O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Διαδίκτυο:Σε κάκε κακό κι ζνα καλό…Βάςια ΛυμπερδοποφλουΓιώργοσ ΜαυρομάτησΔαυίδ ΗλιόπουλοσΔθμητρα ΚαραφυλλάκηΔθμητρα Μαγοπο...
• Με διάφορα προγράμματα όπωσ το MSN ,Skype κ.α μποροφμε να μεταφζρουμεκείμενο, φωνι, εικόνα και βίντεο αμζςωσ και οπουδιπ...
• Με τθ χριςθ του email μποροφμε να επικοινωνοφμε πολφ γριγορα.Το email είναι αρκετά απρόςωπο και κάνειτουσ ανκρώπουσ να χ...
Με τον παγκόςμιο ιςτό (WWW) μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςε πάρα πολλζσπλθροφορίεσ χρθςιμοποιώντασ μόνο λζξεισ κλειδιά ςε μ...
• Η πολφ γριγορθ μεταφορά δεδομζνων , κάνει τον κόςμο να μετακινείταιλιγότερο ςαν φυςικι παρουςία. Η επικοινωνία των ανκρώ...
• Το διαδίκτυο προςφζρει ζναν εφκολο τρόπο προβολισ και διαφιμιςθσ (π.χκοινωνικά δίκτυα facebook).Όλοι κα πρζπει να καταλά...
• Με το διαδίκτυο κάποιοσ μπορεί να δουλεφει και από το ςπίτι του και ναγλυτώνει χρόνο.Στο διαδίκτυο μπορεί κάποιοσ να εκι...
• Με το διαδίκτυο μποροφμε να αγοράηουμε προϊόντα από όλο τον κόςμο και ςεκαλφτερεσ τιμζσ.Στο διαδίκτυο γίνεται διακίνθςθ ...
• Με το διαδίκτυο κάποιοσ μπορεί να ςπουδάςει ςε κάποιο ςχολείο που είναιμακριά από το ςπίτι του μζςω κάμερασΟι διαδικτυακ...
12ο Δθμοτικό Σχολείο Βόλου
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Τα καλά και κακά στο διαδίκτυο

3.777 visualizações

Publicada em

Οι μαθητές αντιπαραθέτουν διπλά δίπλα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του διαδικτύου...

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Τα καλά και κακά στο διαδίκτυο

 1. 1. Διαδίκτυο:Σε κάκε κακό κι ζνα καλό…Βάςια ΛυμπερδοποφλουΓιώργοσ ΜαυρομάτησΔαυίδ ΗλιόπουλοσΔθμητρα ΚαραφυλλάκηΔθμητρα ΜαγοποφλουΧρθςτοσ ΠανταζόπουλοσΣΤ’ τάξη…
 2. 2. • Με διάφορα προγράμματα όπωσ το MSN ,Skype κ.α μποροφμε να μεταφζρουμεκείμενο, φωνι, εικόνα και βίντεο αμζςωσ και οπουδιποτεΜε το διαδίκτυο ζχει χακεί θ ζννοια τθσιδιωτικότθτασ και τα ςτοιχεία μασυπάρχουν παντοφ.
 3. 3. • Με τθ χριςθ του email μποροφμε να επικοινωνοφμε πολφ γριγορα.Το email είναι αρκετά απρόςωπο και κάνειτουσ ανκρώπουσ να χάνουν τθνπροςωπικι επαφι των ςυναντιςεων.
 4. 4. Με τον παγκόςμιο ιςτό (WWW) μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςε πάρα πολλζσπλθροφορίεσ χρθςιμοποιώντασ μόνο λζξεισ κλειδιά ςε μια μθχανι αναηιτθςθσ π. χGoogleΣτο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλάδεδομζνα αλλά δεν όλα ζγκυρα. Θα πρζπεινα ξζρουμε τι να εμπιςτευτοφμε.
 5. 5. • Η πολφ γριγορθ μεταφορά δεδομζνων , κάνει τον κόςμο να μετακινείταιλιγότερο ςαν φυςικι παρουςία. Η επικοινωνία των ανκρώπων γίνεται απόαπόςταςθ.Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί επικίνδυνοιάνκρωποι που κα ικελαν να κάνουνκακό ςε παιδιά.
 6. 6. • Το διαδίκτυο προςφζρει ζναν εφκολο τρόπο προβολισ και διαφιμιςθσ (π.χκοινωνικά δίκτυα facebook).Όλοι κα πρζπει να καταλάβουμε ότι ταςτοιχεία που βάηουμε ςτο διαδίκτυομζνουν εκεί για πάντα και δεν ςβινονται.Ιδίωσ πολλζσ φωτογραφίεσ πουβρίςκονται ςτθ διάκεςθ του κακενόσ.
 7. 7. • Με το διαδίκτυο κάποιοσ μπορεί να δουλεφει και από το ςπίτι του και ναγλυτώνει χρόνο.Στο διαδίκτυο μπορεί κάποιοσ να εκιςτεί πολφ εφκολα…Από ζνα μικρό παιδι εωσ κι ζναν ώριμο ενιλικα..
 8. 8. • Με το διαδίκτυο μποροφμε να αγοράηουμε προϊόντα από όλο τον κόςμο και ςεκαλφτερεσ τιμζσ.Στο διαδίκτυο γίνεται διακίνθςθ παράνομουπορνογραφικοφ υλικοφ με μεγάλθευκολία και υπάρχει και παράνομοσ τηόγοσ.
 9. 9. • Με το διαδίκτυο κάποιοσ μπορεί να ςπουδάςει ςε κάποιο ςχολείο που είναιμακριά από το ςπίτι του μζςω κάμερασΟι διαδικτυακοί χάκερσ μποροφν να γίνουναπειλι για εμάσ μζςα από τουσ ιοφσπου φτιάχνουν και καταςτρζφουν τον Η/Υ.
 10. 10. 12ο Δθμοτικό Σχολείο Βόλου

×