O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Zš s mš helcmanovce

240 visualizações

Publicada em

H

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Zš s mš helcmanovce

 1. 1. ZŠ S MŠ HELCMANOVCE
 2. 2. NAŠA ŠKOLA Základná škola s materskou školou Helcmanovce je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou s 9 triedami. V každom ročníku má škola jednu triedu.
 3. 3. V obci Helcmanovce je jedinou školou. Priemerný počet žiakov je 118, čo je priemerne 13 žiakov na triedu.
 4. 4. Základná škola a materská škola sú umiestnené v jednej budove od roku 2005.
 5. 5. BUDOVU TVORÍ a) stará budova - postavená r.1950, mala 5 učební - dnes je tam MŠ, ŠJ, kuchyňa, b) nová budova - postavená r.1962, má 10 tried - všetky triedy sa využívajú na výučbu aj dnes c) prístavba - postavená r.1979 - je to prepojenie starej a novej budovy - dnes je tam počítačová miestnosť, šatne a na poschodí pokračuje MŠ  
 6. 6. PEDAGOGICKÝ ZBOR NA ŠKOLE Pedagogický zbor vedie riaditeľ školy, ktorý má dvoch zástupcov: • zástupca pre základnú školu •zástupca pre materskú školu Pedagogický zbor tvorí priemerne 12 pedagogických zamestnancov.
 7. 7. ŽIACI Škola umožňuje vzdelávanie aj žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, ktorí sú začlenení do bežných tried
 8. 8. UČEBNE Na škole sa nachadzajú aj učebne: - jazyková - počítačová
 9. 9. ŠPORT Posilovňa Multifunkčné ihriska
 10. 10. VÝUKA  V šiestich triedach sa nachádzajú interaktívne tabule, ktoré slúžia k efektívnemu a modernému vyučovaniu
 11. 11. NA ŠKOLE PRACUJÚ TIETO KRÚŽKY: Biblický Divadelno-dramatický Florbalový Hudobný Mažoretky Pele Mele Počítačový Poľovnícky Šikovné ruky Športový ŠŠS-sane Testovanie 9 Turisticko-geografický Výtvarný
 12. 12. CHODILI Škola vychovala aj mladé nádejné olympioničky v sánkovaní Veronika Sabolová
 13. 13. Viera Gbúrová
 14. 14. Nikola Drajnová

×