O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Diferències entre MDRD4 i CG

211 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Diferències entre MDRD4 i CG

  1. 1. Diferències entre MDRD4 i CG en la prevalença d’insuficiència renal oculta i les seves variables associades en diabètics Pepió JM1, Boira M2, López C3, Dalmau, MR4, Roso A3, Aguilar C1. 1. EAP Tortosa-Oest. 2. EAP Flix. 3. Unitat de Suport a la Recerca de Terres de l’Ebre. 4. EAP Tortosa-Est.IntroduccióTant la diabetis mellitus tipus2 (DM2) com la insuficiència renal crònica (IRC) són causes de mortalitat per malaltiacardiovascular (MCV). Hi ha un percentatge de pacients amb insuficiència renal oculta (IRO), en els quals per determinació decreatinina plasmàtica (CP) no es detecta la IR, i s’han d’utilitzar fórmules per l’estimació del filtrat glomerular (EFG).ObjectiuAvaluar quines són les variables associades a la IRO amb les fórmules MDRD4 i CG d’EFG en pacients diabètics en dues ABSde la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre.DissenyEstudi analític transversal multicèntric, en què durant el 2007 es van recollir diferents dades clinicopatològiques isociodemogràfiques de 490 pacients diabètics. En tots els pacients es van avaluar els valors de creatinina plasmàtica i tambées va calcular el EFG. Aquells pacients que donaven negatiu per a la CP i positiu per a l’EFG eren diagnosticats amb IRO. IR declarada IR oculta IR declarada vs. IRO Taula 1 MDRD4 CG MDRD4 CG MDRD4 CG n=484Sexe (% homes) 69,8% 69,0% 32,2% 45,0% p<0.001 p=0.006Edat (anys) 73,7 (10,8) 74,1 (10,4) 77,4 (8,9) 80,0 (6,5) ns p=0.001Hipertensió arterial (%) 83,7 83,3 89,7 89,0 ns nsPAS (mmHg) 144,4 (16,2) 144,0 (16,1) 141,3 (18,3) 142,1 (17,3) ns nsPAD (mmHg) 75,0 (10,9) 74,9 (11,0) 73,3 (10,3) 72,4 (8,2) ns nscTotal (mg/dl) 163,8 (28,1) 163,7 (28,5) 187,5 (42,1) 185,3 (40,6)cHDL (mg/dl) 41,8 (12,6) 42,1 (12,6) 45,1 (13,5) 44,8 (12,8) p=0.001 p=0.002cLDL (mg/dl) 99,0 (30,8) 98,6 (31,1) 117,8 (36,6) 118,4 (35,5) ns nsTriglicèrids (mg/dl) 104,7 (49,9) 104,9 (50,6) 122,0 (70,4) 111,2 (70,3) p=0.006 p=0.002Risc cardiovacular (Regicor) 11,3 (6,1) 11,3 (6,2) 10,1 (5,9) 11,0 (6,2) ns nsPes (Kg) 81,7 (22,5) 80,5 (21,3) 74,4 (12,9) 70,5 (10,4) ns nsTalla (cm) 159,9 (8,4) 159,4 (7,9) 158,1 (8,3) 158,7 (8,7) ns p=0.005Malaltia cardiovascular (%) 25,6% 23,8% 19,5% 17,4% ns nsGlucosa 130,27 (34,8) 130,2 (35,2) 142,8 (50,9) 140,3 (46,0) p=0.001 nsHbA1c 5,5 (0,9) 5,5 (0,9) 5,9 (1,1) 5,8 (1,2) ns nsCr sèrica 4,62 (3,81) 4,68 (3,84) 1,15 (0,15) 1,11 (0,16)FG (ml/min/1,73m2) 23,9 (16,5) 23,6 (16,5) 51,2 (6,9) 55,8 (9,7) p=0.031 nsAlbuminúria 31,1 (47,4) 27,4 (41,8) 23,5 (38,7) 24,3 (37,4) ns nsTemps d’evolució diabetis (anys) 8,2 (8,8) 8,1 (8,8) 9,4 (9,4) 9,9 (9,6) ns nsn. patologies cròniques (% de ≥3 patologies) 32,6% 33,3% 25,3% 25,7% ns nsGlucosa ≥110 o tractament previ (%) 95,3% 95,2% 87,4% 89,0% ns nsPerímetre cintura homes ≥102 / 66,7% 65,9% 82,8% 72,5% p=0.036 nsdones ≥88 (%)ResultatsLa prevalença d’IRO amb MDRD4 fou del 18% i amb CG del 22,6%. La taula 1 mostra l’estadística descriptiva de diferentsvariables que es van avaluar en pacients amb IR declarada i amb IRO, i les diferències estadísticament significatives quan escomparaven ambdós tipus d’insuficiència renal. Les variables associades a patir IRO dintre del total dels pacients amb IR, forenel sexe femení OR=6,99(IC95% 2,63-18,56), l’edat OR=1,07(IC95% 1,02-1,13) i el cLDL OR=1,03(IC95% 1,01-1,04), tant ambMDRD4 com amb CG (Taula 2).ConclusionsÉs necessari utilitzar les fórmules d’EFG en la n=484 IRdeclarada.vs. IRoculta(MDRD4) IRdeclarada.vs. IRoculta (CG)pràctica clínica diària, perquè hi ha unpercentatge de pacients infradiagnosticats Sexo (% varones) 6,992 (2,634 - 18,564) 4,675 (1,765 – 12,381)importants. El fet de ser dona i l’edat sónfactors de risc de patir IRO. Creiem que el Edad 1,076 (1,024 - 1,130) 1,132 (1,067 – 1,200)motiu que el cLDL sigui un factor de risc ésperquè els pacients amb IR declarada tenen cLDL 1,026 (1,010 - 1,043) 1,029 (1,013 - 1,046)un millor control del colesterol probablementperquè estan més seguits mèdicament. Taula 2. OR (IC95%)

×