O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

правопис на гласните звукове

17.806 visualizações

Publicada em

правопис на гласните звукове

 1. 1. Най-силни, най-ясниса звуковете .............. .Думата на срички те .............. ,коя е ударената ................. .
 2. 2. Най-силни, най-ясни гласниса звуковете .............. .Думата на срички те .............. ,коя е ударената ................. .
 3. 3. Най-силни, най-ясни гласниса звуковете .............. .Думата на срички те разделят , ..............коя е ударената ................. .
 4. 4. Най-силни, най-ясни гласниса звуковете .............. .Думата на срички те разделят , ..............коя е ударената определят . .................
 5. 5. Най-силни, най-ясни гласниса звуковете .............. .Думата на срички те разделят , ..............коя е ударената определят . .................
 6. 6. Най-силни, най-ясни гласниса звуковете .............. .Думата на срички те разделят , ..............коя е ударената определят . ................. Здравей! Научи и мен!
 7. 7. Определете правилно ударението надумите, за да помогнете на Тини. малина воденица точка море елен
 8. 8. Определете правилно ударението надумите, за да помогнете на Тини. ` малина воденица точка море елен
 9. 9. Определете правилно ударението надумите, за да помогнете на Тини. ` малина ` воденица точка море елен
 10. 10. Определете правилно ударението надумите, за да помогнете на Тини. ` малина ` воденица ` точка море елен
 11. 11. Определете правилно ударението надумите, за да помогнете на Тини. ` малина ` воденица ` точка ` море елен
 12. 12. Определете правилно ударението надумите, за да помогнете на Тини. ` малина ` воденица ` точка ` море ` елен
 13. 13. Мурето е с многотовода, нали?
 14. 14. Да, но не е Мурето е с муре, а многото море! вода, нали?
 15. 15. Да, но не е Ама чува муре, а се муре  море!
 16. 16. Да, затова този час Ама чуваще се учим се муре  на...
 17. 17. По учебника на издателство,, Просвета “Автори : Р . Танкова и колектив
 18. 18. Гласният звук в неударената сричка не се чува ясно и може да се сгрешипри писане. Ето защо търсим дума за проверка.
 19. 19. а или ъсл дкиш п тека
 20. 20. а или ъсл дкиш п тека ` сладък
 21. 21. а или ъсладкиш п тека ` сладък
 22. 22. а или ъсладкиш п тека ` сладък ` път
 23. 23. а или ъсладкиш пътека ` сладък ` път
 24. 24. е или ипл те ед ница
 25. 25. е или ипл те ед ница ` плетка
 26. 26. е или иплете ед ница ` плетка
 27. 27. е или иплете ед ница ` плетка ` един
 28. 28. е или иплете единица ` плетка ` един
 29. 29. Да поиграем! Избери дума за проверка. купувач покупкак о/у пувам
 30. 30. Да поиграем! Избери дума за проверка. покупкак о/у пувам
 31. 31. Избери дума за проверка. миризма мирисм е/и риша
 32. 32. Избери дума за проверка. мирисм е/и риша
 33. 33. Избери дума за проверка. бащи бащинб а/ъ ща
 34. 34. Избери дума за проверка. бащинб а/ъ ща
 35. 35. Кои са думите за проверка?Запишете ги в тетрадките си. ст__кло кр__вар __чебник __ста ск__лист в__долаз
 36. 36. Кои са думите за проверка?Запишете ги в тетрадките си. ст__кло стъклен кр__вар крава __чебник уча __ста устен ск__лист скален в__долаз воден
 37. 37. д_рво ц_рицап_тека ч_совник
 38. 38. дърво ц_рицап_тека ч_совник
 39. 39. дърво царицап_тека ч_совник
 40. 40. дърво царицапътека ч_совник
 41. 41. дърво царицапътека часовник
 42. 42. г_ра п_ле_хо _ченик
 43. 43. гора п_ле_хо _ченик
 44. 44. гора поле_хо _ченик
 45. 45. гора полеухо _ченик
 46. 46. гора полеухо ученик
 47. 47. зв_зда ч_стачп_тел вел_кан
 48. 48. звезда ч_стачп_тел вел_кан
 49. 49. звезда чистачп_тел вел_кан
 50. 50. звезда чистачпетел вел_кан
 51. 51. звезда чистачпетел великан
 52. 52. Запиши думите. Състави изречения с тях чила б нб нд мат
 53. 53. Разбра ли,Тини, как дапроверяваш гласните?
 54. 54. Разбра ли, Да, но май еТини, как да време вечепроверяваш да отлитам. гласните? До скоро!
 55. 55. Май му се видя трудничко идали ще дойде скоро?! 

×