O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Dodatek Marketingový plán tianDe 2020 cz

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dodatek Marketingový plán tianDe 2020 cz

  1. 1. Mezinárodní korporace TianDe Vám s radostí nabízí dva výhodné programy spolupráce: „Obchodní partner“ a „Úspěšný zákazník“. Program „Obchodní partner“ – stabilní rozvoj pro Vaší prosperitu! Výhody programu 1. Výhodné nákupy. Sleva na produkci z katalogové ceny. 2. Systém odměňování. • bonus za nábor Obchodních partnerů – 22€ za každou registraci podle varianty VIP – 1 ND! • bonus za IO – od 5 do 37%! • bonus za SO první úrovně – od 5 do 37%! • bonus za pět úrovní Ředitelů – po 5%! • bonus podle „Hvězdného marketingu“ – až 100 000 dolarů! 3. Účast v promo akcích. 4. Účast ve speciálních programech. 5. Kariérní růst a sponzorství. 6. Čtyřstranné vzdělávání. 7. Přístup do Online Office s rozšířenými možnostmi. Stát se Obchodním partnerem TianDe lze třemi způsoby. Způsob č.1. VIP–1ND Pořídit si registrační startovací balíček na stránkách společnosti. Pro tento účel je nezbytné udělat následující: Krok 1. Zaregistrovat se v programu „Obchodní partner“ na stránce www.tiande.eu. Bude Vám přidělen status „Kandidát na Obchodního partnera“. Krok 2. Pořídit si registrační startovací balíček v hodnotě 100 €. Po přijetí platby Vám bude přidělen status „Obchodní partner“. Do Vašeho Individuálního objemu (IO) se započte 1 ND = 20 B. Během prvního měsíce vstupu do programu Vám 1 ND umožňuje zapojit se do Jednotného systému stimulace prodeje a získávat bonus za nábor. Pokud v zemi Vašeho bydliště není možnost pořídit si startovací balíček, můžete se stát účastníkem programu „Obchodní partner“ s pomocí způsobu č. 2 (VIP–250) nebo č. 3 (Light–300). Způsob č. 2 VIP–250 Postupně nasbírat IO ≥ 250 B za zúčtovací období. Pro tento účel je nezbytné udělat následující: Krok 1. Zaregistrovat se v programu „Obchodní partner“ na stránce www.tiande.eu. Bude Vám přidělen status „Kandidát na Obchodního partnera“. Krok 2. V kterémkoliv z následujících tří měsíců učinit nákup produkce TianDe v hodnotě 250 bodů v libovolném Dealerském nebo Servisním centru. Bude Vám přidělen status „Obchodní partner“. Způsob č. 3. Light–300 Postupně nasbírat IO ≥ 300 B v průběhu dvou měsíců. Pro tento účel je nezbytné udělat následující: Krok 1. Zaregistrovat se v programu „Obchodní partner“ na stránce www.tiande.eu. Bude Vám přidělen status „Kandidát na Obchodního partnera“.
  2. 2. Krok 2. V průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců učinit nákup produkce TianDe v celkové hodnotě 300 bodů v kterémkoliv Dealerském nebo Servisním centru. Bude Vám přidělen status „Obchodní partner“. Pokud v průběhu tří měsíců ode dne registrace na stránce www.tiande.eu v záložce „Obchodní parter“ nesplníte KROK 2, bude Vám přidělen status „Úspěšný zákazník“. Pro získání bonusové slevy je nezbytné, aby Váš měsíční Individuální objem (IO) byl 100 bodů nebo více. Každý ze tří způsobů vstupu do programu „Obchodní partner“ se Vám počítá jako vstup do promo akce „Stabilní prodej“ na jakoukoliv úroveň! Pokud jste se zaregistroval/-a v programu „Obchodní partner“ a v průběhu tří po sobě jdoucích měsíců je Váš IO < 100 B: 1) je Vám přidělen status Úspěšného zákazníka; 2) neúčastníte se Jednotného systému stimulace prodeje (marketingového plánu); 3) nezískáváte bonus za nábor. Únor IO < 100 B 1. Jste Obchodním partnerem. 2. Neúčastníte se marketingového plánu. 3. Nemůžete získat bonus za nábor. Březen IO < 100 B 1. Jste Obchodním partnerem. 2. Neúčastníte se marketingového plánu. 3. Nemůžete získat bonus za nábor. Duben IO < 100 B 1. Jste Obchodním partnerem. 2. Neúčastníte se marketingového plánu. 3. Nemůžete získat bonus za nábor. V květnu podle výsledků za duben 1. Jste Úspěšný zákazník. 2. Neúčastníte se marketingového plánu. 3. Nemůžete získat bonus za nábor. Pokud si v průběhu následujících šesti měsíců (květen – říjen) nevrátíte zpět status Obchodního partnera s pomocí možných způsobů (č.1, č.2, č.3), Vaše struktura přejde k prvnímu výše postavenému Obchodnímu partnerovi s IO ≥ 100 B a KEPS = 1. Vrátit zpět status Obchodního partnera lze třemi způsoby. č. 1. Pořídit si registrační startovací balíček na stránce korporace v hodnotě 100€ (1 ND = 20 bodů). č. 2. Nasbírat IO ≥ 250 B v průběhu měsíce. č. 3. Nasbírat IO ≥ 300 B v průběhu dvou po sobě jdoucích měsíců. Pozor! Bonus za nábor je vyplácen pouze v případě, že Váš IO = 100 B a více. Během prvního měsíce účasti Vám stačí 1 ND! Pokud je Váš IO < 100 B v měsící, kdy se zaregistruje nový Obchodní partner, který se zapojil do programu pomocí způsobu č.1, pro získání bonusu za nábor musíte nasbírat 100 B v jednom ze dvou následujících měsíců. Při nesplnění této podmínky se Váš bonus za nábor započte výše postavenému aktivnímu Obchodnímu partnerovi s IO ≥ 100 B a KEPS = 1. Za nové Obchodní partnery, kteří se zapojili do programu prostřednictvím varianty č. 2 (postupně nasbírali IO ≥ 250 B za zúčtovací období) nebo č. 3 (nasbírali IO ≥ 300 B za dva měsíce), se bonus za nábor nevyplácí. Pozor! Pokud jste Úspěšným zákazníkem a máte nováčka – Obchodního partnera – pak pro to, abyste získal/-a bonus za nábor, musíte se v daném měsíci nebo v průběhu následujících dvou měsíců stát Obchodním partnerem. V opačném případě se ve čtvrtém měsíci tento bonus započte výše
  3. 3. postavenému Sponzorovi – Obchodnímu partnerovi s IO ≥ 100 B a KEPS = 1. Program „Úspěšný zákazník“: dostupná registrace – vynikající možnosti! Výhody programu 1. Výhodný nákup. Sleva na produkci z katalogové ceny. 2. Speciální akce. Pro Úspěšného zákazníka jsou naplánovány vlastní soutěže a promo akce. Sledujte informace na stránce www.tiande.eu. Abyste se stal/-a Úspěšným zákazníkem a získal/-a slevu, udělejte dva kroky. Krok 1. Zaregistrujte se v programu „Úspěšný zákazník“ na stránce www.tiande.eu. Bude Vám přidělen status „Klient“. Krok 2. V jednom ze tří měsíců následujících po dni registrace učiňte nákup produkce TianDe v hodnotě 20 bodů v kterémkoliv Dealerském nebo Servisním centru. Bude Vám přidělen status „Úspěšný zákazník“. Pro zachování statusu je nezbytné zakoupit si produkci TianDe minimálně jednou za šest měsíců (za libovolný počet bodů). Pokud se v průběhu šesti po sobě jdoucích měsíců nerozhodnete přejít do programu „Obchodní partner“, Vaše struktura přejde k prvnímu výše postavenému Obchodnímu partnerovi s IO ≥ 100 B a KEPS = 1. Body za všechny nákupy Úspěšného zákazníka se započítávají pod jeho identifikačním číslem a zohledňují se v SO Sponzora. Úspěšný zákazník se neúčastní Jednotného systému stimulace prodeje ani promo akcí korporace TianDe. Pozor! Všem Distributorům, kteří se zaregistrovali do 1. února 2014, bude automaticky přidělen status Obchodního partnera. Pro zachování tohoto statusu musíte nasbírat IO = 100 B alespoň v jednom z měsíců: únor, březen nebo duben. Příklad Únor 2014 40 B ≤ IO < 100 B Získáváte bonus. Březen 2014 40 B ≤ IO < 100 B NEzískáváte bonus. Ostatním Distributorům bude přidělen status Úspěšného zákazníka. Duben 2014 40 B ≤ IO < 100 B NEzískáváte bonus.

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

Vistos

Vistos totais

632

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

165

Ações

Baixados

1

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×