O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Internetin hyödyntäminen 2012

1.194 visualizações

Publicada em

* Yrittäjä ja internet
* Yrityksen internet-sivut ja niiden käytön seuranta
* Hakukonemarkkinointi: optimointia ja maksullista mainontaa
* Suoramarkkinointi sähköpostilla ja muilla keinoilla

 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Internetin hyödyntäminen 2012

 1. 1. Internetin hyödyntäminen 2012 Lasse Leponiemi, Mediatalo Opiskelupaikka Oy puh. 040 7711 123 | lasse.leponiemi@opiskelupaikka.fi Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 2. 2. Kuka olet ja millainenon yrityksesi?Mitä haluat oppiatänään? Kuva: Mediatalo Opiskelupaikka / Terhi Ruuskanen (Metropolia) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 3. 3. MEDIATALO OPISKELUPAIKKA VUONNA 2008 PERUSTETTUSUOMEN AINOA NUORISOKOHDERYHMÄÄN ERIKOISTUNUT VIESTINTÄTOIMISTO www.opiskelupaikka.fi www.mediataloopiskelupaikka.fiVALMENNUSKESKUSVUONNA 1975 PERUSTETTUKOULUTUSALAN PERHEYHTIÖVALMENNUSKESKUS PUBLICJulkisen rahoituksen valmennukset(mm. työttömät- ja maahanmuuttajanuoret)www.valmennuskeskus.fiwww.valmennuskeskuspublic.fiTALENT PARTNERSVUONNA 2000 PERUSTETTULIIKKEENJOHDON KONSULTOINTIYHTIÖwww.talentpartners.fi
 4. 4. Lasse Leponiemi,toimitusjohtaja ja osakasMediatalo Opiskelupaikka Oy Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 5. 5. Tänään aiheina• Yrityksen Internet-sivut ja niiden käytön seuranta TAUKO• Hakukonemarkkinointi: optimointia ja maksullista mainontaa• Suoramarkkinointi sähköpostilla ja muilla keinoilla Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 6. 6. http://www.visionmax.com.hk/blog/wp-content/uploads/2009/07/rgltools_bblock_05.jpg (27.8.2010) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 7. 7. Verkon käyttö lisääntyy TNS Metrix Gallup -vertailu: suosituimmat sivustot3000000 kävijämäärän mukaan250000020000001500000 Kävijämäärä 51/2004 Kävijämäärä 51/20081000000 Kävijämäärä 51/2011 500000 0 0 2 4 6 8 10 12 Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 8. 8. Keski-Uusimaa, 4.6.2009 Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 9. 9. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 10. 10. Yrittäjä verkossaHenkilöbrändi Yrityksen brändi• Käyntikorttisi • Leadigeneraattori ja sitouttaja Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 11. 11. Verkossa ostetaan• Tilastokeskuksen mukaan suomalaisista verkonkäyttäjistä 88 % etsii verkosta ostettavia tuotteita ja palveluita. (Tilastokeskus 2008, Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2008, ONLINE 30.6.2009) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 12. 12. Trendit 2012• Jouluna 2011 arviolta joka toinen suomalainen joululahja ostettiin verkossa. Itella oli pulassa pakettien kanssa• Nyt joka kolmas suomalainen on yli 50-vuotias v. 2020 yli 2,5 miljoonaa Suomen vaurain ja vähävelkaisin kohderyhmä, kuluttaa paljon mutta harkitusti, eikä pelkästään itselleen• Ruuhkavuosia elävistä 41% arvioi lisäävänsä nettiostosten määrää• Nuoremmat ovat liikkuvampia kuluttajina, mennään hinnan perässä• Fyysiseen myymälään ei koeta sen suurempaa tunnesidettä; sijainti ja aukioloajat merkitsevät Lähde: tutkija Hannu Lindell, Redera oy 2012 Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 13. 13. Yrityksen sivut Lasse Leponiemi, Mediatalo Opiskelupaikka Oypuh. 040 7711 123 | lasse.leponiemi@opiskelupaikka.fi Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 14. 14. Tieken selvityksen mukaansuurimmat ongelmatkäyttöönotossa:• ajan puute uuteen asiaan perehtymisessä• osaamiseen tai tietoihin liittyvät puutteet• taloudelliset rajoitteet• toimintatapaMikroyritysten sivuista noinpuolet ovat päivittämättä:• Tieto on staattista• Sivuston tiedot eivät ole ajantasaisia(Ekman-Sarkki, 2006, 3-4). Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 15. 15. • Yrityksellä on kaksi intressiä verkkosivujen tekemiseen 1. Lisätä myynnin määrää 2. Säästää olemassa olevaan kulutasoon verrattuna Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 16. 16. Lisää myyntiä1. Lisäämällä sivustolla vierailevien potentiaalisten asiakkaidenmäärää Tekniset ja ilmaisulliset keinot2. Saamalla sivustolla jo vierailevat potentiaaliset asiakkaattulemaan asiakkaiksi Ostotapahtumaan liittyvä vaikuttaminen sekä tekniset ja ilmaisulliset keinot Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 17. 17. Hyödyt• Verkkopalveluiden käytöstä on yrityksille selviä hyötyjä: - asiakaspalveluun tarvittavien henkilöresurssien säästö - maantieteellinen sijainti ei rajoita tavoitettavuutta - markkinointiin liittyvät laajennus ja säästötoimenpiteet(Ekman-Sarkki, 2006, 5-6) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 18. 18. Suunnitelmallisuus• Mitä asioita sivulla on? Miksi ne ovat siellä?• Miten sivuston toimintaa mitataan? Sivurakenne Toiminnalli- Sisällöt Visuaalinen suudet ilme Sisällönhallinta Seuraaminen Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 19. 19. Palvelukokemus!• Suurin verkkosivujen ongelma on se, että ne eivät vastaa käyttäjän tarpeeseen. 1. Löytää etsimänsä tuotteen / palvelun ja siirtyy ostamaan 2. Ottaa osaa yhteisöön jollakin tavalla 3. Haluaa maksaa ylimääräisestä palvelusta (lisäarvo) 4. Kiinnostuu yhteistyökumppanista tms. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 20. 20. Luotettavuus• Minkälainen on tarkoituksenmukainen sivu? – Verkkosivu muodostaa mielikuvan yrityksen / tuotteen / palvelun laadusta ja hinnasta. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 21. 21. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 22. 22. Verkkoa hyödyntävän yrityksenmuistilistaa:- mitkä ovat verkkopalvelun tavoitteet -kaupan määrä -myyntileadit -asiakastieto -kontaktit- miten niiden toteutumista mitataan- minkälainen rooli verkkosivuilla on myynnissä Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 23. 23. Päivitettävyyden helppous• Verkkosivujen päivittäminen onnistuu sisällönhallintajärjestelmän avulla. Hyvin suunnitellun ja toteutetun sivuston ylläpito ei vaadi propellihattua tai syvällistä koodausosaamista. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 24. 24. Seuranta Lasse Leponiemi, Mediatalo Opiskelupaikka Oypuh. 040 7711 123 | lasse.leponiemi@opiskelupaikka.fi Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 25. 25. Seuranta• Verkkosivujen seurantaan voi käyttää esim: – Google Analytics (maksuton) – Snoobi (suomalainen maksullinen palvelu)• Liiketoiminnan luonne määrittää seurattavat asiat• Web-analytiikan avulla voidaan parantaa sivuston löydettävyyttä ja tutkia sivuston käyttäjiä ja rohkaista kauppaan ”verkkopalvelun käyttämisen seuraamiseksi ja raportoimiseksi, minkä avulla yritys voi paremmin ymmärtää monimuotoisia interaktioita verkkopalvelun vierailijan ja verkkopalvelun tarjoajan välillä sekä tämän avulla lisätä asiakasuskollisuuden ja myynnin määrää.” Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 26. 26. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 27. 27. Käyttäjien selaustieto tallentuukoneellisesti: -evästeet -lokitiedostot Seulottu otos kerätystä tiedosta -rekisteri -henkilöiden toimintaa Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 28. 28. HALUTTU tulosMediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 29. 29. MIKÄ TIETOON ARVOKASTA? Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 30. 30. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 31. 31. MITEN TIETOA VOIDAAN JAOTELLA?• Avainmuuttujalla (Key Performance Indicator, KPI) tarkoitetaan sellaista ennalta määriteltyä toimintoa, josta on yritykselle liiketoiminnallista merkitystä. Avainmuuttuja on muodoltaan määrää ilmaiseva luku tai suhdeluku, mutta yleensä se on suhdeluku. Avainmuuttujia voidaan jaotella useilla eri tavoilla, yleensä kuitenkin aina verkkopalvelun tyypin ja prosessin mukaan. (Burby, Web Analytics “Big Three” Definitions, 2006, 2) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 32. 32. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 33. 33. 2. KÄTTÄYTYMINEN • Asiakkaiden kertoman käyttäytymisen todentaminen web-analytiikalla • Segmentointi • Tärkeiden mitattavien asioiden seuraaminen Optimaalisen Asiakaskokemuksen käyttäytymisen selkeä ymmärtäminen rohkaiseminen Syvällinen ymmärrys asiakkuuden rakentumisesta Tieto sovellettavissa toimintaan3. LOPPUTULOS 1. KÄYTTÖKOKEMUS• Tilausten määrä tuotekohtaisesti • Asiakkaiden palautteet• Yhteydenottojen määrä • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen• Web-palvelun muodostama liikevaihto • Palvelun käytöstä kysyminen• Kauppaan johtaneet käynnit suhteessa Liiketoiminnallisen • Interaktio asiakkaan kanssa kaikkiin käynteihin (konversio) win-win tilanteen muodostaminen Kolminaisuusstrategiaa (mukailtu Kaushik, 2007, 19) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 34. 34. Lakiasiat Lasse Leponiemi, Mediatalo Opiskelupaikka Oypuh. 040 7711 123 | lasse.leponiemi@opiskelupaikka.fi Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 35. 35. WEB-ANALYTIIKKA LAIN NÄKÖKULMASTA• Suomen lainsäädäntö velvoittaa verkkopalvelun ylläpitäjän noudattamaan henkilötietolakia. Henkilötietolain tehtävänä on ”toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista”.• Henkilötietolakia sovelletaan verkossa tapahtuvaan tiedon käsittelyyn. (Oikeusministeriö, 2009) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 36. 36. WEB-ANALYTIIKKA LAIN NÄKÖKULMASTA• Web-analytiikassa verkkopalvelun käyttäjistä kerätään tietoja evästeiden ja lokitiedostojen avulla. (Kaushik, 2007, 24-25) (Jackson, Cult of Analtytics, 2009, 136-139).• Henkilörekisteri syntyy lokitietojen osalta, jos ne sisältävät tunnistettavaa henkilöä koskevaa tietoa.• Rekisterinpitäjä eli verkkopalvelun ylläpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2003, 3) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 37. 37. Henkilötietolaki (1999)http://bit.ly/Henkilotietolaki Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 38. 38. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 39. 39. Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 40. 40. VETEEN PIIRRETTY VIIVA?• Missä vaiheessa pyrkimys seurantatiedon yhdistämisestä henkilöön täyttyy? – ennakkotapauksia ei ole www.snoobi.fi (14.3.2010) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 41. 41. MUISTILISTAYrityksen verkkosivuilla on kaksi päätarkoitusta:1) Lisätä myyntiä 2) pienentää kulujaKäytä web-analytiikkaa apunasi ja huomioi nämä ensin:1. Mieti web-analytiikan käytön tarve ja tavoitteet2. Tehkää organisaatitasossa web-analytiikan pelisäännöt; kuka käyttää ja minkä takia3. Käyttöönoton yhteydessä tietosuojalauseke ja tarvittaessa rekisteriseloste kuntoon sivuille4. Riippuen yrityksen kohderyhmästä muiden verkkoviestintään liittyvien asioiden huomiointi (esim. mainonta ja lapset) Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN
 42. 42. LÄHTEITÄWeb-analytiikka liiketoiminnassa (Leponiemi 2009)https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/59247/Leponiemi.Lasse.pdf? sequence=1Ota oppaaksi henkilötietolaki! (tietosuojavaltuutetun toimisto 2004)http://www.tietosuoja.fi/uploads/wvzmhnffsvyrhb5.pdfLaadi tietosuojaseloste (tietosuojavaltuutetun toimisto 2004)http://www.tietosuoja.fi/27983.htmLait: http://bit.ly/sahkoisenviestinnantietosuojalaki http://bit.ly/Henkilotietolaki Mediatalo Opiskelupaikka | LUOTTAMUKSELLINEN

×