Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Strategisch beleidsplan ppt(20)

Anúncio

Strategisch beleidsplan ppt

  1. Strategisch beleidsplan de Viersprong • Missie • Analyse v/d huidige situatie • Strategische keuzes • Concrete acties • Welk resultaat is over 5 jaar bereikt.
  2. Missie: • De Viersprong is de enige openbare school in Hoevelaken, die een school wil zijn voor iedereen, dat houdt in: iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, geloof of nationaliteit, maar ook een school waar ieder kind tot zijn recht kan komen. • De kinderen leren dat ze deel uitmaken van een samenleving, waarin regels en afspraken gelden, waarbij ze leren elkaar in hun waarde te laten. D.m.v. coöperatieve werkvormen bevorderen we de samenwerking en het leren van en met elkaar. Met dit in gedachten zal de de Viersprong zich gaan ontwikkelen als Brede School in de samenleving.
  3. Analyse van de huidige situatie: extern Positief: • Samenwerking met voor- en naschoolse opvang. • Peutergym. Nagatief: • Slechte naam. • Buitenkant schoolgebouw. • Materialen. • Identiteit.
  4. Analyse van de huidige situatie: intern Positief: • Kwaliteitsverbetering • Team • Combi-groepen • Aansluiting VO • Kinderen • Zelfst. Coöperatief leren • Contacten met ouders • Resultaten worden gezien • Werken aan imago verbetering Negatief: • Te kort onderwijsondersteunend personeel • Ondersteuning • Afstand v/h werk • Taakbelasting/mobiliteit • Zorg binnen de groep - werkdruk
  5. Strategische keuzes: • Richten op toekomst • Werkgroepen; pedagogisch klimaat, PR, doorgaande lijn en website. • Contacten leggen met samenwerkingspartners • Nieuwbouw of renovatie • Brede school biedt mensen meer
  6. Concrete acties: • Contact samenwerkingspartners – PSZ • Voortraject – activiteiten samen. • Gemeente/stichting - budget. • Nieuwbouw/renovatie – hal. • Nieuwe gezinnen van buitenaf. • Invoer digi. Schoolborden. • Werkgroepen – verslag uitbrengen. • Website vernieuwd en up-to-date. • Naamswijziging.
  7. Resultaat over 5 jaar: • Brede school opgestart. • Samenwerkingsverbanden lopen en worden onderhouden. • Nieuwbouw of grondige renovatie uitgevoerd. • Toename leerlingaantal. • Vanuit onderbouw starten met jaargroepen. • Naamswijziging.
Anúncio