O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Avoimuuden esteet

1.100 visualizações

Publicada em

Avoimuuden esteet ja hidasteet - Open Knowledge Roadshow @ Mikkeli 13.10.2014

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

Avoimuuden esteet

 1. 1. Avoimuuden esteet ja hidasteet Vesa Linja-aho Metropolia-ammattikorkeakoulu
 2. 2. Avoin minä • OpenCourseWare 2010 • Avoimet oppimateriaalit ry 2012 • Oppiartikkelit-lehti 2014 • Hyvin avoin Twitter-tilini http:// twitter.com/linjaaho
 3. 3. Avoimuuden hidasteet • Henkis-taloudellisia • Juridis-moraalisia • Teknis-laadullisia
 4. 4. Jotain pahaa tapahtuu en vain tiedä mitä.
 5. 5. Henkis-taloudelliset esteet • ”Jotain pahaa tapahtuu” • Tietojen myyminen on viraston tulonlähde -> avaaminen iskee loven budjettiin. • Tietojen avaamisen hyötyjä ei ymmärretä tai ymmärretään väärin. • Tietojen avaaminen tuo vaivaa -> missä hyöty? • Lääkkeeksi menestystarinoita ja tutkimustietoa.
 6. 6. Juridis-moraaliset esteet • Yksityisyys ja avoimuus: mietittävä käsi kädessä • Mitä riskejä liittyisi seuraavien tietojen avaamiseen? • Toimeentulotukipäätökset • Kouluarvosanat • Vrt. Metropolian sisäinen datan avaaminen (arvosanat ja opettajat) • Lisensointi ja mahdolliset tekijöiden oikeudet
 7. 7. Teknis-laadulliset esteet • Tieto on puutteellista tai otos vääristynyt • Huonolaatuisen tiedon julkaiseminen on noloa • Palauteprosessi on hiomatta -> halutaan miettiä kuntoon ennen julkaisua • Tieto on vertailukelvotonta (esimerkiksi kuntien menot palvelutuotannossa – yhtenäinen tilijaottelu poistunut): • http://areena.yle.fi/tv/2226506/#/play kohdasta 9:40 • ”Espoossa päivähoito maksaa keskimäärin 1 176 euroa kuukaudessa, kun Vantaalla se on 889 euroa eli liki 300 euroa halvempaa.” • http://linja-aho.blogspot.fi/2010/07/mita-julkinen-palvelu-maksaa.html • Eri instituutioilla erilaiset tietojärjestelmät
 8. 8. Esimerkkejä • http://www.digitalkoot.fi/ → http:// digi.kansalliskirjasto.fi/ • http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/ digitaaliset-tuotteet/ilmaiset-aineistot/ esimerkkeja
 9. 9. Työpaja 13.30–16.00: Tekijänoikeudet ja lisenssit Mitä juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon sisältöjä avatessa? Mitä eri vaihtoehtoja on lisensoinnille? Käytännönläheisessä työpajassa tutustutaan käytössä oleviin lisensointitapoihin ja niiden etuihin ja haittoihin.
 10. 10. Tekijänoikeuslaki 9 § • Tekijänoikeutta ei ole: • 1) lakeihin ja asetuksiin; • 2) muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000) mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin; • 3) valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin; • 4) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin; • 5) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1–4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin. • Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin.
 11. 11. Tietokanta- ja luettelosuoja (49 §) • Sillä, joka on valmistanut • 1) luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, taikka • 2) tietokannan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, • on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. • Edellä 1 momentissa säädetty oikeus on voimassa, kunnes 15 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona työ valmistui, tai jos työ saatettiin yleisön saataviin ennen tämän ajanjakson päättymistä, 15 vuotta siitä vuodesta, jona työ saatettiin ensimmäisen kerran yleisön saataviin. … • Sopimuksen ehto, jolla 1 momentissa tarkoitetun julkistetun työn valmistaja estää työn laillista käyttäjää käyttämästä sen sisällön laadullisesti tai määrällisesti arvioiden epäolennaista osaa mihin tahansa tarkoitukseen tai rajoittaa tällaista käyttöä, on tehoton.
 12. 12. Esimerkkejä • Maanmittauslaitos http://www.maanmittauslaitos.fi/ avoindata_lisenssi_versio1_20120501 • Wikipedia https://fi.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia:Creative_Commons_Attribution-Share_Alike_3.0_Unported_- lisenssiehdot ja https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use • HRI http://www.hri.fi/fi/kayttoehdot/ • Aiheesta tulossa JHS-suositus: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/ jhs/projects/avoimen-datan-lisenssimalli • Todennäköinen lopputulos CC0 tai CC-Nimeä • Luonnos kannattaa lukea – erittäin yleissivistävä paketti aiheesta!
 13. 13. Haasteita • Vastuu? • Datan virheistä • Datan saavutettavuudesta ja ajantasaisuudesta
 14. 14. Vinkkejä • Älä kirjoita ”amerikkalaistyylisiä” lisenssiehtoja – keep it simple! • JHS-suositus tulossa loppuvuodesta 2014
 15. 15. Tehtävä • Etsi verkosta (Suomesta ja ulkomailta) avoimen tiedon esimerkkejä. • Millä lisenssillä tieto on julkaistu? • Mitä muita käyttöehtoja sisältyy?

×