O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Postanak i unutrašnja građa zemlje, stene

9.571 visualizações

Publicada em

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Postanak i unutrašnja građa zemlje, stene

 1. 1. Postanak i unutrašnja građa Zemlje, stene i fosili Ljubica Đukić, februar 2014.
 2. 2. Postanak Zemlje NEBULARNA HIPOTEZA (Kant-Laplasova)– danas prihvaćena teorija o postanku Sunčevog sistema Postojao je velik sferičan oblak (nebula) vrućih gasova u rotaciji…
 3. 3. Postanak Zemlje Nebula – međuzvezdana materija (materijal u međuzvezdanom prostoru)  nebula postepeno postaje sve pljosnatija - rotacija (u suprotnom smeru od kazaljki na satu) – 90% mase prvobitnog oblaka koncentriše se u središnjem delu oblaka Wicander, R & J.S. Monroe (1999): Essentials of GeologyWicander, R & J.S. Monroe (1999): Essentials of Geology  Starost Zemlje se procenjuje na 4,6 milijardi godina
 4. 4. JEZGRO OMOTAČ KORA Unutrašnja građa
 5. 5. OKEANSKA KORA OMOTAČ  DEBLJINA OKEANSKE KORE – 5 do 10 km DEBLJINA KONTINENTALNE KORE – 30 do 80 km Unutrašnja građa
 6. 6. • Zemljinu koru čine stene različite po starosti i po postanku. • Stene su mineralni agregati
 7. 7. Magmatske stene nastaju hlađenjem i očvršćavanjem lave Najpoznatije magmatske stene su granit i bazalt Granit je najčešća dubinska magmatska stena, nastaje hlađenjem magme unutar Zemljine kore. Bazalt je najčešća površinska magmatska stena, nastaje hlađenjem lave na površini Zemlje. granit bazalt Vrste stena
 8. 8. Sedimentne stene nastaju taloženjem materijala na dnu mora i jezera Često se u prirodi mogu videti nataložene u slojevima Najpoznatije sedimentne stene su krečnjak, peščar, glina, kreda peščar krečnjak    Sedimentni slojevi Vrste stena
 9. 9. Metamorfne stene nastaju preobražajem magmatskih i sedimentnih stena pod uticajem visokih temperatura i visokog pritiska Najpoznatije metamorfne stene su mermer i gnajs. Mermer nastaje kada se krečnjak izloži vrlo visokim temperaturama. Tada rastu novi kristali kalcita i grade kompaktnu stenu. Mermer ljudi zbog izgleda često brkaju sa kvarcitom. Gnajs nastaje od granita. Mermer gnajs kvarcit Vrste stena
 10. 10. • FOSILI -okamenjene biljke ili životinje iz ranijih geoloških perioda Stene koje grade zemljinu koru nisu iste starosti Starost stena se utvrđuje naučno-istraživačkim metodama Fosil guštera star 23 mil. g. (Meksiko)
 11. 11. Fosili panonskih krokodila Fosil dinosaurusa (hidrosaurusa)
 12. 12. • Zemljina kora nije jedinstvena celina nego je sastavljena iz delova koji se zovu litosferne ploče  Litosferne ploče (obe slike)
 13. 13. DA PONOVIMO Kako se ja zovem? 1.Galileo Galilej 2.Nikola Kopernik 3.Đordano Bruno TAČNO
 14. 14. 1. 3,6 milijardi godina 2. 4,6 milijardi godina 3. 5,6 milijardi godina kkKoliko je stara naša Zemlja? TAČNO
 15. 15. 1. jeste 2. nije Da li je zemljina kora na svim mestima iste debljine? TAČNO
 16. 16. 1. ispod kontinenata 2. ispod okeana Gde se prostiru deblji delovi zemljine kore? TAČNO
 17. 17. 1. tečnom 2. gasovitom 3. čvrstom Zemljina kora se nalazi u kom agregatnom stanju? TAČNO
 18. 18. 1. sedimentna stena 2. magmatska stena 3. metamorfna stena kKrečnjak je: TAČNO
 19. 19. 1. vrsta stena 2. vrsta vodenih biljaka 3. okamenjene biljke i životinje Šta su fosili? TAČNO
 20. 20. Ne zaboravite na domaći zadatak!
 21. 21. Hvala na pažnji.

×