Anúncio
Anúncio

7

 1. • Cheile Şapte Scări sunt situate în partea central- vestică a Munţilor Piatra Mare, la o altitudine medie de 980m, nu departe de Valea Timişului (Dâmbu Morii), pe pârâul Şapte Scări, afluent de stânga a Văii Şipoaie. Sunt cele mai mari şi mai spectaculoase chei din întreg arealul Masivului Piatra Mare. • Au o lungime de 160m şi o diferenţă de nivel de 58m. Prima treaptă a cascadei, de jos în sus, are o înălţime de 8m, urmată de alte 6 trepte, cea mai mare având peste 35m înălţtime. CLICK pentru avansare !
 2. Traseul porneşte din dreptul Cabanei Dâmbul Morii (670 m), accesul făcându-se din DN 1 ,spre stânga, la cca 2,5 km de Braşov spre Predeal. Din păcate cabana a fost privatizată şi apoi...lăsată în paragină Pe partea opusă vedem clădirea oficiului poştal. Traseul nostru se îndreaptă spre munte, trecând printre cele câteva case. CLICK pentru avansare !
 3. Localitatea Dâmbul Morii.
 4. Intrarea în traseul de pe Valea Şipoaia.
 5. Cascade pe drumul către canionul “7 Scări”.
 6. Poteca şi amenajări turistice.
 7. Pe valea Şipoaia.
 8. Intrarea În Canionul “7 Scări” prin aval.
 9. Scara şi cascada mare, peste 35 metri înălţime.
 10. La debite mai mari ale pârâului “7 Scări” apa cade peste scara mare.
 11. Copaci aduşi de viitură la intrarea amonte a canionului.
 12. Distrugeri aduse scărilor şi podeţelor de către viiturile periodice.
 13. Şapte Scări, adâncite în calcare jurasice, păstrează urmele evoluţiei morfologice recente a întregului masiv. Epigeneza accelerată a determinat adâncirea în conglomerate cretacice şi apoi calcare jurasice a pârâului, având ca rezultat formarea unor rupturi de pantă (cele 7 cascade) ce succed pe talveg (înălţimi de 2,5 – 15 m) şi au la bază marmite. Evoluţia văii s-a produs pe traseul complex al unei reţele de falii şi diaclază, ce au deschis condiţii pentru apariţia unor tuburi de presiune din care se păstrează marmitele laterale etajate pe versanţi, de vârsta cuaternară. CLICK pentru avansare ! •De la Dâmbul Morii până la cascadă ~ 1-11/2 ore, drum accesibil tuturor categoriilor de persoane. • Canionul este închis iarna datorită zăpezii ce blochează căle de deplasare.
 14. Montaj : DIEGIS. << diegisro@yahoo.com >> Coloana sonoră : Vangelis - Conquest Of Paradise. 08.01.2011.
Anúncio