Anúncio

Doklad kl rykovoditel_zabelejka

liddl
12 de Feb de 2013
Doklad kl rykovoditel_zabelejka
Próximos SlideShares
Doklad kl rykovoditel_zabelejkaDoklad kl rykovoditel_zabelejka
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Doklad kl rykovoditel_zabelejka

  1. ОУ „Черноризец Храбър” – с. Крушаре ВХ. № ………/ ……………. ДО ДИРЕКТОРА ОУ „Черноризец Храбър” С. Крушаре ДОКЛАД от ................................................................................................................................................ - класен ръководител на ............ клас УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че .................................................................................................. - ученик от ............ клас е допуснал нарушение на чл. .........., ал. .......... ППЗНП и чл. .........., ал./т/ .......... от Правилника за дейността на училището, изразяващо се в ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ /вписва се провинението/ Предлагам за извършеното провинение на ученика /ученичката/ да бъде наложено наказание по чл. 139, ал.1, т. 1 от ППЗНП и чл. 53 , ал. 1, /т/ 1 от Правилника за дейността на училището – „Забележка“ за срок до края на учебната ............................... година. До момента са предприети следните мерки: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика/ученичката и за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. За правото им да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото налагане на наказание ще бъдат уведомени родителите /настойниците/ на ученика /ученичката и дирекция “Социално подпомагане”, гр. Сливен. КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:………………………… /име и фамилия, подпис/
Anúncio