O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Latvijas emigrantu kopienas — pirmo pētījuma rezultātu apkopojums

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 41 Anúncio

Latvijas emigrantu kopienas — pirmo pētījuma rezultātu apkopojums

Zinātniska pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas…» pirmo pētījuma rezultātu apkopojums preses konferencē 2015. gada 26. janvārī, Rīgā.

Zinātniska pētījuma «Latvijas emigrantu kopienas…» pirmo pētījuma rezultātu apkopojums preses konferencē 2015. gada 26. janvārī, Rīgā.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (18)

Anúncio

Latvijas emigrantu kopienas — pirmo pētījuma rezultātu apkopojums

 1. 1. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     LATVIJAS  EMIGRANTU   KOPIENAS   Nacionālā  idenItāte,     transnacionālās  aKecības  un     diasporas  poliIka     Inta  Mieriņa,  Dr.  sc.  soc.   Inese  Šūpule,  Dr.  sc.  soc.   Mihails  Hazans,  Dr.  math.   2015.  gada  26.  janvārī    
 2. 2. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Īsi  par  pēRjumu   PēRjums  uzsākts  2014.  gada  janvārī  un  noslēgsies   2015.  gada  augustā   Finansējums:     n 90,13%  Eiropas  Sociālais  Fonds,  akIvitāte   «Cilvēkresursu  piesaiste  zinātnei»     n 9,67%  valsts  līdzfinansējums   n 0,20%  LU  FSI  un  LU  līdzfinansējums  
 3. 3. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Īsi  par  pēRjumu   n LU  Filozofijas  un  socioloģijas  insItūts  sadarbībā  ar   Ekonomikas  un  vadības  fakultāI   n Neatkarīga  11  migrācijas  pētnieku  un  5  piesaisRtu   ekspertu  grupa    
 4. 4. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Kāpēc  šis  pēRjums?   Pēdējo  10  gadu  laikā  vien  no  Latvijas  izbraukuši   220  000   Vairāk  nekā  10%  Latvijas  valstspiederīgo  dzīvo  ārpus   Latvijas,  un  to  skaits  turpina  augt   Arvien  vairāk  izbrauc  jauni  cilvēki,  arvien  biežāk  –  ar   visām  ģimenēm  (vai  pievienojas  savai  ģimenei)      
 5. 5. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Kāpēc  šis  pēRjums?   n Emigrācija  sūRtājvalsIj  var  nozīmēt  ievērojamu   cilvēkkapitāla  zaudējumu  un  saasināt  demogrāfijas   problēmas,  bet  ko  aizbraukšana  nozīmē  emigran9em   pašiem,  viņu  ģimenēm  un  bērniem?     n Mērķis  –  ne  Ikai  skaitļi,  bet  padziļināts  situācijās   izvērtējums  no  Latvijas  emigrantu  perspekRvas,   sasaistē  ar  reālām  poliIkas  iniciaRvām  
 6. 6. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Ar  ko  šis  pēRjums  ir  īpašs?   Vēsturē  lielākā  Latvijas  diasporas  aptauja   n  14  068  intervijas  118  valsRs   n  Gandrīz  200  padziļinātās  intervijas    6  valsRs   n  Citas  metodes  (novērojumi,  bērnu  zīmējumu  analīze,  u.c.)   Lielākā  no  vienas  valsts  izbraukušo  emigrantu   aptauja  Eiropā   Pirmā  aptauja,  kas  piedāvā  vispārināmus  datus  par   latviešiem  un  Latvijas  valstspiederīgajiem  ārpus  Latvijas    
 7. 7. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Pateicamies   Pētnieku  grupa  pateicas  katram,  kas  piedalījās   pēRjumā,  kā  arī  mūsu  informaRvajiem  atbalsRtājiem!         PēRjums  –  pamats  sistemāIskai  informācijas  ieguvei   par  ārpus  Latvijas  dzīvojošajiem  mūsu  tauIešiem   (migrācijas  monitoringam)    
 8. 8. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     GALVENĀS  ATZIŅAS  
 9. 9. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Cik  daudzi  plāno  atgriez7es?   n  Lai  gan  lielākā  daļa  Latvijas  valstspiederīgo  atgriezIes   šobrīd  neplāno,  Latvija  neIek  «noraksRta»  pavisam   Tuvāko     6  mēnešu  laikā   4%   Ne  6  mēnešu  laikā,     bet  tuvāko     5  gadu  laikā   Ne  5  gadu  laikā,   bet   vecumdienās     Varbūt,  pie  noteik9em    apstākļiem   Nekad   12%   14%   40%   30%  
 10. 10. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Ar  skatu  uz  nākotni   Lai  atgrieztos,  jābūt  iespējām  nodrošināt   ģimeni,  stabilitātes  un  drošības  sajūtai   Aizbraukušie  nav  «zuduši»  Latvijai:   lielākā  daļa  joprojām  jūtas  piederīgi  savai   valsIj  un  tautai,  taču  ļoI  strauji   asimilējas  bērni   Saglabājot  saikni  ar  Latviju,  latvisko   idenItāI  un  valodu,  būIski  palielinās   atgriešanās  iespēja  un  veiksmīga  bērnu   iekļaušanās  Latvijas  skolu  sistēmā  un   sabiedrībā  kopumā  
 11. 11. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Migrācija  kā  ‘problēma’?   EmigranI  paši  visbiežāk  atzīst,  ka  šobrīd  jūtas   laimīgāki   Mīts  par  Latvijas  emigranIem  kā  zemi  kvalificēIem   strādniekiem  nav  gluži  paIess  –  daudzi  spēj  sevi   profesionāli  realizēt  Ieši  ārpus  Latvijas   Darbs  un  mācības  ārzemēs  daudziem  sniedz   zināšanas  un  pieredzi,  kā  arī  vērRgus  kontaktus   Lielais  Latvijas  diasporas  apjoms  paver  iespējas   dažāda  veida  sadarbībai  un  ekonomikas  aksRbai  
 12. 12. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Diaspora  kā  mūsu  nācijas  daļa   Diasporā  vērojama  ārkārRga  neuzIcēšanās  Latvijas   valdībai  un  priekšstats  par  to,  ka  tādi  cilvēki  kā  viņi   valdību  neinteresē   Nepieciešams  veiksmīgāks  valsts  un  diasporas   dialogs  un  ar  darbiem  apliecināta  diasporas  interešu   pārstāvniecība   Rūpes  par  visiem  valstspiederīgajiem,  neatkarīgi  no   tauRbas,  vecuma,  ienākumu  līmeņa  un  ciIem   faktoriem  
 13. 13. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     KĀPĒC  ATGRIEŽAS?  
 14. 14. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Kāpēc  daļa  tomēr  atgriežas?   Padziļinātās  intervijas  ar  Iem,  kas  atgriezušies:   n  Ģimene  un  draugi  Latvijā   n  Ilgas  pēc  mājām,  Latvijas     «Skraidīt  plikām  kājām  pa  pļavu»,  Latvijas  ēdiens,  u.c.   n  Valoda   n  Nevēlas  dzīvot  kaut  kur  kā  svešinieki,  bet  neIek  pieņemI   kā  savējie   n  Emigrācijas  ieguvumi  vairs  nešķiet  Ik  nozīmīgi,  lai  paliktu   ārzemēs  
 15. 15. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Ģimene  un  draugi   «[..]  (meita)  aug  arvien  lielāka  un  mēs  burIski  esam  te  vieni  paši.  Ir   tā,  ka  ir  draugi  apkārt,  bet  tas  tomēr  nav  tas  pats  kas  ģimene.  Tie   paši  Ziemassvētki  vai  dzimšanas  dienas,  vai  jebkuri  svētki,  kad  tu   vari  būt  kopā  ar  savējiem.  Vai  vienkārši  aiziet  tāpat  ciemos   papļāpāt,  vai  aizbraukt  un  te  jau  tā  nav.»     n  (Ģimene  ar  bērnu,  Lielbritānijā  jau  astoņus  gadus)   «Pietrūkst  elementāras  saziņas.  Es,  piemēram,  kad  atbraucu  uz  Rīgu   un  Jūrmalu,  tad  tur  var  vienkārši  pasēdēt  un  parunāt,  bet  šeit  ir  Ik   nenormāls  dzīves  temps,  ka  man  pat  aiziet  ar  kādu  uz  pub  (angliski),   lai  izdzertu  alus  kausu,  vajag  tādu  operāciju  izvest,  kaut  ko  tādu   izdarīt,  lai  kādu  noķertu  kaut  kā,  jo  viens  strādā  pa  nakRm,  cits  –  pa   dienām,  cits  vēl  kaut  kā  [..]  Uz  Latviju  velk,  jo  tur  saskarsme  ir   lielāka,  kā  saka  social  life  (angliski)  ir  daudz  labāka,  kvalitaRvāka.»     n  (VīrieIs,  38  gadi)    
 16. 16. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Nostaļģija   «Mana  preference  nav  nauda,  ja  es,  protams,   varu  izdzīvot.  Mana  preference  ir  atrasIes  tajā   vidē,  kas  man  ir  paRkama,  un  būt  gan  ar  dabu   kopā,  gan  ar  cilvēkiem,  ar  ko  jūtos  labi.»   n  (VīrieIs,  36  gadi,  atgriezies  no  Vācijas)   «Sēdi  Anglijā  un  sapņo,  cik  forši  –  atbrauc  mājās   no  darba  vakarā  un  aizej  turpat  pie  mājas  upītē   nopeldies.  Tur  nekā  tāda  nav.  Tu  sēdi  uz  sava   asfalta,  dzīvo  un  skaIes  uz  trakajām  lapsām,  kas   riņķī  skraida.»     n  (VīrieIs,  32  gadi,  atriezies  no  Anglijas)    
 17. 17. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Kas  kavē  atgriez7es?   n  Jārada  skaidra  pārliecība  par  valsts  poziRvu  virzību  un  stabilu  aksRbu!     n  Latvijas  uzdevums  ir  ar  darbiem  rādīt,  ka  valsR  noIek  virzība  deklarēto   aksRbas  mērķu  sasniegšanai   15   42   48   57   63   71   71   73   0   10   20   30   40   50   60   70   80   Nenokārtotas  parādsaisRbas,  kredīI  Latvijā   Lielākā  daļa  ģimenes  un  draugu  nedzīvo  Latvijā   Neesmu  drošs/-­‐a  vai  bērns  saņems  nepieciešamo  atbalstu,   iekļaujoIes  Latvijas  izglīRbas  sistēmā   Esmu  vīlies/-­‐usies  Latvijas  valsR   Latvijā  man  nav  profesionālās  izaugsmes  un/vai   uzņēmējdarbības  iespēju   Esmu  iekārtojies/-­‐usies  uz  dzīvi  šeit,  ārzemēs     Latvijā  man  nav  pieIekams  sociālais  atbalsts  (dažādi   pabalsI,  pensija  u.tml.)   Latvijā  nevaru  atrast  man  pieņemamu  darbu  
 18. 18. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Nestabilitāte  Latvijā   «…  bija  varianI  –  vai  nu  braukt  uz  Zviedriju  un  dzīvot   stabilu  dzīvi,  vai  nu  palikt  Latvijā  un  dzīvot  uz   jautājuma.  Nu,  noteikI,  ka  stabilā  dzīve  ir  tas,  uz  ko   cilvēki  Iecas.  Tas  arī  bija  mans  lēmums,  ka  es   aizbraucu.»     n (Vīriets,  28g.,  Zviedrija)    
 19. 19. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Ko  nozīmē  «aizbraukt»  vai  «atgriez7es»?   Migrācija  nav  vienkāršs  vienvirziena   process:   n  Palikšana  uz  dzīvi  ārzemēs  ne  vienmēr  ir   plānota   n  Par  mūsdienu  iezīmi  arvien  vairāk  kļūst   transnacionālisms:  18%  Latvijas   valstspiederīgo  dzīvo  gan  Latvijā,  gan  citā   valsR     n  Atgriešanās  Latvijā  nebūt  nenozīmē,  ka   paliks:  ap  40%  no  Latvijas  aizbrauca  atkārtoI   Migrācija  veicina  transnacionālas   idenItātes  veidošanos:  24%  jūtas  kā   pasaules  pilsoņi   Jāpaplašina  izpratne  par  migrāciju   80   12   6   2   0   20   40   60   80   Dzvīvo  āpus   Latvijas   LielākoIes   ārpus  Latvijas   Pārmaiņus   Latvijā  un   ārzemēs   LielākoIes   Latvijā   52   39   9   Aizbrauca  no  Latvijas   pirmoreiz   Aizbrauca  no  Latvijas   ne  pirmo  reizi   Pārcēlās  uz   pašreizējo  valsI  no   citas  valsts  
 20. 20. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Transnacionālisms  kā  dzīvesveids   «Kad  es  pēc  Francijas  pieredzes   atgriezos  Latvijā,  man  bija  liels   prieks…  Pēc  pusotra  gada  viens  no   iemesliem  kādēļ  es  braucu  projām   bija  arī  tas,  ka  man  vienkārši  bija   par  šauru  un  pārāk  garlaicīgi.  Man   ļoI  paRk  braukt  atpakaļ  [uz   Latviju],  bet  es  nezinu  kurā  brīdī   tas  būs,  un  es  šobrīd  nejūtos   piesaisRta  nevienai  valsIj.»      
 21. 21. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     0%   25%   50%   75%   100%   Visi  kopā   Latvieši   Krievi   CiI   Vai  Jūs  domājat,  ka  atgriezīsie9es  uz   pastāvīgu  dzīvi  Latvijā  tuvāko  5  gadu  laikā?   NoteikI  nē   Drīzāk  nē   Varbūt  pie   noteikIem   apstākļiem   Drīzāk  jā   NoteikI  jā   Kas  biežāk  plāno  atgriez7es  (5  gadu  laikā)?   Latvieši   Jauni  cilvēki  līdz  30  gadu  vecumam     (izņemot  ārzemēs  studējošos)   Vīrieši,    īpaši  ar  zemu  izglīRbas  līmeni   Tie,  kas  darbā  neizmanto  savu  kvalifikāciju   Tie,  kas  iepriekš  dzīvoja  mazpilsētās  un  laukos   Tie,  kam  Latvijā  ir  ģimene   Īrijā  un  bijušajās  Padomju  Savienības  republikās   dzīvojošie   Tie,  kas  jūtas  piederīgi  Latvijai   Tie,  kas  ir  opImisIskāk  noskaņoI  par  Latvijas   ekonomikas  stāvokli  un  tās  aksRbu    
 22. 22. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     IDENTITĀTE,  VALODA  UN     ATTIEKSME  PRET  VALSTI  
 23. 23. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Saikne  ar  Latviju   Saikne  ar  Latviju  visbiežāk  nav  zudusi:   n  63%  (t.sk.  71%  latviešu  un  49%  krievu)  Latvijas   valstspiederīgo  jūtas  cieši  vai  ļoI  cieši  saisRI  ar   Latviju,  kas  ir  vairāk  nekā  ar  valsI,  kurā  dzīvo   šobrīd     n  Latviešu  emigrantu  piesaisI  Latvijai  maz  ietekmē   ārzemēs  pavadītais  laiks   n  67%  regulāri  seko  ziņām  par  Latviju   n  91%  Latvijā  ir  draugi,  71%  vismaz  reizi  nedēļā   sazinās  ar  tuviniekiem  Latvijā   n  65%  ir  draugi  no  Latvijas  mītnes  zemē;  25%  (t.sk.   33%  latviešu)  piedalās  Latvijas  diasporas  On-­‐line   grupās  un  vēstkopās.   n  63%  atzīmē  Jāņus  un  62%  vismaz  šad  tad  klausās   latviešu  mūziku     *Kopš  2012.  gada  13%  no  aizbraukušajiem  mājās  palicis  dzīvesbiedrs,  10%  -­‐  pirmskolas  vecuma  bērns,  12%  -­‐   skolas  vecuma  bērns.   0   25   50   75   100   Līdz  gadam   1-­‐2  gadus   3-­‐5  gadus   6-­‐10  gadus   Vairāk  nekā  10  gadus   Līdz  gadam   1-­‐2  gadus   3-­‐5  gadus   6-­‐10  gadus   Vairāk  nekā  10  gadus   Latviju  Mītnes  zemi   Latviešu  piesaistes  sajūta  Latvijai  un   mītnes  zemei  atkarībā  no  ārzemēs   pavadītā  laika   ĻoI  cieši   Cieši  
 24. 24. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Valodas  saglabāšana   n  Dzīvojot  ārzemēs,  latviešu  valodas   lietojums  ģimenē    būIski  samazinās   n  Bērni  ātri  asimilējas  –  mītnes  zemes   valodas  zināšanas  latviešu  bērniem  ir   labākas  nekā  latviešu  valodas   zināšanas   n  70%  latviešu  ir  svarīgi,  lai  bērns  brīvi   pārvaldītu  latviešu  valodu;  21%  –  lai   zinātu  to  vismaz  sarunvalodas  līmenī   Jānodrošina  atbalsts  latviešu  valodas   un  idenItātes  uzturēšanai  diasporas   bērniem!     67   75   62   25   32   20   42   29   50   visi   vīrieIs   sieviete   Ģimenē  Latvijā  runāja  latviešu  valodā   Sarunvaloda  ģimenē   Latviešu   Krievu   Citā  
 25. 25. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Bērnu  valodu  lietojums   «Jā,  un  tas,  ka  man  meitenes   pāranglikojās,  viņām  bija  četri  gadi  un   maziem  bērniem  ļoI  ātri  valoda,  viss,   viņas  elementārus  vārdus  vairs  latviski   nezina  ar  visu  to,  ka  mums  bija   noteikums,  ka  mājās  jārunā  latviski,  jo   viņas,  kad  spēlējās,  viņas  runāja  Ikai   angliski.  [..]  Viņas  gāja  skolā,  viņām  viss   noIka  angliski  un  trīs  gadi  bērns  nav   pieaudzis  cilvēks,  kuram  ir  pilns  vārdu   krājums.»     n  (Sieviete,  30  gadi,  atgriezās  Latvijā)  
 26. 26. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Diaspora  par  vals7  un  valsts  par  diasporu   Vērojama  ārkārRga  neuzIcēšanās  Latvijas  valdībai   n  56%  skalā  no  0  līdz  10  sniedz  vērtējumu  ‘0’,     vid.  vērt.1,5   n  Vairāk  uzIcas  mītnes  zemes  valdībai:  vid.  vērt.  5,9   78%  ārzemēs  dzīvojošo  Latvijas  valstspiederīgo  uzskata,   ka  Latvijas  valdību  neinteresē  tādi  cilvēki  kā  viņi   n  īpaši  krievu  tauRbas  cilvēki  un  Latvijas  nepilsoņi,     n  Ie,  kuriem  nav  augstākās  izglīības.   59%  nav  dzirdējuši  par  reemigrācijas  plānu     Tie  7%  kas  ne  vien  dzirdējuši,  bet  arī  zina,  ko  plāns   paredz,  ir  jo  pārliecinātāki,  ka  valdībai  viņi  neinteresē   PoziRvāks  priekšstats  –  Iem,  kas  zina  par  plānu,  bet  ne   ko  tas  paredz   Kā  veidojas  valsts  un  diasporas  dialogs?  Cik  labi  valsR   pārstāvētas  diasporas  intereses?   Pilnīgi  piekrītu   58%   Drīzāk  piekrītu   20%   Ne  piekrītu,  ne   nepiekrītu  13%   Drīzāk   nepiekrītu  6%   Pilnībā   nepiekrītu  3%   «Latvijas  valdību  neinteresē  tādi  cilvēki  kā  es»   Pilnīgi  piekrītu   4%   Drīzāk  piekrītu   5%   Ne  piekrītu,  ne   nepiekrītu   11%   Drīzāk   nepiekrītu   28%   Pilnībā   nepiekrītu   52%   «Poli9ķiem  Latvijā  pa9esi  rūp  ārzemēs  dzīvojošo   Latvijas  valstspiederīgo  situācija»  
 27. 27. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     «Atņemto  māju  sajūta»   Ja  Tu  gribētu  atgriezIes,  vai  Tu  varētu  atgriezIes?   «Principā  jā.  Atpakaļ  jau  īsI  nav  kur  atgriezIes.  Kas   tad  gaida  Latvijā?  8  laI  bērnu  nauda.  [..]  Bez   naudas.  Latvijā  ir  ļoI  jauki,  ja  ir  nauda.  [..]»     n  (sieviete,  49,  Berlīne)     Tad  principā  jūs  tā  kā  mēģinājāt  visu  laiku   noturēIes  Latvijā,  bet  īsI  nebija  to  iespēju?  «Do   posļedņevo,  ņepoverite,  do  posļedņevo  (līdz   pēdējam,  neIcēsiet,  līdz  pēdējam  –  krieviski)   gribējām  palikt.  Gaidījām,  ka  būs  kaut  kas  labāks,   bet  nē  –  nav!»     n  (sieviete,  38,  Zviedrija)  
 28. 28. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     DZĪVE  ĀRPUS  LATVIJAS  
 29. 29. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Kā  iet  mūsu  tau7ešiem  ārzemēs?     Vidējā  apmierināRba    EmigranI  kopumā  ir  apmierinātāki  ar  dzīvi  nekā  Latvijā  palikušie  un   daudzviet  –  apmierinātāki  nekā  mītnes  zemes  iedzīvotāji   5 6 7 8 9 10 Darbs Ģimenes dzīve / personīgās attiecības Attiecības ar cilvēkiem ārpus ģimenes Mājoklis Dzīves līmenis / finansiālā situācija Dzīve kopumā Dzīvesjomas Emigranti (aizbrauca 2000.–2014. gg.), 2014.g. Latvijas iedzīvotāji (16–64 g. veci), 2013. g.
 30. 30. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Kā  iet  mūsu  tau7ešiem  ārzemēs?     Vidējā  apmierināRba  ar  dzīvi  kopumā   5 6 7 8 9 Austrālija   Kanāda   ASV   Īrija   Dānija   Norvēģija   Zviedrija   Lielbritānija   Vācija   Krievija   Mītnes  zeme   Imigranti no Latvijas, 2014. g. Visi mītnes zemes iedzīvotāji, 2012. g. (OECD dati) Visi mītnes zemes iedzīvotāji, 2012. g. (ESS dati) T.sk. imigranti
 31. 31. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Vai  ārzemēs  jūtas  labāk  nekā  Latvijā?   2000.–2014.  g.  emigranI   0%   25%   50%   75%   100%   2000–2014   2000–2014   2000–2014   2000–2014   2000–2014   2012–2014   Dzīve   kopumā   Darbs   Mājoklis   AKecības  ar   cilvēkiem   ārpus   ģimenes   Ģimenes  dzīve   Neapmierinātāks   Tikpat   apmierināts   Apmierinātāks  
 32. 32. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Finansiālie  apstākļi  tur  un  šeit;  mūsējiem  un  vietējiem   Ņemot  vērā  Jūsu  mājsaimniecības  kopējos  ienākumus,  kā  jums  izdodas   «savilkt  galus  kopā»,  t.i.,  nomaksāt  nepieciešamos  ikdienas  izdevumus?     0%   25%   50%   75%   100%   Ārzemēs,  2014.  g.   Latvijā  pirms  aizbraukšanas,  2000-­‐2014   Latvijas  iedzīvotāji  (16–64  g.  veci),  2013.  g.   Latvijas  emigranI,  2014.  g.     Visi  iedzīvotāji,  2013.  g.   Latvijas  emigranI,  2014.  g.     Visi  iedzīvotāji,  2013.  g.   Latvijas  emigranI,  2014.  g.     Visi  iedzīvotāji,  2013.  g.   EmigranI  Visi  Lielbritānija  Vācija  Norvēģija   Ar  lielām  grūRbām   Ar  grūRbām   Ar  nelielām  grūRbām  
 33. 33. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Ko  dara  mūsu  tau7eši  ārzemēs?   Galvenā  nodarbošanās  ārzemēs  pirmajā  gadā  pēc  ierašanās   (2000.–2014.  gados)  un  šobrīd   0%   25%   50%   75%   100%   Pirms   aizbraukšanās     1.  gadā   2014.g.   2013.g.   Latvijā   Ārzemēs   Latvijas  iedzīvotāji   (15–64  g.  veci)   CiI  ekonomiski  neakRvie   Bērnu  kopšana  u.tml.   Studijas,  prakse   Darba  meklētājs   Uzņēmējs,  pašnodarbinātais   Algots  darbs  
 34. 34. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Vīriešu  nodarbināRbas  izmaiņas  ārzemēs   0%   25%   50%   75%   100%   1.  gadā   2014.  g.   1.  gadā   2014.  g.   1.  gadā   2014.  g.   1.  gadā   2014.  g.   PamaIzglīRba   Vidējā  izglīRba   Augstākā  izglīRba   Visi   CiI  ekonomiski  neakRvie   Bērnu  kopšana  u.tml.   Studijas,  prakse   Darba  meklētājs   Uzņēmējs,   pašnodarbinātais   Algots  darbs  
 35. 35. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Profesionālā  mobilitāte  un  kvalifikācijas  izmantošana   39%  no  ārzemēs  strādājošiem   21.  gadsimta  emigranIem  lielā   mērā  izmanto  darbā  savu   kvalifikāciju,  izglīRbu;  augstskolu   beidzējiem  –  57%   Salīdzinot  ar  pēdējo  darbu   Latvijā,  24%  strādā  zemāk   kvalificētā  profesijā,  bet  7%  –   augstāk  (par  20%  nav   infomācijas)   7%  jau  ārzemēs  mainīja   profesiju  «augšup»   0%   25%   50%   75%   100%   Vad./Spec.   Kalp./Pakalp.   Kval.  strād.   Vienk.  prof.   Pēdējā  profesija  Latvijā   Nav  informācijas   Vienkāršās  profesijas   KvalificēI  strādnieki   Kalpotāji,  pakalpojumu   un  Irdzniecības   darbinieki   Vadītāji,  speciālisI   0%   25%   50%   75%   100%   PamaIzglīRba   Vidējā  izglīRba   Augstākā  izglīRba   Nav  informācijas   Vienkāršās  profesijas   KvalificēI  strādnieki   Kalpotāji,  pakalpojumu   un  Irdzniecības   darbinieki   Vadītāji,  speciālisI  
 36. 36. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Saites  ar  Latviju   NereI  ar  Latviju  saista  ne  vien  sociālās,  bet  arī  ekonomiskās   saites:   n  40%  Latvijā  ir  nekustamais  īpašums   n  6%    –  darbs  Latvijā  un  vēl  3%  –  bizness  Latvijā   Šīs  saites  daudzi  plāno  arī  aksRt:   n  25%  21.  gs.  emigrējušo  domā,  ka  nākotnē  varētu  nodibināt   uzņēmumu  Latvijā,  izveidot  vai  palīdzēt  izveidot  biznesa   sadarbību  ar  Latvijas  partneriem   n  Ap  40%  plāno  vai  pieļauj  iespēju  nopirkt  īpašumu  Latvijā   Diasporas  lielais  apjoms  paver  iespējas  dažāda  veida   sadarbībai  un  ekonomikas  aksRbai!  
 37. 37. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     2015.  gada  laikā  plašāka  informācija…   n Grāmatā  latviešu  un  angļu  valodā  (vasarā/rudenī)   n Žurnāla  «Akadēmiskā  dzīve»  speciālizdevumā   n Zinātniskos  rakstos   n Elektroniski  (pamaInformācija)   n Mūsu  vietnēs  www.migracija.lv  un  www.fsi.lu.lv        
 38. 38. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Mūsu  mērķi   n  Sniegt  migrācijas  stāvokļa  sākotnējo  novērtējumu   n  Izstrādāt  migrācijas  un  reemigrācijas  procesu  novērtēšanas   metodoloģiju   n  Analizēt  nacionālo  idenItāI  emigrantu  kopienās,  un  tās   lomu  integrācijā  mītnes  zemes  sabiedrībā  vai  atgriešanās   plānos   n  Sniegt  diasporas  poliIkas,  t.sk.  reemigrācijas  pasākumu  un   komunikācijas  instrumentu,  zinātniski-­‐metodisko  atbalstu   n  Izvērtēt  atsevišķu  rīcībpoliIku  (ārzemju  studiju   kreditēšana,  reemigrācijas  veicināšanas  poliIka,  migrācijas   uzskaite)  efekIvitāI  
 39. 39. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Pētāmo  jautājumu  loks   Līdz  šim  pēRjumi  pamatā  koncentrējušies  uz  migrācijas  apjoma  un  cēloņu  novērtēšanu,  bet  ar   migrāciju  saisRto  problēmu  loks  ir  daudz  plašāks:     Kā  dzīvo  mūsu  tauIeši  āzemēs  un  kā  Ie  integrējas  mītnes  zemes  sabiedrībā   Vai  Iek  saglabāta  saikne  ar  latviju  un  nacionālā  idenItāte   Kādus  informācijas  kanālus  izmanto,  ar  kādu  informāciju  apmainās  sociālajos  medijos   Cik  akRva  ir  Rklošanās  ar  latviešu  diasporu  āzremēs   Kas  palīdz  vai  apgrūIna  iekļaušanos  sabiedrībā  un  darba  Irgū  Latvijā,  atgriežoIes  no  ārvalsRm   Kāda  loma  ir  studiju  kreditēšanas  iespējām  un  darbiekārtošanās  pakalpojumu  piedāvājumam   ārvalsRs   Kāda  informācija  vai  atbalsts  būtu  nepieciešama  Iem,  kas  apsver  iespēju  atgriezIes   Kā  lēmumu  atgriezIes  ietekmē  emigrantus  sociālā  atmiņa  un  ciI  jautājumi  
 40. 40. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Paldies  par  uzmanību!   inta.mierina@lu.lv   inese.supule@lu.lv   mihails.hazans@lu.lv  
 41. 41. Latvijas  emigrantu  kopienas:  nacionālā  iden7tāte,  transnacionālās  a9ecības  un  diasporas  poli7ka   Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     Projektu  līdzfinansē  Eiropas  sociālais  fonds  –  vienošanās  Nr.  2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040     LATVIJAS  EMIGRANTU   KOPIENAS   Nacionālā  idenItāte,     transnacionālās  aKecības  un     diasporas  poliIka     Inta  Mieriņa,  Dr.  sc.  soc.   Inese  Šūpule,  Dr.  sc.  soc.   Mihails  Hazans,  Dr.  math.   2015.  gada  26.  janvārī    

×