O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Produkcja biodiesla agnieszka gawska

Kamapania Biokomponenty a Środowisko

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Produkcja biodiesla agnieszka gawska

 1. 1. <ul><ul><li>Produkcja biodiesla </li></ul></ul><ul><ul><li>dr inż. Agnieszka Gawska </li></ul></ul>
 2. 3. Założenia i dyrektywy UE 2020 rok: <ul><ul><ul><li>20 % energii pochodzić ma ze źródeł odnawialnych </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>10% mają stanowić domieszki biopaliw do paliw kopalnych </li></ul></ul></ul>
 3. 4. Wskaźniki NCW na lata 2010 - 2020 Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów 2007
 4. 5. Struktura konsumpcji paliw ciekłych w 2010 r.
 5. 6. Rośliny oleiste wykorzystywane do produkcji biodiesla: <ul><li>Rzepak </li></ul><ul><li>Słonecznik </li></ul><ul><li>Len </li></ul><ul><li>Konopie </li></ul><ul><li>Soja </li></ul><ul><li>Palma kokosowa </li></ul>
 6. 7. Światowa produkcja rzepaku (mln ton) ‏
 7. 8. Zapotrzebowanie na rzepak
 8. 9. Udział powierzchni upraw przemysłowych w ogólnej powierzchni zasiewu roślin Źródło: GUS
 9. 11. Struktura zasiewu
 10. 12. Wymagania siedliskowe rzepaku: <ul><li>Wysokie wymagania pokarmowe – duże zapotrzebowanie na N i Ca; </li></ul><ul><li>Odczyn gleby: 6 - 7; </li></ul><ul><li>Wysiew nie częściej niż co 4 lata </li></ul>
 11. 13. Czynniki ograniczające areał uprawy rzepaku: <ul><li>Jakość gleby </li></ul><ul><li>niebezpieczeństwo wymarzania </li></ul><ul><li>struktura agralna </li></ul><ul><li>dopuszczalny udział w strukturze zasiewu </li></ul>
 12. 15. Produkcja rzepaku na cele techniczne: <ul><li>Wysiew odmian produktywnych - podwójnie ulepszonych (00); </li></ul><ul><li>Odpowiednia kwalifikacja i zaprawianie nasion; </li></ul><ul><li>Metoda techniczna wytłoku - różny uzysk oleju z tych samych nasion; </li></ul><ul><li>Do biodiesla należy użyć nasion o niskiej zawartości glukozynolanów; </li></ul><ul><li>Wysiew jedynie odmian bezerukowych. </li></ul>
 13. 16. Powierzchnia uprawy i zbiór rzepaku z podziałem na sektor energetyczny i spożywczy
 14. 17. Produkcja biopaliw w UE 2005r.
 15. 18. Ilość biokomponentów wytwarzanych w Polsce
 16. 19. PODZIAŁ BIOPALIW I. Biopaliwa pierwszej generacji - wytwarzane z surowców żywnościowych procesami fermentacyjnymi lub transestryfikacyjnymi; II. Biopaliwa drugiej generacji - paliwa otrzymywane z biomasy, która nie służy jako żywność lub z niejadalnych nasion roślin oleistych;
 17. 20. III. Biopaliwa trzeciej generacji - otrzymywane ze zmodyfikowanego na etapie uprawy surowca. Celem tych modyfikacji jest udoskonalenie tworzenie procesu biomasy do biopaliw; IV. Biopaliwa czwartej generacji - surowcem mogą być rośliny o zwiększonej, nawet genetycznie, asymilacji CO2 w czasie uprawy.
 18. 21. Rodzaje paliw stosowanych do silników wysokoprężnych <ul><li>Olej roślinny - spożywczy olej stosowany jako domieszka do oleju napędowego albo jako samodzielne paliwo </li></ul><ul><li>Biodiesel </li></ul>
 19. 22. Co to jest biodiesel?
 20. 23. Biodiesel to ester metylowy kwasów tłuszczowych. Powstaje w wyniku prostej reakcji chemicznej:
 21. 25. Produkcja biodiesla Podstawowe składniki: <ul><li>Olej (roślinny lub tłuszcz zwierzęcy); </li></ul><ul><li>Alkohol (metanol lub etanol); </li></ul><ul><li>Katalizator (KOH lub NaOH). </li></ul>
 22. 26. Rodzaje biodiesla ze względu na użyte surowce: <ul><li>FAME  - wytworzony z mieszaniny surowców np. oleju rzepakowego i zużytych olejów spożywczych; </li></ul><ul><li>RME - wytworzony wyłącznie z oleju rzepakowego; </li></ul><ul><li>AME - powstały ze zużytych olejów spożywczych; </li></ul><ul><li>SME - wytworzony z oleju sojowego; </li></ul><ul><li>PME - wytworzony z oleju palmowego. </li></ul>
 23. 27. Najczęściej spotykane odmiany biodiesla: <ul><li>B100 - 100% stanowią metylowe (lub etylowe) estry kwasów tłuszczowych; </li></ul><ul><li>paliwo zawierające biologiczny komponent w postaci metylowych (lub etylowych) estrów kwasów tłuszczowych. </li></ul><ul><li>- B20 (20% Biodiesla w postaci estrów </li></ul><ul><li>i 80% oleju napędowego </li></ul><ul><li>- B80 (80% Biodiesla i 20% oleju napędowego) ‏ </li></ul><ul><li>- mieszanki estrów i oleju napędowego </li></ul><ul><li>w innych proporcjach. </li></ul>
 24. 28. Produkcja biodiesla
 25. 29. Etapy produkcji biopaliwa z nasion rzepaku: 1. zabiegi agrotechniczne 2. skup, przygotowanie i magazynowanie nasion;
 26. 30. emisja gazów - nawożenie - orka - wysiew Ziarno rzepaku skup przygotowanie magazynowanie
 27. 31. Etapy produkcji biopaliwa z nasion rzepaku: 1. zabiegi agrotechniczne 2. skup, przygotowanie i magazynowanie nasion; 3. tłoczenie i wstępne oczyszczanie oleju;
 28. 33. Technologie tłoczenia oleju: <ul><li>różnią się wielkością uzysku produktu finalnego – oleju </li></ul><ul><li>1. Technologia klasyczna  </li></ul><ul><li>2. tłoczenie na gorąco – uzyskuje się olej surowy i wytłok; </li></ul><ul><li>3. tłoczenie na zimno – poprzedzona jest rozdrobnieniem nasion i podgrzaniem ich do temperatury nie wyższej niż 45 st. C. </li></ul>
 29. 34. Technologia klasyczna prasa ślimakowa olej surowy wytłok ekstrakcja olej poekstrakcyjny śruta rzepakowa
 30. 35. Etapy produkcji biopaliwa z nasion rzepaku: 1. zabiegi agrotechniczne 2. skup, przygotowanie i magazynowanie nasion; 3. tłoczenie i wstępne oczyszczanie oleju; 4. rafinacja oleju; 5. transestryfikacja – czyli etap właściwej produkcji;
 31. 36. Olej rzepakowy metanol katalizator mieszanina katalityczna reaktor reakcja katalityczna odpady biodiesel biodiesel gliceryna
 32. 37. Etapy produkcji biopaliwa z nasion rzepaku: 1. zabiegi agrotechniczne 2. skup, przygotowanie i magazynowanie nasion; 3. tłoczenie i wstępne oczyszczanie oleju; 4. rafinacja oleju; 5. transestryfikacja – czyli etap właściwej produkcji; 6. oczyszczanie powstałego biodiesla.
 33. 38. Żródło: Powislańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią. http://www.praze.pl/?a=static&l=pl&id=28
 34. 39. Korzyści ze stosowania biopaliw: <ul><li>ograniczenie importu ropy; </li></ul><ul><li>zmniejszenie emisji gazów; </li></ul><ul><li>obniżenie emisji dwutlenku węgla i siarki; </li></ul><ul><li>dobra biodegradowalność; </li></ul><ul><li>dobre właściwości smarne; </li></ul><ul><li>możliwość uzyskania wyższych prędkości; obrotowych i opóźnienia wtrysku; </li></ul>
 35. 40. <ul><li>mniejsza hałaśliwość silnika; </li></ul><ul><li>poprawa zapłonu, rozruchu i spalania paliwa; </li></ul><ul><li>nie zawiera węglowodorów aromatycznych (benzen, toluen); </li></ul><ul><li>obniżona zawartość siarki. </li></ul>
 36. 41. Zagrożenia wynikające ze stosowania biopaliw: <ul><li>kontrowersyjne gazy cieplarniane; </li></ul><ul><li>niszczenie lasów; </li></ul><ul><li>wzrost cen żywności </li></ul>
 37. 42. <ul><li>inwazyjność niektórych gatunków roślin; </li></ul><ul><li>zużycie dużej ilości wody; </li></ul><ul><li>wątpliwej natury ekologicznej i moralnej. </li></ul>
 38. 43. <ul><li>większe zużycie paliwa; </li></ul><ul><li>obniżenie trwałości elementów stykających się z paliwem, a wykonanych z typowych elastomerów i gum; </li></ul><ul><li>korozja pokryć lakierniczych i elementów stykających się z paliwem; </li></ul><ul><li>powstawanie szlamu blokującego filtry paliwa; </li></ul><ul><li>szybkie pogarszanie właściwości paliwa w okresie przechowywania. </li></ul>
 39. 44. <ul><li>korozja pokryć lakierniczych elementów stykających się z paliwem; </li></ul><ul><li>silne działanie korozyjne na stopy zawierające miedź; </li></ul><ul><li>tworzenie osadów blokujących filtry paliwa; </li></ul><ul><li>pogorszenie właściwości paliw podczas przechowywania. </li></ul>
 40. 45. Propozycje rozwiązania części problemów: <ul><li>dostosowanie ilości nawozów do faktycznego zapotrzebowania roślin; </li></ul><ul><li>zmiana sposobu przetwarzania biomasy na cele energetyczne – zastoswanie biopaliw II i III generacji; </li></ul><ul><li>stosowanie podgrzewanych przewodów paliwowych; </li></ul><ul><li>stosowanie dodatków do paliwa, by uniknąć problemów z rozruchem; </li></ul><ul><li>gumowe części zastąpić zamiennikami odpornymi na niekorzystne działanie biopaliw. </li></ul>
 41. 47. Dziękuję za uwagę

×