O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Skrivtips inför det Nationella Provet i Svenska B

19.290 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Skrivtips inför det Nationella Provet i Svenska B

 1. 1. SKRIVTIPS <br />INFÖR NATIONELLA PROVET I SVENSKA B<br />(Och för andra sammanhang också givetvis)<br />
 2. 2. Bedömning<br />1. Helhetsbedömning<br />Har eleven följt instruktionerna?<br /> Är texten anpassad till genren?<br />2. Innehåll<br />Fungerar innehållet i sammanhanget?<br />Är källhänvisningarna korrekta?<br />3. Disposition och sammanhang<br />Är dispositionen genomtänkt? Inledning/avslut<br />Styckeindelning finns.<br />4. Språk och stil<br />Språket är anpassat till situation och mottagare<br /> Språket är tydligt och förståeligt, eleven behärskar grundläggande regler för språkets bruk<br />
 3. 3. Anpassa språket till situationen<br />Från kursplanen i Svenska B: Eleven ska uttrycka sig så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte <br />Målgrupp: Var ska texten ”publiceras” och vilka är de tilltänkta läsarna? Olika språknormer i en debattartikel i en morgontidning än i en krönika i samma tidnings ungdomsbilaga. Med det menas inte att språket ska vara sämre i det senare, dock kan man behöva tänka på ordval, tilltal och liknande<br />Syfte: Följ anvisningarna till punkt och pricka. Anpassa språket efter textens syfte. Ska texten roa (krönika), informera (artikel) eller övertyga (debattartikel)?<br />
 4. 4. Skriv sakligt och tydligt<br />Tänk på att läsaren inte har samma förkunskaper som du utan det är viktigt att du förklarar fackuttryck eller förhållanden så läsaren får en ordentlig bakgrundsinformation. <br />Var extremt tydlig. Upprepa hellre din tes eller ditt ämne en gång för mycket istället för att läsaren måste stanna upp och fundera på vad du egentligen syftar på. <br />Den röda tråden i texten är viktig. Nämn aldrig något nytt utan att det förklaras eller i annat fall tydligt framgår i sammanhanget.<br />
 5. 5. Variera dig!<br />Använd synonymer. Istället för bra använda förträfflig , utomordentlig eller utmärkt. Det nyanserar språket. Dock ska du tänka på att använda ord du behärskar. <br />Variera dina uttryck. Har du en favoritfras du ofta använder? Gör gärna det men inte mer än en-två gånger. Att använda samma uttryck flera gånger i en text ger ett tjatigt och ogenomarbetat intryck. <br />Använd textbindnings- och samanhangssordför förtydliga hur dina resonemang hänger ihop. Det gör texten tydligare. Exempel: Eftersom, därför, trots det, dessutom. Variera även dessa.  (nästa slide)<br />
 6. 6. Sammanhangsord<br />Använd textbindnings- och sammanhangsord för förtydliga hur dina resonemang hänger ihop. Det finns olika typer av ord beroende på vilket typ av sammanhang du vill uttrycka<br />Tillägg: dessutom, slutligen, vidare, å enda sidan/å andra sidan<br />Tid: inledningsvis, samtidigt, sedan, tidigare, därefter<br />Orsak/slutsats: alltså, därför, på grund av, eftersom<br />Jämförelse: däremot, dock, samtidigt, i stället, trots allt<br />Exemplifiering: exempelvis, närmare bestämt, särskilt, såsom<br />Betoning: faktum är, tydligen, i själva verket<br />Upprepning: med andra ord, som tidigare nämnts<br />Sammanfattning: avslutningsvis, sammanfattningsvis, slutligen<br />
 7. 7. Blandade skrivregler<br />Satsradningbetyder att flera huvudsatser efter varandra utan att binda samman dem med t.ex. en konjunktion (och, men eller)<br />”Jag heter Linnea, jag fyller 26 år idag, jag arbetar på NTI-gymnasiet i Lund.”<br />”Jag heter Linnea och jag fyller 26 år idag. Jag arbetar på NTI-gymnasiet i Lund”<br />”Jag heter Linnea. Jag fyller 26 år idag. Jag arbetar på NTI- gymnasiet i Lund<br />Undvik särskrivning. Grundregeln är att sammansatta ord skrivs ihop. Låter det som ett ord när du uttalar det så ska det skrivas som ett ord.<br />Jämför: brun hårig sjuk sköterska  brunhårig sjuksköterska<br />
 8. 8. Att skriva man är inte fel men undvik att överanvända det då det är ett rätt vagt uttryck. Vem är egentligen man? Var tydlig och skriv ut vem/vilka som tycker/gör(säger/anser på ett visst sätt<br />- På skolan finns soffor därman kan sitta och hänga<br /><ul><li>På skolan finns soffor där vi elever/eleverna/de som har rast kan sitta och hänga
 9. 9. Efter matchen tackar man motståndarna
 10. 10. Efter matchen tackar spelarna motståndarna alt. Efter matchen tackas motståndarna (av spelarna.)</li></ul>Läs texten tyst för dig själv, då märker du ofta om det är någon formulering som inte stämmer eftersom det kan vara svårt att se dem i text. Om du däremot hör texten reagerar din inre språkkänsla lätt på icke-fungerande meningar. <br />
 11. 11. Inledning och avslutning<br />Lägg ner tid på inledningen. Har du svårt att komma igång såbörja med bakgrunden och skriv inledningen i efterhand eftersom du då vet vad det viktigaste du vill säga är.<br />Avsluta med stil! Försök att sammanfatta ditt viktigaste budskap i slutet och runda av texten. Ett alltför hastigt och abrupt slut lämnar läsaren frågande.<br />

×