Giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum

Giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
DIỆP TRUNG KIÊN
GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TẠI ĐỊA BÀN
TỈNH KON TUM
MÃ TÀI LIỆU: 81179
ZALO: 0917.193.864
Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 834.01.01
Đà Nẵng - Năm 2022
Công trình được hoàn thành tại
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM THỊ LAN HƢƠNG
Phản biện 1: TS. Ngô Thị Khuê Thư
Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Tuấn Anh
Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ
Quản trị Kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào
ngày 12 tháng 3 năm 2022
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
 Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng
 Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế mang tính tất yếu khách
quan. Để hội nhập thành công, để tận dụng được các cơ hội mà xu thế này
đem lại, có nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có một vấn đề hết sức quan trọng là
chúng ta cần phải xây dựng một chiến lược chủ động hội nhập, một chiến
lược có thể phát huy một cách có hiệu quả các nguồn lực và nâng cao năng
lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng
lực cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ. Một trong những yếu tố quyết định vị thế
của doanh nghiệp và góp phần đáng kể vào hiệu quả nâng cao năng lực cạnh
tranh chính là vấn đề thương hiệu.
Trong xu hướng hội nhập nền kinh tế thị trường, Thế giới phẳng, bùng
nổ thông tin và toàn cầu hóa ngày nay, công chúng được sống trong một môi
trường thông tin rộng mở, đa dạng loại hình, phong phú nội dung, len lỏi và
tương tác với con người mọi lúc, mọi nơi. Chính vì vậy để doanh nghiệp hội
nhập và tồn tại bền vững trên thị trường thì công tác truyền thông phải được
quan tâm hơn bao giờ hết. Trên thực tế, việc xây dựng thương hiệu đối với một
doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như CNTT, du lịch, bất động sản… đã khó,
xây dựng thương hiệu trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như lĩnh vực
truyền thông hiện nay lại càng khó hơn. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng về
mọi mặt, rất có thể nỗ lực xây dựng thương hiệu của trung tâm viễn thông,
truyền thông sẽ trở nên vô nghĩa khi không thể định vị được trong tâm trí khách
hàng.
Được đánh giá là Tập đoàn viễn thông - CNTT lớn nhất Việt Nam, cótốc
độ phát triển nhanh nhất thế giới. Mạnh dạn đầu tư và rất thành công ở thị
trường nước ngoài. Hơn nữa, Ngày 7/1/2021, Viettel công bố tái định vị thương
hiệu Vietel, với bộ nhận diện gồm logo và slogan mới. Sau khi thực
2
hiện xong sứ mệnh “Phổ cập dịch vụ viễn thông” ở Việt Nam, từ năm 2018,
Viettel tuyên bố sứ mệnh mới Tiên phong kiến tạo xã hội số” và thực hiện
chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số.
Trước đây, giá trị cốt lõi của thương hiệu Viettel là quan tâm (caring) và
sáng tạo (innovative) và hai giá trị này vẫn được Viettel tiếp tục gìn giữ, phát
triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của thương hiệu được bổ
sung thêm nhân tố mới là khát khao (passionate) – nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ
nguồn năng lượng, sức trẻ cho thương hiệu. Cả ba giá trị được Viettel kết tinh
trong 1 từ thể hiện cho triết lý thương hiệu là “Diversity” – Cộng hưởng tạo sự
khác biệt.
Logo mới của Viettel có màu sắc chủ đạo là màu đỏ với ý nghĩa của sự trẻ
trung, khát khao, đam mê và năng động. Đây cũng là biểu trưng cho màu cờ Tổ
quốc, của niềm tự hào dân tộc, sự mạnh mẽ và bản lĩnh tiên phong của thương
hiệu Viettel. Về thiết kế, logo mới lược bỏ “dấu ngoặc kép” bao quanhchữ
Viettel và phát triển thành khung hội thoại điện tử nhằm gìn giữ tinh thần tôn
trọng, lắng nghe và phục vụ con người như những cá thể riêng biệt. Đây cũng
là cách thể hiện sự chuyển dịch của Viettel từ công ty viễn thông thành công ty
cung cấp dịch vụ số. Hình khối của logo được giản lược và sử dụng cách viết
thường nhằm thể hiện sự cởi mở, thân thiện.
Được xây dựng với cấu trúc mở, slogan mới “Theo cách của bạn” và phiên
bản tiếng Anh là “Your way” giúp Viettel truyền tải thông điệp khuyến khích
mỗi người sáng tạo hơn và thể hiện bản thân, cùng nhau tạo ra những giá trị tốt
đẹp hơn cho cuộc sống. Bên cạnh đó, slogan mới cũng thể hiện thông điệp mở
cho nhiều dịch vụ số mới của Viettel chứ không chỉ là viễn thông như slogan
trước đó là “Hãy nói theo cách của bạn – Say it your way”. Thay đổi logo,
slogan và bổ sung giá trị cốt lõi cho thương hiệu nhưng tinh thần và giá trị cốt
lõi quan trọng nhất của Viettel vẫn được gìn giữ và duy trì
3
xuyên suốt trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai là tầm nhìn “Sáng tạo vì con
người”. Đây là điều mà Viettel sẽ tiếp tục thực hiện, không bao giờ thay đổi.
Bên cạnh đó, Tập đoàn vẫn giữ tên gọi Viettel – một doanh nghiệp lớn của quốc
gia, một tổ chức luôn tự nhận những trọng trách với dân tộc. Cuối cùng, đó là
tinh thần tôn trọng con người, phục vụ con người như những cáthể riêng biệt.
Tinh thần kinh doanh gắn với trách nhiệm với xã hội. Tinh thầnđoàn kết, gắn
bó máu thịt của Viettel. Thay đổi này góp phần gia tăng giá trị thương hiệu của
Viettel, nằm trong Tốp 500 thương hiệu giá trị nhất toàn cầuvà tiếp tục là
thương hiệu Việt Nam duy nhất trong danh sách này, xếp thứ 325 thế giới.
Đồng thời, cũng là thương hiệu viễn thông duy nhất tại Đông Nam Á có mặt
trong bảng xếp hạng này, với giá trị gần 6,016 tỷ USD.
Việc tái định vị này đã được truyền thông rộng rãi ở cấp Tập đoàn nhưng
tại địa bàn tỉnh Kon Tum, công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới
của Viettel còn nhiều hạn chế, nên đa số khách hàng không hoặc chưa nhận biết
đúng về bộ nhận diện thương hiệu thương hiệu mới, cũng như hiểuý nghĩa của
bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel, khách hàng vẫn tìmđến Viettel
đơn thuần là để sử dụng dịch vụ di động (Alo), mà không biết rằng Viettel là
nhà cung cấp dịch vụ số. Nên công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu
mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum là rất cấp thiết. Nếu truyền thông bộ
nhận diện thương hiệu mới được quan tâm sâu sắc,khách hàng biết đến sự
chuyển dịch, các dịch vụ mới do Viettel cung cấp, từ đó tạo ra một thị trường
rộng lớn hơn trên chính địa bàn tỉnh Kon Tum, đó là cơ hội thúc đẩy việc tăng
doanh thu của đơn vị.
Là một CBCNV hiện đang công tác tại Viettel Kon Tum, nhận thấy được
công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của đơn vị còn nhiều hạn
chế và mong muốn đóng góp một phần kiến thức đã học vào sự phát triển của
đơn vị công tác. Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp
4
truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnhKon
Tum” làm luận văn Thạc sỹ của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống cơ sở lý luận về truyền thông bộ nhận diện thương hiệu.
- Phân tích, đánh giá thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu
mới Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Đề xuất các giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của
Viettel Kon Tum trong thời gian 2022-2024.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến
công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh
Kon Tum.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nội dung, đề tài phân tích thực trạng truyền thông bộ nhận diện
thương hiệu mới của Viettel Kon Tum và nghiên cứu các giải pháp truyền thông
Bộ nhận diện thương hiệu mới phù hợp cho Viettel Kon Tum.
+ Về thời gian nghiên cứu, từ tháng 07 năm 2021 đến tháng 01 năm
2022.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu theo các phương pháp:
+ Phương pháp nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu dữ liệu thứ cấp và dữ liệu
sơ cấp.
+ Phương pháp nghiên cứu định lượng: Nguồn dữ liệu được tiến hành
qua khảo sát ý kiến của khách hàng, phân tích các dữ liệu thu thập được.
5. Ý nghĩa của đề tài
Hiện tại, gần 1 năm từ khi Viettel tuyến bố tái định vị thương hiệu
Viettel, chưa có nghiên cứu cũng như những phân tích, đánh giá nào đề cập
5
về thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại Kon
Tum. Do vậy đề tài được nghiên cứu góp phần giúp Viettel Kon Tum có một
cái nhìn tổng thể về việc truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới, định
hướng công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu trong thời gian tới.
6. Kết cấu luận văn
Kết cấu của luận văn ngoài mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương:
Chương 1 - Cơ sở lý thuyết về truyền thông bộ nhận diện thương hiệu.
Chương 2 - Thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của
Viettel tại Kon Tum.
Chương 3 - Giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của
Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum.
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
6
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN
THƢƠNG HIỆU
1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THƢƠNG HIỆU VÀ TÀI SẢN
THƢƠNG HIỆU
1.1.1. Khái quát thƣơng hiệu
a. Khái niệm
b. Đặc trưng của thương hiệu
c. Chức năng của thương hiệu
d. Vai trò của thương hiệu
1.1.2. Tài sản thƣơng hiệu
1.1.3. Định vị thƣơng hiệu
a. Khái niệm
b. Vai trò của định vị thương hiệu
c. Tiến trình định vị thương hiệu
1.2. BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU
1.2.1. Khái niệm
a. Tên thương hiệu
b. Logo và biểu tượng đặc trưng
c. Tính cách thương hiệu
d. Slogan
e. Nhạc hiệu
f. Bao bì
1.2.2. Tiêu chuẩn thiết kế các yếu tố thƣơng hiệu
1.2.3. Thiết kế Bộ nhận diện thƣơng hiệu
a. Chiến thuật thiết kế các yếu tố thương hiệu
b. Tích hợp các yếu tố thương hiệu
7
1.3. TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU
1.3.1. Mục tiêu truyền thông Bộ nhận diện thƣơng hiệu
1.3.2. Kênh truyền thông
1.3.3. Lập kế hoạch chi tiết và triển khai
* Hoạch định và thực hiện các chương trình Marketing xây dựng bộ
nhận diện thương hiệu.
* Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN
THƢƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KONTUM
2.1. SƠ LƢỢC VỀ VIETTEL KON TUM
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Viettel Kon Tum
a. Giới thiệu chung
b. Chức năng, nhiệm vụ của Viettel Kon Tum
2.1.2. Sự phân quyền, uỷ quyền trong hoạt động truyền thông Bộ
nhận diện
2.1.3. Định vị và bộ nhận diện thƣơng hiệu mới của Viettel:
Ngày 7/1/2021, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đã công
bố tái định vị thương hiệu Viettel, với bộ nhận diện gồm logo và slogan mới
a. Định vị thương hiệu mới của Viettel:
Định vị thương hiệu Viettel được phát triển từ triết lý thương hiệu là nền
tảng cho tầm nhìn – sứ mệnh, thể hiện bằng tuyên ngôn và hiện thực hóa qua
các giá trị.
b. Bộ nhận diện thương hiệu mới của Vietttel
* Slogan: Theo cách của bạn – “Your way”, là cách thể hiện hành trình
mới của Viettel trên nền tảng kế thừa và phát huy tối đa nguồn di sản làm nên
thương hiệu. Đó là tinh thần quan tâm, khích lệ thể hiện bản thân với những
8
cá tính riêng biệt. Ngày nay với sự trợ lực của công nghệ, Viettel có thể thấu
hiểu để chủ động phục vụ mà không cần khách hàng phải lên tiếng.
* Ý nghĩa của bộ nhận diện thương hiệu mới đối với Viettel và khách
hàng
Hơn nữa, đối với khách hàng, họ được tiếp cận với một Viettel gần gũi,
thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và đầy đam mê khi đã giảm sức nặng và yếu tố
già/cũ trong hình khối, màu sắc và khối chữ của bộ nhận diện cũ.
2.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực và hoạt động kinh doanh
Viettel Kon Tum có 36 lao động là các đối tượng ký hợp đồng lao động
trở lên, bộ máy được tổ chức theo mô hình.
2.2. THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG
HIỆU MỚI CỦA VIETTEL KON TUM TẠI ĐỊA BÀN KON TUM
2.2.1. Phân tích môi trƣờng truyền thông
* Môi trường ngành
Đại dịch COVID-19 gần 2 năm qua đã đặt ra rất nhiều thách thức và khó
khăn cho toàn nền kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp
nhìn chung đang phải chật vật tìm lối đi riêng để củng cố và duy trì hoạt động
sản xuất kinh doanh.
Giai đoạn từ năm 2017-2020: Kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng
khá (bình quân 9,13%/năm) với cơ cấu khá hợp lý. GRDP: 20.057 tỷ đồng;
GRDP đầu người: 37,49 triệu đồng. Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng chưa tương
xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; hàm lượng
khoa học – công nghệ trong sản phẩm còn thấp.
2.2.2. Mục tiêu truyền thông
Hiện tại việc xác định nhiệm vụ và mục tiêu truyền thông bộ nhận diện
thương hiệu mới của Viettel trên địa bàn tỉnh còn phụ thuộc vào định hướng
của Tập đoàn rất nhiều, mọi quyết định đều từ Tập đoàn.
9
2.2.3. Xác định công chúng mục tiêu
* Xác định thị trường mục tiêu
Phân đoạn thị trường theo:
- Theo nhu cầu sử dụng: các đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ của
Viettel
- Phân đoạn theo địa lý: Việc sử dụng dịch vụ cũng như biết đến thương
hiệu Viettel giữa thị trường thành thị và nông thôn có sự khác biệt lớn nên có
thể phân chia thị trường thành hai nhóm: khách hàng ở thành thị và khách hàng
ở nông thôn.
+ Thị trường thành thị: tập trung chủ yếu là thành phố, thị trấn. Với dân
số chiếm 27,7%, thị trường
* Công chúng mục tiêu
Khách hàng mục tiêu: Các Doanh nghiệp, Tổ chức hành chính nhà nước
cấp tỉnh/huyện và Công chức, viên chức, nhân viên, giáo viên, học sinh, nhìn
chung là các tầng lớp trẻ có sử dụng dịch vụ viễn thông - CNTT nhiều nên tỷ
lệ biết đến thương hiệu mới cũng cao hơn.
2.2.4. Định vị thƣơng hiệu
Định vị thương hiệu Viettel được phát triển từ triết lý thương hiệu là nền
tảng cho tầm nhìn – sứ mệnh, thể hiện bằng tuyên ngôn và hiện thực hóa qua
các giá trị.
Tầm nhìn thương hiệu: Sáng tạo vì con người.
- Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt, cần được tôn
trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên
tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày
càng hoàn hảo.
2.2.5. Thông điệp truyền thông
Thông điệp truyền thông xuyên suốt thương hiệu Viettel trong giai đoạn
10
hiện nay “Theo cách của bạn” xây dựng với cấu trúc mở, slogan giúp Viettel
truyền tải thông điệp khuyến khích mỗi người sáng tạo hơn và thể hiện bản
thân, cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống.
2.2.6. Kênh truyền thông
Kênh truyền thông bao gồm kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp. Với
mỗi đối tượng cần truyền thông khác nhau và các mục tiêu truyền thông khác
nhau sẽ có các lựa chọn khác nhau về kênh truyền thông.
2.2.7. Hoạt động tác nghiệp
Hiện nay, việc thiết kế thông điệp hay nội dung truyền thông của bộ
nhận diện thương hiệu mới Viettel tại Kon Tum được chia làm 2 cấp.
- Đối với những nội dung thông điệp truyền thông xuyên suốt từ Tập đoàn
xuống Chi nhánh tỉnh sẽ do đội ngũ thiết kế của Tập đoàn đảm nhận, quyết định
về thông điệp, nội dung và Viettel Kon Tum chỉ là đơn vị thực thi theo yêu cầu
của cấp trên.
- Đối với những nội dung truyền thông ngách, truyền thông bộ nhận diện
thương hiệu có gắn liền với đặc tính sản phẩm sẽ do Viettel Kon Tum quyết
định, chủ động thiết kế nội dung, thông điệp để phù hợp với hành vi của khách
hàng và tình hình thực tế tại địa phương, để đưa hình ảnh bộ nhận diện thương
hiệu vào tâm trí khách hàng, tạo được sự thu hút, quan tâm, kích thích sự mong
muốn và thúc đẩy hành động mua của khách hàng.
2.2.8. Đánh giá hoạt động truyền thông
a. Giới thiệu nội dung khảo sát
b. Kết quả khảo sát, đánh giá
Kết quả khảo sát cho thấy có 83,1% số khách hàng đã biết đến việc Viettel
mới thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới, cũng có bộ phận khách hàng chưa
biết đến sự thay đổi này.
11
Về màu sắc chủ đạo của logo mới, trong tổng số những người biết đến biết
Viettel thay đổi Bộ nhận diện thương hiệu mới thì có 68,64% số người tham
gia khảo sát cho là màu đỏ kết hợp với đen, có thể thấy đa số các khách hàng
đều nhận diện được sự thay đổi này”. Tuy nhiên với khẩu hiệu của thương hiệu
mới thì còn khá nhiều khách hàng chưa rõ ý nghĩa của slogan nàyý nghĩa gì, cụ
thể có 56,67% số khách hàng cho rằng ý nghĩa là “Theo cách của bạn”, 22,11%
cho là “Hãy nói theo cách của bạn” và còn lại là những ý kiến khác, chứng tỏ
thông điệp của Slogan mới này chưa được người tiêu dùng hiểu rõ ràng.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG BỘ
NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TẠI KON TUM
2.3.1. Thành công
Tập đoàn đã có sự chú trọng trong đầu tư hoạt động ra mắt nhận diện
thương hiệu mới một cách chuyên nghiệp và định hướng, hướng dẫn cho Viettel
tỉnh ra thông cáo báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Nhận diện
thương hiệu mới có tên gọi không đổi, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc; Biểu trưng
(logo) thiết kế tối giản hơn,... và màu sắc nổi bật hơn nên dễ đi sâuvào tâm trí
người tiêu dùng.
Nhờ thế mạnh về hạ tầng mạng lưới, hệ thống kênh phân phối và công
tác truyền thông thương hiệu đa dạng,… hình ảnh thương hiệu mới của Viettel
trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được khuếch trương, lan tỏa từ thành thịtới nông
thôn và bước đầu đã đến được với mọi tầng lớp, đối tượng khách hàng, tạo đòn
bẩy cho việc kinh doanh được thuận lợi. Thương hiệu Viettel đang được đánh
giá cao trong ngành Viễn thông – CNTT trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
12
2.3.2. Hạn chế
Là bộ nhận diện thương hiệu mới được định vị lại, nên công tác truyền
thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn
rất nhiều những hạn chế cần khắc phục.
Còn khá nhiều khách hàng chưa biết đến Viettel mới thay đổi bộ nhận diện
thương hiệu mới, có tới 16,9% số khách hàng tham gia khảo sát cho biết họ
không biết đến sự đổi mới này.
2.3.3. Nguyên nhân
Nguyên nhân thứ nhất, do hạn chế về nguồn kinh phí được giao khoán cho
hoạt động truyền thông marketing nên việc thay đổi đồng bộ hình ảnh nhận
diện thương hiệu mới của Viettel trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắnlà
không đủ kinh phí để thực hiện mà cần phải phân chia giai đoạn và có lộ trình
theo thứ tự ưu tiên.
Nguyên nhân thứ hai, vì thực hiện theo cơ chế khoán kinh phí; nguồn lực
thực hiện hoạt động truyền thông của Viettel Kon Tum hiện nay còn ít. Bên
cạnh đó, việc còn phụ thuộc vào định hướng.
13
CHƢƠNG 3.
GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU MỚI
CỦA VIETTEL TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KONTUM
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Mục tiêu truyền thông bộ nhận diện thƣơng hiệu giai đoạn
2022-2024
3.1.2. Định hƣớng chiến lƣợc bộ nhận diện thƣơng hiệu trong mối
liên hệ với hành vi ngƣời tiêu dùng tại Kon Tum
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN
THƢƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
KONTUM
3.2.1. Hoàn thiện việc nhận diện, phân tích thực trạng
Sau khi thực hiện xong sứ mệnh “Phổ cập dịch vụ viễn thông” ở Việt Nam,
từ năm 2018, Viettel tuyên bố sứ mệnh mới “Tiên phong kiến tạo xã hộisố” và
thực hiện chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang mộtnhà cung
cấp dịch vụ số. Cho đến cuối năm 2020, Viettel đã hình thành 6 nền tảng chủ
đạo của một xã hội số gồm: Hạ tầng số; Giải pháp số; Nội dung số; Tài chính
số; An ninh mạng và Nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao.
Việc tái định vị giúp thương hiệu Viettel phù hợp với chiến lược và tầm
nhìn mới đã được tuyên bố và thực hiện trong thực tế; khẳng định Viettel không
còn là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần.
Trước đây, giá trị cốt lõi của thương hiệu Viettel là quan tâm (caring) và
sáng tạo (innovative) và hai giá trị này vẫn được Viettel tiếp tục gìn giữ, phát
triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của thương hiệu được bổ
sung thêm nhân tố mới là khát khao (passionate) – nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ
nguồn năng lượng, sức trẻ cho thương hiệu. Cả ba giá trị được Viettel kết tinh
14
trong 1 từ thể hiện cho triết lý thương hiệu là “Diversity” – Cộng hưởng tạo sự
khác biệt.
Logo mới của Viettel có màu sắc chủ đạo là màu đỏ với ý nghĩa của sự trẻ
trung, khát khao, đam mê và năng động. Đây cũng là biểu trưng cho màu cờ Tổ
quốc, của niềm tự hào dân tộc, sự mạnh mẽ và bản lĩnh tiên phong của thương
hiệu Viettel.
Về thiết kế, logo mới lược bỏ “dấu ngoặc kép” bao quanh chữ Viettel và
phát triển thành khung hội thoại điện tử nhằm gìn giữ tinh thần tôn trọng, lắng
nghe và phục vụ con người như những cá thể riêng biệt. Đây cũng là cách thể
hiện sự chuyển dịch của Viettel từ công ty viễn thông trở thành một công ty
cung cấp dịch vụ số. Hình khối của logo được giản lược và sử dụng cách viết
thường nhằm thể hiện sự cởi mở, thân thiện.
3.2.2. Xác định mục tiêu
Phân khúc thị trường và lựa chọn mục tiêu. Đối với thương hiệu Viettel,
một loại nhà mạng được rất nhiều người ưa thích không phân biệt tuổi tác,
giới tính, vị trí sinh sống, mức thu nhập. Tuy nhiên, nếu lựa chọn tất cả các
phân khúc, bao quát toàn bộ thị trường và hướng đến tất cả khách hàng không
phải là một lựa chọn tốt. Viettel Kon Tum cần phải lựa chọn những phân khúc
nhất định trong toàn thể thị trường có thể có tiềm năng và thích hợp nhất cho
thương hiệu Viettel. Một sản phẩm không xác định phân khúc thị trường rõ
ràng sẽ chịu hậu quả từ việc mất phương hướng trong vấn đề xác định giá cả,
chất lượng, đến việc mơ hồ trong khâu định vị thương hiệu, sử dụng không hiệu
quả chi phí quảng cáo. Thương hiệu Viettel có một yếu tố cốt lõi rất mạnh, đó
là dịch vụ chất lượng, an toàn.
Người tiêu dùng tại Kon Tum có bốn đặc tính, có thể theo đó chia khách
hàng thành 4 phân khúc, bao gồm 4 nhóm:
+ Nhóm khách hàng thích thay đổi, chạy theo công nghệ
15
+ Nhóm khách hàng tuyệt đối hoá chất lượng
+ Nhóm khách hàng coi trọng giá trị dịch vụ, cân nhắc chi phí bỏ ra và
lợi ích thu lại
+ Nhóm khách hàng mua theo thói quen.
Phương hướng thực hiện giải pháp:
- Đối với tập khách hàng mục tiêu hiện tại là các tổ chức và các khách
hàng tiêu dùng cá nhân: tiến hành các cuộc điều tra thị trường để thu thập cơ sở
dữ liệu thông tin khách hàng. Do thời gian nghiên cứu ngắn và hạn chế về nguồn
lực nên tác giả xin được đưa ra các công việc cần thực hiện chứ không chú
trọng vào bảng hỏi.
Đối tượng cần nghiên cứu: các đại lý phân phối sản phẩm, các tổ chức,
cá nhân có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Viettel Kon Tum.
Phạm vi thực hiện: từng địa phương, nơi thực hiện đầu tiên là thành phố
Kon Tum, sau đó đến các huyện theo thứ tự ưu tiên mức tăng trưởng cao.
Phương án thực hiện:
+ Nhân viên Viettel Kon Tum sẽ tiến hành phỏng vấn định tính một nhóm
khách hàng nhỏ để thu về được các ý kiến ban đầu.
+ Sau đó dựa trên kết quả phân tích định tính đó để xây dựng bảng hỏi
và phát bảng hỏi cho khách hàng trên phạm vi đã xác định trước và thu về các
câu trả lời có thể định lượng.
+ Tiến hành xử lý sơ bộ số liệu thu được và sử dụng phần mềm SPSS để
phân tích kết quả và rút ra mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu từ đó đưa ra
những quyết định chính xác trong công tác lựa chọn khách hàng mục tiêu để
truyền thông và căn cứ để hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình.
+ Lưu lại số liệu làm cơ sở dữ liệu khách hàng để khi cần có thể sử dụng
mà không mất thời gian, công sức tiến hành điều tra lại.
16
Tuy nhiên, một cơ sở dữ liệu cũng không thể có thời gian sử dụng quá dài,
để có được những thông tin, con số có độ tin cậy cao và lượng thông tin chính
xác, đòi hỏi Viettel Kon Tum cần phải thực hiện một cách nghiêm túc các bước
trong quá trình nghiên cứu. Và công tác nghiên cứu cũng nên được thực hiện
một cách thường xuyên để có thể cập nhật được thông tin kịp thời.
Đối với việc mở rộng khách hàng mục tiêu: tập khách hàng mục tiêu mới
hướng đến là tập khách hàng tiềm năng, tuy nhiên để có thể chinh phục được
đối tượng khách hàng này không hề đơn giản. Đòi hỏi phải đầu tư thời gian và
chiến lược, đặc biệt là nhân viên tuyến đầu cần phải là người cực kỳ am hiểu
về kỹ thuật cũng như có kỹ năng tốt mới có thể đảm nhiệm được trách nhiệm
đó. Viettel Kon Tum có thể tuyển thêm nhân viên có kinh nghiệm trong việc
tìm kiếm, đàm phán và kí hợp đồng với các công ty, tổ chức.
Mở rộng tập khách hàng tiêu dùng cá nhân: ngoài việc sử dụng quảng cáo
như cách vẫn đang làm, Viettel Kon Tum có thể hợp tác với các công tytư
vấn, dịch vụ, các sở ban ngành… Lợi dụng những người của tổ chức nàyđể
bán hàng và truyền thông cho sản phẩm của Viettel Kon Tum. Viettel Kon Tum
có thể đưa ra các chính sách chiết khấu phần trăm cho các nhân viên đó, khi họ
vừa nhận được tiền hoa hồng, vừa giúp ích được cho khách hàng củahọ thì
họ sẽ là người bán hàng tự nguyện và nhiệt tình nhất. Đây là cách giúp Viettel
Kon Tum mở rộng thị phần mà vẫn tiết kiệm được chi phí.
Nếu như trước đây chất lượng sóng điện thoại hay dịch vụ chăm sóc và hỗ
trợ khách hàng không được nhiều nhiều doanh nghiệp chú trọng thì nay đây
chính là yếu tố cho sự sống còn của doanh nghiệp trong nghành. Và đây cùng
chính là nhân tố tạo nên lợi thế cho Viettel. Với việc phân tích và nhận định
đúng thị trường để tạo nên sự khác biệt riêng cho mình và nhanh chóng chiếm
lĩnh thị trường.
17
3.2.3. Tập trung chọn kênh truyền thông phù hợp
Viettel Kon Tum hiện tại sử dụng cả hai kênh truyền thông trực tiếp và
gián tiếp trong việc truyền thông đến với khách hàng mục tiêu. Kênh truyền
thông trực tiếp thường được sử dụng với đối tượng khách hàng là các tổ chức,
kênh truyền thông gián tiếp thường sử dụng cho đối tượng khách hàng tiêu dùng
cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng kênh truyền thông để truyềnthông
đến khách hàng mục tiêu vẫn còn nhiều hạn chế. Đồng thời việc sửdụng
truyền thông qua Digital còn nhiều hạn chế, chưa tận dụng được thế mạnh của
kênh này.
Phƣơng hƣớng thực hiện giải pháp:
- Hoàn thiện kênh truyền thông trực tiếp: hiện tại Viettel Kon Tum đang
sử dụng kênh chính đó là kênh giới thiệu, sử dụng nhân viên bán hàng của mình
tiếp xúc với khách hàng tại cơ sở của khách hàng. Để việc sử dụng kênhtruyền
thông trực tiếp này đạt hiệu quả cao hơn nữa. Viettel Kon Tum có thể đào tạo,
huấn luyện nhân viên bán hàng của mình trở nên chuyên nghiệp hơn mới có thể
cạnh tranh được với đội ngũ bán hàng của đối thủ cạnh tranh. Bởi khách hàng
doanh nghiệp, đại lý là những khách hàng khó tính, bên cạnh việc chú trọng
đến chất lượng sản phẩm cũng như giá cả và chiết khấu được hưởnghọ cũng
luôn đòi hỏi một thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Trong thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc tạo
thêm các giá trị gia tăng cho khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng và trung
thành chính là một lợi thế cạnh tranh. Hơn nữa, khi Viettel Kon Tum chăm sóc
tốt khách hàng của mình và để lại cho họ ấn tượng tốt thì không những có được
khách hàng trung thành là họ mà còn có thể có được cáckhách hàng tiềm
năng đó chính là người thân, đồng nghiệp, hàng xóm của họ. Chính vì thế mà
công tác chăm sóc khách hàng đang ngày càng được các doanh nghiệp chú
trọng. Với quy mô của Viettel Kon Tum, không cần quá
18
nhiều nhân viên chăm sóc khách hàng, chỉ cần tuyển một hoặc hai nhân viên
có thái độ phục vụ chuyên nghiệp và nhẹ nhàng là đủ.
- Hoàn thiện kênh truyền thông gián tiếp: Ngoài việc truyền thông qua báo
chí, web, Viettel Kon Tum nên quan tâm đến „bầu không khí‟ cũng như Văn
phòng giao dịch của mình. Bởi nhân viên chính là khách hàng mục tiêu, là đối
tượng cần được truyền thông. Khi nhân viên được làm việc trong bầu không
khí chuyên nghiệp, thân thiện, họ sẽ làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, từ đó sẽ
cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt hơn, khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng
và có ấn tượng tốt với hình ảnh của Viettel hơn. Muốn khách hàng được chăm
sóc tốt thì phải chăm sóc và phục vụ tốt nhân viên của mình.
- Hoàn thiện hoạt động Digital Marketing:
Hiện nay các trang mạng xã hội như facebook, zalo,… được đa số người
dân sử dụng, vì thế cần lựa chọn truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới
của Viettel trên các trang mạng này.
Vì chi phí dành cho quảng cáo là khá lớn nên Viettel cần chọn lựa kỹ các
kênh quảng cáo cho chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, có tác dụng nhận diện
và phổ biến thương hiệu mới Viettel với cộng đồng.
Facebook được đánh giá là kênh quảng cáo online hiệu quả nhất tại Việt
Nam, cho phép tiếp cận với lượng người dùng “khổng lồ” trong một thời gian
ngắn. Facebook sẽ cho phép Viettel nhắm trúng đối tượng mục tiêu với bộ lọc
nhân khẩu học, địa lý, sở thích… Do đó, các kênh marketing online sẽ chỉ
tiếp cận và hiển thị đến những đối tượng mà bạn nhắm đến. Facebook cung cấp
đa dạng các loại hình quảng cáo nhằm phù hợp với từng mục tiêu của doanh
nghiệp như: Page Post, Page Like, Domain ads, Event responsive, Video view,
Offer Claim, App Install, Local Awareness,… Facebook cần tương tác thường
xuyên với người dùng, đặt ra các câu hỏi và giải quyết 1
19
ngày tồi tệ của khách hàng theo hướng tích cực, tương tác trả lời những câu hỏi
liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu mới Viettel.
Trong thời đại công nghệ hiện nay, Facebook chính là một thị trường lớn
đầy tiềm năng có thể tiếp cận đến khách hàng mục tiêu của mình mà không bị
giới hạn, trở ngại về khoảng cách về địa lý. Hơn nữa, quảng cáo trên Facebook
có chi phí rất rẻ so với các hình thức quảng cáo khác.
Thực hiện chạy quảng cáo trên Facebook:
+ Thời gian thực hiện chiến dịch quảng cáo trên facebook: tùy vào mục
đích quảng cáo. Ví dụ, nếu Viettel Kon Tum muốn chạy quảng cáo để đưa
thông tin về đợt khuyến mãi lớn thường niên đến với rộng rãi người tiêu dùng
thì nên tạo chiến dịch và chạy trước từ một đến hai ngày.
+ Cách thức thực hiện: Chỉ cần trang fanpage và một tài khoản quảng
cáo được xác thực có khả năng thanh toán trên Facebook.
+ Đối tượng mục tiêu hướng tới: khi chạy quảng cáo trên Facebook,
hoàn toàn có thể lựa chọn đối tượng mà mình muốn hướng tới để truyền thông,
chạy quảng cáo mà không chạy lan man phí tiền, có thể để ngân sách cho cả
chiến dịch, điều chỉnh ngân sách, đối tượng, đặt giá đấu thầu,… Tất cả các điều
trên đều có thể lựa chọn trên công cụ hỗ trợ của Facebook. Việc chọnđối tượng
hướng đến chính xác như thế nào, có thể lan tới nhiều khách hàng hay không
phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự hiểu biết về thị trường của người chạy quảng
cáo.
- Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông: để đánh giá hiệu quả
của quảng cáo trên Facebook, có thể dựa vào các chỉ số như lượng người click
vào quảng cáo, số lượng người nhìn thấy quảng cáo (chỉ số reach).
Website chính là bộ mặt của Viettel và là cầu nối với khách hàng thông
qua các thông tin, hình ảnh sản phẩm. Trong đó, hình thức quảng cáo cho
website của Viettel phổ biến là google adwords, cho phép Viettel tiếp cận
20
khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và có thể quảng cáo theo thời vụ.
Khách hàng sẽ chỉ việc chat trực tiếp vào cửa sổ đó mà không cần phải càiđặt
skype để chat skype với nhân viên hay gọi điện thoại tốn kém. Bất cứ khi nào
khách hàng muốn hay cần được tư vấn chỉ cần chat vào cửa sổ chat sẽ có nhân
viên tư vấn cho khách hàng. Điều này đặc biệt phù hợp với đối tượng khách
hàng tiềm năng là nhân viên văn phòng, khi họ tranh thủ online tìm hiểu về sản
phẩm họ muốn mua nhưng không tiện nói chuyện điện thoại trongphòng làm
việc ảnh hưởng đến người khách thì hình thức này cực kỳ hữu ích. Điều này sẽ
mang lại lợi ích cho khách hàng cũng như giúp chủ động trong việc nắm bắt
khách hàng của mình.
3.2.4. Hoàn thiện kế hoạch tác nghiệp
Viettel Kon Tum có thể đưa phần mềm “live chat” cài đặt vào website
để có thể chủ động hơn trong việc tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng. Tiện ích
của phần mềm “live chat” đó là sẽ tự động hiện lên cửa sổ trò chuyện khi khách
hàng truy cập vào website của Viettel Kon Tum. Với dòng chữ “Anh/chị có cần
em tư vấn gì không ạ?” sẽ tạo cho khách hàng cảm giác luôn có người túc trực
và tư vấn cho họ, điều này sẽ rất tiện khi khách hàng vào website tìm hiểu và
thắc mắc hay đang băn khoăn về sản phẩm nào đó. Kháchhàng sẽ chỉ việc chat
trực tiếp vào cửa sổ đó mà không cần phải cài đặt skype để chat skype với nhân
viên hay gọi điện thoại tốn kém.
Để thực thi triết lý truyền thông marketing hợp nhất, cần thực hiện:
Trưởng bộ phận marketing của công ty phải là người am hiểu về IMC, giỏi
về IMC và chịu trách nhiệm mọi mặt về các nỗ lực truyền thông marketing.
Viettel Kon Tum phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về khả năng và hiệu quả
chi phí từng công cụ truyền thông marketing. Theo dõi tất cả các chi phí xúc
tiến theo từng sản phẩm, từng công cụ xúc tiến, giai đoạn của chu kỳ sống của
sản phẩm và hiệu quả đạt được để căn cứ cải tiến các công cụ đó.
21
Tất cả các chuyên gia truyền thông phải được đào tạo thêm về IMC.
Những giải pháp trên được đưa ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của
hoạt động truyền thông dựa trên việc tận dụng và phát huy những điểm mạnh,
nguồn lực sẵn có đồng thời khắc phục một phần các hạn chế đang còn tồn tại
tại giúp cho Viettel Kon Tum phát triển bền vững.
3.2.5. Giải pháp về đánh giá hiệu quả chƣơng trình truyền thông
Khi chi rất nhiều tiền cho một hoạt động truyền thông mà không biếtcách
để đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông đó mang lại sẽ khiến cho doanh
nghiệp rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết tiền mình tiêu có đem về hiệu quả
hay không để từ đó rút ra được kinh nghiệm và đưa ra các điều chỉnhphù hợp.
Việc đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông của Viettel Kon Tum hầu
như chưa có. Viettel Kon Tum chỉ đổ tiền truyền thông và thấy doanh thu thu
về tăng thì nghĩ là truyền thông đem lại hiệu quả mà không biết rõ bản chất,
hiệu quả của mỗi kênh truyền thông đem lại dẫn đến việc không biết được đâu
là kênh quảng cáo mang lại hiệu quả cao nhất để chú trọng,kênh nào không
đem lại hiệu quả để loại khỏi chương trình truyền thông.
Một chiến dịch truyền thông được đo dựa vào các chỉ số: mức độ nhận
biết và hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu của doanh nghiệp và doanh
số thu về từ sản phẩm đó.
Đối với kênh truyền thông internet (Facebook, Google): trước hết phải
có công cụ (tool) thống kê số lượng người vào website của Công ty, số click
vào banner quảng cáo, chỉ số CTR tức là số click/lượt xem để đánh giá xem
khách hàng có ấn tượng với quảng cáo của mình hay không? Số lượng khách
hàng mua sản phẩm tăng lên như thế nào sau quảng cáo? Số lượng khách hàng
ghi nhớ và quay lại với website của Công ty (Google Analytic), alexa,…Đối
với các khách hàng lớn như các doanh nghiệp và đại lý, cần có hoạt động khảo
sát chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại cơ sở, phát phiếu điều tra mức độ
22
hài lòng nhằm đánh giá giá chất lượng và tìm hiểu nhu cầu phát sinh của khách
hàng. Từ đó đánh giá được hiệu quả của kênh truyền thông, lựa chọn kênh
truyền thông nào để đưa đến hiệu quả tối ưu nhất.
3.2.6. Một số giải pháp khác
Ngoài ra để duy trì và nâng cao mức độ nhận biết của khách hàng trên địa
bàn tỉnh Kon Tum về bộ nhận diện thương hiệu mới, Viettel Kon Tum cầntiếp
tục thực hiện các giải pháp:
Tăng cường mở rộng vùng phủ sóng:
Do đặc thù mạng điện thoại di động là cuộc gọi phải được thực hiện thành
công mọi lúc, mọi nơi, nên mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng mạng
lưới là điều kiện tiên quyết để cạnh tranh. Mở rộng vùng phủ sóng nhằm nâng
cao chất lượng phục vụ sẽ làm cho khách hàng hài lòng, sử dụng thông tin nhiều
hơn đồng nghĩa với cảm nhận của khách hàng về thươnghiệu tốt hơn.
Song song với việc mở rộng vùng phủ sóng, doanh nghiệp cũng cần lưu
ý quy hoạch vùng phủ sóng, đặc biệt tại các vùng có mật độ tập trung người
sử dụng đông, thói quen sử dụng tập trung trong một số thời điểm như: tòa nhà
văn phòng, khu thương mại, các điểm trung tâm, điểm nút giao thông trong
thành phố….Đối với các khu vực này, nếu quy hoạch không hợp lý, sóng vẫn
có nhưng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ mới như dữ liệu, trong mộtsố trường
hợp kể cả dịch vụ cơ bản như dịch vụ thoại, vẫn không thể thực hiện. Đối với
các khu vực này, doanh nghiệp cần tăng mật độ trạm phát sóng, giảm bán kính
phát, hoặc có biện pháp phân tải hợp lý vào giờ cao điểm.
Việc đầu tư hạ tầng có thể do doanh nghiệp tự đầu tư hoặc xã hội hóa để
giảm chi phí và tận dụng tốt nguồn lực của xã hội.
Đầu tư áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng mạng lưới:
Hiện nay với nền kinh tế tri thức, công nghệ luôn luôn biến đổi theo
23
hướng ngày càng hiện đại, đa dạng các dịch vụ, tạo thêm nhiều tiện ích cho
người sử dụng với chất lượng cao hơn, với tốc độ xử lý nhanh hơn và với mức
độ hiệu quả lớn hơn. Việc cập nhật công nghệ không những thỏa mãn tốt hơn
nhu cầu của khách hàng, mà tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, xu hướng thanh toán vừa và nhỏ thông qua thiết bị di động đã
được Chính phủ cho phép triển khai ở Việt Nam thông qua dịch vụ Mobile
money, nên việc đảm bảo hạ tầng mạng lưới về vùng phủ không đơn thuần là
thực hiện cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông mà nó là cơ sở hạ kỹ thuật bắt
buột cho việc cung cấp dịch vụ số.
3.3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Tập đoàn Công nghiệp – viễn thông Quân đội:
- Trang bị đồng bộ hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel từ
trụ sở Tập đoàn, các đơn vị thành viên, Viettel tỉnh/thành phố, cũng như hệ
thống cửa hàng, bảng biển,… để đồng nhất bộ nhận diện thương hiệu mới trên
toàn quốc.
- Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra đối với việc nâng cao mức độ nhận
diện bộ nhận diện thương hiệu mới Viettel, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ liên
quan trực tiếp đến hoạt động truyền thông marketing, Viettel Kon Tum cần có
sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan Tập đoàn trong việc tăng cường hoạt động uỷ
quyền cho Viettel tỉnh/tp về kinh phí, cũng như phân cấp uỷ quyền trong việc
định hướng, xác định khách hàng mục tiêu, lựa chọn côngcụ, phương tiện
truyền thông,… nhằm đảm bảo các chương trình thực hiện sát, phù hợp với thị
trường mục tiêu, công chúng mục tiêu tại tỉnh Kon Tum.
3.3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
24
KẾT LUẬN
Căn cứ vào cơ sở lý thuyết ở chương 1 và cơ sở thực tiễn ở chương 2,
chương 3 của luận văn tập trung vào việc phân tích và đưa ra các giải pháp cho
hoạt động truyền thông tại Viettel Kon Tum. Mỗi giải pháp đưa ra đều được
dựa trên căn cứ thực tiễn, các giải pháp không hề tách biệt mà có quanhệ phối
hợp, bổ trợ lẫn nhau để góp phần tạo nên một hoạt động truyền thông hiệu quả.
Truyền thông thương hiệu chính là biện pháp quan trọng để chiếm được tình
cảm của khách hàng, dành được sự quan tâm của công chúng.
Qua 3 chương, tác giả đã phân tích, nghiên cứu và đánh giá hoạt động
truyền thông về thương hiệu tại Viettel Kon Tum. Các giải pháp được đưa ra
chủ yếu dựa vào thực tế nguồn lực sẵn có và các thế mạnh về hạ tầng rộng khắp
và có đội ngũ nhân viên trẻ năng động. Hy vọng sẽ góp phần giúp Viettel Kon
Tum nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình cũng nhưcó thể nâng
cao vị thế của mình trong mắt khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Luận văn đã hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu cụ thể như sau:
- Hệ thống cơ sở lý luận về truyền thông bộ nhận diện thương hiệu.
- Phân tích, đánh giá thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu
mới Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Đề xuất các giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của
Viettel Kon Tum giai trong thời gian đến.

Recomendados

ĐốI tượng truyền thông por
ĐốI tượng truyền thôngĐốI tượng truyền thông
ĐốI tượng truyền thôngKokoro Clover
8.2K visualizações2 slides
Đề tài Marketing công ty Lock&Lock, dụng cụ gia đình, nhựa, HAY! por
Đề tài Marketing công ty Lock&Lock, dụng cụ gia đình, nhựa, HAY!Đề tài Marketing công ty Lock&Lock, dụng cụ gia đình, nhựa, HAY!
Đề tài Marketing công ty Lock&Lock, dụng cụ gia đình, nhựa, HAY!Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
18K visualizações91 slides
Lập kế hoạch Marketing cho nhãn hàng sữa Vinamilk 2020 por
Lập kế hoạch Marketing cho nhãn hàng sữa Vinamilk 2020 Lập kế hoạch Marketing cho nhãn hàng sữa Vinamilk 2020
Lập kế hoạch Marketing cho nhãn hàng sữa Vinamilk 2020 Nguyễn Quang Sang Digital
129.2K visualizações10 slides
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAY por
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAYĐề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAY
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAYDịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
42.1K visualizações39 slides
[Quản trị thương hiệu] Phân tích thương hiệu Biti's por
[Quản trị thương hiệu] Phân tích thương hiệu Biti's[Quản trị thương hiệu] Phân tích thương hiệu Biti's
[Quản trị thương hiệu] Phân tích thương hiệu Biti'sVu Huy
143.7K visualizações31 slides
Chuong 2-phan-tich-san-pham por
Chuong 2-phan-tich-san-phamChuong 2-phan-tich-san-pham
Chuong 2-phan-tich-san-phamLinda Julie
4.6K visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụ por
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụĐề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụSương Tuyết
31.1K visualizações13 slides
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ... por
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
6K visualizações16 slides
Đề tài: Suy nghĩ về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê, 9 Đ... por
Đề tài: Suy nghĩ về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê, 9 Đ...Đề tài: Suy nghĩ về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê, 9 Đ...
Đề tài: Suy nghĩ về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê, 9 Đ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
19.6K visualizações39 slides
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang Mỹ por
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang MỹChiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang Mỹ
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang MỹYenPhuong16
7.8K visualizações53 slides
Truyền thông trong quản trị por
Truyền thông trong quản trịTruyền thông trong quản trị
Truyền thông trong quản trịle hue
26K visualizações64 slides
9 case study in digital marketing por
9 case study in digital marketing9 case study in digital marketing
9 case study in digital marketingDennis Nguyễn
3K visualizações71 slides

Mais procurados(20)

Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụ por Sương Tuyết
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụĐề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
Đề cương ôn tập Marketing Dịch vụ
Sương Tuyết31.1K visualizações
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ... por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thức ăn nhanh của sinh viên tại thị ...
Đề tài: Suy nghĩ về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê, 9 Đ... por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Đề tài: Suy nghĩ về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê, 9 Đ...Đề tài: Suy nghĩ về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê, 9 Đ...
Đề tài: Suy nghĩ về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê, 9 Đ...
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang Mỹ por YenPhuong16
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang MỹChiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang Mỹ
Chiến lược xuất khẩu cà phê Trung Nguyên sang Mỹ
YenPhuong167.8K visualizações
Truyền thông trong quản trị por le hue
Truyền thông trong quản trịTruyền thông trong quản trị
Truyền thông trong quản trị
le hue26K visualizações
9 case study in digital marketing por Dennis Nguyễn
9 case study in digital marketing9 case study in digital marketing
9 case study in digital marketing
Dennis Nguyễn3K visualizações
digital marketing cafe trung nguyên vietnam - marketing truc tuyen - sinh vie... por hoang0203yen
digital marketing cafe trung nguyên vietnam - marketing truc tuyen - sinh vie...digital marketing cafe trung nguyên vietnam - marketing truc tuyen - sinh vie...
digital marketing cafe trung nguyên vietnam - marketing truc tuyen - sinh vie...
hoang0203yen3.4K visualizações
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark... por https://www.facebook.com/garmentspace
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...
Bài thuyết trình phân tích yếu tố người cung ứng, khách hàng, trung gian mark...
Tiểu luận quản trị por Công Lĩnh Lĩnh
Tiểu luận quản trịTiểu luận quản trị
Tiểu luận quản trị
Công Lĩnh Lĩnh19.9K visualizações
Đề tài: Tác động của mạng xã hội Facebook đối với học sinh trung học cơ sở por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Đề tài: Tác động của mạng xã hội Facebook đối với học sinh trung học cơ sởĐề tài: Tác động của mạng xã hội Facebook đối với học sinh trung học cơ sở
Đề tài: Tác động của mạng xã hội Facebook đối với học sinh trung học cơ sở
Nhóm 9 _ TH True milk por ynhong797826
Nhóm 9 _ TH True milkNhóm 9 _ TH True milk
Nhóm 9 _ TH True milk
ynhong7978267.4K visualizações
Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế por Nguyễn Nhật Anh
Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tếGiáo trình quản trị kinh doanh quốc tế
Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế
Nguyễn Nhật Anh37.3K visualizações
Xây dựng chiến lược cho sản phẩm samsung galaxy s gt i9000 por Hee Young Shin
Xây dựng chiến lược cho sản phẩm samsung galaxy s gt i9000Xây dựng chiến lược cho sản phẩm samsung galaxy s gt i9000
Xây dựng chiến lược cho sản phẩm samsung galaxy s gt i9000
Hee Young Shin20.6K visualizações
Slide văn hóa doanh nhân Mai Kiều Liên por Thanh Niên Nghiêm Túc
Slide văn hóa doanh nhân Mai Kiều LiênSlide văn hóa doanh nhân Mai Kiều Liên
Slide văn hóa doanh nhân Mai Kiều Liên
Thanh Niên Nghiêm Túc19.4K visualizações
Chiến lược giá của vinamilk por ndthien23
Chiến lược giá của vinamilkChiến lược giá của vinamilk
Chiến lược giá của vinamilk
ndthien2377.1K visualizações
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể por InfoQ - GMO Research
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thểHướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể
Hướng dẫn lập kế hoạch marketing và ví dụ cụ thể
InfoQ - GMO Research351.1K visualizações

Similar a Giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum

Luận văn: Phát triển thương hiệu tại công ty gốm sứ, HAY por
Luận văn: Phát triển thương hiệu tại công ty gốm sứ, HAYLuận văn: Phát triển thương hiệu tại công ty gốm sứ, HAY
Luận văn: Phát triển thương hiệu tại công ty gốm sứ, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
376 visualizações26 slides
Luân Văn Phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcomban... por
Luân Văn Phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcomban...Luân Văn Phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcomban...
Luân Văn Phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcomban...sividocz
2 visualizações26 slides
Kịch bản thuyết trình por
Kịch bản thuyết trìnhKịch bản thuyết trình
Kịch bản thuyết trìnhĐức Lê Anh
114.2K visualizações7 slides
Phát Triển Thƣơng Hiệu Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techc... por
Phát Triển Thƣơng Hiệu Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techc...Phát Triển Thƣơng Hiệu Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techc...
Phát Triển Thƣơng Hiệu Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techc...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
3 visualizações26 slides
Luận văn: Phát triển thương hiệu CTC – công ty xây lắp bưu điện por
Luận văn: Phát triển thương hiệu CTC – công ty xây lắp bưu điệnLuận văn: Phát triển thương hiệu CTC – công ty xây lắp bưu điện
Luận văn: Phát triển thương hiệu CTC – công ty xây lắp bưu điệnDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
117 visualizações27 slides
Slide qtlc.nhom 8_Dai hoc thuong mai_QTCL_Viettel por
Slide qtlc.nhom 8_Dai hoc thuong mai_QTCL_ViettelSlide qtlc.nhom 8_Dai hoc thuong mai_QTCL_Viettel
Slide qtlc.nhom 8_Dai hoc thuong mai_QTCL_ViettelBướng Bỉnh Bee
2.4K visualizações25 slides

Similar a Giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum(20)

Luân Văn Phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcomban... por sividocz
Luân Văn Phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcomban...Luân Văn Phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcomban...
Luân Văn Phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcomban...
sividocz2 visualizações
Kịch bản thuyết trình por Đức Lê Anh
Kịch bản thuyết trìnhKịch bản thuyết trình
Kịch bản thuyết trình
Đức Lê Anh114.2K visualizações
Slide qtlc.nhom 8_Dai hoc thuong mai_QTCL_Viettel por Bướng Bỉnh Bee
Slide qtlc.nhom 8_Dai hoc thuong mai_QTCL_ViettelSlide qtlc.nhom 8_Dai hoc thuong mai_QTCL_Viettel
Slide qtlc.nhom 8_Dai hoc thuong mai_QTCL_Viettel
Bướng Bỉnh Bee2.4K visualizações
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY QUÂN ĐỘI VIỄN THÔNG VIETTEL por Huynh MVT
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY QUÂN ĐỘI VIỄN THÔNG VIETTEL GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY QUÂN ĐỘI VIỄN THÔNG VIETTEL
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY QUÂN ĐỘI VIỄN THÔNG VIETTEL
Huynh MVT352 visualizações
(B-RISE) Integrated Marketing Agency - Credential Full (ENG & VN).pptx por Mai Hong Ngoc
(B-RISE) Integrated Marketing Agency - Credential Full (ENG & VN).pptx(B-RISE) Integrated Marketing Agency - Credential Full (ENG & VN).pptx
(B-RISE) Integrated Marketing Agency - Credential Full (ENG & VN).pptx
Mai Hong Ngoc189 visualizações
Quá Trình Xây Dựng Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu por luanvantrust
Quá Trình Xây Dựng Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu Quá Trình Xây Dựng Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu
Quá Trình Xây Dựng Hệ Thống Nhận Diện Thương Hiệu
luanvantrust83 visualizações
Vht por Vag Media
VhtVht
Vht
Vag Media352 visualizações
Đề tài Phát triển thương hiệu yến sào khánh hòa sdt/ ZALO 09345 497 28 por Thư viện Tài liệu mẫu
Đề tài Phát triển thương hiệu yến sào khánh hòa sdt/ ZALO 09345 497 28	Đề tài Phát triển thương hiệu yến sào khánh hòa sdt/ ZALO 09345 497 28
Đề tài Phát triển thương hiệu yến sào khánh hòa sdt/ ZALO 09345 497 28
Thư viện Tài liệu mẫu148 visualizações
Hoàn thiện chiến lược quảng cáo tại công ty cp đầu tư giáo dục và phát triển ... por TÀI LIỆU NGÀNH MAY
Hoàn thiện chiến lược quảng cáo tại công ty cp đầu tư giáo dục và phát triển ...Hoàn thiện chiến lược quảng cáo tại công ty cp đầu tư giáo dục và phát triển ...
Hoàn thiện chiến lược quảng cáo tại công ty cp đầu tư giáo dục và phát triển ...
TÀI LIỆU NGÀNH MAY249 visualizações
bao cao thuc tap tai Athena(Word) por ngothithanhhuong
bao cao thuc tap tai Athena(Word)bao cao thuc tap tai Athena(Word)
bao cao thuc tap tai Athena(Word)
ngothithanhhuong463 visualizações
Noi dung_Ho Thi ThanhThao_DH5KD.doc por Nguyễn Công Huy
Noi dung_Ho Thi ThanhThao_DH5KD.docNoi dung_Ho Thi ThanhThao_DH5KD.doc
Noi dung_Ho Thi ThanhThao_DH5KD.doc
Nguyễn Công Huy557 visualizações
7.pham thi lien ch b_n l1__final por thietke vanphonghanoi
7.pham thi lien ch b_n l1__final7.pham thi lien ch b_n l1__final
7.pham thi lien ch b_n l1__final
thietke vanphonghanoi125 visualizações
tìm hiểu về chiến lược sản phẩm tập đoàn Thiên Long 3042115 por nataliej4
tìm hiểu về chiến lược sản phẩm tập đoàn Thiên Long 3042115tìm hiểu về chiến lược sản phẩm tập đoàn Thiên Long 3042115
tìm hiểu về chiến lược sản phẩm tập đoàn Thiên Long 3042115
nataliej41.5K visualizações

Mais de luanvantrust

Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To... por
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...luanvantrust
42 visualizações84 slides
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t... por
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...luanvantrust
175 visualizações119 slides
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ... por
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...luanvantrust
74 visualizações92 slides
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ... por
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...luanvantrust
144 visualizações67 slides
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn... por
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...luanvantrust
81 visualizações111 slides
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ... por
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...luanvantrust
65 visualizações26 slides

Mais de luanvantrust(20)

Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To... por luanvantrust
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
luanvantrust42 visualizações
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t... por luanvantrust
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
luanvantrust175 visualizações
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ... por luanvantrust
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
luanvantrust74 visualizações
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ... por luanvantrust
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
luanvantrust144 visualizações
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn... por luanvantrust
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
luanvantrust81 visualizações
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ... por luanvantrust
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
luanvantrust65 visualizações
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile por luanvantrust
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang ChilePhân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
luanvantrust246 visualizações
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam por luanvantrust
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải NamPhân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
luanvantrust85 visualizações
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam por luanvantrust
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamPhân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
luanvantrust84 visualizações
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ... por luanvantrust
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
luanvantrust35 visualizações
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ... por luanvantrust
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
luanvantrust30 visualizações
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM por luanvantrust
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXMĐẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
luanvantrust24 visualizações
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ... por luanvantrust
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...
luanvantrust61 visualizações
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử por luanvantrust
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
luanvantrust133 visualizações
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom por luanvantrust
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ WatchkingdomỨng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom
luanvantrust19 visualizações
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu por luanvantrust
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm BaiduHướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
luanvantrust24 visualizações
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ... por luanvantrust
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
luanvantrust91 visualizações
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ... por luanvantrust
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
luanvantrust41 visualizações
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên por luanvantrust
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh ViênNgôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
luanvantrust65 visualizações
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ... por luanvantrust
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
luanvantrust21 visualizações

Último

Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...tcoco3199
5 visualizações138 slides
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...sividocz
6 visualizações26 slides
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
20 visualizações381 slides
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfconghoaipk
177 visualizações31 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 visualizações731 slides
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...Nguyen Thanh Tu Collection
9 visualizações147 slides

Último(20)

Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị... por tcoco3199
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
Luận Văn Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Phường Quang Hanh, Thị...
tcoco31995 visualizações
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ... por sividocz
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
Luận Văn Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phầ...
sividocz6 visualizações
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk177 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Nguyen Thanh Tu Collection9 visualizações
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ... por sividocz
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
Luận Văn Quản lý nhà nước về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơ bản ...
sividocz9 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection19 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection39 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection10 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection16 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection29 visualizações
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của... por tcoco3199
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
Luận Văn Nghiên Cứu Thiết Kế Tự Động Hoá Cho Dây Chuyền Cán Nóng Liên Tục Của...
tcoco31996 visualizações
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl... por tcoco3199
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
Luận Văn Thiết Kế, Bộ Điều Khiển Cho Hệ Thống Làm Mát Động Cơ 1 Chiều Bằng Pl...
tcoco319910 visualizações
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn... por sividocz
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
Luận Văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉn...
sividocz8 visualizações
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph... por sividocz
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
Luận Văn Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Vinaph...
sividocz5 visualizações
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TOÁN THỰC TẾ - MÔN TOÁN - LỚP 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - CÓ LỜI G...
Nguyen Thanh Tu Collection11 visualizações

Giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum

 • 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ DIỆP TRUNG KIÊN GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM MÃ TÀI LIỆU: 81179 ZALO: 0917.193.864 Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834.01.01 Đà Nẵng - Năm 2022
 • 2. Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM THỊ LAN HƢƠNG Phản biện 1: TS. Ngô Thị Khuê Thư Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Tuấn Anh Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 3 năm 2022 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
 • 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế mang tính tất yếu khách quan. Để hội nhập thành công, để tận dụng được các cơ hội mà xu thế này đem lại, có nhiều vấn đề đặt ra, trong đó có một vấn đề hết sức quan trọng là chúng ta cần phải xây dựng một chiến lược chủ động hội nhập, một chiến lược có thể phát huy một cách có hiệu quả các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ. Một trong những yếu tố quyết định vị thế của doanh nghiệp và góp phần đáng kể vào hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh chính là vấn đề thương hiệu. Trong xu hướng hội nhập nền kinh tế thị trường, Thế giới phẳng, bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa ngày nay, công chúng được sống trong một môi trường thông tin rộng mở, đa dạng loại hình, phong phú nội dung, len lỏi và tương tác với con người mọi lúc, mọi nơi. Chính vì vậy để doanh nghiệp hội nhập và tồn tại bền vững trên thị trường thì công tác truyền thông phải được quan tâm hơn bao giờ hết. Trên thực tế, việc xây dựng thương hiệu đối với một doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như CNTT, du lịch, bất động sản… đã khó, xây dựng thương hiệu trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như lĩnh vực truyền thông hiện nay lại càng khó hơn. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, rất có thể nỗ lực xây dựng thương hiệu của trung tâm viễn thông, truyền thông sẽ trở nên vô nghĩa khi không thể định vị được trong tâm trí khách hàng. Được đánh giá là Tập đoàn viễn thông - CNTT lớn nhất Việt Nam, cótốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Mạnh dạn đầu tư và rất thành công ở thị trường nước ngoài. Hơn nữa, Ngày 7/1/2021, Viettel công bố tái định vị thương hiệu Vietel, với bộ nhận diện gồm logo và slogan mới. Sau khi thực
 • 4. 2 hiện xong sứ mệnh “Phổ cập dịch vụ viễn thông” ở Việt Nam, từ năm 2018, Viettel tuyên bố sứ mệnh mới Tiên phong kiến tạo xã hội số” và thực hiện chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số. Trước đây, giá trị cốt lõi của thương hiệu Viettel là quan tâm (caring) và sáng tạo (innovative) và hai giá trị này vẫn được Viettel tiếp tục gìn giữ, phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của thương hiệu được bổ sung thêm nhân tố mới là khát khao (passionate) – nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ nguồn năng lượng, sức trẻ cho thương hiệu. Cả ba giá trị được Viettel kết tinh trong 1 từ thể hiện cho triết lý thương hiệu là “Diversity” – Cộng hưởng tạo sự khác biệt. Logo mới của Viettel có màu sắc chủ đạo là màu đỏ với ý nghĩa của sự trẻ trung, khát khao, đam mê và năng động. Đây cũng là biểu trưng cho màu cờ Tổ quốc, của niềm tự hào dân tộc, sự mạnh mẽ và bản lĩnh tiên phong của thương hiệu Viettel. Về thiết kế, logo mới lược bỏ “dấu ngoặc kép” bao quanhchữ Viettel và phát triển thành khung hội thoại điện tử nhằm gìn giữ tinh thần tôn trọng, lắng nghe và phục vụ con người như những cá thể riêng biệt. Đây cũng là cách thể hiện sự chuyển dịch của Viettel từ công ty viễn thông thành công ty cung cấp dịch vụ số. Hình khối của logo được giản lược và sử dụng cách viết thường nhằm thể hiện sự cởi mở, thân thiện. Được xây dựng với cấu trúc mở, slogan mới “Theo cách của bạn” và phiên bản tiếng Anh là “Your way” giúp Viettel truyền tải thông điệp khuyến khích mỗi người sáng tạo hơn và thể hiện bản thân, cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Bên cạnh đó, slogan mới cũng thể hiện thông điệp mở cho nhiều dịch vụ số mới của Viettel chứ không chỉ là viễn thông như slogan trước đó là “Hãy nói theo cách của bạn – Say it your way”. Thay đổi logo, slogan và bổ sung giá trị cốt lõi cho thương hiệu nhưng tinh thần và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của Viettel vẫn được gìn giữ và duy trì
 • 5. 3 xuyên suốt trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai là tầm nhìn “Sáng tạo vì con người”. Đây là điều mà Viettel sẽ tiếp tục thực hiện, không bao giờ thay đổi. Bên cạnh đó, Tập đoàn vẫn giữ tên gọi Viettel – một doanh nghiệp lớn của quốc gia, một tổ chức luôn tự nhận những trọng trách với dân tộc. Cuối cùng, đó là tinh thần tôn trọng con người, phục vụ con người như những cáthể riêng biệt. Tinh thần kinh doanh gắn với trách nhiệm với xã hội. Tinh thầnđoàn kết, gắn bó máu thịt của Viettel. Thay đổi này góp phần gia tăng giá trị thương hiệu của Viettel, nằm trong Tốp 500 thương hiệu giá trị nhất toàn cầuvà tiếp tục là thương hiệu Việt Nam duy nhất trong danh sách này, xếp thứ 325 thế giới. Đồng thời, cũng là thương hiệu viễn thông duy nhất tại Đông Nam Á có mặt trong bảng xếp hạng này, với giá trị gần 6,016 tỷ USD. Việc tái định vị này đã được truyền thông rộng rãi ở cấp Tập đoàn nhưng tại địa bàn tỉnh Kon Tum, công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel còn nhiều hạn chế, nên đa số khách hàng không hoặc chưa nhận biết đúng về bộ nhận diện thương hiệu thương hiệu mới, cũng như hiểuý nghĩa của bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel, khách hàng vẫn tìmđến Viettel đơn thuần là để sử dụng dịch vụ di động (Alo), mà không biết rằng Viettel là nhà cung cấp dịch vụ số. Nên công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum là rất cấp thiết. Nếu truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới được quan tâm sâu sắc,khách hàng biết đến sự chuyển dịch, các dịch vụ mới do Viettel cung cấp, từ đó tạo ra một thị trường rộng lớn hơn trên chính địa bàn tỉnh Kon Tum, đó là cơ hội thúc đẩy việc tăng doanh thu của đơn vị. Là một CBCNV hiện đang công tác tại Viettel Kon Tum, nhận thấy được công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của đơn vị còn nhiều hạn chế và mong muốn đóng góp một phần kiến thức đã học vào sự phát triển của đơn vị công tác. Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp
 • 6. 4 truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnhKon Tum” làm luận văn Thạc sỹ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống cơ sở lý luận về truyền thông bộ nhận diện thương hiệu. - Phân tích, đánh giá thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum. - Đề xuất các giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel Kon Tum trong thời gian 2022-2024. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung, đề tài phân tích thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel Kon Tum và nghiên cứu các giải pháp truyền thông Bộ nhận diện thương hiệu mới phù hợp cho Viettel Kon Tum. + Về thời gian nghiên cứu, từ tháng 07 năm 2021 đến tháng 01 năm 2022. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu theo các phương pháp: + Phương pháp nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. + Phương pháp nghiên cứu định lượng: Nguồn dữ liệu được tiến hành qua khảo sát ý kiến của khách hàng, phân tích các dữ liệu thu thập được. 5. Ý nghĩa của đề tài Hiện tại, gần 1 năm từ khi Viettel tuyến bố tái định vị thương hiệu Viettel, chưa có nghiên cứu cũng như những phân tích, đánh giá nào đề cập
 • 7. 5 về thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại Kon Tum. Do vậy đề tài được nghiên cứu góp phần giúp Viettel Kon Tum có một cái nhìn tổng thể về việc truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới, định hướng công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu trong thời gian tới. 6. Kết cấu luận văn Kết cấu của luận văn ngoài mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý thuyết về truyền thông bộ nhận diện thương hiệu. Chương 2 - Thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại Kon Tum. Chương 3 - Giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum. 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
 • 8. 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU 1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THƢƠNG HIỆU VÀ TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU 1.1.1. Khái quát thƣơng hiệu a. Khái niệm b. Đặc trưng của thương hiệu c. Chức năng của thương hiệu d. Vai trò của thương hiệu 1.1.2. Tài sản thƣơng hiệu 1.1.3. Định vị thƣơng hiệu a. Khái niệm b. Vai trò của định vị thương hiệu c. Tiến trình định vị thương hiệu 1.2. BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU 1.2.1. Khái niệm a. Tên thương hiệu b. Logo và biểu tượng đặc trưng c. Tính cách thương hiệu d. Slogan e. Nhạc hiệu f. Bao bì 1.2.2. Tiêu chuẩn thiết kế các yếu tố thƣơng hiệu 1.2.3. Thiết kế Bộ nhận diện thƣơng hiệu a. Chiến thuật thiết kế các yếu tố thương hiệu b. Tích hợp các yếu tố thương hiệu
 • 9. 7 1.3. TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU 1.3.1. Mục tiêu truyền thông Bộ nhận diện thƣơng hiệu 1.3.2. Kênh truyền thông 1.3.3. Lập kế hoạch chi tiết và triển khai * Hoạch định và thực hiện các chương trình Marketing xây dựng bộ nhận diện thương hiệu. * Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KONTUM 2.1. SƠ LƢỢC VỀ VIETTEL KON TUM 2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Viettel Kon Tum a. Giới thiệu chung b. Chức năng, nhiệm vụ của Viettel Kon Tum 2.1.2. Sự phân quyền, uỷ quyền trong hoạt động truyền thông Bộ nhận diện 2.1.3. Định vị và bộ nhận diện thƣơng hiệu mới của Viettel: Ngày 7/1/2021, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đã công bố tái định vị thương hiệu Viettel, với bộ nhận diện gồm logo và slogan mới a. Định vị thương hiệu mới của Viettel: Định vị thương hiệu Viettel được phát triển từ triết lý thương hiệu là nền tảng cho tầm nhìn – sứ mệnh, thể hiện bằng tuyên ngôn và hiện thực hóa qua các giá trị. b. Bộ nhận diện thương hiệu mới của Vietttel * Slogan: Theo cách của bạn – “Your way”, là cách thể hiện hành trình mới của Viettel trên nền tảng kế thừa và phát huy tối đa nguồn di sản làm nên thương hiệu. Đó là tinh thần quan tâm, khích lệ thể hiện bản thân với những
 • 10. 8 cá tính riêng biệt. Ngày nay với sự trợ lực của công nghệ, Viettel có thể thấu hiểu để chủ động phục vụ mà không cần khách hàng phải lên tiếng. * Ý nghĩa của bộ nhận diện thương hiệu mới đối với Viettel và khách hàng Hơn nữa, đối với khách hàng, họ được tiếp cận với một Viettel gần gũi, thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và đầy đam mê khi đã giảm sức nặng và yếu tố già/cũ trong hình khối, màu sắc và khối chữ của bộ nhận diện cũ. 2.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực và hoạt động kinh doanh Viettel Kon Tum có 36 lao động là các đối tượng ký hợp đồng lao động trở lên, bộ máy được tổ chức theo mô hình. 2.2. THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL KON TUM TẠI ĐỊA BÀN KON TUM 2.2.1. Phân tích môi trƣờng truyền thông * Môi trường ngành Đại dịch COVID-19 gần 2 năm qua đã đặt ra rất nhiều thách thức và khó khăn cho toàn nền kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhìn chung đang phải chật vật tìm lối đi riêng để củng cố và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Giai đoạn từ năm 2017-2020: Kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá (bình quân 9,13%/năm) với cơ cấu khá hợp lý. GRDP: 20.057 tỷ đồng; GRDP đầu người: 37,49 triệu đồng. Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; hàm lượng khoa học – công nghệ trong sản phẩm còn thấp. 2.2.2. Mục tiêu truyền thông Hiện tại việc xác định nhiệm vụ và mục tiêu truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel trên địa bàn tỉnh còn phụ thuộc vào định hướng của Tập đoàn rất nhiều, mọi quyết định đều từ Tập đoàn.
 • 11. 9 2.2.3. Xác định công chúng mục tiêu * Xác định thị trường mục tiêu Phân đoạn thị trường theo: - Theo nhu cầu sử dụng: các đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel - Phân đoạn theo địa lý: Việc sử dụng dịch vụ cũng như biết đến thương hiệu Viettel giữa thị trường thành thị và nông thôn có sự khác biệt lớn nên có thể phân chia thị trường thành hai nhóm: khách hàng ở thành thị và khách hàng ở nông thôn. + Thị trường thành thị: tập trung chủ yếu là thành phố, thị trấn. Với dân số chiếm 27,7%, thị trường * Công chúng mục tiêu Khách hàng mục tiêu: Các Doanh nghiệp, Tổ chức hành chính nhà nước cấp tỉnh/huyện và Công chức, viên chức, nhân viên, giáo viên, học sinh, nhìn chung là các tầng lớp trẻ có sử dụng dịch vụ viễn thông - CNTT nhiều nên tỷ lệ biết đến thương hiệu mới cũng cao hơn. 2.2.4. Định vị thƣơng hiệu Định vị thương hiệu Viettel được phát triển từ triết lý thương hiệu là nền tảng cho tầm nhìn – sứ mệnh, thể hiện bằng tuyên ngôn và hiện thực hóa qua các giá trị. Tầm nhìn thương hiệu: Sáng tạo vì con người. - Mỗi khách hàng là một con người – một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo. 2.2.5. Thông điệp truyền thông Thông điệp truyền thông xuyên suốt thương hiệu Viettel trong giai đoạn
 • 12. 10 hiện nay “Theo cách của bạn” xây dựng với cấu trúc mở, slogan giúp Viettel truyền tải thông điệp khuyến khích mỗi người sáng tạo hơn và thể hiện bản thân, cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống. 2.2.6. Kênh truyền thông Kênh truyền thông bao gồm kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp. Với mỗi đối tượng cần truyền thông khác nhau và các mục tiêu truyền thông khác nhau sẽ có các lựa chọn khác nhau về kênh truyền thông. 2.2.7. Hoạt động tác nghiệp Hiện nay, việc thiết kế thông điệp hay nội dung truyền thông của bộ nhận diện thương hiệu mới Viettel tại Kon Tum được chia làm 2 cấp. - Đối với những nội dung thông điệp truyền thông xuyên suốt từ Tập đoàn xuống Chi nhánh tỉnh sẽ do đội ngũ thiết kế của Tập đoàn đảm nhận, quyết định về thông điệp, nội dung và Viettel Kon Tum chỉ là đơn vị thực thi theo yêu cầu của cấp trên. - Đối với những nội dung truyền thông ngách, truyền thông bộ nhận diện thương hiệu có gắn liền với đặc tính sản phẩm sẽ do Viettel Kon Tum quyết định, chủ động thiết kế nội dung, thông điệp để phù hợp với hành vi của khách hàng và tình hình thực tế tại địa phương, để đưa hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu vào tâm trí khách hàng, tạo được sự thu hút, quan tâm, kích thích sự mong muốn và thúc đẩy hành động mua của khách hàng. 2.2.8. Đánh giá hoạt động truyền thông a. Giới thiệu nội dung khảo sát b. Kết quả khảo sát, đánh giá Kết quả khảo sát cho thấy có 83,1% số khách hàng đã biết đến việc Viettel mới thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới, cũng có bộ phận khách hàng chưa biết đến sự thay đổi này.
 • 13. 11 Về màu sắc chủ đạo của logo mới, trong tổng số những người biết đến biết Viettel thay đổi Bộ nhận diện thương hiệu mới thì có 68,64% số người tham gia khảo sát cho là màu đỏ kết hợp với đen, có thể thấy đa số các khách hàng đều nhận diện được sự thay đổi này”. Tuy nhiên với khẩu hiệu của thương hiệu mới thì còn khá nhiều khách hàng chưa rõ ý nghĩa của slogan nàyý nghĩa gì, cụ thể có 56,67% số khách hàng cho rằng ý nghĩa là “Theo cách của bạn”, 22,11% cho là “Hãy nói theo cách của bạn” và còn lại là những ý kiến khác, chứng tỏ thông điệp của Slogan mới này chưa được người tiêu dùng hiểu rõ ràng. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TẠI KON TUM 2.3.1. Thành công Tập đoàn đã có sự chú trọng trong đầu tư hoạt động ra mắt nhận diện thương hiệu mới một cách chuyên nghiệp và định hướng, hướng dẫn cho Viettel tỉnh ra thông cáo báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Nhận diện thương hiệu mới có tên gọi không đổi, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc; Biểu trưng (logo) thiết kế tối giản hơn,... và màu sắc nổi bật hơn nên dễ đi sâuvào tâm trí người tiêu dùng. Nhờ thế mạnh về hạ tầng mạng lưới, hệ thống kênh phân phối và công tác truyền thông thương hiệu đa dạng,… hình ảnh thương hiệu mới của Viettel trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được khuếch trương, lan tỏa từ thành thịtới nông thôn và bước đầu đã đến được với mọi tầng lớp, đối tượng khách hàng, tạo đòn bẩy cho việc kinh doanh được thuận lợi. Thương hiệu Viettel đang được đánh giá cao trong ngành Viễn thông – CNTT trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 • 14. 12 2.3.2. Hạn chế Là bộ nhận diện thương hiệu mới được định vị lại, nên công tác truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel trên địa bàn tỉnh Kon Tum còn rất nhiều những hạn chế cần khắc phục. Còn khá nhiều khách hàng chưa biết đến Viettel mới thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới, có tới 16,9% số khách hàng tham gia khảo sát cho biết họ không biết đến sự đổi mới này. 2.3.3. Nguyên nhân Nguyên nhân thứ nhất, do hạn chế về nguồn kinh phí được giao khoán cho hoạt động truyền thông marketing nên việc thay đổi đồng bộ hình ảnh nhận diện thương hiệu mới của Viettel trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắnlà không đủ kinh phí để thực hiện mà cần phải phân chia giai đoạn và có lộ trình theo thứ tự ưu tiên. Nguyên nhân thứ hai, vì thực hiện theo cơ chế khoán kinh phí; nguồn lực thực hiện hoạt động truyền thông của Viettel Kon Tum hiện nay còn ít. Bên cạnh đó, việc còn phụ thuộc vào định hướng.
 • 15. 13 CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KONTUM 3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1. Mục tiêu truyền thông bộ nhận diện thƣơng hiệu giai đoạn 2022-2024 3.1.2. Định hƣớng chiến lƣợc bộ nhận diện thƣơng hiệu trong mối liên hệ với hành vi ngƣời tiêu dùng tại Kon Tum 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG BỘ NHẬN DIỆN THƢƠNG HIỆU MỚI CỦA VIETTEL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KONTUM 3.2.1. Hoàn thiện việc nhận diện, phân tích thực trạng Sau khi thực hiện xong sứ mệnh “Phổ cập dịch vụ viễn thông” ở Việt Nam, từ năm 2018, Viettel tuyên bố sứ mệnh mới “Tiên phong kiến tạo xã hộisố” và thực hiện chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang mộtnhà cung cấp dịch vụ số. Cho đến cuối năm 2020, Viettel đã hình thành 6 nền tảng chủ đạo của một xã hội số gồm: Hạ tầng số; Giải pháp số; Nội dung số; Tài chính số; An ninh mạng và Nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Việc tái định vị giúp thương hiệu Viettel phù hợp với chiến lược và tầm nhìn mới đã được tuyên bố và thực hiện trong thực tế; khẳng định Viettel không còn là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần. Trước đây, giá trị cốt lõi của thương hiệu Viettel là quan tâm (caring) và sáng tạo (innovative) và hai giá trị này vẫn được Viettel tiếp tục gìn giữ, phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của thương hiệu được bổ sung thêm nhân tố mới là khát khao (passionate) – nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ nguồn năng lượng, sức trẻ cho thương hiệu. Cả ba giá trị được Viettel kết tinh
 • 16. 14 trong 1 từ thể hiện cho triết lý thương hiệu là “Diversity” – Cộng hưởng tạo sự khác biệt. Logo mới của Viettel có màu sắc chủ đạo là màu đỏ với ý nghĩa của sự trẻ trung, khát khao, đam mê và năng động. Đây cũng là biểu trưng cho màu cờ Tổ quốc, của niềm tự hào dân tộc, sự mạnh mẽ và bản lĩnh tiên phong của thương hiệu Viettel. Về thiết kế, logo mới lược bỏ “dấu ngoặc kép” bao quanh chữ Viettel và phát triển thành khung hội thoại điện tử nhằm gìn giữ tinh thần tôn trọng, lắng nghe và phục vụ con người như những cá thể riêng biệt. Đây cũng là cách thể hiện sự chuyển dịch của Viettel từ công ty viễn thông trở thành một công ty cung cấp dịch vụ số. Hình khối của logo được giản lược và sử dụng cách viết thường nhằm thể hiện sự cởi mở, thân thiện. 3.2.2. Xác định mục tiêu Phân khúc thị trường và lựa chọn mục tiêu. Đối với thương hiệu Viettel, một loại nhà mạng được rất nhiều người ưa thích không phân biệt tuổi tác, giới tính, vị trí sinh sống, mức thu nhập. Tuy nhiên, nếu lựa chọn tất cả các phân khúc, bao quát toàn bộ thị trường và hướng đến tất cả khách hàng không phải là một lựa chọn tốt. Viettel Kon Tum cần phải lựa chọn những phân khúc nhất định trong toàn thể thị trường có thể có tiềm năng và thích hợp nhất cho thương hiệu Viettel. Một sản phẩm không xác định phân khúc thị trường rõ ràng sẽ chịu hậu quả từ việc mất phương hướng trong vấn đề xác định giá cả, chất lượng, đến việc mơ hồ trong khâu định vị thương hiệu, sử dụng không hiệu quả chi phí quảng cáo. Thương hiệu Viettel có một yếu tố cốt lõi rất mạnh, đó là dịch vụ chất lượng, an toàn. Người tiêu dùng tại Kon Tum có bốn đặc tính, có thể theo đó chia khách hàng thành 4 phân khúc, bao gồm 4 nhóm: + Nhóm khách hàng thích thay đổi, chạy theo công nghệ
 • 17. 15 + Nhóm khách hàng tuyệt đối hoá chất lượng + Nhóm khách hàng coi trọng giá trị dịch vụ, cân nhắc chi phí bỏ ra và lợi ích thu lại + Nhóm khách hàng mua theo thói quen. Phương hướng thực hiện giải pháp: - Đối với tập khách hàng mục tiêu hiện tại là các tổ chức và các khách hàng tiêu dùng cá nhân: tiến hành các cuộc điều tra thị trường để thu thập cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng. Do thời gian nghiên cứu ngắn và hạn chế về nguồn lực nên tác giả xin được đưa ra các công việc cần thực hiện chứ không chú trọng vào bảng hỏi. Đối tượng cần nghiên cứu: các đại lý phân phối sản phẩm, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Viettel Kon Tum. Phạm vi thực hiện: từng địa phương, nơi thực hiện đầu tiên là thành phố Kon Tum, sau đó đến các huyện theo thứ tự ưu tiên mức tăng trưởng cao. Phương án thực hiện: + Nhân viên Viettel Kon Tum sẽ tiến hành phỏng vấn định tính một nhóm khách hàng nhỏ để thu về được các ý kiến ban đầu. + Sau đó dựa trên kết quả phân tích định tính đó để xây dựng bảng hỏi và phát bảng hỏi cho khách hàng trên phạm vi đã xác định trước và thu về các câu trả lời có thể định lượng. + Tiến hành xử lý sơ bộ số liệu thu được và sử dụng phần mềm SPSS để phân tích kết quả và rút ra mối quan hệ giữa các biến nghiên cứu từ đó đưa ra những quyết định chính xác trong công tác lựa chọn khách hàng mục tiêu để truyền thông và căn cứ để hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình. + Lưu lại số liệu làm cơ sở dữ liệu khách hàng để khi cần có thể sử dụng mà không mất thời gian, công sức tiến hành điều tra lại.
 • 18. 16 Tuy nhiên, một cơ sở dữ liệu cũng không thể có thời gian sử dụng quá dài, để có được những thông tin, con số có độ tin cậy cao và lượng thông tin chính xác, đòi hỏi Viettel Kon Tum cần phải thực hiện một cách nghiêm túc các bước trong quá trình nghiên cứu. Và công tác nghiên cứu cũng nên được thực hiện một cách thường xuyên để có thể cập nhật được thông tin kịp thời. Đối với việc mở rộng khách hàng mục tiêu: tập khách hàng mục tiêu mới hướng đến là tập khách hàng tiềm năng, tuy nhiên để có thể chinh phục được đối tượng khách hàng này không hề đơn giản. Đòi hỏi phải đầu tư thời gian và chiến lược, đặc biệt là nhân viên tuyến đầu cần phải là người cực kỳ am hiểu về kỹ thuật cũng như có kỹ năng tốt mới có thể đảm nhiệm được trách nhiệm đó. Viettel Kon Tum có thể tuyển thêm nhân viên có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, đàm phán và kí hợp đồng với các công ty, tổ chức. Mở rộng tập khách hàng tiêu dùng cá nhân: ngoài việc sử dụng quảng cáo như cách vẫn đang làm, Viettel Kon Tum có thể hợp tác với các công tytư vấn, dịch vụ, các sở ban ngành… Lợi dụng những người của tổ chức nàyđể bán hàng và truyền thông cho sản phẩm của Viettel Kon Tum. Viettel Kon Tum có thể đưa ra các chính sách chiết khấu phần trăm cho các nhân viên đó, khi họ vừa nhận được tiền hoa hồng, vừa giúp ích được cho khách hàng củahọ thì họ sẽ là người bán hàng tự nguyện và nhiệt tình nhất. Đây là cách giúp Viettel Kon Tum mở rộng thị phần mà vẫn tiết kiệm được chi phí. Nếu như trước đây chất lượng sóng điện thoại hay dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng không được nhiều nhiều doanh nghiệp chú trọng thì nay đây chính là yếu tố cho sự sống còn của doanh nghiệp trong nghành. Và đây cùng chính là nhân tố tạo nên lợi thế cho Viettel. Với việc phân tích và nhận định đúng thị trường để tạo nên sự khác biệt riêng cho mình và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
 • 19. 17 3.2.3. Tập trung chọn kênh truyền thông phù hợp Viettel Kon Tum hiện tại sử dụng cả hai kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp trong việc truyền thông đến với khách hàng mục tiêu. Kênh truyền thông trực tiếp thường được sử dụng với đối tượng khách hàng là các tổ chức, kênh truyền thông gián tiếp thường sử dụng cho đối tượng khách hàng tiêu dùng cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng kênh truyền thông để truyềnthông đến khách hàng mục tiêu vẫn còn nhiều hạn chế. Đồng thời việc sửdụng truyền thông qua Digital còn nhiều hạn chế, chưa tận dụng được thế mạnh của kênh này. Phƣơng hƣớng thực hiện giải pháp: - Hoàn thiện kênh truyền thông trực tiếp: hiện tại Viettel Kon Tum đang sử dụng kênh chính đó là kênh giới thiệu, sử dụng nhân viên bán hàng của mình tiếp xúc với khách hàng tại cơ sở của khách hàng. Để việc sử dụng kênhtruyền thông trực tiếp này đạt hiệu quả cao hơn nữa. Viettel Kon Tum có thể đào tạo, huấn luyện nhân viên bán hàng của mình trở nên chuyên nghiệp hơn mới có thể cạnh tranh được với đội ngũ bán hàng của đối thủ cạnh tranh. Bởi khách hàng doanh nghiệp, đại lý là những khách hàng khó tính, bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như giá cả và chiết khấu được hưởnghọ cũng luôn đòi hỏi một thái độ làm việc chuyên nghiệp. Trong thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc tạo thêm các giá trị gia tăng cho khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng và trung thành chính là một lợi thế cạnh tranh. Hơn nữa, khi Viettel Kon Tum chăm sóc tốt khách hàng của mình và để lại cho họ ấn tượng tốt thì không những có được khách hàng trung thành là họ mà còn có thể có được cáckhách hàng tiềm năng đó chính là người thân, đồng nghiệp, hàng xóm của họ. Chính vì thế mà công tác chăm sóc khách hàng đang ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng. Với quy mô của Viettel Kon Tum, không cần quá
 • 20. 18 nhiều nhân viên chăm sóc khách hàng, chỉ cần tuyển một hoặc hai nhân viên có thái độ phục vụ chuyên nghiệp và nhẹ nhàng là đủ. - Hoàn thiện kênh truyền thông gián tiếp: Ngoài việc truyền thông qua báo chí, web, Viettel Kon Tum nên quan tâm đến „bầu không khí‟ cũng như Văn phòng giao dịch của mình. Bởi nhân viên chính là khách hàng mục tiêu, là đối tượng cần được truyền thông. Khi nhân viên được làm việc trong bầu không khí chuyên nghiệp, thân thiện, họ sẽ làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, từ đó sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt hơn, khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng và có ấn tượng tốt với hình ảnh của Viettel hơn. Muốn khách hàng được chăm sóc tốt thì phải chăm sóc và phục vụ tốt nhân viên của mình. - Hoàn thiện hoạt động Digital Marketing: Hiện nay các trang mạng xã hội như facebook, zalo,… được đa số người dân sử dụng, vì thế cần lựa chọn truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel trên các trang mạng này. Vì chi phí dành cho quảng cáo là khá lớn nên Viettel cần chọn lựa kỹ các kênh quảng cáo cho chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, có tác dụng nhận diện và phổ biến thương hiệu mới Viettel với cộng đồng. Facebook được đánh giá là kênh quảng cáo online hiệu quả nhất tại Việt Nam, cho phép tiếp cận với lượng người dùng “khổng lồ” trong một thời gian ngắn. Facebook sẽ cho phép Viettel nhắm trúng đối tượng mục tiêu với bộ lọc nhân khẩu học, địa lý, sở thích… Do đó, các kênh marketing online sẽ chỉ tiếp cận và hiển thị đến những đối tượng mà bạn nhắm đến. Facebook cung cấp đa dạng các loại hình quảng cáo nhằm phù hợp với từng mục tiêu của doanh nghiệp như: Page Post, Page Like, Domain ads, Event responsive, Video view, Offer Claim, App Install, Local Awareness,… Facebook cần tương tác thường xuyên với người dùng, đặt ra các câu hỏi và giải quyết 1
 • 21. 19 ngày tồi tệ của khách hàng theo hướng tích cực, tương tác trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu mới Viettel. Trong thời đại công nghệ hiện nay, Facebook chính là một thị trường lớn đầy tiềm năng có thể tiếp cận đến khách hàng mục tiêu của mình mà không bị giới hạn, trở ngại về khoảng cách về địa lý. Hơn nữa, quảng cáo trên Facebook có chi phí rất rẻ so với các hình thức quảng cáo khác. Thực hiện chạy quảng cáo trên Facebook: + Thời gian thực hiện chiến dịch quảng cáo trên facebook: tùy vào mục đích quảng cáo. Ví dụ, nếu Viettel Kon Tum muốn chạy quảng cáo để đưa thông tin về đợt khuyến mãi lớn thường niên đến với rộng rãi người tiêu dùng thì nên tạo chiến dịch và chạy trước từ một đến hai ngày. + Cách thức thực hiện: Chỉ cần trang fanpage và một tài khoản quảng cáo được xác thực có khả năng thanh toán trên Facebook. + Đối tượng mục tiêu hướng tới: khi chạy quảng cáo trên Facebook, hoàn toàn có thể lựa chọn đối tượng mà mình muốn hướng tới để truyền thông, chạy quảng cáo mà không chạy lan man phí tiền, có thể để ngân sách cho cả chiến dịch, điều chỉnh ngân sách, đối tượng, đặt giá đấu thầu,… Tất cả các điều trên đều có thể lựa chọn trên công cụ hỗ trợ của Facebook. Việc chọnđối tượng hướng đến chính xác như thế nào, có thể lan tới nhiều khách hàng hay không phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự hiểu biết về thị trường của người chạy quảng cáo. - Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông: để đánh giá hiệu quả của quảng cáo trên Facebook, có thể dựa vào các chỉ số như lượng người click vào quảng cáo, số lượng người nhìn thấy quảng cáo (chỉ số reach). Website chính là bộ mặt của Viettel và là cầu nối với khách hàng thông qua các thông tin, hình ảnh sản phẩm. Trong đó, hình thức quảng cáo cho website của Viettel phổ biến là google adwords, cho phép Viettel tiếp cận
 • 22. 20 khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và có thể quảng cáo theo thời vụ. Khách hàng sẽ chỉ việc chat trực tiếp vào cửa sổ đó mà không cần phải càiđặt skype để chat skype với nhân viên hay gọi điện thoại tốn kém. Bất cứ khi nào khách hàng muốn hay cần được tư vấn chỉ cần chat vào cửa sổ chat sẽ có nhân viên tư vấn cho khách hàng. Điều này đặc biệt phù hợp với đối tượng khách hàng tiềm năng là nhân viên văn phòng, khi họ tranh thủ online tìm hiểu về sản phẩm họ muốn mua nhưng không tiện nói chuyện điện thoại trongphòng làm việc ảnh hưởng đến người khách thì hình thức này cực kỳ hữu ích. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng cũng như giúp chủ động trong việc nắm bắt khách hàng của mình. 3.2.4. Hoàn thiện kế hoạch tác nghiệp Viettel Kon Tum có thể đưa phần mềm “live chat” cài đặt vào website để có thể chủ động hơn trong việc tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng. Tiện ích của phần mềm “live chat” đó là sẽ tự động hiện lên cửa sổ trò chuyện khi khách hàng truy cập vào website của Viettel Kon Tum. Với dòng chữ “Anh/chị có cần em tư vấn gì không ạ?” sẽ tạo cho khách hàng cảm giác luôn có người túc trực và tư vấn cho họ, điều này sẽ rất tiện khi khách hàng vào website tìm hiểu và thắc mắc hay đang băn khoăn về sản phẩm nào đó. Kháchhàng sẽ chỉ việc chat trực tiếp vào cửa sổ đó mà không cần phải cài đặt skype để chat skype với nhân viên hay gọi điện thoại tốn kém. Để thực thi triết lý truyền thông marketing hợp nhất, cần thực hiện: Trưởng bộ phận marketing của công ty phải là người am hiểu về IMC, giỏi về IMC và chịu trách nhiệm mọi mặt về các nỗ lực truyền thông marketing. Viettel Kon Tum phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về khả năng và hiệu quả chi phí từng công cụ truyền thông marketing. Theo dõi tất cả các chi phí xúc tiến theo từng sản phẩm, từng công cụ xúc tiến, giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm và hiệu quả đạt được để căn cứ cải tiến các công cụ đó.
 • 23. 21 Tất cả các chuyên gia truyền thông phải được đào tạo thêm về IMC. Những giải pháp trên được đưa ra nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động truyền thông dựa trên việc tận dụng và phát huy những điểm mạnh, nguồn lực sẵn có đồng thời khắc phục một phần các hạn chế đang còn tồn tại tại giúp cho Viettel Kon Tum phát triển bền vững. 3.2.5. Giải pháp về đánh giá hiệu quả chƣơng trình truyền thông Khi chi rất nhiều tiền cho một hoạt động truyền thông mà không biếtcách để đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông đó mang lại sẽ khiến cho doanh nghiệp rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết tiền mình tiêu có đem về hiệu quả hay không để từ đó rút ra được kinh nghiệm và đưa ra các điều chỉnhphù hợp. Việc đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông của Viettel Kon Tum hầu như chưa có. Viettel Kon Tum chỉ đổ tiền truyền thông và thấy doanh thu thu về tăng thì nghĩ là truyền thông đem lại hiệu quả mà không biết rõ bản chất, hiệu quả của mỗi kênh truyền thông đem lại dẫn đến việc không biết được đâu là kênh quảng cáo mang lại hiệu quả cao nhất để chú trọng,kênh nào không đem lại hiệu quả để loại khỏi chương trình truyền thông. Một chiến dịch truyền thông được đo dựa vào các chỉ số: mức độ nhận biết và hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu của doanh nghiệp và doanh số thu về từ sản phẩm đó. Đối với kênh truyền thông internet (Facebook, Google): trước hết phải có công cụ (tool) thống kê số lượng người vào website của Công ty, số click vào banner quảng cáo, chỉ số CTR tức là số click/lượt xem để đánh giá xem khách hàng có ấn tượng với quảng cáo của mình hay không? Số lượng khách hàng mua sản phẩm tăng lên như thế nào sau quảng cáo? Số lượng khách hàng ghi nhớ và quay lại với website của Công ty (Google Analytic), alexa,…Đối với các khách hàng lớn như các doanh nghiệp và đại lý, cần có hoạt động khảo sát chất lượng sản phẩm và dịch vụ tại cơ sở, phát phiếu điều tra mức độ
 • 24. 22 hài lòng nhằm đánh giá giá chất lượng và tìm hiểu nhu cầu phát sinh của khách hàng. Từ đó đánh giá được hiệu quả của kênh truyền thông, lựa chọn kênh truyền thông nào để đưa đến hiệu quả tối ưu nhất. 3.2.6. Một số giải pháp khác Ngoài ra để duy trì và nâng cao mức độ nhận biết của khách hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum về bộ nhận diện thương hiệu mới, Viettel Kon Tum cầntiếp tục thực hiện các giải pháp: Tăng cường mở rộng vùng phủ sóng: Do đặc thù mạng điện thoại di động là cuộc gọi phải được thực hiện thành công mọi lúc, mọi nơi, nên mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng mạng lưới là điều kiện tiên quyết để cạnh tranh. Mở rộng vùng phủ sóng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sẽ làm cho khách hàng hài lòng, sử dụng thông tin nhiều hơn đồng nghĩa với cảm nhận của khách hàng về thươnghiệu tốt hơn. Song song với việc mở rộng vùng phủ sóng, doanh nghiệp cũng cần lưu ý quy hoạch vùng phủ sóng, đặc biệt tại các vùng có mật độ tập trung người sử dụng đông, thói quen sử dụng tập trung trong một số thời điểm như: tòa nhà văn phòng, khu thương mại, các điểm trung tâm, điểm nút giao thông trong thành phố….Đối với các khu vực này, nếu quy hoạch không hợp lý, sóng vẫn có nhưng dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ mới như dữ liệu, trong mộtsố trường hợp kể cả dịch vụ cơ bản như dịch vụ thoại, vẫn không thể thực hiện. Đối với các khu vực này, doanh nghiệp cần tăng mật độ trạm phát sóng, giảm bán kính phát, hoặc có biện pháp phân tải hợp lý vào giờ cao điểm. Việc đầu tư hạ tầng có thể do doanh nghiệp tự đầu tư hoặc xã hội hóa để giảm chi phí và tận dụng tốt nguồn lực của xã hội. Đầu tư áp dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng mạng lưới: Hiện nay với nền kinh tế tri thức, công nghệ luôn luôn biến đổi theo
 • 25. 23 hướng ngày càng hiện đại, đa dạng các dịch vụ, tạo thêm nhiều tiện ích cho người sử dụng với chất lượng cao hơn, với tốc độ xử lý nhanh hơn và với mức độ hiệu quả lớn hơn. Việc cập nhật công nghệ không những thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng, mà tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, xu hướng thanh toán vừa và nhỏ thông qua thiết bị di động đã được Chính phủ cho phép triển khai ở Việt Nam thông qua dịch vụ Mobile money, nên việc đảm bảo hạ tầng mạng lưới về vùng phủ không đơn thuần là thực hiện cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông mà nó là cơ sở hạ kỹ thuật bắt buột cho việc cung cấp dịch vụ số. 3.3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Tập đoàn Công nghiệp – viễn thông Quân đội: - Trang bị đồng bộ hình ảnh bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel từ trụ sở Tập đoàn, các đơn vị thành viên, Viettel tỉnh/thành phố, cũng như hệ thống cửa hàng, bảng biển,… để đồng nhất bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn quốc. - Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra đối với việc nâng cao mức độ nhận diện bộ nhận diện thương hiệu mới Viettel, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ liên quan trực tiếp đến hoạt động truyền thông marketing, Viettel Kon Tum cần có sự hỗ trợ rất lớn từ các cơ quan Tập đoàn trong việc tăng cường hoạt động uỷ quyền cho Viettel tỉnh/tp về kinh phí, cũng như phân cấp uỷ quyền trong việc định hướng, xác định khách hàng mục tiêu, lựa chọn côngcụ, phương tiện truyền thông,… nhằm đảm bảo các chương trình thực hiện sát, phù hợp với thị trường mục tiêu, công chúng mục tiêu tại tỉnh Kon Tum. 3.3. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
 • 26. 24 KẾT LUẬN Căn cứ vào cơ sở lý thuyết ở chương 1 và cơ sở thực tiễn ở chương 2, chương 3 của luận văn tập trung vào việc phân tích và đưa ra các giải pháp cho hoạt động truyền thông tại Viettel Kon Tum. Mỗi giải pháp đưa ra đều được dựa trên căn cứ thực tiễn, các giải pháp không hề tách biệt mà có quanhệ phối hợp, bổ trợ lẫn nhau để góp phần tạo nên một hoạt động truyền thông hiệu quả. Truyền thông thương hiệu chính là biện pháp quan trọng để chiếm được tình cảm của khách hàng, dành được sự quan tâm của công chúng. Qua 3 chương, tác giả đã phân tích, nghiên cứu và đánh giá hoạt động truyền thông về thương hiệu tại Viettel Kon Tum. Các giải pháp được đưa ra chủ yếu dựa vào thực tế nguồn lực sẵn có và các thế mạnh về hạ tầng rộng khắp và có đội ngũ nhân viên trẻ năng động. Hy vọng sẽ góp phần giúp Viettel Kon Tum nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình cũng nhưcó thể nâng cao vị thế của mình trong mắt khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Luận văn đã hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu cụ thể như sau: - Hệ thống cơ sở lý luận về truyền thông bộ nhận diện thương hiệu. - Phân tích, đánh giá thực trạng truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới Viettel tại địa bàn tỉnh Kon Tum. - Đề xuất các giải pháp truyền thông bộ nhận diện thương hiệu mới của Viettel Kon Tum giai trong thời gian đến.