O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013
Заглавие на проекта

...
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ
Разплащателната сметка

Сметка, която банката води с цел съхраняване парите на
свой клиент.
Възможности...
ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ
Срочните депозити

- договор между банката и клиента, с който банката се упълномощава да
съхранява пари...
Срочните депозити
•

Всяка банка предлага разнообразни спестовни предложения с различна
доходност за различни периоди
• Ср...
Салдо и движение по сметка
Салдо по сметка означава сумата на паричните средства по сметката на клиента към
определена дат...
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
Спестовните влогове
Обикновено са безсрочни, може да се тегли и внася по всяко време, но почти вина...
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
Взаимните фондове
Взаимни фондове, представляват механизъм, който дава възможност на голям брой инв...
Онлайн банкиране

Възможности, предоставяни от УниКредит Булбанк
чрез онлайн банкиране
ЗА НАС БЕШЕ УДОВОЛСТВИЕ, ЧЕ
СПОДЕЛИХТЕ СВОЕТО ВРЕМЕ С НАС!

БЛАГОДАРИМ ВИ И ДО НОВИ СРЕЩИ!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Инвестиционни продукти

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Инвестиционни продукти

 1. 1. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013 Заглавие на проекта Финансови услуги в модерната библиотека Водеща организация Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе Целеви библиотеки - участници в коалицията Участник 1 Целева библиотека към НЧ „Захари Стоянов“- град Русе Участник 2 Целева библиотека към НЧ „Христо Ботев“- с. Ценово, община Ценово, област Русе Проектни партньори Партньор1 УниКредит Булбанк Партньор2 РусеИнфо
 2. 2. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ
 3. 3. ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ Разплащателната сметка Сметка, която банката води с цел съхраняване парите на свой клиент. Възможности, предоставяни от разплащателната сметка: - теглене и внасяне на различни суми; - нареждане на превод на суми за разплащания; - получаване на средства от второ лице; - разполагане със средствата по всяко време. Недостатъци: - Ниска печалба върху вложените средства ПРЕДИМСТВО: Средствата са налични по всяко време, без това да нарушава договорите
 4. 4. ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ Срочните депозити - договор между банката и клиента, с който банката се упълномощава да съхранява парите на клиента - имат фиксиран срок / падеж - за срока на договора има определен лихвен процент върху внесените средства - могат да се довнасят средства по всяко време Недостатъци: - има договорен срок, през който не се препоръчва теглене на средствата - при нарушаване на срока и предсрочно теглене на средства – губим печалбата са срока, който сме нарушили ПРЕДИМСТВА: -лихвеният процент по срочните депозити е по-висок от този по разплащателната сметка -гарантиране на влоговете (за България – 196 000 лева)
 5. 5. Срочните депозити • Всяка банка предлага разнообразни спестовни предложения с различна доходност за различни периоди • Срокове: от 1 седмица до 24 месеца; За корпоративни клиенти – специално договаряне • Откриване и с нулево салдо до 30 дни Видове срочни депозити, предлагани от http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Individual_Clients/Deposits/index.htm
 6. 6. Салдо и движение по сметка Салдо по сметка означава сумата на паричните средства по сметката на клиента към определена дата. Всички входящи и изходящи парични потоци, в резултат на наредени и получени преводи по сметката, теглене и внасяне на средства, както и покупкопродажба на валута по сметката, се наричат движение по сметката на клиента. Падеж на депозит Падеж на депозит представлява датата, на която изтича договорът за депозит, като тази дата е фиксирана в договора с клиента. Разлика между проста и капитализирана /сложна/ лихва. Проста - при олихвяването лихвата НЕ се прибавя към основната сума, за да носи и тя лихва през следващите периоди. Сложна /капитализирана лихва - изчислява се като към основната сума се прибави лихвата от предходния период и в следващия период има лихва върху новата нараснала сума -Калкулатор -Видеоурок
 7. 7. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ Спестовните влогове Обикновено са безсрочни, може да се тегли и внася по всяко време, но почти винаги има някакво условие при тяхното ползване. http://www.unicreditbulbank.bg/bg/Individual_Clients/Saving_Accounts/index.htm Структурираните депозити Тези депозити съчетават в себе си характеристиките на класическия депозит с инвестиция на капиталовия пазар. Предимства на структурирания депозит •Няма опасност вложените пари да бъдат загубени; •Гарантира се определена доходност, макари и минимална; •Голяма степен на прозрачност по отношение на доходността; •Доходността от инвестицията може да бъде проследявана ежедневно; •Дава възможност за по-висока доходност от стандартен депозит; •Бърза ликвидност; •Реализирания доход е необлагаем; Недостатъци на структурирания депозит •Инвестиционният елемент в него го прави по-рисков от стандартен депозит; •По-високата доходност от гарантираната лихва е потенциална и не е гарантирана. Високите доходности в миналото не са предпоставка да се счита, че и бъдещите ще бъдат такива; •Гарантираната лихва е значително по-ниска от лихвата по стандартни срочни или дългосрочни депозити
 8. 8. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ Взаимните фондове Взаимни фондове, представляват механизъм, който дава възможност на голям брой инвеститори да обединят активите си и да ги предоставят за професионално управление на независим мениджър. - алтернатива за инвестиране на налични пари. Клиентът предоставя определена сума, като купува дялове на фонда, а фондът инвестира парите в различни финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума. - набират средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. По този начин дребните инвеститори влагат средствата си на финансовия пазар, където възвръщаемостта е по-висока, без да притежават специализирани познания в областта на финансовите пазари. Рискът при взаимните фондове се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни финансови инструменти. - всеки инвеститор, след като е закупил дялове във фонда може да ги продаде обратно, когато дружеството набере нетна стойност на активите в размер на 500 хил. лв. - нов продукт на българския финансов пазар и преобладаващата част от българите все още поставят спестяванията си в банкови депозити. Опитът на страните от Западна Европа и САЩ показва, че голяма част от спестяванията на населението са инвестирани в такива инструменти, а по-малка част са в банкови депозити. Около 50% от спестяванията се влагат в подобни инструменти, като за САЩ този процент е значително повисок и в някои случаи достига до 85-90%. Страните от Централна Европа отчитат значителен ръст на този тип инвестиции – там те вече заемат около 20-25% от всички спестявания. Застраховки със спестовен характер. Застраховка “Живот”, рентни застраховки.
 9. 9. Онлайн банкиране Възможности, предоставяни от УниКредит Булбанк чрез онлайн банкиране
 10. 10. ЗА НАС БЕШЕ УДОВОЛСТВИЕ, ЧЕ СПОДЕЛИХТЕ СВОЕТО ВРЕМЕ С НАС!  БЛАГОДАРИМ ВИ И ДО НОВИ СРЕЩИ!

×