O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 1. 1. Nowa forma nauczania
 2. 2. • czas trwania: 1-3 semestrów• system zaoczny: zajęcia w soboty i niedziele• egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie• możliwośd uzupełnienia wykształcenia o nowekwalifikacje lub zdobycie zupełnie nowego zawodu
 3. 3. • Kwalifikacyjny kurs zawodowy to możliwośdzdobycia zawodu bez konieczności uczęszczaniado szkoły zawodowej lub szkoły policealnej.• Nauka oparta jest na podstawie programowejkształcenia w danym zawodzie.• Kurs obejmuje jedną DOWOLNĄ kwalifikację.Zdobycie pełnego zawodu wymagauzupełnienia wiedzy o wymagania ogólne dlawszystkich zawodów oraz wspólne dlazawodów w ramach jednego obszaru.
 4. 4. ZAWÓDnumer zawodu 123456Kwalifikacja 1(K1.)150 godz.Kwalifikacja 2(K2.)150 godz.Kwalifikacja 3(K3.)150 godz.Efekty wspólne dla wszystkichzawodów oraz efekty kształceniawspólne dla zawodów w ramachobszaru ZAWODU200 godz.
 5. 5. ZAWÓDKwalifikacja 1(K1.)150 godz.Kwalifikacja 2(K2.)150 godz.Kwalifikacja 3(K3.)150 godz.Efekty wspólne dlawszystkichzawodów orazefekty kształceniawspólne dlazawodów wramach obszaruZAWODU200 godz.Kwalifikacyjny kurs zawodowyKONIEC NAUKIZdolnośd – K1DALSZA NAUKAKONIEC NAUKIZdolnośd – K1+K2DALSZA NAUKADALSZA NAUKA
 6. 6. • Technik cyfrowych procesów graficznych - numer zawodu311911(K1.) Wykonywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.(K2.) Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.(K3.) Drukowanie cyfrowe.• Technik organizacji reklamy - numer zawodu 333906(K1.) Sprzedaż produktów i usług reklamowych.(K2.) Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.• Technik informatyk - numer zawodu 351203(K1.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeoperyferyjnych.(K2.) Projektowanie lokalnych sieci komputerowych.(K3.) Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych orazadministrowanie bazami.
 7. 7. • Technik prac biurowych - numer zawodu 411004(K1.) Wykonywanie prac biurowych.• Technik usług kosmetycznych - numer zawodu 514207(K1.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.(K2.) Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.• Asystent osoby niepełnosprawnej - numer zawodu 341201(K1.) Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobieniepełnosprawnej.• Opiekunka środowiskowa - numer zawodu 341204(K1.) świadczenie usług opiekuoczych.
 8. 8. • Monter zabudowy i robót wykooczeniowych w budownictwie -numer zawodu 712905(K1.) Montaż systemów suchej zabudowy.(K2.) Wykonanie robót malarsko-tapicerskich.(K3.) Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.• Murarz-tynkarz - numer zawodu 711204(K1.) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.• Blacharz - numer zawodu 721301(K1.) Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokrydz blachy.• Dekarz - numer zawodu 712101(K1.) Wykonywanie robót dekarskich.• Betoniarz-zbrojarz - numer zawodu 711402(K1.) Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
 9. 9. • Cieśla - numer zawodu 711501(K1.) Wykonywanie robót ciesielskich.• Stolarz - numer zawodu 752205(K1.) Wykonywanie wyrobów stolarskich.• Monter konstrukcji budowlanych - numer zawodu 711102(K1.) Montaż konstrukcji budowlanych.• Monter sieci, instalacji i urządzeo sanitarnych - numer zawodu712616(K1.) Wykonywanie robót związanych z budową i remontem siecikomunalnych.(K2.) Wykonywanie robót związanych z montażem i remonteminstalacji sanitarnych.
 10. 10. • Elektryk - numer zawodu 741103(K1.) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeo elektrycznych.(K2.) Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.• Elektromechanik - numer zawodu 741201(K1.) Montaż i konserwacja maszyn i urządzeo elektrycznych.• Monter-elektronik - numer zawodu 742102(K1.) Montaż układów i urządzeo elektronicznych.(K2.) Wykonywanie instalacji urządzeo elektronicznych.• Monter mechatronik - numer zawodu 742102(K1.) Montaż urządzeo i systemów mechatronicznych.(K2.) Użytkowanie urządzeo i systemów mechatronicznych.
 11. 11. Kontakt„Oświata-Lingwista”Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.Centrum Szkolenia Zawodowego80-433 Gdaoskul. Waryoskiego 4tel. 58 520 18 00 lub 58 341 21 82

×