Krijimi i SHBA Erlisa Kulla

L
Zbulimi i Amerikës
Kolonizimi
Revolucioni amerikan dhe shkruajtja e kushtetutës
ZBULIMI I AMERIKËS (BOTA E RE)

Spanjolli Kristofor Kolombi mendonte se Toka
ishte e rrumbullakët dhe se në Indi mund të
shkohej edhe nëpërmjet oqeanit Atlantik, drejt
perëndimit. Ai filloi lundrimin në vitin 1492
dhe mbërriti në ishujt e sotëm të Haitit dhe
Kubës duke menduar se kishte mbërritur në
Indi dhe i quajti vendasit indianë.

Kolombi nuk e kishte kuptuar se kishte
zbuluar një tokë të re, por këtë e zbuloi
Ameriko Vespuçi nga i cili mori edhe emrin
vendi. Viti 1492 merret si zbulimi i
Amerikës për europianët.
AMERIKA E VERIUT E ZBULUAR NGA FRANCEZËT
DHE ANGLEZËT
•Anglia ishte nën qeverisjen
e Elisabetës I, e cila i kushtoi
rëndësi zbulimit të tokave të
reja dhe kolonizimit të tyre.
•Anglezët zbuluan territoret
në lindje e veri.
•Gjithashtu edhe zbuluesit
francëzë patën sukses në
zbulimin e territoreve
kryesisht në veri.
KOMBET KOLONIZUESE

1.

2.

3.

• Kolonitë e para ishin ato spanjolle, të cilat u vendosën në jug dhe shkatërruan
qytëtërimet vendase, kulturën e tyre dhe vendosën fenë katolike. Pas tyre filloi
kolonizimi dhe pushtimi i tokave nga anglezët dhe francezët. Ata u vendosën
kryesisht në veri dhe lindje.

• Pas luftës me Francën, Anglia mori shumë territore të saj dhe u bë fuqia më e
madhe në Amerikë. Territoret jugore ishin të përshtatshme për rritjen e duhanit
dhe ishin të pasura me miniera ari. Veriu nuk e kishte tokën shumë pjellore
kështu që ata merreshin me rritjen e bagëtive dhe shitjen e lëkurave.

• Francezët kishin fitime të mëdha në shitjen e leshit deri sa humbën në Kanada
luftën me indianët. Kolonitë Franceze në Karaibe kishin klimë të ngrohtë çka
favorizonte bujqësinë. Kështu ata morën shumë skllevër zezakë, si dhe anglezët
në lindje të cilët kishin plantacione të tëra me pambuk.
ZBARKIMI I KOLONIZATORËVE
ANGLEZË NË BRIGJET E
AMERIKËS
Duke bërë tregti
Krijimi i SHBA Erlisa Kulla
SHKËMBIMI I PRODUKTEVE

A
M
E
R
I
K
A

Kallamsheqeri,
hardhia, ulliri kali,
mushka, gjedhë,
dele, dhi etj.

Misër, domate, patate,
ananas, kakao, duhan,
gjeldeti etj.

E
V
R
O
P
A
LUFTA MIDIS KOLONIZATORËVE DHE AMERIKANËVE AUTOKTONË

• Nisi lufta kundër kolonizatorëve anglezë dhe indianëve
autoktonë. Ushtria angleze kishte armë të fuqishme dhe
ishte më e stërvitur dhe e zhvilluar se ajo indiane.

• Pushkët dhe shpatat e angezëve nuk krahasoheshin me
harqet dhe shigjetat e indianëve kështu që indianët pësuan
disfatë dhe anglezët morën në duart e tyre një pjesë të mirë
të Amerikës.
• U formuan 13 koloni dhe secila prej kolonive kishte
përfaqësuesin e saj.
13 KOLONITË ANGLEZE

Ngritja e flamurit amerikano-anglez në Amerikë.
TRANSPORTI I SKLLEVËRVE NË
ATLANTIK
SKLLAVËRIA
A

D

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Kapja e skllevërve
Transporti me anije
Shitja e tyre
Skllevër në plantacione pambuku
Skllevër në plantacione kallamsheqeri
Keqtrajtimi i tyre

C

B

E

F
PAKËNAQËSI DHE PROTESTA
A

A. Pakënaqësitë e
kolonëve ndaj
kolonizatorëve.
B. Protestat e
kolonive.
C. Keqtrajtimi i një
tagra mbledhësi

B

C

Kolonitë angleze vepronin si shtete autonome, por Parlamenti anglez i kishte
vënë shumë kufizime, që pengonin zhvillimin e lirë të tyre. Ata lejoheshin të
bënin tregti vetëm me Anglinë, të përdornin vetëm anijet angleze, të respektonin
çmimet që vinin anlezët dhe të paguanin taksat që vendoste Anglia pa i pyetur
ata. Marrëdhëniet midis kolonive dhe Anglisë u ashpërsuan dhe amerikanët
organizuan shumë demostrata të cilat u shtypën me dhunë nga parlamenti
anglez.
DEKLARATA E PAVARËSISË DHE KRIJIMI I
FLAMURIT

Shkrimi i Deklaratës së Pavarësisë së 13
kolonive në Filadelfia më 1776. Në
Kongres morën pjesë 13 përfaqësuesit e
kolonive të pakënaqur nga qeverisja
angleze.

Deklarata e Pavarësisë e
shkruar në Kongresin e
Filadelfias në 4 Korrik 1776,
ecila u bë edhe dita Pavarësisë
që festohet çdo vit.

Qepja e flamurit të parë Amerikan nga
Betsy Ross, i formuar nga 13 yje që
simbolizojnë 13 kolontë.
LUFTËRAT REVOLUCIONARE

Parlamenti anglez e hodhi poshtë Deklaratën e Pavarësisë duke mos e
njohur atë. Kështu shpërtheu lufta ecila zgjati rreth 7 vjet (1776-1783).
LUFTA AMERIKANO-ANGLEZE
Ushtria anleze ishte më shumë e organizuar dhe e pajisur me
armë se ushtria amerikane, por ata luftonin në një vend të huaj
dhe pa të drejtë, ndërkohë që amerikanët ishin në vendin e tyre
dhe luftonin për një të drejtë që u takonte.
Ushtria amerikane me në krye gjeneral Xhorxh Uashingtonin
(George Washington), u përkrah nga shtete të tjera europiane,
si Franca, Spanja, Holanda dhe njerëzit përparimtarë, shumë
prej të cilëve morë pjesë vullnetarisht në luftë

Në Saratoga ushtria angleze pësoi një disfatë shumë të madhe
nga amerikanët, në vitin 1777, dhe pas katër vitesh në Jorktaun
(1781) ushtri a angleze u thye dhe u dorëzua.

Në vitin 1783 u nënshkrua paqja në Paris dhe anglia njohu
pavarësinë e shtetit amerikan.

Dorëzimi i anglezëve në Jorktaun.
KUSHTETUTA AMERIKANE
Në vitin1787 u hartua Kushtetuta amerikane.

Kushtetuta
Ajo ishte kushtetuta më përparimtare e demokratike në
botë dhe mbështeste idet iluministe.

Ajo shpalli të drejtat dhe liritë e qytetarit.

Aty shkruhet se çdokush lind i barabartë; të gjithë
njerëzit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën e
jetës, lirisë dhe përpjekjes për lumturi.
Sipas kushtetutës Amerika u shpall Republikë me
president Xhorxh Uashingtonin.

Legjislativ

Ekzekutiv

Gjyqësor
LËVIZJA PËR TË DREJTAT CIVILE
Ardhja e skllevërve solli përzierjen e popullsisë
duke futur edhe zezakët. Ata përbuzeshin dhe nuk
zotëronin të drejta të barabarta me të bardhët.
Ata nuk lejoheshin të uleshin në sediljet e
autobusit, nuk lejoheshin të futeshin në
dhomat e çlodhjes për të bardhët vetëm nga
ngjyra e ndryshme prej tyre. Kështu lindi
racizmi.

Të zinjtë shikokeshin
shtrembër nga të gjithë dhe
nuk zotëronin të njëjtat të
drejta me të bardhët.

Martin Luter Kingu ishte
një prej njerëzve me ngyrë i
cili bëri demostrata paqësore
dhe mbajti fjalime për t’i
thënë të bardhëve se po
vepronin gabim.

Organizata të
ndryshme raciste, si
Kuklusklani, vrisnin
zezakët.

Ai u vra nga të bardhët të
cilët i hodhën bombë në
shtëpi.
HERONJTË E AMERIKËS
George Washington ishte
presidenti i parë i Shteteve të
•George Washington ishte
Bashkuara dheinjë nga të
presidenti i parërespektuar në
Shteteve
udhëheqësit më tënjë nga
Bashkuara dhe
historinë amerikane. Gjatë
udhëheqësit më të respektuar
nëRevolucionit Amerikan, ai
historinë amerikane. Gjatë
udhëhoqi kolonitë amerikane për
Revolucionit Amerikan, ai
fitore në luftën e amerikane
udhëhoqi kolonitëtyre për
pavarësi nga Britania tyre për
për fitore në luftën e Madhe.
Pas luftës, ai Britania
pavarësi ngandihmoi tëesjellë
Madhe. bashku për të krijuar
shtetet sëPas luftës, ai ndihmoi
të sjellë shtetet sëSHBA. për
Kushtetutën e bashku

të krijuar Kushtetutën e
SHBA.

Benjamin Franklin ishte një nga
Martin Luther King. Jr, kaloi
njerëzit më të respektuar në
•Benjamin Franklin ishte një nga
jetën e tij duke protestuar për
Amerikën koloniale. Ai e
•Martin Luther King. Jr, kaloi jetën e
•Si presidenti i 16-të i
njerëzit më Amerikën të fitojë
ndihmoi të respektuar në
trajtimin e padrejtë të
Si presidenti i 16-të i Shteteve të
tij duke protestuar për trajtimin e
amerikanëve të Afrikës në
pavarësinë dhe ishte një nga
Amerikën koloniale. Ai e ndihmoi Shteteve tëAbraham Lincoln ka
Bashkuara, Bashkuara,
padrejtëShtetet e Bashkuara.Afrikës në
të amerikanëve të Ai bëri
shkruesit e Deklaratës së
Amerikën të fitojë pavarësinë dhe ndihmuar në mbajtjen e vendit të
Abraham Lincoln ka
marshime paqësore dhe
Pavarësisë shkruesit e Deklaratës bashkuar gjatë Luftës Civile Shtetet e Bashkuara. Ai bëri fjalime
ishte një ngadhe Kushtetutës së
ndihmuar në mbajtjen e dhe
Shtetetve të Kushtetutës
paqësore dhe fjalime
hoqi skllavërinë në Shtetetmarshime të fuqishme për t'i bërëtë
së Pavarësisë dheBashkuara. së
vendit të bashkuar gjatë e
amerikanët të njohin se trajtimi
Gjithashtu konsiderohet si një
Bashkuara.
Shtetetve të Bashkuara. Gjithashtu
fuqishme për njerëzveamerikanëttë
keq i t'i bërë në mënyra të
nga shkencëtarët e mëdhenj të
Luftës Civile dhe hoqi
konsiderohet si njëkrijoishumë
se trajtimi keq i njerëzve në
1700, Franklin nga shkencëtarët skllavërisë në Shtetet e njohinndryshme për shkak të ngjyrës
e mëdhenj të 1700, Franklin
shpikje që janë akoma në
së lëkurës ishte gabuar.
mënyra të ndryshme përeshkak të
Bashkuara.
krijoishumë shpikje sot.janë akoma
përdorim që
ngjyrës së lëkurës ishte e gabuar.
në përdorim sot.
J
O
I
N
O
R

Motoja që doli pas krijimit të SHBA-së e cila u bënte thirrje vendeve të
tjera të kolonizuara të bashkoheshin me 13 shtetet ose përndryshe të
vuanin pasojat e të qenit të pushtuar. Pra: “Bashkohu ose vdis”.

D
I
E
BURIMET E INFORMACIONIT
•

Teksti shkollor

•

Tema: Zbulimet e mëdha gjeografike, fq. 16-17

•

Tema: Pasojat e zbulimeve të mëdha gjeografike, fq. 18-19

•

Tema: Krijimi i SHBA, fq. 47-50

•

Interneti

•

http://en.wikipedia.org/wiki/European_colonization_of_the_Americas

•

Fotot

•

Encarta Kids 2009

•

(George Washington, Brnjamin Franklin, Abraham Lincoln, Marthin Luther Jr. King)

•

Enciklopeditë e ndryshme

•

Libri i Madh i Progresit të Njerëzimit

•

Atlas historik i botës
SI U NDJEVE ME TEMËN E DHËNË
•

Kjo ishte një temë shumë interesante dhe kishte informacion të shumtë rreth saj.

•

Edhe përse ky power point përmban shumë slide unë u mundova të përmblidhja
sa më shumë informacionin dhe të shojja sa më shumë foto që personi që e
lexon apo shikon ta kuptojë edhe më konkretisht. Gjithsesi kjo ishte një temë e
cila më pëlqeu shumë, prandaj e zgodha.

•

Jo më kot e zgjodha këtë temë pasi unë dua të jetoj në Amerikë dhe duhet teë di
historinë e saj.

Ju faleminderit!
PUNOI:
Erlisa Kulla
1 de 22

Recomendados

Lufta e dyte boterore! por
Lufta e dyte boterore!Lufta e dyte boterore!
Lufta e dyte boterore!Zana_Ana
43.4K visualizações18 slides
Projekt histori por
Projekt historiProjekt histori
Projekt historijola cenollari
12.7K visualizações16 slides
Presentation kubi, kuboidi,prizmi por
Presentation kubi, kuboidi,prizmi Presentation kubi, kuboidi,prizmi
Presentation kubi, kuboidi,prizmi zenel hajdini
60.7K visualizações33 slides
REVOLUCIONI FRANCEZ DHE GJENDJA NE EVROPE GJATË SHEK XIX por
REVOLUCIONI FRANCEZ DHE GJENDJA NE EVROPE GJATË SHEK XIXREVOLUCIONI FRANCEZ DHE GJENDJA NE EVROPE GJATË SHEK XIX
REVOLUCIONI FRANCEZ DHE GJENDJA NE EVROPE GJATË SHEK XIXShkollë
4.8K visualizações10 slides
Rajonet e Europes por
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e EuropesKejti Cela
51.4K visualizações16 slides
Kongresi i vijenes histori por
Kongresi i vijenes historiKongresi i vijenes histori
Kongresi i vijenes historiOrgesaIbri
725 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Fashizmi por
FashizmiFashizmi
FashizmiKristi Shaka
10.5K visualizações26 slides
Regjimi komunist në shqipëri por
Regjimi komunist në shqipëriRegjimi komunist në shqipëri
Regjimi komunist në shqipëriKlea Vyshka
40K visualizações13 slides
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!! por
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!#MesueseAurela Elezaj
17.7K visualizações14 slides
REVOLUCIONI INDUSTRIAL por
REVOLUCIONI INDUSTRIALREVOLUCIONI INDUSTRIAL
REVOLUCIONI INDUSTRIALKejsi Beqiri
10.6K visualizações55 slides
Perandoria Lindore Romake - Bizanti por
Perandoria Lindore Romake - Bizanti Perandoria Lindore Romake - Bizanti
Perandoria Lindore Romake - Bizanti Shkollë
203 visualizações9 slides
Projekt historie por
Projekt historieProjekt historie
Projekt historieS Gashi
32.4K visualizações46 slides

Mais procurados(20)

Fashizmi por Kristi Shaka
FashizmiFashizmi
Fashizmi
Kristi Shaka10.5K visualizações
Regjimi komunist në shqipëri por Klea Vyshka
Regjimi komunist në shqipëriRegjimi komunist në shqipëri
Regjimi komunist në shqipëri
Klea Vyshka40K visualizações
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!! por #MesueseAurela Elezaj
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!
#MesueseAurela Elezaj17.7K visualizações
REVOLUCIONI INDUSTRIAL por Kejsi Beqiri
REVOLUCIONI INDUSTRIALREVOLUCIONI INDUSTRIAL
REVOLUCIONI INDUSTRIAL
Kejsi Beqiri10.6K visualizações
Perandoria Lindore Romake - Bizanti por Shkollë
Perandoria Lindore Romake - Bizanti Perandoria Lindore Romake - Bizanti
Perandoria Lindore Romake - Bizanti
Shkollë203 visualizações
Projekt historie por S Gashi
Projekt historieProjekt historie
Projekt historie
S Gashi32.4K visualizações
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre por Exhitah Vasija
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Exhitah Vasija55.2K visualizações
Holokausti por Klarisa Klara
HolokaustiHolokausti
Holokausti
Klarisa Klara6.8K visualizações
Projekt histori por Adi Hoxha
Projekt historiProjekt histori
Projekt histori
Adi Hoxha13.1K visualizações
Te drejtat dhe lirit e individit por Egi Zenelaj
Te drejtat dhe lirit e individit Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit
Egi Zenelaj21K visualizações
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.1K visualizações
Napoleon Bonaparti por Burim Derveni
Napoleon BonapartiNapoleon Bonaparti
Napoleon Bonaparti
Burim Derveni15.9K visualizações
Komunizmi ne shqiperi por Elton Gjoka
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka49.3K visualizações
Histori por XhuLia Muca
HistoriHistori
Histori
XhuLia Muca6.1K visualizações
Hebrenjtë në Shqipëri por DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K visualizações
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore por Mirsad
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Mirsad114.1K visualizações
Syprina por Adelina Fejzulla
SyprinaSyprina
Syprina
Adelina Fejzulla12.5K visualizações
Pulebardha por EsliSula1
PulebardhaPulebardha
Pulebardha
EsliSula15.7K visualizações
Mjedisi por Klarisa Klara
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara57.7K visualizações
Rajoni i Evropes Perendimore por Klevi Hoxha
Rajoni i Evropes PerendimoreRajoni i Evropes Perendimore
Rajoni i Evropes Perendimore
Klevi Hoxha7.8K visualizações

Destaque

SHBA por
SHBASHBA
SHBAornela rama
4.1K visualizações20 slides
Amerika power point por
Amerika power pointAmerika power point
Amerika power pointrecluso123
3.7K visualizações12 slides
Zbulimet e medha gjeografike por
Zbulimet e medha gjeografike Zbulimet e medha gjeografike
Zbulimet e medha gjeografike zejnep
18.4K visualizações10 slides
Rajoni Amerikano Verior por
Rajoni Amerikano VeriorRajoni Amerikano Verior
Rajoni Amerikano VeriorEdward Newgate
10.4K visualizações24 slides
Amerika e jugut por
Amerika e jugutAmerika e jugut
Amerika e jugutArlinda
18.3K visualizações16 slides
ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj por
ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskajORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj
ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskajirena kotobelli
3.5K visualizações36 slides

Destaque(20)

SHBA por ornela rama
SHBASHBA
SHBA
ornela rama4.1K visualizações
Amerika power point por recluso123
Amerika power pointAmerika power point
Amerika power point
recluso1233.7K visualizações
Zbulimet e medha gjeografike por zejnep
Zbulimet e medha gjeografike Zbulimet e medha gjeografike
Zbulimet e medha gjeografike
zejnep18.4K visualizações
Rajoni Amerikano Verior por Edward Newgate
Rajoni Amerikano VeriorRajoni Amerikano Verior
Rajoni Amerikano Verior
Edward Newgate10.4K visualizações
Amerika e jugut por Arlinda
Amerika e jugutAmerika e jugut
Amerika e jugut
Arlinda 18.3K visualizações
ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj por irena kotobelli
ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskajORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj
ORË MODEL GJEOGRAFI:by vojsavamuskaj
irena kotobelli3.5K visualizações
Amerika veriut por Kristina Xani
Amerika veriutAmerika veriut
Amerika veriut
Kristina Xani37.8K visualizações
Zbulimet gjeografike por Arlinda
Zbulimet gjeografikeZbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografike
Arlinda 48.2K visualizações
Amerika Jugore por Ssidorela
Amerika JugoreAmerika Jugore
Amerika Jugore
Ssidorela17.7K visualizações
Zbulimet gjeografike por Klarisa Klara
Zbulimet gjeografikeZbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografike
Klarisa Klara4.1K visualizações
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano Jugor por Edward Newgate
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano JugorRajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano Jugor
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano Jugor
Edward Newgate7.1K visualizações
Evropa veriore por pse123
Evropa verioreEvropa veriore
Evropa veriore
pse12311.4K visualizações
Ishujt britanike por An An
Ishujt britanikeIshujt britanike
Ishujt britanike
An An9.8K visualizações
Afrika por inisbiro
AfrikaAfrika
Afrika
inisbiro1.2K visualizações
Gjeografia 6 " Hartat" por Aldo Musaj
Gjeografia 6 " Hartat"Gjeografia 6 " Hartat"
Gjeografia 6 " Hartat"
Aldo Musaj7.1K visualizações
Amerika e veriut (leksion I) por - Papathimiu
Amerika e veriut (leksion I)Amerika e veriut (leksion I)
Amerika e veriut (leksion I)
- Papathimiu7.8K visualizações
Harta dhe globi por Samrajusufi
Harta dhe globiHarta dhe globi
Harta dhe globi
Samrajusufi44.9K visualizações
Zbulimet e medha gjeografike por Dani Muhaj
Zbulimet e medha gjeografikeZbulimet e medha gjeografike
Zbulimet e medha gjeografike
Dani Muhaj10.3K visualizações
sistemi diellor por londonada
sistemi diellorsistemi diellor
sistemi diellor
londonada15K visualizações

Similar a Krijimi i SHBA Erlisa Kulla

Pavarësia dhe zgjerimi ne shba por
Pavarësia dhe zgjerimi ne shbaPavarësia dhe zgjerimi ne shba
Pavarësia dhe zgjerimi ne shbaAdrian Sula
139 visualizações4 slides
SHKOLLA " ALBANET" Historia 8 Klaudio Merepeza. DETYRE SHTEPIJE HSITORIA NGA ... por
SHKOLLA " ALBANET" Historia 8 Klaudio Merepeza. DETYRE SHTEPIJE HSITORIA NGA ...SHKOLLA " ALBANET" Historia 8 Klaudio Merepeza. DETYRE SHTEPIJE HSITORIA NGA ...
SHKOLLA " ALBANET" Historia 8 Klaudio Merepeza. DETYRE SHTEPIJE HSITORIA NGA ...SHKOLLA "ALBANET"
3.1K visualizações34 slides
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët por
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarëtAmaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarëtIsmail Memushaj
1.4K visualizações7 slides
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20 por
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20SHKOLLA "ALBANET"
4.8K visualizações39 slides
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013 por
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013SHKOLLA "ALBANET"
1.8K visualizações18 slides
Personalitete gjate luftes se ftohte.. por
Personalitete gjate luftes se ftohte..Personalitete gjate luftes se ftohte..
Personalitete gjate luftes se ftohte..UnicornzPrincess
1.9K visualizações14 slides

Similar a Krijimi i SHBA Erlisa Kulla(9)

Pavarësia dhe zgjerimi ne shba por Adrian Sula
Pavarësia dhe zgjerimi ne shbaPavarësia dhe zgjerimi ne shba
Pavarësia dhe zgjerimi ne shba
Adrian Sula139 visualizações
SHKOLLA " ALBANET" Historia 8 Klaudio Merepeza. DETYRE SHTEPIJE HSITORIA NGA ... por SHKOLLA "ALBANET"
SHKOLLA " ALBANET" Historia 8 Klaudio Merepeza. DETYRE SHTEPIJE HSITORIA NGA ...SHKOLLA " ALBANET" Historia 8 Klaudio Merepeza. DETYRE SHTEPIJE HSITORIA NGA ...
SHKOLLA " ALBANET" Historia 8 Klaudio Merepeza. DETYRE SHTEPIJE HSITORIA NGA ...
SHKOLLA "ALBANET"3.1K visualizações
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët por Ismail Memushaj
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarëtAmaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët
Ismail Memushaj1.4K visualizações
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20 por SHKOLLA "ALBANET"
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20
SHKOLLA "ALBANET"4.8K visualizações
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013 por SHKOLLA "ALBANET"
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
GJIMNAZI ERNEST KOLIQI PREZANTIM kl 11 2013
SHKOLLA "ALBANET"1.8K visualizações
Personalitete gjate luftes se ftohte.. por UnicornzPrincess
Personalitete gjate luftes se ftohte..Personalitete gjate luftes se ftohte..
Personalitete gjate luftes se ftohte..
UnicornzPrincess1.9K visualizações
Histori ardiana farruku por Jana Farruku
Histori ardiana farrukuHistori ardiana farruku
Histori ardiana farruku
Jana Farruku492 visualizações
Shkaqet në evrope por Ana Muca
Shkaqet në evropeShkaqet në evrope
Shkaqet në evrope
Ana Muca122 visualizações
DOMINIMI I BOTES por EGLI TAFA
DOMINIMI I BOTESDOMINIMI I BOTES
DOMINIMI I BOTES
EGLI TAFA853 visualizações

Mais de lira kuca

Nadia Dalla Qyteterimi i hershem ne Mesopotami por
Nadia Dalla Qyteterimi i hershem ne MesopotamiNadia Dalla Qyteterimi i hershem ne Mesopotami
Nadia Dalla Qyteterimi i hershem ne Mesopotamilira kuca
7K visualizações15 slides
Genti Haveri test semestral histori por
Genti Haveri test semestral historiGenti Haveri test semestral histori
Genti Haveri test semestral historilira kuca
842 visualizações10 slides
Favio Vreka Athina dhe Sparta por
Favio Vreka Athina dhe Sparta Favio Vreka Athina dhe Sparta
Favio Vreka Athina dhe Sparta lira kuca
6.3K visualizações10 slides
Fjona Hysi klasa VI por
Fjona Hysi klasa VIFjona Hysi klasa VI
Fjona Hysi klasa VIlira kuca
1.5K visualizações9 slides
Roma sundimtare e Italise Klaus Tanku klasa VI por
Roma sundimtare e Italise Klaus Tanku klasa VIRoma sundimtare e Italise Klaus Tanku klasa VI
Roma sundimtare e Italise Klaus Tanku klasa VIlira kuca
1.5K visualizações13 slides
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930 por
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930lira kuca
8.2K visualizações12 slides

Mais de lira kuca(20)

Nadia Dalla Qyteterimi i hershem ne Mesopotami por lira kuca
Nadia Dalla Qyteterimi i hershem ne MesopotamiNadia Dalla Qyteterimi i hershem ne Mesopotami
Nadia Dalla Qyteterimi i hershem ne Mesopotami
lira kuca7K visualizações
Genti Haveri test semestral histori por lira kuca
Genti Haveri test semestral historiGenti Haveri test semestral histori
Genti Haveri test semestral histori
lira kuca842 visualizações
Favio Vreka Athina dhe Sparta por lira kuca
Favio Vreka Athina dhe Sparta Favio Vreka Athina dhe Sparta
Favio Vreka Athina dhe Sparta
lira kuca6.3K visualizações
Fjona Hysi klasa VI por lira kuca
Fjona Hysi klasa VIFjona Hysi klasa VI
Fjona Hysi klasa VI
lira kuca1.5K visualizações
Roma sundimtare e Italise Klaus Tanku klasa VI por lira kuca
Roma sundimtare e Italise Klaus Tanku klasa VIRoma sundimtare e Italise Klaus Tanku klasa VI
Roma sundimtare e Italise Klaus Tanku klasa VI
lira kuca1.5K visualizações
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930 por lira kuca
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930
Aldo Elmazi Kultura dhe arti ne vitet 1920 1930
lira kuca8.2K visualizações
Elena Bita Politika antisemite ne Europe por lira kuca
Elena Bita Politika antisemite ne EuropeElena Bita Politika antisemite ne Europe
Elena Bita Politika antisemite ne Europe
lira kuca603 visualizações
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusi por lira kuca
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne RusiPamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusi
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusi
lira kuca4.2K visualizações
Krijimi i SHBA Erlisa Kulla por lira kuca
Krijimi i SHBA Erlisa KullaKrijimi i SHBA Erlisa Kulla
Krijimi i SHBA Erlisa Kulla
lira kuca1.5K visualizações
Kei Xhixhabesi por lira kuca
Kei XhixhabesiKei Xhixhabesi
Kei Xhixhabesi
lira kuca384 visualizações
Arkelino Hila por lira kuca
 Arkelino Hila Arkelino Hila
Arkelino Hila
lira kuca667 visualizações
Arjola Mullai Napoleon Bonaparti por lira kuca
Arjola Mullai Napoleon BonapartiArjola Mullai Napoleon Bonaparti
Arjola Mullai Napoleon Bonaparti
lira kuca2.7K visualizações
Leonardo da vinci Aron Mane por lira kuca
 Leonardo da vinci Aron Mane Leonardo da vinci Aron Mane
Leonardo da vinci Aron Mane
lira kuca895 visualizações
Kei Ushe por lira kuca
Kei Ushe Kei Ushe
Kei Ushe
lira kuca3.6K visualizações
Http por lira kuca
HttpHttp
Http
lira kuca1.6K visualizações
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe histori por lira kuca
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe historiMaggie Vasha Shkolla e pare shqipe histori
Maggie Vasha Shkolla e pare shqipe histori
lira kuca2.8K visualizações
Sami Frasheri Serena Mane por lira kuca
Sami Frasheri Serena ManeSami Frasheri Serena Mane
Sami Frasheri Serena Mane
lira kuca2.3K visualizações
Egi Eacani Lidhja e Prizrenit por lira kuca
Egi Eacani Lidhja e PrizrenitEgi Eacani Lidhja e Prizrenit
Egi Eacani Lidhja e Prizrenit
lira kuca5.5K visualizações
Kris Ushe Pashalleku i Janines por lira kuca
Kris Ushe Pashalleku i JaninesKris Ushe Pashalleku i Janines
Kris Ushe Pashalleku i Janines
lira kuca6.6K visualizações
Faktorët abiotik që karakterizoje biomat e ujërave të kripura Klevis Kadri... por lira kuca
 Faktorët abiotik që karakterizoje biomat e ujërave të kripura Klevis Kadri... Faktorët abiotik që karakterizoje biomat e ujërave të kripura Klevis Kadri...
Faktorët abiotik që karakterizoje biomat e ujërave të kripura Klevis Kadri...
lira kuca2.9K visualizações

Krijimi i SHBA Erlisa Kulla

 • 1. Zbulimi i Amerikës Kolonizimi Revolucioni amerikan dhe shkruajtja e kushtetutës
 • 2. ZBULIMI I AMERIKËS (BOTA E RE) Spanjolli Kristofor Kolombi mendonte se Toka ishte e rrumbullakët dhe se në Indi mund të shkohej edhe nëpërmjet oqeanit Atlantik, drejt perëndimit. Ai filloi lundrimin në vitin 1492 dhe mbërriti në ishujt e sotëm të Haitit dhe Kubës duke menduar se kishte mbërritur në Indi dhe i quajti vendasit indianë. Kolombi nuk e kishte kuptuar se kishte zbuluar një tokë të re, por këtë e zbuloi Ameriko Vespuçi nga i cili mori edhe emrin vendi. Viti 1492 merret si zbulimi i Amerikës për europianët.
 • 3. AMERIKA E VERIUT E ZBULUAR NGA FRANCEZËT DHE ANGLEZËT •Anglia ishte nën qeverisjen e Elisabetës I, e cila i kushtoi rëndësi zbulimit të tokave të reja dhe kolonizimit të tyre. •Anglezët zbuluan territoret në lindje e veri. •Gjithashtu edhe zbuluesit francëzë patën sukses në zbulimin e territoreve kryesisht në veri.
 • 4. KOMBET KOLONIZUESE 1. 2. 3. • Kolonitë e para ishin ato spanjolle, të cilat u vendosën në jug dhe shkatërruan qytëtërimet vendase, kulturën e tyre dhe vendosën fenë katolike. Pas tyre filloi kolonizimi dhe pushtimi i tokave nga anglezët dhe francezët. Ata u vendosën kryesisht në veri dhe lindje. • Pas luftës me Francën, Anglia mori shumë territore të saj dhe u bë fuqia më e madhe në Amerikë. Territoret jugore ishin të përshtatshme për rritjen e duhanit dhe ishin të pasura me miniera ari. Veriu nuk e kishte tokën shumë pjellore kështu që ata merreshin me rritjen e bagëtive dhe shitjen e lëkurave. • Francezët kishin fitime të mëdha në shitjen e leshit deri sa humbën në Kanada luftën me indianët. Kolonitë Franceze në Karaibe kishin klimë të ngrohtë çka favorizonte bujqësinë. Kështu ata morën shumë skllevër zezakë, si dhe anglezët në lindje të cilët kishin plantacione të tëra me pambuk.
 • 5. ZBARKIMI I KOLONIZATORËVE ANGLEZË NË BRIGJET E AMERIKËS Duke bërë tregti
 • 7. SHKËMBIMI I PRODUKTEVE A M E R I K A Kallamsheqeri, hardhia, ulliri kali, mushka, gjedhë, dele, dhi etj. Misër, domate, patate, ananas, kakao, duhan, gjeldeti etj. E V R O P A
 • 8. LUFTA MIDIS KOLONIZATORËVE DHE AMERIKANËVE AUTOKTONË • Nisi lufta kundër kolonizatorëve anglezë dhe indianëve autoktonë. Ushtria angleze kishte armë të fuqishme dhe ishte më e stërvitur dhe e zhvilluar se ajo indiane. • Pushkët dhe shpatat e angezëve nuk krahasoheshin me harqet dhe shigjetat e indianëve kështu që indianët pësuan disfatë dhe anglezët morën në duart e tyre një pjesë të mirë të Amerikës. • U formuan 13 koloni dhe secila prej kolonive kishte përfaqësuesin e saj.
 • 9. 13 KOLONITË ANGLEZE Ngritja e flamurit amerikano-anglez në Amerikë.
 • 10. TRANSPORTI I SKLLEVËRVE NË ATLANTIK
 • 11. SKLLAVËRIA A D A. B. C. D. E. F. Kapja e skllevërve Transporti me anije Shitja e tyre Skllevër në plantacione pambuku Skllevër në plantacione kallamsheqeri Keqtrajtimi i tyre C B E F
 • 12. PAKËNAQËSI DHE PROTESTA A A. Pakënaqësitë e kolonëve ndaj kolonizatorëve. B. Protestat e kolonive. C. Keqtrajtimi i një tagra mbledhësi B C Kolonitë angleze vepronin si shtete autonome, por Parlamenti anglez i kishte vënë shumë kufizime, që pengonin zhvillimin e lirë të tyre. Ata lejoheshin të bënin tregti vetëm me Anglinë, të përdornin vetëm anijet angleze, të respektonin çmimet që vinin anlezët dhe të paguanin taksat që vendoste Anglia pa i pyetur ata. Marrëdhëniet midis kolonive dhe Anglisë u ashpërsuan dhe amerikanët organizuan shumë demostrata të cilat u shtypën me dhunë nga parlamenti anglez.
 • 13. DEKLARATA E PAVARËSISË DHE KRIJIMI I FLAMURIT Shkrimi i Deklaratës së Pavarësisë së 13 kolonive në Filadelfia më 1776. Në Kongres morën pjesë 13 përfaqësuesit e kolonive të pakënaqur nga qeverisja angleze. Deklarata e Pavarësisë e shkruar në Kongresin e Filadelfias në 4 Korrik 1776, ecila u bë edhe dita Pavarësisë që festohet çdo vit. Qepja e flamurit të parë Amerikan nga Betsy Ross, i formuar nga 13 yje që simbolizojnë 13 kolontë.
 • 14. LUFTËRAT REVOLUCIONARE Parlamenti anglez e hodhi poshtë Deklaratën e Pavarësisë duke mos e njohur atë. Kështu shpërtheu lufta ecila zgjati rreth 7 vjet (1776-1783).
 • 15. LUFTA AMERIKANO-ANGLEZE Ushtria anleze ishte më shumë e organizuar dhe e pajisur me armë se ushtria amerikane, por ata luftonin në një vend të huaj dhe pa të drejtë, ndërkohë që amerikanët ishin në vendin e tyre dhe luftonin për një të drejtë që u takonte. Ushtria amerikane me në krye gjeneral Xhorxh Uashingtonin (George Washington), u përkrah nga shtete të tjera europiane, si Franca, Spanja, Holanda dhe njerëzit përparimtarë, shumë prej të cilëve morë pjesë vullnetarisht në luftë Në Saratoga ushtria angleze pësoi një disfatë shumë të madhe nga amerikanët, në vitin 1777, dhe pas katër vitesh në Jorktaun (1781) ushtri a angleze u thye dhe u dorëzua. Në vitin 1783 u nënshkrua paqja në Paris dhe anglia njohu pavarësinë e shtetit amerikan. Dorëzimi i anglezëve në Jorktaun.
 • 16. KUSHTETUTA AMERIKANE Në vitin1787 u hartua Kushtetuta amerikane. Kushtetuta Ajo ishte kushtetuta më përparimtare e demokratike në botë dhe mbështeste idet iluministe. Ajo shpalli të drejtat dhe liritë e qytetarit. Aty shkruhet se çdokush lind i barabartë; të gjithë njerëzit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën e jetës, lirisë dhe përpjekjes për lumturi. Sipas kushtetutës Amerika u shpall Republikë me president Xhorxh Uashingtonin. Legjislativ Ekzekutiv Gjyqësor
 • 17. LËVIZJA PËR TË DREJTAT CIVILE Ardhja e skllevërve solli përzierjen e popullsisë duke futur edhe zezakët. Ata përbuzeshin dhe nuk zotëronin të drejta të barabarta me të bardhët. Ata nuk lejoheshin të uleshin në sediljet e autobusit, nuk lejoheshin të futeshin në dhomat e çlodhjes për të bardhët vetëm nga ngjyra e ndryshme prej tyre. Kështu lindi racizmi. Të zinjtë shikokeshin shtrembër nga të gjithë dhe nuk zotëronin të njëjtat të drejta me të bardhët. Martin Luter Kingu ishte një prej njerëzve me ngyrë i cili bëri demostrata paqësore dhe mbajti fjalime për t’i thënë të bardhëve se po vepronin gabim. Organizata të ndryshme raciste, si Kuklusklani, vrisnin zezakët. Ai u vra nga të bardhët të cilët i hodhën bombë në shtëpi.
 • 18. HERONJTË E AMERIKËS George Washington ishte presidenti i parë i Shteteve të •George Washington ishte Bashkuara dheinjë nga të presidenti i parërespektuar në Shteteve udhëheqësit më tënjë nga Bashkuara dhe historinë amerikane. Gjatë udhëheqësit më të respektuar nëRevolucionit Amerikan, ai historinë amerikane. Gjatë udhëhoqi kolonitë amerikane për Revolucionit Amerikan, ai fitore në luftën e amerikane udhëhoqi kolonitëtyre për pavarësi nga Britania tyre për për fitore në luftën e Madhe. Pas luftës, ai Britania pavarësi ngandihmoi tëesjellë Madhe. bashku për të krijuar shtetet sëPas luftës, ai ndihmoi të sjellë shtetet sëSHBA. për Kushtetutën e bashku të krijuar Kushtetutën e SHBA. Benjamin Franklin ishte një nga Martin Luther King. Jr, kaloi njerëzit më të respektuar në •Benjamin Franklin ishte një nga jetën e tij duke protestuar për Amerikën koloniale. Ai e •Martin Luther King. Jr, kaloi jetën e •Si presidenti i 16-të i njerëzit më Amerikën të fitojë ndihmoi të respektuar në trajtimin e padrejtë të Si presidenti i 16-të i Shteteve të tij duke protestuar për trajtimin e amerikanëve të Afrikës në pavarësinë dhe ishte një nga Amerikën koloniale. Ai e ndihmoi Shteteve tëAbraham Lincoln ka Bashkuara, Bashkuara, padrejtëShtetet e Bashkuara.Afrikës në të amerikanëve të Ai bëri shkruesit e Deklaratës së Amerikën të fitojë pavarësinë dhe ndihmuar në mbajtjen e vendit të Abraham Lincoln ka marshime paqësore dhe Pavarësisë shkruesit e Deklaratës bashkuar gjatë Luftës Civile Shtetet e Bashkuara. Ai bëri fjalime ishte një ngadhe Kushtetutës së ndihmuar në mbajtjen e dhe Shtetetve të Kushtetutës paqësore dhe fjalime hoqi skllavërinë në Shtetetmarshime të fuqishme për t'i bërëtë së Pavarësisë dheBashkuara. së vendit të bashkuar gjatë e amerikanët të njohin se trajtimi Gjithashtu konsiderohet si një Bashkuara. Shtetetve të Bashkuara. Gjithashtu fuqishme për njerëzveamerikanëttë keq i t'i bërë në mënyra të nga shkencëtarët e mëdhenj të Luftës Civile dhe hoqi konsiderohet si njëkrijoishumë se trajtimi keq i njerëzve në 1700, Franklin nga shkencëtarët skllavërisë në Shtetet e njohinndryshme për shkak të ngjyrës e mëdhenj të 1700, Franklin shpikje që janë akoma në së lëkurës ishte gabuar. mënyra të ndryshme përeshkak të Bashkuara. krijoishumë shpikje sot.janë akoma përdorim që ngjyrës së lëkurës ishte e gabuar. në përdorim sot.
 • 19. J O I N O R Motoja që doli pas krijimit të SHBA-së e cila u bënte thirrje vendeve të tjera të kolonizuara të bashkoheshin me 13 shtetet ose përndryshe të vuanin pasojat e të qenit të pushtuar. Pra: “Bashkohu ose vdis”. D I E
 • 20. BURIMET E INFORMACIONIT • Teksti shkollor • Tema: Zbulimet e mëdha gjeografike, fq. 16-17 • Tema: Pasojat e zbulimeve të mëdha gjeografike, fq. 18-19 • Tema: Krijimi i SHBA, fq. 47-50 • Interneti • http://en.wikipedia.org/wiki/European_colonization_of_the_Americas • Fotot • Encarta Kids 2009 • (George Washington, Brnjamin Franklin, Abraham Lincoln, Marthin Luther Jr. King) • Enciklopeditë e ndryshme • Libri i Madh i Progresit të Njerëzimit • Atlas historik i botës
 • 21. SI U NDJEVE ME TEMËN E DHËNË • Kjo ishte një temë shumë interesante dhe kishte informacion të shumtë rreth saj. • Edhe përse ky power point përmban shumë slide unë u mundova të përmblidhja sa më shumë informacionin dhe të shojja sa më shumë foto që personi që e lexon apo shikon ta kuptojë edhe më konkretisht. Gjithsesi kjo ishte një temë e cila më pëlqeu shumë, prandaj e zgodha. • Jo më kot e zgjodha këtë temë pasi unë dua të jetoj në Amerikë dhe duhet teë di historinë e saj. Ju faleminderit!