Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Nordic intranet summit 2014,12-13maj
Próximos SlideShares
Nordic intranet Summit - 21-22 okt 2013Nordic intranet Summit - 21-22 okt 2013
Carregando em ... 3
1 de 8

Mais conteúdo relacionado

Similar a Nordic intranet summit 2014,12-13maj(20)

Nordic intranet summit 2014,12-13maj

  1. NORDIC INTRANET SUMMIT Coca Cola, PWC, Creuna, Katrineholms kommun, Chalmers, Nordea, Google, Yammer, Stockholms Stad Länstyrelserna, Löfbergs, m.fl.
  2. Konkreta praktikfall ger dig värdefulla insikter om hur ni kan skapa ett intranät som hjälpererorganisation att arbeta mereffektivt.Vi lämnar teknik och plattform utanför och fokuserar oss istället på “hur:et”. Omfattande intervjuer bakom vårens program Fortsatt fokus på praktikfall Inspireras av andra och ta del av riktiga fall. Vi visar dig konkreta och levande intranät med genomtänkta lösningar. Teman framröstade av tidigare deltagare Fyra olika teman framtagna utifrån enkätundersökningar och kvalitativa intervjuer med tidigare deltagare och experter. Mingla och knyt kontakter Utgångspunkten är att skapa ett givande forum för erfarenhetsutbyte. Vi är alla duktiga på intranät och kan lära av varandra. Varierande talare Handplockade experter, IT-chefer, intranätsansvariga och kommunikatörer m.fl. Små och stora företag. Variation är nyckeln. FORTSÄTTNING KONFERENS (block 3 och 4) Workshop SÖK 08:30-12:00 Workshop DOKUMENTHANTERING 08:30-12:00 09:00-16:00 KONFERENS (block 1 och 2) 12:30-16:45 Valfri kvällsmingel med dryck och tilltugg 17:00-20:00 DAG 1 12 maj Välj mellan att gå endast på workshop, konferens eller både och. Även möjligt att endast närvara på en av konferensdagarna. DAG 2 13 maj Mötesplats: moderna lokaler i centrala Stockholm Polhemssalen Citykonferensen Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm Endast 350m till Centralstationen Utmärkt akustik, rymd och ljus gör Polhemssalen till ett pedagogiskt och komplett auditorium. Vi kommer sitta i bekväma säten med högt till tak. Citykonferensens närhet till Centralstation gör att resande enkelt kan ta sig till konferensen till fots och spara tid innan och efter konferensen. Affärslunch serveras på restaurang Oxen, i en stilfull engelsk miljö (se bild till vänster). Köksmästare är Göran Svensson med bland annat sex år som köksmästare på Rosenbad. Eftermiddagsfikan består av bakverksbuffé och färskskuren frukt. Kvällsmingel med snittar och dryck.
  3. Utöver konferensen kan du välja mellan två separat bokningsbara workshops Googles Olof Hernell sa på fjolårets Nordic Intranet Summit att sök är det nya sättet att navigera. Precis på samma sätt som vi söker oss till information på Internet kommer framtidens intranätsanvändare att kräva samma funktionalitet. På denna sök-workshop, ledd av Google, får du hjälp och praktisk erfarenhet av hur du kommer igång med sökanalys och sökoptimering på ditt företag. Ta chansen och lär dig allt om sök och förbered dig på framtidens sätt att navigera. Välkommen. Alla organisationer och företag producerar och konsumerar stora mängder dokument varje dag och den stora utmaningen är att gå från dokumentkaos till att öka kvaliteten och skapa ordning och reda. Workshopen går igenom hur dokumenthantering kan inkorporeras i intranätet eller leva sida vid sida av den. Hur lyckas man, vad ska man tänka på och vilka är framgångsfaktorerna? De erfarna verksamhetskonsulterna Tomas Wulfing och Per Rolder kommer att varva teorin bakom dokumenthantering med praktiska exempel från verkliga case. Workshop: Sök Workshop: Dokumenthantering Konferens uppdelat i fyra olika ämnesblock Block #3- Search Att intranät blir mer om mer centrerat kring sök blir alltmer uppenbart. En fungerande sökfunktion ger medarbetarna ett ovärderligt verktyg för att snabbt hitta information. Detta block kommer att handla om hur man kan använda sökfunktionen för att optimera och underlätta för användarna. Block #4- Social Collaboration Vad är affärsnyttan med sociala funktioner? När vet jag om mitt företag är redo för ett socialt intranät och hur ska jag se till att användarna faktiskt börjar använda de sociala funktionerna? På vilket sätt optimerar vi samarbetet genom integrering av sociala funktioner och verktyg i våra intranät? Block #2 - Intranet Governance, tracking and KPI’s Att styra och mäta användandet och effekten av intranätet blir en allt viktigare fråga, inte bara för att förbättra intranätet i sig, utan även för att kunna diskutera resultat med chefer och andra intressenter. Hur räknar man “ROI” på ett intranät och vilka nyckeltal är avgörande för att ta rätt beslut. Block #1- User Experience (UX) En av de viktigaste grundstenarna för ett framgångsrikt intranät är att förstå och fokusera på användarna och deras beteenden. Under detta block får vi ta del av några intressanta intranät som verkligen lyckats skapa lösningar som hjälper användarna att bli effektivare i sitt arbete. #2 #4 #1 #3
  4. Att arbeta strategisk med styrning och nyckeltal. Maria Lundell B&B TOOLS lanserade 2014 ett nytt intranät för hela sin organisation med en ambition om att skapa en inspirerande digital arbetsplats som både förenklar arbetet för och bidrar till ökat engagemang bland de anställda. Ett annat viktigt mål var att intranätet skulle kräva så lite underhåll som möjligt och samtidigt underlätta uppgraderingar med ett minimum av anpassningar. B&B TOOLS har arbetat med strategisk styrning och nyckeltal för att säkerställa intranätets slutmål och syfte samt för att underlätta implementationen. Hör Maria Lundell berätta om B&B TOOLS nya intranät. Så sätter du rätt nyckeltal och effektmål. Fredrik Cederlöf Fredrik är en av Sveriges ledande personer när det kommer till att sätta nyckeltal och effektmål för intranät och webbplatser. Han har under 10 år arbetat med att hjälpa företag och organisationer att sätta upp ramverk och processer för att mäta sina besökare och användare. Fredrik kommer att berätta om hur behovsanalys och strategi bör användas för att skapa en relevant mätning och uppföljningsprocess av intranätet. Vi kommer också att få se skillnaden mellan mätningar för utveckling och lärande respektive rapportering. Med hjälp av intressanta exempel kommer Fredrik att inspirera dig till att utveckla utvärderingen av ditt intranät. Block #2. Intranet Governance, tracking and KPI’s Block #1. User Experience (UX)Block #1. User Experience (UX) UX hjälper dig med intrat från start till mål. Jaan Orvet Ett bra intranät handlar till 100% om att tillfredsställa mänskliga behov och har ingenting med teknik, plattformar eller appar att göra. User Experience Design (UX) sätter människan i första rummet, och gör även komplicerade saker logiska och tydliga på vägen till det önskade resultatet. Använt på rätt sätt kan ett fokus på UX spara tid och pengar, och se till att ett intranät blir den funktionella, levande mötesplats den skall vara - nytta och funktion, snarare än problem och frustration. Jaan kommer att bjuda på en keynote med många insikter och framförallt användbara tips att ta med sig in i sin egen verksamhet med en gång. Hur användarvänlighet kan effektivisera din verksamhet. Jill Sandström Nordea har skapat ett modernt, grafiskt tilltalande och användarvänligt intranät som anpassar sig efter den person som är inloggad. Fokus har varit att ge användarna en mer personlig ingång till intranätet. Detta innebär en startsida där användaren själv kan anpassa layout och innehåll beroende på vilka flöden som personen är intresserad av att följa och vilka arbetsuppgifter som oftast utförs. Under projektet och inför lanseringen fokuserade projektgruppen på att identifiera och involvera nyckelpersoner och chefer för att bana väg för det nya intranätet. Hör Jill berätta mer om vilka framgångsfaktorer som föranledde den lyckade lanseringen. User experience “out of the box”? Jessica Sjögren Katrineholms kommun har valt att satsa på en “out of the box”-lösning som innebar kortare leverans- och uppstartstid. Ett krav för projektet var minimalt med utveckling då kommunen, i ett tidigare projekt, hade en framarbetad förstudie och kravspecifikation. Går det att få ett “färdigt” socialt intranät med bra användargränssnitt utan att kompromissa på kvalitet och leverans eller behöver man göra avkall på innehåll? Hur tas det sociala intranätet emot av användarna, som tidigare har erfarenhet av ett traditionellt intranät byggt på Episerver? Hör Jessica berätta om vad det innebär att gå från ett klassiskt intranätprojekt med produktion och utvecklingstid till ett minimalt utvecklingsprojekt med hjälp av ett “färdigt” socialt intranät.
  5. How social is helping enterprise giants disrupt themselves. Stephanie Le Geyt The world is changing. In our personal lives we’re more connected than ever to the information and people we need to make decisions, but at work we are hamstringed by hierarchy and outdated systems. Globally 87% of employees are disengaging, which explains why so many organisations are looking to social to change the way they listen to and enable their talent. Hear how Microsoft, the ultimate empire of silos and distribution lists, is actively disrupting itself with the help of a little acquisition called Yammer. And learn from some customer examples that illustrate how the world inside organisations is rapidly catching up with the world outside work. Så skapade 21 myndigheter tillsammans ett individanpassat, lättanvänt och samarbetsinriktat gemensamt intranät. Per Bergsjö 2103 gjorde samtliga 21 länsstyrelser gemensam sak och utvecklade ett gemensamt intranät. Ett individanpassat, lättanvänt och samarbetsinriktat intranät med samverkan som ledord har tagits fram och successivt lanserats i landets olika län med goda resultat. Per tar oss med på resan från planering, genom utveckling till införande och visar smakprov på resultatet, som kommer att vara i ständig förändring. Gnistrande Samverkan på PwC. Mattias Eklund PwC kännetecknas av föränderlig marknadsdynamik, ständigt ökande förväntningar från kunder och en växande organisation med olika erfarenheter och talang. Dessa krafter skapar en miljö där affärsmålen inte kan uppnås med hjälp av traditionella metoder och verktyg. Oavsett om det handlar om integration av 40 000 nya medarbetare per år, eller om att inspirera och utveckla en växande organisation med en genomsnittsålder på bara 27 år, eller att ansluta geografiskt spridda kundteam, måste man förändra sitt synsätt på hur man får jobbet gjort effektivare och smartare - nya plattformar och beteenden krävs för att uppfylla dessa utmaningar. Hör Mattias beskriva hur samverkan och socialt nätverkande lyfts till nya nivåer på världens största professionella tjänsteorganisation. Block #3. Search Därför spelar sök en allt större roll i framtidens intranät. Olof Hernell Olof Hernell kommer att göra ett efterfrågat återbesök för att berätta hur Google arbetar med sök och hur du gör för att optimera sök på ditt intranät. Han kommer att berätta varför Google tror att framtidens intranät kommer att ha en startsida som ser mer ut som en sökruta och hur intranätet förstår och anpassar sig till användaren snarare än tvärtom. Olof kommer också att prata om varför det är viktigt att skapa ett intranät där besökarna inte behöver anpassa sig utan snarare känna igen sig från hur de annars använder Internet. Det man inte hittar finns inte. Andreas Hallgren Andreas Hallgren berättar om Chalmers väg till ny gemensam sökplattform för alla sina webbplatser, och hur man börjat arbeta med sökanalys för att bygga en bättre och nyttigare webbplats. Andreas arbetar med digitala kanaler på Chalmers avdelning för kommunikation och marknadsföring. Vardagen består ofta av att lyfta verksamhetsbehov, kravställa, prioritera och beställa utveckling kring bland annat webb och intranät för Chalmers. På visitkorten, om han haft några, hade det stått webbsamordnare och förvaltningsledare. Ett sökdrivet intranät. Ola Williams Ola Williams från Stockholm Stad och Maria Björk från Findwise berättar om Stockholms Stads nya sökdrivna intranät där förvaltningstillhörighet, intresseområde och roll påverkar allt från vilka nyheter man ser till hur sökträffarna sorteras efter en sökning. Om vikten av en bra taxonomi och om hur sökmotorn används för att anpassa innehållet för varje medarbetare. Samt insikten av hur viktig och kraftfull filtrering kan vara. Block #4. Social Collaboration
  6. På väg att genomföra större förändringar på intranätet? Kontakta oss så kan vi rådge dig vilka du bör prata med, vad du bör tänka på initialt med mera. Som arrangör av Nordic Intranet Summit har vi ett brett kontaktnät med de flesta bolagen på marknaden och kan sätta dig i kontakt med konsulter med erfarenhet och kompetens som passar just er organisation. kontakt@nordicintranets.com | 031-788928 Allt ovan plus Gurus’ Debate: Paneldebatt där vi fokuserar oss på berörda ämnen tillsammans med relevanta experter. Vi hoppas även att du som deltagare tar chansen att ställa frågor och bidra till debatten. Valfri kvällsmingel på restaurang Oxen med snittar och dryck vilket var väldigt uppskattat under förra året. Knyt nya kontaker. Utgångspunkten är att skapa ett givande forum för erfarenhetsutbyte även efter konferensen. Intresserad av webbanalys i allmänhet och Google Analytics i synnerhet? Se då vår systerkonferens analyticsdagarna.se (8-9 april) Dessutom tillkommer paneldebatt med inbjudna experter och ytterligare talare allteftersom. Jonathan Phillips: iConnect - The secret formula behind the Coca-Cola Enterprises intranet Weaving the right ingredients together is the magic behind the Coca-Cola Enterprises intranet. Jonathan Phillips, Senior Manager for Digital Communications, will outline the communication, collaboration and transactional elements behind their multi-award winning intranet, and share their innovative approach to social functionality. He will also detail how CCE shares the intranet beyond the desktop, into kiosks, mobile, digital signage and widgets. Magnus Henrichson: Effektiv samverkan genom pålitlighet och flexibilitet Löfbergs nya intranät är en digital arbetsplats utformad för att inspirera och föra samman medarbetarna. Målet har varit att skapa en flexibel och pålitlig lösning som underlättar och effektiviserar såväl den enskilde medarbetarens som koncernens arbete i samtliga länder. Social samverkan och samarbete har varit ledord under utvecklingen av det nya intranätet och har bl.a. lett till skapandet av projekt och avdelningsplatser, versionshantering av dokument samt möjlighet att tagga och söka dokument i en helt annan utsträckning än tidigare. Utöver detta finns även olika communities för mer långsiktiga samarbeten. Magnus kommer att ta oss med på resan och visa ett socialt intranät i toppklass.
  7. • • • Datum: Workshops: Mån 12 maj kl 08:30-12:00 Konferens: Mån 12 maj kl 12:30-17:00* Tis 13 maj kl 08:30-16:00 * Valfri mingel-afterwork mån 17:00-20:00 Plats: Citykonferensen/ Ingenjörshuset Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm Förtäring: - Förmiddag-/eftermiddagsmingel + fika - Affärslunch på restaurang Oxen - Tilltugg och dryck under kvällsmingel - Kaffe/te med kaffebröd/frukt alltid tillgängligt Pris: Konferens: - Fram till 31 mars: 5790kr (spara 3000kr) - Efter 31 mars: 8790kr Workshop: 2490kr www.nordicintranets.com boka@nordicintranets.com 031-78 88 928 • • • Boka Snabbfakta Vi stödjer officiellt BRIS under 2014 genom att skänka 500kr för varje bokning
  8. Alla organisationer drivs av enskilda individer som samarbetar mot ett gemensamt mål. Vår syn är att ett intranät är en organisationsspecifik kombination av information, verktyg och kringliggande processer som används för effektivisering av det samarbetet. Vår ambition med Nordic Intranet Summit är kort och gott att skapa ett starkt nätverk för alla som direkt eller indirekt arbetar med intranät. Tillsammans kan vi utbyta erfarenheter och få en unik insyn i hur andra har löst gemensamma utmaningar genom konkreta praktikfall och orientera oss kring de senaste trenderna i en trevlig miljö. Vi stödjer officiellt BRIS under 2014 genom att skänka 500kr för varje bokning Copyright ®2013 | kontakt@nordicintranets.com 031-7888928 En del av MCCS Group AB (org 556925-4690) SPONSORER nordicintranets.com NORDIC INTRANET SUMMIT