O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Løvenskiold nobb ny informasjonsbredde i nobb

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Løvenskiold nobb ny informasjonsbredde i nobb

 1. 1. Ny informasjonsbredde i NOBBResultat av høring og Standardiseringsutvalgets arbeid<br />
 2. 2. NOBB<br />Korrekt registrering av grunndata første gang er ressurs- og kostnads-besparende for alle parter!<br />Hvis en vareeier registrerer et GTIN-nr feil må en ansatt i hver eneste butikk ut for å rette på hylleforkantene (i hver butikk)…<br />
 3. 3. NOBB – i tall<br />NOBB inneholder i dag<br />672.814 artikler<br />113.826 prisgiverartikler<br />522.141 unike GTIN-nr<br />
 4. 4. Nye felter i NOBB<br />Statistikkenhet <br />Settes lik PSE og låses til varegruppe, administreres av Byggtjeneste<br />Lagervare på pakning<br />Spesialvare Ja/Nei<br />Holdbarhetsdato Ja/Nei på vare<br />Tåler frost Ja/Nei på vare <br />Transportkoder ADR på vare<br />Flere Miljømerker<br />NAAF<br />FSC<br />FPC<br />
 5. 5. Prinsipper: Vare<br />Varetekst1 <br />Unik innenfor 35 posisjoner <br />Lang varetekst, markedstekst (unik)<br />NOBB prisenhet opprettholdes som i dag<br />Ikke samme som salgsenhet <br />
 6. 6. Prinsipper: Pakning<br />F-pak på alle Varer i NOBB<br />31/5 2011, skal alle varer ha F-pak som 1. pakning<br />Unntak for varer merket som spesialvare<br />Flere GTIN må kunne knyttes til samme NOBB-nummer i ERP-systemene<br />Integ.DAT fra nobb.no vil utvides med pakningsklasse F, D eller T-pak<br />Ikke mulig å endre eller slette F-pak<br />Varen må settes til utgår og opprettes på nytt<br />
 7. 7. Spesialvarer<br />Uten F-pak og pris<br />
 8. 8. Komplett F-pak<br />
 9. 9. Nye prinsipper på pakning<br />Mål og vekt obligatorisk på F-, D- og T-pak<br />Bruttomål og bruttovekt på F-, D- og T-pak<br />Grunnenhet meter og kilo 5 posisjoner før og 6 posisjoner etter komma <br />GTIN er fra før obligatorisk<br />Det blir kun mulig å endre mål og vekt på D- og T-pak<br />Pakninger med pakningsklasse, som i NOBB er bestillbar betyr at man må kunne behandle EDI-ordre på denne.(Pakningene er merket med GTIN)<br />
 10. 10. Nye prinsipper D-og T-pak<br />Det åpnes for å ha flere D- og T-pak på en vare fra en og samme Leverandør<br />For eksempel to T-pak, med samme ”beskrivelse” PALL<br />Ikke mulig å slette en pakning med D- eller T-pak<br />Nytt begrep innføres: Utgår dato på D- og T-pak<br />GTIN kan ikke gjenbrukes etter utgått<br />Samme prinsipp som for utgår på vare<br />Dvs. kan ikke settes tidligere enn en måned frem i tid<br />
 11. 11. Eksport / Import<br />Vareeier kan både /eksportere og importere NOBB vareinformasjon<br />Eksporten gjøres på et format som kan importeres<br />Kan benyttes til/fra eget ERP-system<br />
 12. 12. Webservice<br />Brobygger mellom ulike systemer<br />Muliggjør kommunikasjon på tvers av plattformer<br />Data som utveksles baseres på et standardisert format som heter XML<br />Med webservice teknologi kan dataflyten mellom vareeier og NOBB gjøres sømløst og med færre manuelle rutiner<br />Vedlikehold av all data på ett sted = ressursbesparende<br />Konsistente data i alle systemer<br />
 13. 13. XML – nytt integrasjonsformat<br />Standardisert format for utveksling av data mellom ulike systemer og plattformer<br />Flere felter, mer informasjon som ikke finnes i dagens integ.dat<br />Enkelt å vedlikeholde og utvide<br />Selvdokumenterende, beskriver struktur og feltnavn i tillegg til selve verdiene<br />

×