O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

работен лист 1 бел зип

8.163 visualizações

Publicada em

работен лист 1 бел зип

  1. 1. Работен лист БЕЛ ЗИП Име .......................... Дата:......................... 1. Прочети приказката. Отговори на въпросите. Неволя Народна приказка Две момчета ходели с баща си за дърва. Веднъж баща им казал: - Деца, хайде идете самички за дърва! Ако ви се строши колата, викайте неволята. Тя ще ви я оправи... На връщане колата се повредила. Започнали да викат неволята. Тя не се появила. Взело да се мръква. По-малкото момче предложило да оправят сами колата. Двамата сина взели брадвата и теслата. Навели се и клъц оттук, клъц оттам, я поправили. Когато си отишли, разказали на баща си какво им се е случило. - Ето, синко, това е неволята! Като е нямало кой да ви стегне колата, поправили сте я самички. Гдето ще рече, неволята ви я поправила. 1.1. Колко са съобщителните изречения в текста? а) 17; б) 14; в) 9. 1.2. Колко са възклицателните изречения в текста? а) 1; б) 3; в) 4. 2. Свържи частите на народните мъдрости. Зпиши тази, която е подходяща за приказката. На лъжата и Господ му помага. Книгата е заключена врата отваря. Който сам си помогне краката са къси. Добрата дума прозорец към света. ___________________________________________________________________ 3. Образувайте думи от дадените части. Запиши ги. мъл-, -дата, -ши, -ния, ослепи-, во-, -телен, заглу- __________________________________________________________________ 3 упр. Допълни изреченията с една от записаните думи. Ярка ______________ освети небето. Шумът на мотора ___________________ звука на клаксона. Блясъкът на скъпоценните камъни беше _____________________ . 4 упр. Запиши отговора на гатанката. Дълъг Димо без кости, на небето ходи на гости. Що е то? ___________________ На зелено дръвце – бяла камбанка. Що е то? ___________________ Дрипава циганка, и при царя ходи на гости. Що е то? ___________________ 5 упр. В кой ред има само думи? а) сам, кран, стол, век; б) ток, х, Слизай от там! в) скреж, вретено, Ела! 6 упр. В кой ред има две изречения? а) скръц, вест, лист; б) Олеле!, Влез, седни и почакай! в) хляб, Гърми!, свети.
  2. 2. 7 упр. В кой ред изреченията могат да се подредят и да образуват текст? Запиши го. а) Тръгнах за училище. Ах, колко е красиво! б) Децата играят.Небето е синьо и ведро. в)Хапнах набързо. Станах рано. Измих се. ________________________________________________

×