O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Baza podataka života
Baza podataka života
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de Ljubica Lalić Profesorski Profil (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Jezik života

 1. 1. Генетички код Транслација “ Ми смо открили тајну живота. ” Френсис Крик , 28. фебруар 1953.
 2. 2. <ul><li>Од чега се сваки језик састоји? </li></ul><ul><li>Шта повезује симболе (слова) и смисао примљене информације? </li></ul><ul><li>Да ли вам је познат још неки језик осим говорних светких језика? </li></ul><ul><li>Да ли видите везу између шифрованих језика, као што је Морзеова азбука, и програмских језика са којима сте се срели на настави информатике? </li></ul><ul><li>Да ли је могуће да природа у својој суштини користи један такав шифровани језик? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Наследна информација, коју садржи сваки ген, састоји се од јединственог редоследа нуклеотида, која је условљена редоследом 4 типа нуклеотида у оквиру тог гена (секвенца нуклеотида, примарна структура гена ) . </li></ul><ul><li>Основна јединица генетичке информације, међутим, није појединачан нуклеотид, него триплет нуклеотида - кодон . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Баш као и сваки језик на свету и генетички код је линеарни језик, написан у правој линији. </li></ul><ul><li>Такође, он је дигиталан, јер свако слово има подједнак значај. </li></ul><ul><li>Алфабет генетичког кода се састоји од четири слова А, Т, G и C . </li></ul><ul><li>Групе од по три суседна нуклеотида представљају „речи“ или кодоне чије значење одговара једној од 20 аминокиселина. </li></ul><ul><li>Овај скуп правила која повезују сваку аминокиселину са одговарајућим кодоном назива се генетички код . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Постоји само један кодон за аминокиселину метионин (Мet) - AUG . Овај кодон игра улогу СТАРТ кодона. </li></ul><ul><li>Сваки транскрипт гена почиње овим кодоном, без обзира да ли метионин улази у састав будућег протеина. </li></ul><ul><li>Три кодона немају одговарајуће аминокиселине, тј. да су &quot;бесмислени&quot; (eng. nonsence) кодони. </li></ul><ul><li>То су UAA , UGA и UAG или СТОП кодони. Они имају улогу у заустављању превођења, тј. означавају крај гена. </li></ul><ul><li>Генетички код је универзалан, што значи да ће , без обзира да ли сте бактерија, бубашваба, слон или човек, ваши гени увек на исти начин бити ишчитани и преведени. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Уз помоћ текста на http://www.bionet-skola.com/w/Translacija и видео материјала о транслацији http://www.youtube.com/profile?user=ndsuvirtualcell#p/u/16/5bLEDd-PSTQ попуни дату блок шему </li></ul>
 7. 7. Иницијација AUUAUGGCCUGGACUUGAAGC AUU AUGGCCUGGACUUGAAGC iRNK Пронађен стартни кодон у иРНК Met Аминокиселина која представља почетак будућег протеина Прелазак на следећи кодон
 8. 8. Елонгација AUUAUGGCCUGGACUUGAAGC AUU AUGGCCUGGACUUGAAGC иРНК Пронађен следећи кодон у иРНК Ala Следећа аминокиселина у низу Прелазак на следећи кодон Met -Ala Будући протеин
 9. 9. Терминација AUUAUGGCCUGGACUUGAAGC AUU AUGGCCUGGACUUGAAGC иРНК Пронађен стоп кодон у иРНК RF Ослобађајући фактор Met AlaTrpThrRF Ослобађа се новосинтетисани полипептид
 10. 10. <ul><li>Иницијација </li></ul><ul><li>везивање иРНК и тРНК за рибозом-стварање почетног транслационог комлплекса </li></ul><ul><li>Почетни транслациони комплекс (тРНК) проналази и препознаје почетни (старт) кодон AUG </li></ul><ul><li>Елонгација </li></ul><ul><li>стварање пептиде везе између прве две аминокиселине . </li></ul><ul><li>Прва т - РНК напушта рибозом , а рибозом се помера за један кодон дуж и - РНК . </li></ul><ul><li>улази следећа по реду т - РНК која носи антикодон комплементаран трећем кодону и - РНК </li></ul><ul><li>процес се понавља све док се у и - РНК не стигне до стоп кодона . </li></ul><ul><li>Терминација </li></ul><ul><li>За стоп кодон се везује фактор ослобађања (РФ) </li></ul><ul><li>Цео транслациони комплекс се распада </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ослобађа се новосинтетисани полипептидни ланац </li></ul></ul></ul></ul>T ранслација
 11. 11. Иницијација AUUAUGGCCUGGACUUGAAGC AUU AUGGCCUGGACUUGAAGC iRNK Пронађен стартни кодон у иРНК Проналажење стартног кодона тРНК са одговарајућим антикодоном доноси аминокиселину у рибозом Met Аминокиселина која представља почетак будућег протеина Прелазак на следећи кодон
 12. 12. Елонгација AUUAUGGCCUGGACUUGAAGC AUU AUGGCCUGGACUUGAAGC иРНК Пронађен следећи кодон у иРНК Проналажење следећег кодона тРНК са одговарајућим антикодоном доноси аминокиселину у рибозом Ala Следећа аминокиселина у низу Прелазак на следећи кодон Met -Ala Припајање аминокиселине – стварање прве пептидне везе Будући протеин
 13. 13. Терминација AUUAUGGCCUGGACUUGAAGC AUU AUGGCCUGGACUUGAAGC иРНК Пронађен стоп кодон у иРНК Проналажење стоп кодона ослобађајући фактор улази у рибозом RF Ослобађајући фактор Met AlaTrpThrRF терминација Синтетисани протеин
 14. 14. <ul><li>Да ли је генетички код универзалан за сва жива бића на планети? </li></ul><ul><li>Зашто је могуће насладену информацију сматрати дигиталном? </li></ul><ul><li>Шта повезује линеарну информацију на ДНК са особинама живих бића? </li></ul>

×