O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

4 eso 2017_familias

131 visualizações

Publicada em

Oreintación Académica para 4º ESO. Curso 2016/2017

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

4 eso 2017_familias

 1. 1. Curso 2016/2017 IES POETA AÑÓN ORIENTACIÓN ACADÉMICA 4º ESO
 2. 2. AVALIACIÓN E TITULACIÓN EN 4º ESO • Se teñen aprobadas tódalas materias: TÍTULO GRADUADO EN ESO. • Se teñen algunha materia suspensa: Examinarse en Setembro. Se en setembro teñen avaliación negativa: • 1 materia: decide xunta de avaliación. • 2 materias: -L.Galega/L. Castelá E Matemáticas. REPETIR -Outras combinacións: decide a xunta de avaliación. • 3 ou máis materias: NON OBTEÑEN O TÍTULO. PENDENTE DE REGULACIÓN
 3. 3. CONSELLO ORIENTADOR • Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase as familias un consello orientador, que incluirá unha proposta do itinerario máis axeitado a seguir, así como a identificación, mediante informe motivado, do grao do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes que xustifica a proposta.
 4. 4. SE AO REMATAR 4º ESO… NON OBTEÑEN O TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
 5. 5. SE AO REMATAR 4 ESO…. OBTEÑEN O TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
 6. 6. BACHARELATO CARACTERÍSTICAS XERAIS 2 Cursos (Máximo: 4 anos) Preparar para as ensinanzas superiores RÉXIMES E MODALIDADES -Ordinario (presencial) -Adultos ( presencial e a distancia) MODALIDADES -Artes -Ciencias -Humanidades e Ciencias Sociais TIPO DE MATERIAS - Xerais troncais - Troncais de opción. - Específicas e de Libre configuración AVALIACIÓN FINAL DE BACHARELATO Curso 2016/2017 Só se queren acceder á Universidade. Deben presentarse a Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU): Parte obrigatoria+ parte voluntaria para subir nota ( consultar as NOTAS DE CORTE e as PONDERACIONS) SAÍDAS -Universidade: Curso 2016/2017: Non é acceso directo. Deben presentar a ABAU. -CF de Grao Superior. Acceso directo. -Mundo laboral. Adaptado de monicadizorienta
 7. 7. RELACIÓN ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E ESTUDOS SUPERIORES • Graos de CIENCIAS • Graos de CIENCIAS DA SAÚDE • Graos de ENXEÑERÍA E ARQUITECTURA CIENCIAS • Graos en CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS • Graos en ARTES E HUMANIDADES HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS • Graos en ARTES E HUMANIDADES ARTES
 8. 8. 1º BACHARELATO Fonte:
 9. 9. 2º BACHARELATO
 10. 10. MATERIAS 1º BACHARELATO: XERAIS TRONCAIS E TRONCAIS DE OPCIÓN XERAIS CIENCIAS HUMANIDADES E CC.SOCIAIS
 11. 11. MATERIAS 1º BACHARELATO. CIENCIAS. ESPECÍFICAS E LIBRE CONFIGURACIÓN SÓ PODO COLLER UNHA MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN ( SON AS QUE APARECEN COMO LCA E LCC)
 12. 12. MATERIAS 1º BACHARELATO. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS. ESPECÍFICAS E LIBRE CONFIGURACIÓN SÓ PODO COLLER UNHA MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN ( SON AS QUE APARECEN COMO LCA E LCC)
 13. 13. OFERTA DE GRAOS UNIVERSITARIOS EN GALICIA
 14. 14. GRAOS DA RAMA DE CIENCIAS QUE SE OFERTAN NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO (SUG)
 15. 15. GRAOS DA RAMA DE CIENCIAS DA SAÚDE QUE SE OFERTAN NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO (SUG)
 16. 16. GRAOS DA RAMA DE ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA QUE SE OFERTAN NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO (SUG)
 17. 17. GRAOS DA RAMA DE CC. SOCIAIS E XURÍDICAS QUE SE OFERTAN NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO (SUG)
 18. 18. GRAOS DA RAMA DE ARTES E HUMANIDADES QUE SE OFERTAN NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO (SUG)
 19. 19. E COMO ELIXO AS MATERIAS DE BACH? De ARRIBA a ABAIXO
 20. 20. UNIVERSIDADE •Grao en Medicina Nota de corte:12,178 PONDERACIÓNS 0,2 • Matemáticas II • Bioloxía • Química 1ºBACH • Matemáticas I • Bioloxía e Xeoloxía • Física e Química
 21. 21. E SE QUERO FACER UN CICLO SUPERIOR DE FP, ENSINANZAS DEPORTIVAS OU ARTÍSTICAS, QUE MODALIDADE DE BACHARELATO DEBO FACER? • Vinculación entre as modalidades de bacharelato e as familias profesionais de FP, ensinanzas deportivas e ensinanzas artísticas.
 22. 22. PROCESO DE ADMISIÓN • BACHARELATO: •Solicitude de admisión: 1 ao 20 marzo •Matrícula: Do 25 de xuño ao 10 de xullo Do 1 ao 10 de setembro
 23. 23. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
 24. 24. ¿CÓMO SE ORGANIZAS OS CICLOS? • Os ciclos formativos organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS. Dentro de cada familia hai : - CICLOS DE GRAO MEDIO e - CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Existen 23 familias profesionais.
 25. 25. • Cada Ciclo está estructurado en MÓDULOS PROFESIONAIS, con formación teórico-práctica (entre 1300 e 2000 horas) ó longo de 2 cursos. • Todos os ciclos formativos teñen FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (FCT) • Rematado un CF de Grado Medio obtés o título de TÉCNICO.
 26. 26. OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS EN GALICIA • Consultar os FOLLETOS coa oferta de Ciclos de FP • Consultar a oferta de Ciclos de FP • Consultar QUE ESTUDIAREI NO CICLO
 27. 27. Ó REMATAR UN CF DE GRADO MEDIO ¿QUE PODO FACER? Ao rematar un CF de Grao Medio obtés o Título de TÉCNICO. Poderás: • Acceder a un CF de Grado Superior (Técnico Superior) • Inserción no mundo laboral.
 28. 28. SOLICITUDE DE ADMISIÓN • Período ordinario en xuño: Do 17 de xuño ao 2 de xullo. • Período extraordinario en setembro: Do 1 ao 12 de setembro. • DATAS ORIENTATIVAS. A mediados de xuño de 2017 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 29. 29. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso pasado!!) A mediados de xuño de 2017 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 30. 30. PRAZOS DE SOLICITUDE E MATRÍCULA (Curso pasado!!) A mediados de xuño de 2017 deberás estar pendente da web da Consellería de Educación.
 31. 31. • No curso pasado a solicitude vía web foi obrigatoria, a través da páxina: https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/ • Pódense solicitar ata 5 ciclos formativos/centros diferentes e ordenalos por ORDEN DE PREFERENCIA. • Logo de realizar a solicitude web, a aplicación xera un impreso con instruccións inidividualizadas para cada solicitante. • Instrucións para cumprimentar a solicitude vía web
 32. 32. Se me adxudican unha praza, que fago? -Matricularte: No centro e prazo establecido. Estar matriculado en calquera ensinanza implica a RENUNCIA a seguir participando no proceso de admisión a FP. -Renunciar: No centro adxudicado e prazo establecido. A renuncia afecta á praza que se che adxudica e as que están por debaixo. Segues no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores.
 33. 33. TIPOS DE BOLSAS E AXUDAS Bolsas do MEC. Páxina do Ministerio Páxina web para informarse Centros residenciais Docentes (CRD)
 34. 34. MAIS INFORMACIÓN… Blog do departamento de orientación

×