Day lucky 04 09-14

N

Day lucky 04 09-14

CTY TNHH NGAÂN 
Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 
ÑT:3821 4554; DÑ:0903664484 
Deïp Chôï 10/10/2011 
ÑVT 
GIÁ BÁN 
Daây 2x0.75 
200m 
3,524 
Daây 2x1.5 
100m 
5,198 
Daây 2x2.5 
100m 
8,228 
Daây 2x4 
100m 
12,073 
Daây 2x6 
100m 
16,007 
Deïp NTT 10/10/2011 
ÑVT 
GIÁ BÁN 
Daây 2x0.75 
m 
4,663 
Daây 2x1.5 
m 
8,227 
Daây 2x2.5 
m 
13,273 
Daây 2x4 
m 
20,070 
Daây 2x6 
m 
29,663 
* Baûng giaù treân chöa coù VAT 
BAÛNG GIAÙ DAÂY LUCKY

Recomendados

Dh9 nh   vo cong _ dnh083229Dh9 nh   vo cong _ dnh083229
Dh9 nh vo cong _ dnh083229Huynh Loc
261 visualizações11 slides
Vinpearl phú quốcVinpearl phú quốc
Vinpearl phú quốcbietthuvinpearlphuquoc99
298 visualizações10 slides
Vinpearl phú quốcVinpearl phú quốc
Vinpearl phú quốcbietthuvinpearlphuquoc99
136 visualizações11 slides
catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014Ngan TNHH
799 visualizações28 slides
Mang paragon 15 09-2014Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014Ngan TNHH
380 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Mais de Ngan TNHH(20)

bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014
Ngan TNHH446 visualizações
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH245 visualizações
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Ngan TNHH253 visualizações
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH401 visualizações
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Ngan TNHH4.4K visualizações
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
Ngan TNHH1.5K visualizações
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanTelecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Ngan TNHH1.1K visualizações
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ngan TNHH6K visualizações
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanLs offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ngan TNHH370 visualizações
Fire retardant -  tnhh kimxuanFire retardant -  tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuan
Ngan TNHH344 visualizações
Ls copper rod -tnhh kimxuanLs copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuan
Ngan TNHH699 visualizações
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuanCatalog for bare conductor- tnhhkimxuan
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuan
Ngan TNHH1.2K visualizações
Control cable- tnhh kimxuanControl cable- tnhh kimxuan
Control cable- tnhh kimxuan
Ngan TNHH339 visualizações

Day lucky 04 09-14

  • 1. CTY TNHH NGAÂN Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 ÑT:3821 4554; DÑ:0903664484 Deïp Chôï 10/10/2011 ÑVT GIÁ BÁN Daây 2x0.75 200m 3,524 Daây 2x1.5 100m 5,198 Daây 2x2.5 100m 8,228 Daây 2x4 100m 12,073 Daây 2x6 100m 16,007 Deïp NTT 10/10/2011 ÑVT GIÁ BÁN Daây 2x0.75 m 4,663 Daây 2x1.5 m 8,227 Daây 2x2.5 m 13,273 Daây 2x4 m 20,070 Daây 2x6 m 29,663 * Baûng giaù treân chöa coù VAT BAÛNG GIAÙ DAÂY LUCKY