O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

4 eso 2019_familias_actualizado

5 visualizações

Publicada em

Orientación académica para 4ºESO

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

4 eso 2019_familias_actualizado

 1. 1. Curso 2018/2019 IES POETA AÑÓN ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA FAMILIAS. 4º ESO
 2. 2. Esta presentación é unha adaptación dunha presentación orixinal extraída da web monicadizorienta.blogspot.es .A autora do blog, Mónica Diz é orientadora de referencia na comunidade galega.
 3. 3. TITULACIÓN EN 4º ESO • Se teñen aprobadas tódalas materias: TÍTULO GRADUADO EN ESO. • Se teñen algunha materia suspensa: Examinarse en Setembro. Se en setembro teñen avaliación negativa: • 1 materia: decide xunta de avaliación. • 2 materias: -L.Galega/L. Castelá E Matemáticas. REPETIR -Outras combinacións: decide a xunta de avaliación. • 3 ou máis materias: NON OBTEÑEN O TÍTULO.
 4. 4. BACHARELATO CARACTERÍSTICAS XERAIS 2 Cursos (Máximo: 4 anos) Preparar para as ensinanzas superiores RÉXIMES E MODALIDADES -Ordinario (presencial) -Adultos ( presencial e a distancia) MODALIDADES -Artes -Ciencias -Humanidades e Ciencias Sociais TIPO DE MATERIAS - Xerais troncais - Troncais de opción. - Específicas e de Libre configuración AVALIACIÓN FINAL DE BACHARELATO Curso 2018/2019 Só se queren acceder á Universidade. Deben presentarse a Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU): Parte obrigatoria+ parte voluntaria para subir nota ( consultar as NOTAS DE CORTE e as PONDERACIONS) SAÍDAS -Universidade (+ ABAU) -CF de Grao Superior. Acceso directo. -Estudos superiores de Ensinanzas de Réximen Especial e Ensinanzas Deportivas -Mundo laboral. Adaptado de monicadizorienta
 5. 5. 1º BACHARELATO Fonte:
 6. 6. 2º BACHARELATO
 7. 7. Bacharelato Universidade
 8. 8. OFERTA DE GRAOS UNIVERSITARIOS EN GALICIA
 9. 9. RELACIÓN ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E ESTUDOS SUPERIORES • Graos de CIENCIAS • Graos de CIENCIAS DA SAÚDE • Graos de ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA CIENCIAS • Graos en CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS • Graos en ARTES E HUMANIDADES HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS • Graos en ARTES E HUMANIDADES ARTES
 10. 10. COMO SE ACCEDE Á UNIVERSIDADE DENDE BACHARELATO? 1º) Consultar nota de corte 2º) Presentarme á ABAU:
 11. 11. E COMO ELIXO AS MATERIAS DE BACH? De ARRIBA a ABAIXO
 12. 12. UNIVERSIDADE •Grao en Medicina Nota de corte:12,340 PONDERACIÓNS 0,2 • Matemáticas II • Bioloxía • Química 1ºBACH • Matemáticas I • Bioloxía e Xeoloxía • Física e Química
 13. 13. E SE QUERO FACER UN CICLO SUPERIOR DE FP, ENSINANZAS DEPORTIVAS OU ARTÍSTICAS, QUE MODALIDADE DE BACHARELATO DEBO FACER? • Vinculación entre as modalidades de bacharelato e as familias profesionais de FP, ensinanzas deportivas e ensinanzas artísticas.
 14. 14. PROCESO DE ADMISIÓN:BACHARELATO •Solicitude de admisión: 1 ao 20 marzo •Matrícula: ORDINARIA: Do 25 de xuño ao 10 de xullo EXTRAORDINARIA: Do 1 ao 10 de setembro
 15. 15. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
 16. 16. ¿CÓMO SE ORGANIZAS OS CICLOS? • Os ciclos formativos organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS. Dentro de cada familia hai : - CICLOS DE GRAO MEDIO e - CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Existen 23 familias profesionais.
 17. 17. • Cada Ciclo está estructurado en MÓDULOS PROFESIONAIS, con formación teórico-práctica (entre 1300 e 2000 horas) ó longo de 2 cursos. • Todos os ciclos formativos teñen FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) • Rematado un CF de Grado Medio obtés o título de TÉCNICO.
 18. 18. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS EN GALICIA • Consultar os FOLLETOS coa oferta de Ciclos de FP • Consultar a oferta de Ciclos de FP • Consultar QUE ESTUDIAREI NO CICLO
 19. 19. Ó REMATAR UN CF DE GRADO MEDIO ¿QUE PODO FACER? Ao rematar un CF de Grao Medio obtés o Título de TÉCNICO. Poderás: • Acceder a un CF de Grado Superior (Técnico Superior) • Inserción no mundo laboral.
 20. 20. SOLICITUDE DE ADMISIÓN • Período ordinario en xuño: Do 17 de xuño ao 2 de xullo. • Período extraordinario en setembro: Do 1 ao 12 de setembro. • DATAS ORIENTATIVAS. A mediados de xuño de 2019 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 21. 21. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso pasado!!) A mediados de xuño de 2019 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 22. 22. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso pasado!!) A mediados de xuño de 2019 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 23. 23. • No curso pasado a solicitude vía web foi obrigatoria, a través da páxina: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ • Pódense solicitar ata 5 ciclos formativos/centros diferentes e ordenalos por ORDEN DE PREFERENCIA. • Logo de realizar a solicitude web, a aplicación xera un impreso con instruccións inidividualizadas para cada solicitante. • Instrucións para cumprimentar a solicitude vía web
 24. 24. • No curso pasado a solicitude vía web foi obrigatoria, a través da páxina: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ • Pódense solicitar ata 5 ciclos formativos/centros diferentes e ordenalos por ORDEN DE PREFERENCIA. • Logo de realizar a solicitude web, a aplicación xera un impreso con instruccións inidividualizadas para cada solicitante.
 25. 25. Se me adxudican unha praza, que fago? -Matricularte: No centro e prazo establecido. Estar matriculado en calquera ensinanza implica a RENUNCIA a seguir participando no proceso de admisión a FP. -Renunciar: No centro adxudicado e prazo establecido. A renuncia afecta á praza que se che adxudica e as que están por debaixo. Segues no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores.
 26. 26. CONSELLO ORIENTADOR • Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase as familias un consello orientador, que incluirá unha proposta do itinerario máis axeitado a seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta.
 27. 27. TIPOS DE BOLSAS E AXUDAS Bolsas do MEC. Páxina do Ministerio Ir á Sede Electrónica. Páxina web para informarse Centros residenciais Docentes (CRD)
 28. 28. MAIS INFORMACIÓN… Blog do departamento de orientación

×