O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Български народни песни Боряна войвода 4.клас

Български народни песни
В книжката са използвани материали от презентацията на г-жа Благова - За народните песни

  • Seja o primeiro a comentar

Български народни песни Боряна войвода 4.клас

  1. 1. Български народни песни Видове народни песни Народни песни биват обредни, митични, юнашки, хайдушки, исторически, социално- битови, балади, детски песни и залъгалки и съвременни народни песни. Най-значителен дял от устното българско народно творчество заемат народните песни. Ту весели и игриви, ту бавни (протяжни) и тъжни, те съпътстват българина в радост и мъка, в делник и празник. Никой не знае техните автори, но това са били самородни таланти, които са едновременно поети (автори на текста в мерена реч), композитори (измислят подходяща мелодия) и изпълнители. Използвай мрежата, за да създадеш своя шевица. Оцвети носиите. ..................................................... .................... .
  2. 2. Сравнението Един от най-често използваните художествени похвати в народната песен е сравнението. Иринка е сравнена със звезда денница. Изгрея звезда денница на Русенския камен мост; не било звезда денница, най било мома Иринка. Повечето български народни песни са свързани с конкретни традиции и обичаи – коледарски, лазарски, сватбени песни. Хайдушки песни. Те възхваляват смелостта на хайдутите- закрилници. В битовите песни се пее за хората и техните взаимоотношения – по жътва, за сватба, за радости и мъки в семейството, за красотата на девойката и силата на българския мъж. Изразните средства в народните песни Ако слушаме (или прочетем) внимателно текста на няколко народни песни, ще се убедим, че колкото и да се различават по съдържание и основна идея, те си приличат по художествените похвати (изразните средства) Инверсия Творците на народни песни използват едни и същи словосъчетания от прилагателни и съществителни (червен трендафил, млад Стоян), като често, за да подсилят въздействието на дадено качество, разменят местата им - т.е. използват инверсия (мома хубава, гора зелена, вода студена Стихотворна форма Текстът на българската народна песен е винаги в стихотворна форма, като ритъмът е абсолютно задължителен (всеки стих съдържа точно определен брой срички), докато римуването почти не се среща. Нека да проверим дали е така в народната песен „Марийка и славей„. Седна Марийка в градинка (8 срички) под петровката ябълка, (8 срички) до червения трендафил. (8 срички) Думите„ градина", „ябълка" и „трендафил " не се римуват. Олицетворението Провикна се здравец из гора зелена – здравец, горска билка миризлива: “Що не дойдат моми да ме берат или са босилека харесали? Че аз съм и зиме, и лете, а босилко е веднъж в годината. ... Придай на здравеца човешки лик (лице). Олицетвори го. Повторението Типично за народните песни е повторението. На трендафила славейче. Славейче дума Марийки: Седяла три дни и нощи, седяла, та е плакала, та си тъмница прокапа.
  3. 3. Боряна войвода Българска народна песен Хайдутите са обединени в дружини хора, от неколкостотин души и начело с войвода и байрактар 15. до 19. век. Те се криели в планините из гъстите гори и нападали местни представители на султанската власт. Били защитници на онеправдани българи. В историята са останали имената на много известни и влиятелни хайдути мъже: Индже войвода, Чавдар войвода, Страхил войвода, Делю войвода и др., както и жени: Боряна войвода, Румена, Сирма и др. Румена войвода Нарисувай Боряна войвода. Ползвай учебника. Каква е пушката й? ............................... войвода Българска народна ................................ 1. Какви са героите в народната песен? а) разбойници; б) хайдути; в) бежанци 2. Тази народна песен е: а) жътварска; б) хайдушка; в) коледарска 3. Облог е: а) състезание за някаква награда. б) уговорка, при която загубилият изпълнява някакво желание (бас). в) спор между двама души. 4. Какъв е облогът ?.......................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................. 5. В песента е възпята: а) красотата на българката; б) смелостта на българката; в) друго 6. Кои художествени похвати са употребени в текста. Запиши. Докажи с текста. 1................................................................. 2................................................................. 3................................................................. 4................................................................. 7. Препишете описанието на гората в тетрадката. Подчертайте епитетите. 8. Преразкажете песента.

×