-royong 
atau pembahagian tugas di antara mereka
b) DARI SEGI HUBUNGANNYA DENGAN SYARIAT. 
i) Ilmu Syariat : Terbahagi kepada 4 iaitu : 
a. Ilmu Usul : iaitu ilmu yang asas tentang al-Quran, Sunnah Ijma' ata 
peninggalan sahabat. 
b. Ilmu Furu' : iaitu ilmu yang diluaskan daripada Ilmu usul contohnya : Fiqh, 
Faraid dan sebagainya. 
c. Ilmu Muqaddimah atau pengantar : iaitu Ilmu yang berupa alat untuk 
memahami al-Quran dan Sunnah contohnya : Belajar mengenal huruf jawi atau 
tulisan arab. 
d. Ilmu Penyempurnaan : Ilmu yang bertujuan untuk menyempurnakan lagi 
ilmu al-Quran dan Hadith contohnya : Ilmu Tajwid, Tafsir dan sebagainya.
ii ) Ilmu Bukan Syariat : ianya terbahagi kepada 2 iaitu : 
a. Ilmu yang terpuji : sama seperti ilmu fardhu kifayah contohnya : Matematik, 
Sains Ekonomi , Pertanian dsb. 
b. Ilmu yang tercela : ilmu yang boleh mendatangkan kemudharatan dan 
perpecahan malah mendapat kebencian Allah seperti ilmu sihir, silap mata, ilmu 
menipu dan sebagainya. 
c) DARI SEGI CARA MEMPEROLEHINYA 
i. Ilmu kasbi : Ilmu yang diperolehi daripada usaha iaitu melalui proses 
pembelajaran. Contohnya : Ilmu sains, Matematik dan sebagainya. 
ii. Ilmu Ladunni atau Wahbi : Ilmu pemberian langsung dari Allah s.w.t melalui 
Wahyu atau ilham. Cohtohnya : Ilmu para Nabi dan Rasul.
d)DARI SEGI SUMBER : 
i. Ilmu Aqli : Ilmu yang diperolehi melalui pemikiran akal. Contoh : 
Matematik, Sains dan sebagainya. 
ii, Ilmu Naqli : Ilmu yang diperolehi melalui ayat atau wahyu. Cohtoh 
: Al-Quran atau Hadith.
1. Wahyu 
Wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada seorang 
hambanya yang dipilih di kalangan hambanya dengan 
secara sulit dan rahsia berlainan dari apa yang dialami 
oleh manusia biasa. Tidak dapat dinafikan lagi wahyu 
adalah merupakan sumber pengetahuan yang terpenting 
yang telah disampaikan oleh Allah kepada manusia 
sama ada ianya disampaikan melalui Nabi Muhammad 
s.a.w atau melalui nabi-nabi yang terdahulu. Wahyu 
merupakan teras kepada segala ilmu kerana di dalam al- 
Quran terkandung pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang 
amat diperlukan oleh manusia untuk kemasalahatan 
hidup juga perkara-perkara ghaib yang tidak dijangkau 
oleh akal manusia.
2. Pancaindera 
Semua pancaindera seperti sentuhan, ciuman, penglihatan, 
pendengaran dan deria rasa merupakan sumber pengetahuan 
yang utama dan amat berguna bagi manusia untuk 
berinteraksi dengan alam sekelilingnya dengan mudah dan 
betul. Kelima-lima pancaindera merupakan satu cara untuk 
mendapatkan ilmu pengetahuan melalui beberapa percubaan 
dan pengalaman yang berulang-ulang. Bagaimanapun 
kebenaran yang diperolehi tidak semestinya selalu betul dan 
tepat. Pancaindera kadangkala di dalam keadaan tertentu 
gagal memberikan gambaran atau penglihatan umpamanya 
matahari kelihatan kecil oleh mata sedangkan kenyataannya 
adalah sebaliknya.
3. Akal 
Akal adalah merupakan sumber utama pengetahuan manusia malah 
perbezaan antara manusia dan haiwan. Dengan akal manusia dapat 
menimbang dan membezakan antara yang baik dan buruk walupun 
mungkin ianya tidak bersifat kebenaran mutlak namun memadai untuk 
mengatasi masalah kehidupan seharian. Bagaimanapun Allah menyuruh 
manusia menggunakan semaksima mungkin kedua-dua daya akal dan 
pancaindera yang dianugerahkan kepadanya agar dapat sampai kepada 
pengetahuan sahih dan kebenaran yang tidak menyesatkan. Al-Quran 
banyak menyebut seruan serta galakan daripada Allah agar manusia 
dapat memerhatikan alam sekeliling mereka dengan akal dan 
pancaindera bagi mencari kebenaran hakiki.
4. Intuisi atau Ilham. 
Intuisi atau ilham juga boleh menjadi sumber pengetahuan manusia 
yang amat berguna. Ianya merupakan pengetahuan yang diperolehi 
tanpa melalui proses pemikiran yang tertentu. Contohnya seseorang 
yang mempunyai masalah yang sedang menumpukan pemikiran nya 
terhadap penyelesaian masalah tersebut, tiba-tiba menjadi jalan 
penyelesaian tanpa perlu berfikir panjang seolah-olah kebenaran 
yang dicari datang sendiri. di dalam Islam ilham ini boleh dikenali 
dengan istilah "firasat" atau pun pandangan bashirah (tembus) yang 
dikurniakan oleh Allah kepada para Ulama.
 a) Ilmu dapat membentuk keperibadian yang baik dan menjadikan 
seseorang itu bertaqwa dan cintakan Allah s.w.t dan RasulNya. Firman 
Allah dalam al-Quran yang bermaksud : " Sesungguhnya yang takutkan 
Allah daripada hambanya ialah ornag-orang yang berilmu" (al-Fathur:ayat 
28) 
 b) Ilmu dapat meninggikan dan membezakan taraf dikalangan manusia. 
Firman Allah yang bermaksud : " Katakanlah adakah sama orang-orang 
berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang 
mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di kalangan hambanya yang 
berilmu dan bijaksana" (al-Zumar : ayat 9)
 c) Ilmu dapat mengangkat darjat seseorang kepada darjat yang 
tinggi di sisi Allah dan masyarakat. Firman Allah yang bermaksud : 
"Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan" (al-Mujadalah : 11 ) 
 d) dengan ilmu manusia dapat menjalankan tugas ibadah ( sama 
ada ibadah umum atau ibadah khusus) dan dapat melaksanakan 
peranan sebagai khlifah Allah di muka bumi.
Akidah
Kesepaduan ilmu merupakan 
ilmu-ilmu yang bersumberkan 
al-Qur’an dan Hadith di 
samping adanya integrasi 
ilmu-ilmu lain kearah membina 
komuniti ummah yang 
berteraskan aqidah.
Dunia dan akhirat 
Rohani dan jasmani 
Agama dan kehidupan
Ilmu, iman dan amal 
merupakan satu gabungan 
yang tidak boleh dipisahkan di 
dalam Islam. Ilmu tanpa iman 
dan amal merupakan perkara 
yang sia-sia. Iman tanpa ilmu 
dan amal merupakan perkara 
yang rugi. Amal tanpa ilmu 
dan iman merupakan perkara 
yang sesat. Ilmu mesti 
didahulukan sebelum amalan.
 Membersihkan hati iaitu niat kerana Allah 
(s.w.t) 
 Mengurangkan kesibukan urusan duniawi 
 Bukan tujuan untuk sombong dan 
bermegah 
 Sentiasa menghormati guru 
 Belajar mengikut keutamaan 
 Beramal dan berusaha menyebarkan ilmu 
yang telah dipelajari
1. Kesenian 
 Setiap insan dikurniakan Allah 
SWT bakat dan kebolehan 
tersendiri, seperti kebolehan men 
cipta, menghasilkan dan 
mengembangkan sesuatu idea 
baru dan asli.
2. KESIHATAN 
 Memelihara kesihatan zahir dan batin 
merupakan satu tuntutan agama. 
Kesihatan yang baik menghasilkan akal 
yang 
sihat. Akal yang sihat diperlukan untuk 
melaksanakan tanggungjawab sebagai 
hamba dan khalifah di muka bumi Allah 
ini. “ Akal yang sihat dan sejahtera 
datang dari tubuh badan yang sihat”.
Rasulullah SAW juga bersabda 
yang bermaksud:“Orang Islam 
yang kuat itu lebih baik 
daripada orang Islam yang 
lemah”.
Akidah
Akidah
 METODE EMPIRISME 
 METODE RASIONALISME 
 METODE FENOMENALISME 
 METODE INTUISIONISME 
 METODE ILMIAH
“SPARE THE ROD, 
SPOIL THE CHILD” 
“RED HEADED PEOPLE 
ARE QUICK TEMPERED”
 IDOLS OF TRIBE (SUKU/KUMPULAN) 
 IDOLS OF CAVE 
(GUA/TEMPURUNG) 
 IDOLS OF MARKET PLACE 
(MASYARAKAT) 
 IDOLS OF THEATER 
(BERAHSIA/LAKONAN)
Akidah
1 de 28

Recomendados

Sumber ilmu & penerima ilmu por
Sumber ilmu & penerima ilmuSumber ilmu & penerima ilmu
Sumber ilmu & penerima ilmuAkmal Cikmat
12.4K visualizações19 slides
ilmu dalam islam por
ilmu dalam islamilmu dalam islam
ilmu dalam islammkazree
16.7K visualizações21 slides
Keutamaan menuntut ilmu por
Keutamaan menuntut ilmuKeutamaan menuntut ilmu
Keutamaan menuntut ilmuOperator Warnet Vast Raha
2.1K visualizações5 slides
Ilmu dalam agama islam por
Ilmu dalam agama islamIlmu dalam agama islam
Ilmu dalam agama islamHelmyy Kkuerniakediri
20.1K visualizações18 slides
Konsep ilmu dalam islam por
Konsep ilmu dalam islamKonsep ilmu dalam islam
Konsep ilmu dalam islamEdi Awaludin
9.4K visualizações11 slides
Bab 1.konsep ilmu por
Bab 1.konsep ilmuBab 1.konsep ilmu
Bab 1.konsep ilmuMohamad Sahiedan
1.9K visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Konsep ilmu por
Konsep ilmuKonsep ilmu
Konsep ilmuMuheshvarman Govindasamy
25.7K visualizações24 slides
Konsep Ilmu Dalam Islam por
Konsep Ilmu Dalam IslamKonsep Ilmu Dalam Islam
Konsep Ilmu Dalam Islamtaufiqakbar
30.3K visualizações101 slides
UICI 2022 - Manusia dan ilmu por
UICI 2022 - Manusia dan ilmuUICI 2022 - Manusia dan ilmu
UICI 2022 - Manusia dan ilmuAbdul Khaliq
36.2K visualizações33 slides
Islam dan ilmu pengetahuan (by ilham) por
Islam dan ilmu pengetahuan (by ilham)Islam dan ilmu pengetahuan (by ilham)
Islam dan ilmu pengetahuan (by ilham)Barang Antik
20.8K visualizações14 slides
Nota pengajian islam mpw 1143 t4 por
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Fadhil Ismail
10.3K visualizações39 slides
Islam dan ilmu Pengetahuan por
Islam dan ilmu PengetahuanIslam dan ilmu Pengetahuan
Islam dan ilmu PengetahuanDUNIS RESTU
2.1K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Konsep Ilmu Dalam Islam por taufiqakbar
Konsep Ilmu Dalam IslamKonsep Ilmu Dalam Islam
Konsep Ilmu Dalam Islam
taufiqakbar30.3K visualizações
UICI 2022 - Manusia dan ilmu por Abdul Khaliq
UICI 2022 - Manusia dan ilmuUICI 2022 - Manusia dan ilmu
UICI 2022 - Manusia dan ilmu
Abdul Khaliq36.2K visualizações
Islam dan ilmu pengetahuan (by ilham) por Barang Antik
Islam dan ilmu pengetahuan (by ilham)Islam dan ilmu pengetahuan (by ilham)
Islam dan ilmu pengetahuan (by ilham)
Barang Antik20.8K visualizações
Nota pengajian islam mpw 1143 t4 por Fadhil Ismail
Nota pengajian islam mpw 1143 t4Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Nota pengajian islam mpw 1143 t4
Fadhil Ismail10.3K visualizações
Islam dan ilmu Pengetahuan por DUNIS RESTU
Islam dan ilmu PengetahuanIslam dan ilmu Pengetahuan
Islam dan ilmu Pengetahuan
DUNIS RESTU2.1K visualizações
Islam dan Ilmu Pengetahuan por Noorshahida Kassim
Islam dan Ilmu PengetahuanIslam dan Ilmu Pengetahuan
Islam dan Ilmu Pengetahuan
Noorshahida Kassim2.1K visualizações
Islam dan ilmu pengetahuan por Bun Faris
Islam dan ilmu pengetahuanIslam dan ilmu pengetahuan
Islam dan ilmu pengetahuan
Bun Faris1.3K visualizações
Bab 8 Islam dan Ilmu Pengetahuan por Robby Firmansyah
Bab 8 Islam dan Ilmu PengetahuanBab 8 Islam dan Ilmu Pengetahuan
Bab 8 Islam dan Ilmu Pengetahuan
Robby Firmansyah1K visualizações
Intelektual Ulama Dalam Al-Quran al-Qarim por All Regats
Intelektual Ulama Dalam Al-Quran al-QarimIntelektual Ulama Dalam Al-Quran al-Qarim
Intelektual Ulama Dalam Al-Quran al-Qarim
All Regats1.3K visualizações
Filsafat hukum islam por Azah Cobra
Filsafat hukum islamFilsafat hukum islam
Filsafat hukum islam
Azah Cobra51 visualizações
Ilmu Pendidikan Islam por ahmad fatoni
Ilmu Pendidikan IslamIlmu Pendidikan Islam
Ilmu Pendidikan Islam
ahmad fatoni344 visualizações
AA301 – ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN por As Nuurien Najma
AA301 – ISLAM DAN ILMU PENGETAHUANAA301 – ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN
AA301 – ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN
As Nuurien Najma2.1K visualizações
Sumber ilmu por SharifahNurAbu
Sumber ilmuSumber ilmu
Sumber ilmu
SharifahNurAbu443 visualizações
Islam akal, fikir, rasional, cerdas, intelek por Yuliana Seputra
Islam akal, fikir, rasional, cerdas, intelekIslam akal, fikir, rasional, cerdas, intelek
Islam akal, fikir, rasional, cerdas, intelek
Yuliana Seputra8.2K visualizações
Tauhid por Imay Alfisyie
TauhidTauhid
Tauhid
Imay Alfisyie2.6K visualizações
Modul 11 kb 1 por kasmuddin nanang
Modul 11 kb 1Modul 11 kb 1
Modul 11 kb 1
kasmuddin nanang1.1K visualizações
Tauhid, Al-Qur’an&Hadits, Generasi Terbaik dan Salafussalih, Berbagi, Keadila... por DitiTriAriputry
Tauhid, Al-Qur’an&Hadits, Generasi Terbaik dan Salafussalih, Berbagi, Keadila...Tauhid, Al-Qur’an&Hadits, Generasi Terbaik dan Salafussalih, Berbagi, Keadila...
Tauhid, Al-Qur’an&Hadits, Generasi Terbaik dan Salafussalih, Berbagi, Keadila...
DitiTriAriputry79 visualizações
Ontologi/hakikat pendidikan matematika perspektif Islam por Muhammad Alfiansyah Alfi
Ontologi/hakikat pendidikan matematika perspektif IslamOntologi/hakikat pendidikan matematika perspektif Islam
Ontologi/hakikat pendidikan matematika perspektif Islam
Muhammad Alfiansyah Alfi2.9K visualizações

Destaque

Marketing Overview Handout por
Marketing Overview HandoutMarketing Overview Handout
Marketing Overview HandoutThe Watershed Institute
378 visualizações16 slides
Eric Hartman_resume por
Eric Hartman_resumeEric Hartman_resume
Eric Hartman_resumeEric Hartman
352 visualizações5 slides
Problems of the world por
Problems of the worldProblems of the world
Problems of the worldMAVSS
401 visualizações11 slides
ZUBAIR CV 5 por
ZUBAIR CV 5ZUBAIR CV 5
ZUBAIR CV 5zubair siddiqui
284 visualizações3 slides
1 мая por
1 мая1 мая
1 маяobuxowaira
289 visualizações11 slides
Capesun SMP Negeri 13 Bogor per tanggal 16-12-2014 por
Capesun SMP Negeri 13 Bogor per tanggal 16-12-2014Capesun SMP Negeri 13 Bogor per tanggal 16-12-2014
Capesun SMP Negeri 13 Bogor per tanggal 16-12-2014Ruhyat Yogaprana
3.2K visualizações6 slides

Destaque(16)

Eric Hartman_resume por Eric Hartman
Eric Hartman_resumeEric Hartman_resume
Eric Hartman_resume
Eric Hartman352 visualizações
Problems of the world por MAVSS
Problems of the worldProblems of the world
Problems of the world
MAVSS401 visualizações
ZUBAIR CV 5 por zubair siddiqui
ZUBAIR CV 5ZUBAIR CV 5
ZUBAIR CV 5
zubair siddiqui284 visualizações
1 мая por obuxowaira
1 мая1 мая
1 мая
obuxowaira289 visualizações
Capesun SMP Negeri 13 Bogor per tanggal 16-12-2014 por Ruhyat Yogaprana
Capesun SMP Negeri 13 Bogor per tanggal 16-12-2014Capesun SMP Negeri 13 Bogor per tanggal 16-12-2014
Capesun SMP Negeri 13 Bogor per tanggal 16-12-2014
Ruhyat Yogaprana3.2K visualizações
Thi is jhordan por 95041508281
Thi is jhordanThi is jhordan
Thi is jhordan
95041508281143 visualizações
Master gestion-espme por essa1988
Master gestion-espmeMaster gestion-espme
Master gestion-espme
essa1988196 visualizações
Herramientas web 2.0 por gustavotatto9214
Herramientas web 2.0Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0
gustavotatto9214183 visualizações
Presentation1 (1) por nornadiya
Presentation1 (1)Presentation1 (1)
Presentation1 (1)
nornadiya177 visualizações
Ahmad Firdaus_CV_New por pidoot0708
Ahmad Firdaus_CV_NewAhmad Firdaus_CV_New
Ahmad Firdaus_CV_New
pidoot0708479 visualizações
Sciences judiciaires por essa1988
Sciences judiciairesSciences judiciaires
Sciences judiciaires
essa1988224 visualizações
Diagnostic 2009 de l'Aquitaine Numérique - Présentation por UNITEC
Diagnostic 2009 de l'Aquitaine Numérique - PrésentationDiagnostic 2009 de l'Aquitaine Numérique - Présentation
Diagnostic 2009 de l'Aquitaine Numérique - Présentation
UNITEC920 visualizações

Similar a Akidah

Nota pendidikan islam por
Nota pendidikan islamNota pendidikan islam
Nota pendidikan islamAfshan Mbo
32.5K visualizações156 slides
Pembahasan makalah agama islam tentang kedudukan akal dan wahyu por
Pembahasan makalah agama islam tentang kedudukan akal dan wahyuPembahasan makalah agama islam tentang kedudukan akal dan wahyu
Pembahasan makalah agama islam tentang kedudukan akal dan wahyuPuji Winarni
9.7K visualizações12 slides
Note 1 por
Note 1Note 1
Note 1Man Mael
3.3K visualizações33 slides
04 agama dan pst por
04 agama dan pst 04 agama dan pst
04 agama dan pst MohdAlikhsanGhazali1
33 visualizações37 slides
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota) por
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)Abdul Khaliq
25.3K visualizações18 slides
KELOMPOK 7.pptx por
KELOMPOK 7.pptxKELOMPOK 7.pptx
KELOMPOK 7.pptxZifaTuzzahara1
2 visualizações14 slides

Similar a Akidah(20)

Nota pendidikan islam por Afshan Mbo
Nota pendidikan islamNota pendidikan islam
Nota pendidikan islam
Afshan Mbo32.5K visualizações
Pembahasan makalah agama islam tentang kedudukan akal dan wahyu por Puji Winarni
Pembahasan makalah agama islam tentang kedudukan akal dan wahyuPembahasan makalah agama islam tentang kedudukan akal dan wahyu
Pembahasan makalah agama islam tentang kedudukan akal dan wahyu
Puji Winarni9.7K visualizações
Note 1 por Man Mael
Note 1Note 1
Note 1
Man Mael3.3K visualizações
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota) por Abdul Khaliq
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)
UICI 2022 -Bab 01 manusia dan ilmu (nota)
Abdul Khaliq25.3K visualizações
KELOMPOK 7.pptx por ZifaTuzzahara1
KELOMPOK 7.pptxKELOMPOK 7.pptx
KELOMPOK 7.pptx
ZifaTuzzahara12 visualizações
Definisi akal por tansriputeh
Definisi akalDefinisi akal
Definisi akal
tansriputeh14.9K visualizações
MAKALAH AIK V_KELOMPOK 3.docx por AsriLadjagang
MAKALAH AIK V_KELOMPOK 3.docxMAKALAH AIK V_KELOMPOK 3.docx
MAKALAH AIK V_KELOMPOK 3.docx
AsriLadjagang413 visualizações
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptx por ssuser4c4874
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptxPRESENTASI STRUKTUR PAI.pptx
PRESENTASI STRUKTUR PAI.pptx
ssuser4c487423 visualizações
IPTEK Dan Seni Dalam Pandangan Islam.docx.pptx por LuluAinaWulandari
IPTEK Dan Seni Dalam Pandangan Islam.docx.pptxIPTEK Dan Seni Dalam Pandangan Islam.docx.pptx
IPTEK Dan Seni Dalam Pandangan Islam.docx.pptx
LuluAinaWulandari7 visualizações
Filsafat por abi sukron
FilsafatFilsafat
Filsafat
abi sukron31 visualizações
Filsafat por abi sukron
FilsafatFilsafat
Filsafat
abi sukron24 visualizações
Tafsir ilmu pengetahuan por Ayu Kharisma
Tafsir ilmu pengetahuanTafsir ilmu pengetahuan
Tafsir ilmu pengetahuan
Ayu Kharisma1K visualizações
Tugas agama islam hadist por Fitra Indah Sari
Tugas agama islam hadistTugas agama islam hadist
Tugas agama islam hadist
Fitra Indah Sari2.3K visualizações
Ilmu pengetahuan , teknologi dan seni dalam islam por Widodo Poetra
Ilmu pengetahuan , teknologi dan seni dalam islamIlmu pengetahuan , teknologi dan seni dalam islam
Ilmu pengetahuan , teknologi dan seni dalam islam
Widodo Poetra808 visualizações
menuntu ilmu por sulaeni
menuntu ilmumenuntu ilmu
menuntu ilmu
sulaeni963 visualizações
Konsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.pdf por Zukét Printing
Konsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.pdfKonsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.pdf
Konsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.pdf
Zukét Printing10 visualizações
Konsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.docx por Zukét Printing
Konsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.docxKonsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.docx
Konsep Ilmu dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.docx
Zukét Printing5 visualizações
Memantapkan budaya ilmu dalam kalangan pelajar por Angah Mzack
Memantapkan budaya ilmu dalam kalangan pelajarMemantapkan budaya ilmu dalam kalangan pelajar
Memantapkan budaya ilmu dalam kalangan pelajar
Angah Mzack17K visualizações

Último

PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf por
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfssuser29a952
160 visualizações7 slides
SK Satgas PPKS.pdf por
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdfIrawan Setyabudi
53 visualizações3 slides
Kel.10-PBA.pdf por
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdfIBNUFAIZMUBAROK
8 visualizações16 slides
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxFahmiMuzakkii
9 visualizações9 slides
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... por
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Kanaidi ken
7 visualizações30 slides
ARTIKEL GEGURITAN.docx por
ARTIKEL GEGURITAN.docxARTIKEL GEGURITAN.docx
ARTIKEL GEGURITAN.docxpujiastutikbaledono
10 visualizações4 slides

Último(20)

PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf por ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952160 visualizações
SK Satgas PPKS.pdf por Irawan Setyabudi
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdf
Irawan Setyabudi53 visualizações
Kel.10-PBA.pdf por IBNUFAIZMUBAROK
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
IBNUFAIZMUBAROK8 visualizações
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 visualizações
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso... por Kanaidi ken
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Leadership Communication Skills _Training "Effective Leadership and Superviso...
Kanaidi ken7 visualizações
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership... por Kanaidi ken
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Fundamental of Leadership & Peran Leadership _Training "Effective Leadership...
Kanaidi ken8 visualizações
Bimtek Paralegal.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdf
Irawan Setyabudi36 visualizações
Kel.10- PBA Presentation.pdf por IBNUFAIZMUBAROK
Kel.10- PBA Presentation.pdfKel.10- PBA Presentation.pdf
Kel.10- PBA Presentation.pdf
IBNUFAIZMUBAROK26 visualizações
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi45 visualizações
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx por lyricsong1117
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
lyricsong111715 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken84 visualizações
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx por DelviaAndrini1
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
DelviaAndrini142 visualizações
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx por selvianafitri2k17
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptxTugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
Tugas PPT 6_Selviana Fitri_E1G022081.pptx
selvianafitri2k1711 visualizações
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji20 visualizações
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen... por pmgdscunsri
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
Info Session Bangkit Academy "Empowering Through Bangkit: Unveiling the Essen...
pmgdscunsri7 visualizações
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi42 visualizações
Kel.10-PBA.pdf por YanDiyant
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
YanDiyant12 visualizações
MATERI LHO X AYU.pptx por DelviaAndrini1
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptx
DelviaAndrini146 visualizações
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi27 visualizações

Akidah

 • 2.  Ilmu bermaksud sistem penelitian, cara berfikir yang sistemetik dan radikal yang mampu untuk merumuskan jawapan yang aktif dan cekap.  Perkataan ilmu adalah asalnya dari kalimah arab iaitu “alima” yang bererti mengetahui. Kata asalnya ialah “al-ilm” yang membawa erti “pengetahuan”. Bagi masyarakat kita mereka telah mengaitkan perkataan ini dengan merangkaikan kedua-dua makna menjadi ilmu pengetahuan.
 • 3. Apa itu Sains?  Kata sains berasal dari bahasa Latin iaitu scientia yang berarti "pengetahuan" atau "mengetahui". Dari kata ini terbentuk kata science (Inggeris). Sains dalam pengertian sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena alam sehingga rahsia yang dikandungnya dapat diungkap dan difahami. Dalam usaha merungkapkan rahsia alam tersebut, sains melakukannya dengan menggunakan cara ilmiah.
 • 4. Mengikut perspektif Islam pembahagian ilmu sebenarnya boleh dibahagikan kepada beberapa segi iaitu : a) Dari segi kewajipan menuntut ilmu ( menurut Imam al-Ghazali ) i) Ilmu Fardhu Ain : iaitu kewajipan yang dituntut ke atas setiap umat Islam yang baligh dan berakal supaya mengetahui dan mempelajarinya bagi memenuhi tuntutan agama. Contoh : Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah wajip atau kepercayaan (Aqidah). Ilmu Fardhu Ain ialah ilmu yang berkaitan dengan perkara yang berupa kepercayaan dan perbuatan yang mesti dilakukan atau ditinggalkan. . . .
 • 5. ii) Ilmu Fardhu Kifayah : Kewajipan yang dituntut ke atas seluruh masyarakat islam. Sekiranya ada seorang yang mengetahui ilmu tersebut maka gugur dosa ke atas umat Islam. Ilmu fardhu kifayah adalah sangat luas ruang lingkupnya. Sebagai contoh: Ilmu Kedoktoran, pengurusan, teknologi dan sebagainya. Segala ilmu yang diperlukan oleh umat manusia, maka menuntutnya pun wajip ke atas mereka kerana ilmu-ilmu tersebut terlalu banyak dan terlalu luas bidangnya. Kewajipan tersebut diserahkan kepada seluruh umat Islam secara bergotong-royong atau pembahagian tugas di antara mereka
 • 6. b) DARI SEGI HUBUNGANNYA DENGAN SYARIAT. i) Ilmu Syariat : Terbahagi kepada 4 iaitu : a. Ilmu Usul : iaitu ilmu yang asas tentang al-Quran, Sunnah Ijma' ata peninggalan sahabat. b. Ilmu Furu' : iaitu ilmu yang diluaskan daripada Ilmu usul contohnya : Fiqh, Faraid dan sebagainya. c. Ilmu Muqaddimah atau pengantar : iaitu Ilmu yang berupa alat untuk memahami al-Quran dan Sunnah contohnya : Belajar mengenal huruf jawi atau tulisan arab. d. Ilmu Penyempurnaan : Ilmu yang bertujuan untuk menyempurnakan lagi ilmu al-Quran dan Hadith contohnya : Ilmu Tajwid, Tafsir dan sebagainya.
 • 7. ii ) Ilmu Bukan Syariat : ianya terbahagi kepada 2 iaitu : a. Ilmu yang terpuji : sama seperti ilmu fardhu kifayah contohnya : Matematik, Sains Ekonomi , Pertanian dsb. b. Ilmu yang tercela : ilmu yang boleh mendatangkan kemudharatan dan perpecahan malah mendapat kebencian Allah seperti ilmu sihir, silap mata, ilmu menipu dan sebagainya. c) DARI SEGI CARA MEMPEROLEHINYA i. Ilmu kasbi : Ilmu yang diperolehi daripada usaha iaitu melalui proses pembelajaran. Contohnya : Ilmu sains, Matematik dan sebagainya. ii. Ilmu Ladunni atau Wahbi : Ilmu pemberian langsung dari Allah s.w.t melalui Wahyu atau ilham. Cohtohnya : Ilmu para Nabi dan Rasul.
 • 8. d)DARI SEGI SUMBER : i. Ilmu Aqli : Ilmu yang diperolehi melalui pemikiran akal. Contoh : Matematik, Sains dan sebagainya. ii, Ilmu Naqli : Ilmu yang diperolehi melalui ayat atau wahyu. Cohtoh : Al-Quran atau Hadith.
 • 9. 1. Wahyu Wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada seorang hambanya yang dipilih di kalangan hambanya dengan secara sulit dan rahsia berlainan dari apa yang dialami oleh manusia biasa. Tidak dapat dinafikan lagi wahyu adalah merupakan sumber pengetahuan yang terpenting yang telah disampaikan oleh Allah kepada manusia sama ada ianya disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w atau melalui nabi-nabi yang terdahulu. Wahyu merupakan teras kepada segala ilmu kerana di dalam al- Quran terkandung pelbagai jenis ilmu pengetahuan yang amat diperlukan oleh manusia untuk kemasalahatan hidup juga perkara-perkara ghaib yang tidak dijangkau oleh akal manusia.
 • 10. 2. Pancaindera Semua pancaindera seperti sentuhan, ciuman, penglihatan, pendengaran dan deria rasa merupakan sumber pengetahuan yang utama dan amat berguna bagi manusia untuk berinteraksi dengan alam sekelilingnya dengan mudah dan betul. Kelima-lima pancaindera merupakan satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui beberapa percubaan dan pengalaman yang berulang-ulang. Bagaimanapun kebenaran yang diperolehi tidak semestinya selalu betul dan tepat. Pancaindera kadangkala di dalam keadaan tertentu gagal memberikan gambaran atau penglihatan umpamanya matahari kelihatan kecil oleh mata sedangkan kenyataannya adalah sebaliknya.
 • 11. 3. Akal Akal adalah merupakan sumber utama pengetahuan manusia malah perbezaan antara manusia dan haiwan. Dengan akal manusia dapat menimbang dan membezakan antara yang baik dan buruk walupun mungkin ianya tidak bersifat kebenaran mutlak namun memadai untuk mengatasi masalah kehidupan seharian. Bagaimanapun Allah menyuruh manusia menggunakan semaksima mungkin kedua-dua daya akal dan pancaindera yang dianugerahkan kepadanya agar dapat sampai kepada pengetahuan sahih dan kebenaran yang tidak menyesatkan. Al-Quran banyak menyebut seruan serta galakan daripada Allah agar manusia dapat memerhatikan alam sekeliling mereka dengan akal dan pancaindera bagi mencari kebenaran hakiki.
 • 12. 4. Intuisi atau Ilham. Intuisi atau ilham juga boleh menjadi sumber pengetahuan manusia yang amat berguna. Ianya merupakan pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran yang tertentu. Contohnya seseorang yang mempunyai masalah yang sedang menumpukan pemikiran nya terhadap penyelesaian masalah tersebut, tiba-tiba menjadi jalan penyelesaian tanpa perlu berfikir panjang seolah-olah kebenaran yang dicari datang sendiri. di dalam Islam ilham ini boleh dikenali dengan istilah "firasat" atau pun pandangan bashirah (tembus) yang dikurniakan oleh Allah kepada para Ulama.
 • 13.  a) Ilmu dapat membentuk keperibadian yang baik dan menjadikan seseorang itu bertaqwa dan cintakan Allah s.w.t dan RasulNya. Firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud : " Sesungguhnya yang takutkan Allah daripada hambanya ialah ornag-orang yang berilmu" (al-Fathur:ayat 28)  b) Ilmu dapat meninggikan dan membezakan taraf dikalangan manusia. Firman Allah yang bermaksud : " Katakanlah adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di kalangan hambanya yang berilmu dan bijaksana" (al-Zumar : ayat 9)
 • 14.  c) Ilmu dapat mengangkat darjat seseorang kepada darjat yang tinggi di sisi Allah dan masyarakat. Firman Allah yang bermaksud : "Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan" (al-Mujadalah : 11 )  d) dengan ilmu manusia dapat menjalankan tugas ibadah ( sama ada ibadah umum atau ibadah khusus) dan dapat melaksanakan peranan sebagai khlifah Allah di muka bumi.
 • 16. Kesepaduan ilmu merupakan ilmu-ilmu yang bersumberkan al-Qur’an dan Hadith di samping adanya integrasi ilmu-ilmu lain kearah membina komuniti ummah yang berteraskan aqidah.
 • 17. Dunia dan akhirat Rohani dan jasmani Agama dan kehidupan
 • 18. Ilmu, iman dan amal merupakan satu gabungan yang tidak boleh dipisahkan di dalam Islam. Ilmu tanpa iman dan amal merupakan perkara yang sia-sia. Iman tanpa ilmu dan amal merupakan perkara yang rugi. Amal tanpa ilmu dan iman merupakan perkara yang sesat. Ilmu mesti didahulukan sebelum amalan.
 • 19.  Membersihkan hati iaitu niat kerana Allah (s.w.t)  Mengurangkan kesibukan urusan duniawi  Bukan tujuan untuk sombong dan bermegah  Sentiasa menghormati guru  Belajar mengikut keutamaan  Beramal dan berusaha menyebarkan ilmu yang telah dipelajari
 • 20. 1. Kesenian  Setiap insan dikurniakan Allah SWT bakat dan kebolehan tersendiri, seperti kebolehan men cipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli.
 • 21. 2. KESIHATAN  Memelihara kesihatan zahir dan batin merupakan satu tuntutan agama. Kesihatan yang baik menghasilkan akal yang sihat. Akal yang sihat diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah di muka bumi Allah ini. “ Akal yang sihat dan sejahtera datang dari tubuh badan yang sihat”.
 • 22. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud:“Orang Islam yang kuat itu lebih baik daripada orang Islam yang lemah”.
 • 25.  METODE EMPIRISME  METODE RASIONALISME  METODE FENOMENALISME  METODE INTUISIONISME  METODE ILMIAH
 • 26. “SPARE THE ROD, SPOIL THE CHILD” “RED HEADED PEOPLE ARE QUICK TEMPERED”
 • 27.  IDOLS OF TRIBE (SUKU/KUMPULAN)  IDOLS OF CAVE (GUA/TEMPURUNG)  IDOLS OF MARKET PLACE (MASYARAKAT)  IDOLS OF THEATER (BERAHSIA/LAKONAN)