O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 40 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18 (20)

Anúncio

Mais de Københavns Professionshøjskole (KP) (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Uv.dag 3, evaluering og feedback 06.11.18

 1. 1. 3. uv.dag Undervisningsplanlægning og didaktik Modul 2, DEP - Evaluering og feedback i erhvervsskoleregi Hanne Søgaard Nationalt Center for Erhvervspædagogik
 2. 2. Agenda ■ hvorfor feedback antages at være et væsentligt middel til at understøtte elevernes læring og motivation. ■ hvad feedback betyder for de didaktiske valg, vi træffer, når vi planlægger, gennemfører og evaluere undervisningen. ■ hvilken betydning målstyret undervisning har i forbindelse med evaluering og feedback.
 3. 3. Læringsmål – modul 2 Læringsmål Modul 2 – Undervisningsplanlægning og didaktik Kompetencer Det er målet, at den studerende gennem praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at - Håndtere forskellige didaktiske teorier og kunne reflektere over deres betydning for egen og andres erhvervspædagogiske undervisning - Udvikle egen erhvervspædagogiske praksis i spændingsfeltet mellem uddannelse, erhverv og samfund - Tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksioner over egen praksis - Indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af det erhvervspædagogiske praksisfelt Viden For at opnå disse kompetencer skal den studerende - Have indsigt i didaktisk teori og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt og egen undervisningsplanlægning - Have viden om dannelses- og kompetenceteorier og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt - Have forståelse af sammenhænge mellem professionel viden, magt, dannelse og etik Færdigheder For at opnå disse kompetencer skal den studerende - Kunne drøfte og formidle didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller - Kunne vurdere, begrunde og udvikle undervisnings- og læringsforløb med afsæt i didaktiske refleksioner i samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund - Kunne omsætte politiske mål og organisatoriske strategier til undervisning
 4. 4. Lektionsplan Undervisningsdage  Fælles arbejde med tekster  Præsentation af didaktisk model/metode  Arbejde med studiegruppeopgave Studiedage  Opdatere bloggen  Læse litteratur  Arbejde med/besvare ”didaktikkens ni hv-spørgsmål”  Notere det, der er vanskeligt at forstå
 5. 5. Prøveform nr. 8 Mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og synopsis. Synopsen tager udgangspunkt i lærernes refleksioner fra deres portfolio. Det praktiske produkt tager afsæt i et undervisningsforløb. Det er væsentligt, at emnet er fagligt og professionelt relevant. Erhvervsspecifikke læreprocesser og erhvervsfunktioner
 6. 6. ”didaktikkens ni hv.-spørgsmål” Hvor foregår det (værksted / teorilokale)? Ved hjælp af hvad skal der læres? Hvornår skal der læres? Hvem skal lære? Hvad skal læres? Hvorfor skal der læres? Hvad er resultatet? Hvilken problematik vil jeg arbejde videre med? Hvad skal læres? Ved hjælp af hvad skal der læres? Hvordan skal der læres? Af hvem skal der læres? Hvordan skal der læres? Ved hjælp af hvad skal der læres?
 7. 7. PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE Vær tilbage om 10 minutter!
 8. 8. Styringsredskaberne (rammefaktor) § 78. Skolen foretager løbende en bedømmelse af elevens præstationer under hele elevens uddannelse. Bedømmelsen foretages i henhold til skolens bedømmelsesplan, jf. § 46, stk. 1, nr. 6. § 46. Den lokale undervisningsplan skal indeholde beskrivelse af følgende: 6) Skolens bedømmelsesplan, herunder eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag ved prøver, samt hvordan og hvornår den løbende og afsluttende bedømmelse foregår. BEK nr 367 af 19/04/2016
 9. 9. Evalueringskultur på erhvervsuddannelserne Det er de summative (kontrolorienterede) evalueringer, der dominerer … evaluering på mange skoler primært opfattes som et værktøj til kontrol og kvalitetssikring og ikke samtidigt som et udviklingsværktøj. Den løbende eller formative evaluering af undervisning og eleverne er lavere prioriteret og mindre synlig, og det er ikke tydeligt, om lærerne anvender evaluering til udvikling af undervisningen. Hvordan ser det ud i dag, hos jer? Evalueringskultur på erhvervsskolerne Hvad, hvorfor og hvordan? http://static.uvm.dk/Publikatione r/2006/evalueringskultur/ (besøgt 05-11-18)
 10. 10. Summativ og formativ evaluering Vurdering FOR læring = formativ er en systematisk proces, hvor ”bevis” på elevernes status bruges både af læreren og eleverne således at:  Læreren kan justere egen undervisning  Eleven kan justere egne læringsstrategier. (Black og Wiliam, 1998) Vurdering AF læring = summativ  Vurderinger, som foretages på et bestemt tidspunkt fx prøver og eksamen (Krogstrup 2016:60)
 11. 11. Kend jeres virkning ”Målet må være at se effekterne af vores handlinger og undervisning og ikke forveksle dem med handlingerne og undervisningen i sig selv.” (Hattie 2013, side 217) Undervisning ≠ Læring I undervisning er intentionen at skabe betingelser for læring af noget specifikt
 12. 12. Kendetegn - god undervisning?  Læreren skaber et miljø i klassen, der er positivt fokuseret på læring  Læreren sætter mål for eleverne  Læreren arbejder med evaluering og feedback i undervisningen  Læreren inddrager eleverne  Læreren varierer undervisningen 1. Rød tråd og struktur 2. Brug tiden på læring 3. Giv eleverne lyst til at deltage 4. Aktiver det, eleven ved i forvejen 5. Sæt ord på, hvad elevernes skal lære og hvorfor 6. Varier metoderne 7. Tag individuelle hensyn 8. Træn – igen og igen og målrettet 9. Brug rummet (det fysiske) 10. Sig, hvad du forventer EVA (2013) UCC (2013) Kilde: https://ucc.dk/magasin/nr-10-september-2013/10-kendetegn- ved-god-undervisning Kilde: http://www.eva.dk/e-magasinet- evaluering/2013/evaluering-december-2013/forskningens-fem- bud-pa-god-og-motiverende-undervisning-i-skolen
 13. 13. Model for undervisningskvalitet Kilde: Feedback og vurdering for læring (2013, s. 210)
 14. 14. Feedback på 3 niveauer Kilde: Feedback og vurdering for læring (2013, s. 210)
 15. 15. Evalueringsloops, didaktik 2.0 Kilde, model: Gynther mfl. (2010, s. 84) Feed up – hvor skal jeg hen? Feed back – hvor er jeg? Feed forward – næste skridt? Feedback på: Opgaven – læreprocessen - selvregulering
 16. 16. Eksempel observationer - øvelse, evt. hjemme Feedback type Observationer Feedup Synliggørelse af mål og kriterier 1. klip - At sætte mål (1:53 min.) http://www.tubechop.com/watch/7752190 2. Klip - Hvad kan vi? Sæt individuelle mål (1:47 min.) http://www.tubechop.com/watch/7752271 Feedback Synliggørelse af, hvor eleven er nu 3. Klip - Hvor er jeg? Hvad vil jeg gerne lære? (1:14 min.) http://www.tubechop.com/watch/7752286 Feed-forward Hvad skal eleven gøre for at komme videre i læreprocessen 4. Klip - Justering af mål (0:29 min.) http://www.tubechop.com/watch/7752293 5. Klip - Hvor er jeg i forhold til mit slutmål? Nåede jeg det, jeg gerne ville? (1:02 min.) http://www.tubechop.com/watch/7752302
 17. 17. Øvelse – 3 niveuaer og 3 måder 3x3
 18. 18. Tekst til øvelsen  Vælg et undervisningsforløb fra jeres egen praksis.  Forklar eller vis fx vha. skemaet i forrige slide, hvilke muligheder for feedback, der findes i forløbet.  Marker de steder / områder, hvor der gives feedback:  Forsøg at skelne mellem de forskellige former for feedback, jf. Hattie / Kirkegaards model.  Begrund, hvorfor I mener, at den givne feedback kan støtte eleven i læreprocessen.  Læg jeres svar på jeres blog og link til andres!
 19. 19. FROKOST
 20. 20. Studiegruppeopgave  Vælg en udfordring fra praksis (3.vu.-dag, fokus på evaluering og feedback)  Hvad er problemstillingen?  Vælg et eller flere elementer fra dagens teori som afsæt for det forløb, I vil udvikle  I skal forholde jer til didaktikkens 9 grundlæggende spørgsmål i jeres fremlæggelse  Udfyld den skematiske oversigt (Intrapol/Fildeling/Eksamen) – post til bloggen  Forbered fremlæggelse på max. fem minutter  Udvælg et punkt, der ønskes feedback på – postes i bloggen
 21. 21. Oversigt, uv.-forløb Skematisk oversigt, undervisningsforløb Problemstilling Hvem planlægger og hvor lang tid varer forløbet? Hvilke læremidler benyttes i forløbet? (Ved hjælp af hvad skal der læres?) Hvem er målgruppen? (Hvem skal lære?) Hvilken didaktisk teori tager forløbet afsæt i? (Hvordan skal der læres?) Aktivitet (Hvornår skal der læres? Med hvem skal der læres?) Hvad skal læres? Af hvem skal der læres? Hvor skal der læres? Hvorfor skal der læres?
 22. 22. Pause
 23. 23. Præsentationer
 24. 24. Supplerende materiale
 25. 25. Evaluering Med digitale teknologier - Supplerende materiale
 26. 26. Eksempel, Kahoot  Kahoot, student  Anvend smartphone eller tablet  Hent app´en Kahoot  PC – gå til https://kahoot.it  Game PIN – se tavlen  Spørgsmål – se tavlen  Kahoot, lærer  Gå til http://goo.gl/paKRhL
 27. 27. Eksempel, Google Forms
 28. 28. Eksempel, Socrative ■ Socrative, student ■ Gå til https://b.socrative.com/login/student/ ■ Room Name = 525424 ■ Afvent at quizzen sættes i gang ■ Det gælder både om at svare rigtigt og at komme først!  Mine overvejelser om brugen ■ http://digitalandonline.blogspot.dk/search/label/test
 29. 29. Ekspert-puslespil (CL) Ekspertgrupperne (3 grupper med et overordnet område) ■ Drøft målet og (støtte)spørgsmålene ■ Notere stikord i Google docs (eksempel stud. DIGITEK) Nye grupper bestående af ”eksperter” fra hvert område ■ Eksperterne præsenterer deres viden ■ Stikordene i Google docs anvendes ■ Ideer til udbygning af øvelsen:  En video, hvor der forklares / præsenteres  Et fælles skriv i Google docs, alternativt blogs
 30. 30. Hvordan, hvorfor og hvem? Supplerende materiale for udfærdigelse af evalueringer
 31. 31. Fem centrale spørgsmål Hvis målet er at lægge op til evaluering, som dialogværktøj lærere imellem og ml. lærere og elever. 1. Hvad skal evalueringen bruges til - hvad skal evalueres? 2. Hvem skal definere formål, mål og problemstilling? 3. Hvem skal evalueringen omfatte? Hvem skal inddrages? 4. Hvordan skal evalueringen gennemføres? 5. Hvordan skal evalueringsresultaterne bruges og hvem skal være med i denne proces? Kilde: (Balling, de Wit 2004)
 32. 32. Evalueringens mange formål • Behovet for at skaffe sig sikker viden om den professionelle praksis – et ønske om at kunne handle på et sikkert grundlag – det vil sige skabe evidensbaseret viden. • Behovet for at kunne kvalitetssikre en indsats – et ønske om at kunne give lovning på og sikre mere ensartede fremgangsmåder. • Behovet for at kunne kvalitetsudvikle en indsats – et ønske om at skabe forbedringer. • Behovet for at kunne dokumentere en indsats/kvalitet – et ønske om at vise, at man gør det, man siger.
 33. 33. Evalueringens mange formål • Behovet for at kunne fastholde, formidle og eksplicitere sin indsats og kvaliteten heraf – et ønske om at være tydelige og gennemsigtige. • Behovet for legitimering – kan være et spørgsmål om eksistensberettigelse af en indsats eller en institution. • Behovet for at holdnings- og adfærdspåvirke – et ønske om at skabe udvikling eller påvirke holdninger gennem deltagelse i evalueringsprocesser.
 34. 34. Potentialer med evaluering på elev-lærerplan • At give eleverne indsigt i, hvorvidt deres egne læringsmål er indfriede. • At give læreren en vurdering af, hvorvidt undervisningens mål er indfriede. • At støtte samarbejdet mellem lærere og elever om målfastsættelse samt proces- og resultatvurdering. • At sikre dokumentation for aktiviteter og resultater blandt andet med henblik på udarbejdelse af elevplaner. • At sikre sammenhæng mellem undervisningsplanlægning, gennemførelse og resultater fra Fælles Mål, klassens årsplan med undervisningsmål til den enkelte elevs læringsmål i elevplanen.
 35. 35. Potentialer med evaluering på lærerteamsniveau • At skabe grundlag for udvikling af undervisningen (undervisningens indholdsmæssige bredde og dybde både for den enkelte lærer og for faggruppen/teamet). • At støtte arbejdet med undervisningsdifferentiering, holddannelse og andre fokuserede organisationsformer. • At skabe viden om og indsigt i sammenhæng mellem den faktiske undervisning og elevernes læreprocesser. • At skabe basis for justering af mål og handlinger i forhold til skolens indsatsområder. • At styrke skolens pædagogiske og faglige ledelse
 36. 36. 5 gode råd til formulering af spørgsmål i spørgeskemaer (EVA, 2017) 1. Stil enkle spørgsmål Spørgsmål i et spørgeskema skal være enkle og lige til at forstå. Undgå indviklede formuleringer og indforstået sprogbrug. Du skal for eksempel undgå dobbeltnegationer, hvor der er to gange ”ikke” i samme spørgsmål, da det ofte kan føre til misforståelser. 2. Spørg om én ting ad gangen Det enkelte spørgsmål skal ikke spørge ind til flere forskellige emner. Hold øje med ord som ”og” og ”eller”. De to ord kan indikere, at en spørgsmålsformulering indeholder flere forskellige underspørgsmål. 3. Stil neutrale spørgsmål Spørgsmålsformuleringer skal ikke tilskynde eller lægge op til, at den, der svarer på spørgeskemaet, svarer i en bestemt retning. Vær fx varsom med at spørge om ’hvor stor betydning’ noget har for respondenten. 4. Stil genkaldelige spørgsmål Undgå at stille for store krav til, hvor meget respondenterne skal kunne huske, og hvor langt de skal kunne huske tilbage. Overvej, om du selv ville kunne huske og svare på dine spørgsmål, hvis det ikke var dig, der havde formuleret dem. 5. Overvej ordvalget Brug aldrig ord og udtryk, der ikke forstås ens af alle. Brug kun ord og udtryk, alle kan forholde sig til. Og brug korte ord, fx ’job’ i stedet for ’erhvervsarbejde’
 37. 37. 5 gode råd til svarskalaer i spørgeskemaer (EVA 2017) 1. Svarskalaen skal give mening i forhold til spørgsmålet Svarskalaen skal give mening i forhold til den måde, spørgsmålet er formuleret på. Hvis dit spørgsmål fx begynder med ”Hvilken betydning …”, skal din svarskala også referere til ’betydning’. Dvs. svarskalaen skal formuleres med mulige svar som: ”Stor betydning, mindre betydning etc.”, og ikke fx ”I høj grad, i mindre grad etc.”. 2. Svarskalaer skal være udtømmende Alle muligheder for svar på spørgsmålet skal være med i svarskalaen. En god metode til at efterteste, om det er tilfældet, er at lade andre svare på skemaet for dig, før du sender det ud. Du kan evt. bruge en kollega, men en såkaldt pilottest er også en mulighed (den kan du læse om i næste nummer af nyhedsbrevet). 3. Undgå så vidt muligt midter-kategorier - med mindre det er meningsfuldt i forhold til spørgsmålet. I en spørgeskemaanalyse er en kategori som ”Hverken/eller” eller ”Neutral” ofte ikke særlig brugbar – specielt fordi nogle vil synes, det er "nemmest" at sætte krydset dér. Derfor kan det være en fordel at formulere spørgsmålet sådan, at en midter-kategori ikke er nødvendig. Nogle af dem, der svarer på dit spørgeskema, vil på den måde også blive hjulpet på vej til at tage reel stilling til spørgsmålet. Midterkategorier kan dog være nødvendige, hvis det er emner, man ikke som udgangspunkt kan forvente, deltagerne har en holdning til.
 38. 38. 5 gode råd til svarskalaer i spørgeskemaer (EVA 2017) 4. Brug kun ”Ved ikke”, hvis det er nødvendigt Rådet her ligger i forlængelse af råd nummer tre. For ved ikke at give spørgeskemadeltagerne den slags valgmuligheder, kan man øge sandsynligheden for, at de forholder sig nøjere til spørgsmålet og deres svar. Er der videns-spørgsmål eller lignende på tale, kan det dog nogle gange være nødvendigt med ”Ved ikke”- kategorier – for her kan ”Ved ikke” give viden i sig selv. 5. Svarskalaen skal være afbalanceret Hvis din svarskala går fra negativ til positiv, skal du have lige så mange negative svarmuligheder som positive på din skala. Så undgår du at påvirke besvarelserne i en bestemt retning. https://www.eva.dk/gode-spoergeskema
 39. 39. referencer Andreassen, Rune m.fl.: Feedback og vurdering for læring. Dafolo 2013 Balling, de Wit (2004) http://docplayer.dk/2562905-Undervisningsevaluering-en-haandbog.html (besøgt 05.11.18) Digitale evalueringsmuligheder – Hannes noter om anvendelse (gå til afsnittet evaluering): http://digitalandonline.blogspot.dk/search/label/quiz (besøgt 05.11.18) Gynther (2010): Didaktik 2.0, kap. 3 / fokus på siderne 71-85 En pædagogisk-didaktisk præsentation af John Hatties feedbackmodel. Reflexen, vol. 8, nr. 1, 2013 https://journals.aau.dk/index.php/reflexen/issue/view/163 (besøgt 05.11.18) EVA (2017) : https://www.eva.dk/gode-spoergeskema (besøgt 05.11.18) https://www.eva.dk/gode-evaluering (besøgt 05.11.18)
 40. 40. referencer http://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/2013/evaluering-december- 2013/forskningens-fem-bud-pa-god-og-motiverende-undervisning-i-skolen (besøgt 05.11.18) Fleksibel læring, nr. 3 – marts 2013, 12. årgang http://www.skoleportalen.dk/media/6890-FL-marts2013-korr2.pdf (besøgt 05.11.18) Hattie, John: Synlig læring – for lærere. Dafolo 2013 Hattie, John: Visible Learning Pt1. Disasters and below average methods. https://youtu.be/sng4p3Vsu7Y (besøgt 05.11.18) Hattie, John: Visible Learning Pt2. Effective methods https://youtu.be/3pD1DFTNQf4 (besøgt 05.11.18) UCC https://ucc.dk/magasin/nr-10-september-2013/10-kendetegn-ved-god-undervisning (besøgt 05.11.18)

Notas do Editor

 • Vi arbejder med evaluering og feedback i erhvervsskoleregi.  
   
  Vi drøfter:  
  - hvorfor feedback antages at være et væsentligt middel til at understøtte elevernes læring og motivation. 
  hvad feedback betyder for de didaktiske valg, vi træffer, når vi planlægger, gennemfører og evaluere undervisningen. 
  - og hvilken betydning målstyret undervisning har i forbindelse med evaluering og feedback. 

  Obligatorisk litteratur:  
  Kirkegaard, Preben Olund (2013). Hvordan kan elevfeedback fremmes med læringsstrategier? I: Feedback og vurdering for læring. Forlaget Dafolo. (s. 201 – 221, dvs. 20 sider, scannet) 
   
  Grundbog: 
  Andersen, Ole D. og Christensen, Albert (2016). Om at arbejde med evaluering og feedback (kap.8), Om at arbejde med læringsmål, personlig uddannelsesplan, elevforudsætninger og læringsmiljøet (kap. 2). I: Erhvervspædagogisk didaktik. Hans Reitzels Forlag. (16+12 sider) 
   
  Supplerende litteratur: 
  Læringsspor – Feedup-feedback-feedforward (video phmetropol 2014) kan tilgås på: https://youtu.be/0jS9eA-IX3s (besøgt 04.10.18) 
   
  Sæt digitale læringsmål, debat-artikel fra EVA:  
  Kan hentes på https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/saet-digitale-laeringsmaal (besøgt 03.10.18) 
   
  Sådan bliver feedback en del af undervisningen, artikel fra EVA: 
  Kan læses på: https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/saadan-bliver-feedback-del-undervisningen (besøgt 04.10.18) 
   
  4 Elementer i god feed – plakat EVA. Kan hentes på https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/4-elementer-feedback (besøgt 04.10.18) 
 • Vi har lagt stor vægt på studiegruppearbejdet på dagen (det vender vi tilbage til) derfor er der stor vægt af videns- og færdighedsmålene på alle undervisningsdage – med henblik på at udvikle kompetencerne
 • OBS ift. Supplerende litteratur
 • Hilde Hiim og Else Hippe - særlig definition på erhvervsrettet didaktik:
  ”Praktisk – teoretisk planlægning, gennemførelse, evaluering og kritisk analyse af erhvervsspecifikke læreprocesser og brug af erhvervsfunktioner som grundlag.”
 • Didaktikkens ni hv-spørgsmål
  (i forhold til læring, eftersom didaktikkens opgave er: at give lærere praktisk anvendelig handlingsorientering)

  Hvem skal lære? Forslag til løbende evaluering (jf. Erhvervspædagogisk didaktik s. 25 – Gode råd om afdækning af elevforudsætninger, s. 29 – den personlige uddannelsesplan)

  Hvad skal læres? (hænger sammen med evaluering og feedback, jf. Erhvervspædagogisk didaktik s. 121)
  Af hvem skal der læres?
  Hvornår skal der læres?
  Med hvem skal der læres?
  Hvor skal der læres? (Erhvervspædagogisk didaktik s. 31, 32 – Didaktiske rum)

  Hvordan skal der læres? (metoder)
  Ved hjælp af hvad skal der læres? (læremidler)
  Hvorfor skal der læres?

  Hiim og Hippe - relationsmodel, en almen didaktisk model, hvis formål er:
  - etablere oversigt og orden
  - reducere kompleksitet
  - retningsgivende funktion
  Handlingsorientering

  Obligatorisk litteratur:  
  Kirkegaard, Preben Olund (2013). Hvordan kan elevfeedback fremmes med læringsstrategier? I: Feedback og vurdering for læring. Forlaget Dafolo. (s. 201 – 221, dvs. 20 sider, scannet) 
   
  Grundbog: 
  Andersen, Ole D. og Christensen, Albert (2016). Om at arbejde med evaluering og feedback (kap.8), Om at arbejde med læringsmål, personlig uddannelsesplan, elevforudsætninger og læringsmiljøet (kap. 2). I: Erhvervspædagogisk didaktik. Hans Reitzels Forlag. (16+12 sider) 

  To minutter, hvor I noterer jeres evt. spørgsmål til dagens tekster. Vi vil desuden drøfte anvendelsen af dem i forbindelsen med oplægget efter vores pause.

 • Kl. 10.00-10.10
 • Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: 
  Klarlægge elevens viden om eget niveau. 
  Udpege områder, som kræver forstærket indsats. 
  Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb  
  Inspirere eleven til yderligere læring. 
   
  Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen.  
   
  Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau: 
  Den løbende evaluering. 
  Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 
  Eksamen 

  Forslag til løbende evaluering (jf. Erhvervspædagogisk didaktik s. 25 – Gode råd om afdækning af elevforudsætninger)
 • I publikationen ”evalueringskultur på erhvervsskolerne” 2006 fremgår det, at:

  ”For mange af lærerene samler evalueringsindsatsen sig om vurderinger af elevernes kompetencer i forbindelse med standpunktskarakterer og eksamen som den dominerende på bekostning af det formative og udviklingsorienterende.”
 • Begreberne formativ og summativ vurdering refererer ikke til vurderingerne i sig selv, men til de funktioner de har.
  Al vurderingsinformation som vil påvirke elevers læring og udvikling i positiv retning, vil kunne opfattes som vurdering for læring = formativ

  FORMATIV
  Både lærer og elev anvender vurderingsinformation med det formål at fremme læring
  Oplysninger om elevens kompetence og færdigheder analyseres og bruges af både læreren og elev.

  FORSKNING Trude Slemmen
  Effektiviteten af karakterer eller skriftlig kommentarere er blevet undersøgt – og der er betydelig belæg for at skriftlige kommentarer er mere effektive end karaktererne.
  Feedback gennem kommentarer alene førte til læringsfremgang – mens karakterer alene eller kommentarer ledsaget af karakter eller ros ikke gjorde.

  Illustration: ”Når kokken smager suppen til, er det formativt, når gæsten smager suppen er det summativt. Mere generelt, alt, hvad der gøres ved suppen under tilberedningen, sker med henblik på forbedring. Når suppen først er serveret, gives en bedømmelse” (Krogstrups kilde Patton 1997)
 • Sådan skriver Hattie i forbindelse med hans bud på, hvordan man afslutter sin undervisning.
 • Undervisning er intentionen om at skabe betingelser for læring af noget specifikt.
  Det stiller en række krav til underviseren (ekspertlæreren), som kort kan ridses op i 5 punkter (Hattie 2013 s. 55 – 59):

  Viden om og forståelse af fag /emner, hvilket fx vil give sig udslag i måden de kombinerer introduktionen af nyt stof med allerede eksisterende viden hos eleven.
  Kan skabe et optimalt læringsmiljø, dvs et læringsmiljø, hvor fejl bydes velkommen, hvor eleverne stiller mange spørgsmål, hvor engagement er normen og hvor eleverne anerkendes som effektive lærende.
  Kan evaluere undervisningen løbende og give feedback, hvilket fx kan ske gennem selektiv informationsindsamling og lydhørhed overfor eleverne og deres forståelse og læringsfremskridt frem mod kriterierne for målopfyldelse.
  Tror på, at alle elever kan opnå målene, det kræver respekt for eleverne, både som lærende og som mennesker, hvilket kommer til udtryk i den måde de behandler og interagere med dem på.
  Har indflydelse på både overfladelæring og den dybe læring. Hvilket fordrer, at læreren kan opstille udfordrende mål og at læreren kan invitere eleverne til at engagere sig i udfordringerne og forpligte sig på at nå målene.
  Kilde: Synlig læring - for lærere af John Hattie (Dafolo 2013)
 • Hatties analyser viser, at feedback kan have både en positiv og negativ virkning. Hvor finder vi de steder, hvor feedback har den største virkning eller effekt i forhold til læring og undervisning? I bogen ”Synlig læring” peges der på nogle områder….

  John Hattie og Helen Timperley har udviklet en feedbackmodel.

  En dansk version udviklet i forbindelse med et udviklingsprojekt af UCN og 4 folkeskoler, hvor man tog afsæt i Hatties model. Den er beskrevet af Preben Olund Kirkegaard i kap. 8 – Hvordan kan elevfeedback fremmes med læringsstrategier? In Feedback og vurdering for læring (2013).

  Hvert feedback spørgsmål kan stilles på de 3 niveauer.

  I modellen lægges der vægt på, at der er tale om en proces, hvor elev og lærer indgår i en konstruktiv dialog. Formålet er, at eleven støttes i at blive bevidst om egne mål og læreprocesser og derigennem blive mere og mere selvstændig i forhold til at kunne tage ansvar for egne læreprocesser. 

  Det betyder, at underviseren i sin planlægning af undervisningen må skabe muligheder for både dialog om og refleksion over læreprocesserne samt give rum for måder at vise processer og resultater på.

  Ikt kan bidrage med multimodale kommunikations- og medieringsformer (tekst, lyd, billede, grafik etc.) og kan dermed åbne op for et væld af muligheder for, at det kan ske både synkront og asynkront i forhold til de tre niveauer i feedbackmodellen. 

 • Feedback på, om opgaven er forstået, og på kvaliteten af gennemførelsen af opgaven. Især anvendelig når læreren peger på positive og problematiske forhold ved opgaveløsningen.

  Feedback på læreprocessen, drejer sig overordnet om at opbygge effektive læringsstrategier hos eleven, som denne kan bruge i et livslangt læringsforløb.

  Feedback på selvregulering af læreprocessen, dvs. at eleven bliver i stand til at analysere egen læring og aktivt medvirke til at sætte personlige mål for næste skridt.

  Målet er at reducere afstanden mellem den aktuelle forståelse og den ønskede forståelse. Kløften kan blandt reduceres, ved at eleverne øger deres indsats, anvender effektive læringsstrategier og fastsætter succeskriterier, der understøtter deres egen forventning om mestring. Det kan på længere sigt fører til, at eleven kan udvikle selvfeedback, hvilket ifølge Hatties effektstørrelser, er effektivt i forøgelsen af elevens læringsudbytte.

  Kirkegaard s. 216: Feedbackmodellens styrke er at fremme elevernes læring i forhold til fælles mål i form af måltyper:
  Opgaveniveau – kundskaber
  Procesniveau – færdigheder
  Selvreguleringsniveau - kompetencer

 • Evalueringsloops og Hattie´s feedback
 • I har set nogle små videoklip, hvor I har forsøgt at notere, hvordan de forskellige feedbacktyper anvendes.

  Link til Blooms taksonomi - http://laeringsteknologi.dk/149/4roid/ hvor der perspektiveres i forholdt til vidensformer.
 • Start med øvelsen 10:45

  Vælg et af jeres uv.-forløb og vurder, hvilke former for feedback I arbejder med. Udfyld felterne og læg besvarelsen på jeres blog eller benyt anden grafisk illustration, se teksten til øvelsen i næste slide.

  Feedback på, om opgaven er forstået, og på kvaliteten af gennemførelsen af opgaven. Især anvendelig når læreren peger på positive og problematiske forhold ved opgaveløsningen.

  Feedback på læreprocessen, drejer sig overordnet om at opbygge effektive læringsstrategier hos eleven, som denne kan bruge i et livslangt læringsforløb.

  Feedback på selvregulering af læreprocessen, dvs. at eleven bliver i stand til at analysere egen læring og aktivt medvirke til at sætte personlige mål for næste skridt.
 • Alternativ til skemaet - tegn i hånden eller brug et mindmappings-værktøj, fx bubbl.us
 • 11.15-12.00
 • Det praktiske produkt:
  Er et undervisningsforløb
  Tager udgangspunkt i skematisk oversigt (ramme for synopsis til eksamen)
  Kan være digitalt, fysisk, tegnet, skrevet o.a.
 • 13.45-14
 • Forud for præsentationen skal gruppen bede om feedback på et udvalgt element, som de medstuderende skal være opmærksomme på undervejs i præsentationen.

  Struktur:
  Gruppe 1:
  14.00-14.10: Præsentation af undervisningsforløb
  14.10-14.20: Feedback på ønsket opmærksomhedspunkt

  Gruppe 2:
  14.25-14.35: Præsentation af undervisningsforløb
  14.35-14.45: Feedback på ønsket opmærksomhedspunkt
 • Kl. 12:15
 • https://b.socrative.com/login/teacher/ log på med Google id – fortæl, at der er uddybende forklaringer til de enkelte spørgsmål på bloggen https://onlinekollaborativ.wordpress.com

  Husk at give de enkelte et unikt navn og farve
 • Kl. 13 – 13:30

  CL – Cooperative Learning, som er udviklet siden 1960-erne. Ophavsmanden Kagan: ”Eleverne har ikke brug for nemmere stof og flere grundige gennemgange, men snarere, at der er mere intensitet og energi i de processer, hvor de møder stoffet”.

  Bygget på et socialkonstruktivistisk læringssyn – Vygotskys ideer om læring som en social proces, hvor sproget spiller en afgørende rolle… dvs. at eleverne konstruerer sin verden gennem dialog med andre…

  Forskningsunderstøttet (1000 projekter), positiv resultater i forhold til:
  Bedre faglige resultater for alle elever
  Højere selvværd
  Større indfølingsevne (empati)
  Bedre sociale færdigheder (sproglig udvikling)
  Positiv opfattelse af skolen, klassen og læreren, ”skoleglæde”

  Gode grunde til at anvende ekspert-puslespil
  Strukturen giver mulighed for at få overblik over en stor stofmængde på forholdsvis kort tid, idet hver elev gør sig selv til ”ekspert” i en fjerdedel af det og får resten forklaret af de andre.
  Det faglige udbytte af ekspert-puslespil bliver højt idet de forskellige trin i strukturen gør, at eleverne både skal tilegne sig stoffet, strukturere det og formidle det til andre.

  Praktiske tips
  Hvis der skal arbejdes på grundlag af tekster, læses de af eleverne, inden de møder til undervisningen. Man kan vælge at give forskellige tekster eller tekst, men fire forskellige opgaver til den.

  Ekspertgrupperne -

×