O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Doctoreren @ MOSI

1.022 visualizações

Publicada em

Publicada em: Turismo, Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Doctoreren @ MOSI

 1. 1. Doctoreren op MOSI Overzicht van opportuniteiten F.Plastria MOSI VUB Teambuildingdag MOSI 29 Mei 2008 - Genval F.Plastria 1 / 22
 2. 2. Overzicht Doctoreren - een 24/7 gemoedstoestand Formele zaken Instellingen Projecten Congressen en studiedagen Reisbeurzen F.Plastria 2 / 22
 3. 3. Doctoreren - een 24/7 gemoedstoestand Wat is dit ? Wetenschappelijk onderzoek Doelstelling: behalen doctoraat Nodig: schrijven thesis Eindfase: verdediging F.Plastria 3 / 22
 4. 4. Doctoreren - een 24/7 gemoedstoestand Fasering Vinden promotor Vinden onderwerp Vakliteratuur in de breedte Vormen van Vragen/Hypothesen/Theorie Exploratie: enquete Validering: testen Nadenken Vakliteratuur in de diepte Discussiëren Uitproberen/ implementeren Rapportering: schrijven maar ook: artikels publiceren Doorlopend bronnen gebruiken Kortom een 24/7 bezigheid! F.Plastria 4 / 22
 5. 5. Doctoreren - een 24/7 gemoedstoestand Bronnen Literatuur Online Google Scholar Opzoeken best via VUB http://biblio.vub.ac.be/vubissmartweb/Opac.csp Boeken: CCB Artikels: ADB http://biblio.vub.ac.be/adb/adb.csp vaak meteen downloadbaar anders: bestellen via IBL Vaktijdschriften: Alerts per email offline: bibliotheken/ contacten Maar ook: deelname in netwerken F.Plastria 5 / 22
 6. 6. Doctoreren - een 24/7 gemoedstoestand Netwerkvorming Deelname in netwerken (Inter)nationale vak-verenigingen Thematische werkgroepen Congressen Studiedagen Seminaries aan verwante diensten/instellingen F.Plastria 6 / 22
 7. 7. Doctoreren - een 24/7 gemoedstoestand Enkele tools Men vergaart snel veel info Goed archiveren, anders vergeet men. Ook ideeën meot je archiveren Hiertoe bestaat speciale software O.a. Bibliografische Software Voor schrijven van wetenschappelijk werk LTEX A BIBTEX Voor tips door en voor doctorandi http://www.phinished.org/index.php F.Plastria 7 / 22
 8. 8. Formele zaken VUB Centrale doctoraatbegeleiding Zeer veel info/links op hun website http://www.vub.ac.be/phd/ Meer details over wat volgt op http://www.vub.ac.be/phd/financiering.html F.Plastria 8 / 22
 9. 9. Formele zaken VUB Als je formeel ondersteund wil zijn: Inschrijving in doctoraat noodzakelijk. Dan ben je meteen ook toegelaten tot de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel (vanaf 2008-09) http://www.vub.ac.be/phd/documenten/reglementen/ ReglementDoctoraatsopleidingVUB.pdf Plichten doctorandus: Zie centraal doctoraatsreglement http: //www.vub.ac.be/phd/documenten/reglementen/centraal17mei2005.pdf Aanvulling EC-HI ontbreekt. Jaarlijks opvolgingsverslag Plichten promotor: Profiel van de goede promotor http://rd-ir.vub.ac.be/regl-formulieren/ProfielGoedeProm.pdf F.Plastria 9 / 22
 10. 10. Formele zaken Omstandigheden Als AAP (max 6 jaar) Als BAP (vorser, meestal max 4 jaar) Doctoraatsbeurs Met mandaat Recent: Overstap AAP-BAP voor jaren 5-6 (4+2 project) Recent: Gezamelijk doctoraat Als externe beursstudent bv. Erasmus Mundus Freelance F.Plastria 10 / 22
 11. 11. Instellingen Overzicht (Selectie: beperkt tot quot;onzequot; sector) FWO IWT IWOIB ICM OZR EIASM ... F.Plastria 11 / 22
 12. 12. Instellingen FWO Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek http://sun.fwo.be/ Projecten met vorser Reisbeurzen F.Plastria 12 / 22
 13. 13. Instellingen FWO - Projecten Aspirant Jonge universitair afgestudeerden (jonger dan 31 jaar) 2 jaar, 1 maal hernieuwbaar, het beursbedrag richt zich op de weddeschaal assistent. Bijzondere doctoraatsbeurs Voor personen die buiten het wetenschappelijk onderzoek tewerkgesteld zijn één jaar om een doctoraat op proefschrift af te werken in terbeschikkingstelling. Postdocs 3 jaar, eventueel tweemaal hernieuwbaar. Onderzoeksprojecten werkings-, uitrustings- en personeelskredieten voor ploegen onderzoekers voor wetenschappelijk hoogstaande projecten F.Plastria 13 / 22
 14. 14. Instellingen FWO - Kredieten Voorwaarden Minimum 1 int. publicatie 3 maand op voorhand aanvragen Deelname Congres Buitenland Presentatie paper (bewijs mag later) Kort verblijf in het buitenland Europa max. 4 weken, anders max. 6 weken Individuele kredieten Werkings- en uitrustingskredieten minimum EUR 2.500 en maximum EUR 40.000 voor individueel onderzoek van jonge en/of gevestigde onderzoekers met max. niveau Hoofddocent (behalve voor sectoren wiskunde, taal-, cultuur- en maatschappijwet.). F.Plastria 14 / 22
 15. 15. Instellingen IWT Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen http://www.iwt.be/sb/sb.htm Projecten In samenwerking met prive bedrijven of overheid F.Plastria 15 / 22
 16. 16. Instellingen IWOIB Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel http://www.irsib.irisnet.be/index_nl.htm Research in Brussels projecten F.Plastria 16 / 22
 17. 17. Instellingen ICM Interuniversitair College voor Managementwetenschappen http://users.belgacombusiness.net/cim.icm/ Doctoraatsbeurs (inbegrepen 1 jaar in buitenland) betaalt deelname van vorsers aan EIASM activiteiten F.Plastria 17 / 22
 18. 18. Instellingen OZR Onderzoeksraad VUB Reglement Centraal http://rd-ir.vub.ac.be/regl-formulieren/OZRreg.pdf Annex - o.a. HW http://rd-ir.vub.ac.be/regl-formulieren/OZRregAnnex.pdf Projecten In Parallel Extern ingediend HW: Enkel intern ingediend (uitzonderlijk) Kredieten F.Plastria 18 / 22
 19. 19. Instellingen OZR Projecten enkel intern (HW) Aangetoonde reglementaire onmogelijkheid externe indiening DAD-Matching Vorser bij verworven DAD project met aangetoonde doctoraatscomponent 4+2 Overstap AAP vorser Reeds 4 jaar AAP Motivering dat doctoraat binnen resterende termijn kan afgewerkt Take-off : Tijdens eerste 5 jaar ZAP anciënniteit Nog geen OZR project met personeel bekomen Dient te leiden tot doctoraat Postdoc valorisering (Max 1 jaar) In verlengde van doctoraat behaald voor 15 december van lopend kalenderjaar, ter verdere valorisering van het doctoraal onderzoek en/of in afwachting van extern postdocmandaat of gegrond perspectief op andere postdocloopbaan na 1 jaar. F.Plastria 19 / 22
 20. 20. Instellingen OZR Projecten zonder personeel Voorwaarden (HW) 1,2 of 3 jaar Bijzondere werking/uitrusting kosten (geen ‘gebruikelijke’ werking) Minimum 5000/jaar voor totaalbedragen ≥ 15000 EUR FWO aanvraag ‘Kredieten aan Navorsers’ verplicht (tenzij reglementair onmogelijk) F.Plastria 20 / 22
 21. 21. Instellingen OZR Kredieten OZR algemeen reiskrediet vorser Jaarlijks ’trekkingsrecht’ van EUR 500 voor de (co)financiering van een congresparticipatie met paperbijdrage. Zie centraal reglement OZR Humane wetenschappen - zie Annex reglement Speciaal voor AAP ingeschreven in doctoraat eerste 2 jaar reiskrediet congres tot EUR 300 (ook zonder paper) Volgende jaren Werking EUR 1000 verlenging slechts na verantwoording F.Plastria 21 / 22
 22. 22. Instellingen EIASM European Institute for Advanced Studies in Management Place de Brouckère-Plein 31, 1000 Brussels http://www.eiasm.org Beschikt over uitstekende bibliotheek Organiseert regelmatig algemene en thematische studiedagen Organiseert doctoraats opleidingen Inschrijving voor Belgische AAP terugbetaald door ICM F.Plastria 22 / 22
 23. 23. Bronnen Andere MOSI Kredieten Elk voltijds MOSI lid heeft recht op 25% van de facultaire kredieten bekomen per VTE Voor deeltijdsen: a rato Andere Eigen middelen Project Eigen middelen Promotor Eigen middelen Vorser (DAD ?) ... F.Plastria 23 / 22
 24. 24. Einde That’s all folks! Questions ? F.Plastria 24 / 22

×