O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fta viettrack 05-2010

 • Entre para ver os comentários

Fta viettrack 05-2010

 1. 1. Slide 1
 2. 2. Slide 2 Market Research May – 2010 HCMC HA NOI HIGHLIGHTS: Who is the favorite idol? Thần tượng của giới trẻ là ai? How do idols influence youth’s behavior and attitude? Ảnh hưởng của thần tượng đến hành vi và thái độ của giới trẻ?
 3. 3. Slide 3 About Viettrack is a monthly research news-letter developed by FTA Research & Consultant, the representative of ESOMAR in Viet Nam. It is conducted base on a monthly research. research It aims at delivering comment evaluation and true feeling of research comment, objects about present time’s economic situation as well as promotion campaigns or products to producers and marketers. It is expected to help them understand to offer better service to unsatisfied demand of consumers. Viettrack is done according to ISO 20252:2006, the international quality standard in market research and ESOMAR Code of Conduct Conduct. Viettrack May 2010 is conducted on the youth people (11-22) who presents 23% of Vietnam s Vietnam's population and has various consuming behavior. This study aims at finding the most favorite idols and how they influence the youth’s behavior and attitude. Thus, it will provide marketers the information related to “reference group” of Vietnamese consumers. Vi t
 4. 4. Slide 4 Giới thiệu về Viettrack là bản tin của FTA Research & Consultant, được thực hiện hàng tháng với mục tiêu chuyển tải những nhận xét, đánh giá và cảm nhận chân thật của đối tượng nghiên cứu về thời cuộc – kinh tế và về các chiến dịch quảng bá cũng như các sản phẩm đến các nhà sản xuất – tiếp thị, giúp họ thấu hiểu và phục vụ tốt hơn các nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu dùng. Nghiên cứu Viettrack đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20252:2006 do British Standard Institute chứng nhận. Đây là tiêu chuẩn chất lượng quốc tế dành riêng cho ngành nghiên cứu thị trường trường. Viettrack tháng 5 được thực hiện nghiên cứu trên giới trẻ (11-22 tuổi), vốn là lực lượng chiếm tới 23% dân số và là đối tượng có hành vi tiêu dùng đa dạng và phong phú. Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu các thần tượng đang được hâm mộ của giới trẻ (Youth idol) và ảnh hưởng họ đối với hành vi và thái độ của giới trẻ, từ đó cung cấp cho các nhà h ấ h á hà hoạch đị h chiến lượ các thô h định hiế lược á thông ti liê quan đế “ hó tin liên đến “nhóm tham khảo” trong nền kinh tế.
 5. 5. Slide 5 Youth idol overview/ Thông tin chung về thần tượng của giới trẻ Most M t youths have their own idol. The idols they admire are stars in entertainment majors including singer, actor/ actress, model, th h th i id l Th id l th d i t i t t i t j i l di i t / t d l musician. Then are sport stars, scientist, businessman and politician. Hầu hết giới trẻ đều có thần tượng riêng. Họ ngưỡng mộ nhất là các ngôi sao trong ngành giải trí như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, nhạc sĩ. Kế đến là các ngôi sao thể thao, khoa học, kinh doanh, chính trị. % % Idols’ penetration/ Tỷ lệ có thần tượng Male 55 Vietnamese 66 % Female Foreign 45 Yes/ Có thần / 34 Who are the tượng 84 idols? % Singer/ Ca sĩ No/ Không có g Actor & Actress/ Diễn viên thần tượng 46 Model/ Người mẫu Sport star/ Thể thao 16 Musician/ Nhạc sĩ 17 Scientist/ Khoa học 9 N= 450 Businessman/ Kinh doanh 8 5 Politician/ Chính trị 4 3 3 Others/ Khác 5
 6. 6. Slide 6 Top 10 idols/ 10 thần tượng yêu thích nhất Idols from the South are overwhelming majority. Younger targets love younger starts. Thần tượng miền Nam chiếm ưu thế trong danh sách top 10. Các đối tượng nhỏ tuổi hơn thì hâm mộ các ngôi sao trẻ tuổi hơn. TỔNG CỘNG TPHCM C HA NOI 11 – 14 15 – 17 18 – 22 8 % 6 6 6 6 3 Bi Rain 34 30 40 30 40 34 72 58 90 70 76 71 6 8 4 6 1 9 Đàm Vĩnh Hưng 33 34 31 26 31 37 77 74 81 66 79 81 6 4 9 5 11 4 Bảo Thy 32 29 35 31 40 10 28 95 96 95 95 93 0 5 4 6 1 3 1 Hoài Linh 30 33 27 36 23 32 75 73 78 75 72 77 5 5 5 2 4 7 Cẩm Ly 28 32 22 24 25 31 78 73 84 75 75 81 3 4 1 7 3 0 Minh Hằng 27 33 20 36 29 22 87 81 95 92 91 83 5 5 5 3 3 7 Đan Trường 27 23 33 23 27 30 86 82 91 91 9 90 81 4 6 2 7 5 3 Đông Nhi 26 28 23 31 35 19 75 76 73 80 77 71 3 4 1 3 1 4 Tăng Thanh Hà 25 30 18 27 17 27 80 76 86 76 83 81 2 1 2 0 1 3 Hồ Ngọc Hà 23 24 22 19 21 26 95 93 97 93 97 95 N= 450 250 200 110 114 226 Spontaneous awareness/ Nhận biết không gợi ý Favorite/ Yêu thích Recommend/ Giới thiệu với người khác
 7. 7. Slide 7 Top 50 idols/ Danh sách 50 thần tượng được yêu thích nhất Top 50 idols 1 Bi Rain 11 Mỹ Tâm 21 Britney Spears 31 Lương Mạnh Hải 41 Tim 2 Đàm Vĩnh Hưng 12 Cao Thái Sơn 22 Hồ Quỳnh Hương 32 Min Ho 42 Thành Long 3 Bảo Thy 13 Lam Trường 23 Công Vinh 33 Thủy Tiên 43 Minh Thư 4 Hoài Linh 14 Noo Phước Thịnh 24 Tuấn Hưng 34 Thùy Chi 44 Hồ Hoài Anh 5 Cẩm Ly 15 David Beckham 25 Châu Tinh Trì 35 Cristiano Ronaldo 45 Phạm Băng Băng 6 Minh Hằng 16 Michael Jackson 26 Hà Anh Tuấn 36 Duy Mạnh 46 Tấn Beo/Tấn Bo 7 Đan Trường 17 Quang Vinh 27 Khổng Tú Quỳnh 37 Bình Minh 47 Lady Gaga 8 Đông Nhi 18 Đăng Khôi 28 Kim Bum 38 Lê Hiếu 48 Messi 9 Tăng Thanh Hà 19 Jonny Trí Nguyễn 29 Quyền Linh 39 Mai Phương Thúy 49 Phạm Anh Khoa 10 Hồ Ngọc Hà 20 Triệu Vy 30 Ngô Thanh Vân 40 Hiền Thục 50 Quang Dũng
 8. 8. Slide 8 Famous index/ Chỉ số nổi tiếng TỔNG CỘNG TPHCM HA NOI 11 – 14 15 – 17 18 – 22 % Bi Rain 3.7 37 3.1 31 4.5 45 3.5 3.9 3.7 Đàm Vĩnh Hưng 3.9 3.9 3.8 3.3 3.7 4.2 Bảo Thy 4.4 4.3 4.6 4.3 5 4.2 Hoài Linh 3.6 3.7 3.5 3.8 3.2 3.8 Cẩm Ly 3.7 3.7 3.7 3.3 3.5 4 Minh Hằng 3.9 39 4 3.8 38 4.5 45 4.1 41 3.5 35 Đan Trường 3.9 3.7 4.3 3.9 4 3.9 Đông Nhi 3.5 3.7 3.3 3.9 3.9 3.1 Tăng Thanh Hà 3.6 3.7 3.5 3.5 3.4 3.7 Hồ Ngọc Hà 4 4 4 3.7 3.9 4.1 N= 450 250 200 110 114 226 (*) Idol Index is a score (min=0 and max=10) which is measured by Idol awareness, favorite and recommendation. Chỉ số thần tượng là khái niệm đo được bằng cách tổng hợp giữa nhận biết, yêu thích và giới thiệu (nhỏ nhất =0; lớn nhất =10).
 9. 9. Slide 9 Searching engine/ Nguồn tìm kiếm thông tin thần tượng I t Internet i l di website, press, bl t including b it blog, f forum i th main source f searching id l i f is the i for hi idol information. N t popular source i cable TV ti Next l is bl channels. Giới trẻ thường tìm kiếm thông tin thần tượng qua internet bao gồm website, báo, blog, diễn đàn. Ngoài internet thì các kênh truyền hình cáp là nuồn thông tin phổ biến nhất. TỔNG CỘNG TPHCM HA NOI 11 – 14 15 – 17 18 – 22 % TV- Cable, digital channels/ 19 21 16 36 15 12 TV- Truyền hình cáp, KT số 72 67 78 79 80 64 27 32 22 16 25 34 Website (not press, forum) W b it ( t f ) 70 66 75 58 70 76 24 18 32 21 29 24 Press online/ Báo online 62 56 70 53 58 69 4 3 6 5 2 5 Newspaper/ Báo giấy 58 60 56 53 59 60 5 3 8 7 10 2 Magazines/ Tạp chí 57 59 55 53 61 58 2 2 2 0 4 1 Friend/ Bạn bè giới thiệu g 50 44 58 43 66 46 6 6 5 6 5 6 Blog 48 49 47 39 49 52 Tivi-traditional channels/ TV 5 3 8 6 1 6 - kênh thông thường g g 47 39 57 47 48 46 6 9 2 4 10 5 Forum/ Diễn đàn 46 48 44 37 55 47 N= 450 250 200 110 114 226 Source/ Nguồn tìm thông tin Favorite source/ Nguồn ưa thích nhất
 10. 10. Slide 10 Website often visit for searching idols’ information/ Website giới trẻ thường dùng để tìm thông tin thần tượng Beside Google, most popular websites are teen websites including kenh14, 24h, zing. Ngoài Google thì giới trẻ tìm kiếm thông tin nhiều nhất là qua các websites được thiết kế dành riêng cho họ như kenh14, 24h, zing. Information source/ Nguồn tìm % thông tin thường xuyên nhất 65 % Website(not press online, 53 forum) Press online/ Báo online 27 53 TV- Cable, digital channels/ TV- Truyền hình cáp, KT số 47 Blog 24 Forum/ Diễn đàn 38 Which sites? Tivi-traditional channels/ TV - kênh thông thường 19 34 Magazines/ Tạp chí g p 6 32 Newspaper/ Báo giấy 6 Friend/ Bạn bè giới thiệu 5 31 5 4 Others/ Khác 22 28 N= 450 24
 11. 11. Slide 11 Concerned information/ Thông tin quan tâm về thần tượng % Sex scandal/ Scandal tình ái (ngoại Concerned information source/ 65 tình, lạm dụng tình dục...) Thông tin quan tâm về thần tượng Hot pics/sex scenes revealed / Lộ 65 hình nóng, phim nóng Personal information (age, (age % 72 Copyright infringement/ Vi phạm hobbies, etc.)/ Thông tin cá nhân 65 bản quyền (Đạo nhạc, đạo văn…) (tuổi, sở thích...) Rude behaviors/ Có hành vi/phát 64 Career information/ Thông tin về ngôn gây phản cảm công chúng 61 sự nghiệp Quarrel/fight with colleague/ Gây 59 gỗ/ đánh nhau với đồng nghiệp Scandal 54 Clothing issue/Ăn mặc hớ hênh 58 Family conflict/ Scandal lục đục 51 chuyện gia đình Awards, achievements/ Giải 54 thưởng, thành tích Accident/ Bị tại nạn (xe máy/ô tô…) 50 Private issues (marriage, pregnancy, birth, etc.)/ Chuyện 53 Surgery/ Phẩu thuật thẩm mỹ 45 đời tư (Kết hôn có thai sinh hôn, thai, con, ...) Event (film festival, music 50 contest, etc.)/ Các sự kiện tham gia (liên hoan, thi âm nhạc,..) Youths update all information of their idols. Scandal is same situation, they are interested in all information related to their idols. idols Social activities/ Các hoạt động vì 46 Giới trẻ luôn dõi theo tất cả thông tin về thần tượng của mình. Tương tự cộng đồng với các scandal, giới trẻ quan tâm đến scandal trong tất cả lĩnh vực từ tình cảm đến hình ảnh, lời nói, sự cố,… N= 450
 12. 12. Slide 12 Hot scandal/ Scandal đang được giới trẻ chú ý nhất Ho Ngoc Ha – pregnant is the hottest scandal now, then are Bao Thy – copyright infringement/ imitation, Minh Hang – sexy pics Hồ Ngọc Hà không chồng mà có con đang là scandal được quan tâm nhất hiện nay, tiếp theo là Bảo Thy – đạo nhạc, Minh Hang – tung ảnh nóng. % Ho Ngoc Ha – pregnant Hồ Ngọc Hà-Không chồng mà có con 56 Bao Thy - copyright infringement Bảo Thy đạo nhạc 56 Minh Hang - sexy pics Minh Hằng-tung ảnh "nóng" 48 Le Cong Vinh "prostrated" a referee Lê Công Vinh-vái lạy trọng tài 42 Bao Thy - ugly before fame Bảo Thy - những tấm hình khi chưa nổi tiếng 36 Thuy Tien - nude photos Thủy Tiên-Chụp ảnh khỏa thân 31 Tang Thanh Ha - sexy pics Tăng Thanh Hà-tung ảnh "nóng" 30 Hiep "ga" - new wife ga Hiệp "gà"-Cưới vợ mới 28 Ho Quynh Huong - cosmetic surgery Hồ Quỳnh Hương-cuộc đại "trùng tu" tại nước ngoài 26 Bao Thy – rude inspeaking with fan Bảo Thy có lời nói khiếm nhã với em bé lại xin chữ ký tại Diamond 5 25 N= 450 Lam Truong – love Tuyet Ngoc Lam Trường-scandal chuyện tình cảm với Tuyết Ngọc 25 Trieu Vy – Pregnant Triệu Vy-Chưa chồng mà có con 25
 13. 13. Slide 13 Idols’ influences/ Ảnh hưởng của thần tượng Idols’ influences both youth’s mind/ view and style, especially fashion style and choice. Ảnh hưởng của thần tượng bao gồm cả quan điểm lẫn phong cách của giới trẻ, đặc biệt là phong cách và sự lựa chọn thời trang. TỔNG CỘNG TPHCM HA NOI 11 – 14 15 – 17 18 – 22 % Fashion Style/ Thời trang 50 52 49 49 38 58 Ethical opinion/ Quan điểm đạo đức 38 34 43 35 34 41 Talking & moving style/ Nói chuyện, chuyện 32 33 37 30 31 32 đi đứng 31 33 30 23 43 30 Friendship view/Quan điểm tình bạn Fashion brand /Chọn NH thời trang 30 39 19 30 24 33 Career opinion/ Quan điểm sự nghiệp 27 27 26 18 31 29 Entertaining type choice/chọn loại 29 24 26 26 27 26 hình giải trí Love view/Quan điểm tình yêu 26 31 21 14 25 34 Hii-tech prduct / Chọn SP CN cao p ọ 26 32 17 26 22 27 Personal care brand /Chọn NH tiêu 21 18 20 21 22 24 dùng cá nhân Opinion in studying/ Quan điểm học 19 22 16 16 18 22 Habit/ Thói quen hàng ngày 19 23 15 17 18 21 Marital opinion/Quan điểm hôn nhân, 16 24 7 9 17 20 gia đình 16 20 10 14 11 19 Nothing/Không có N= 450 250 200 110 114 226
 14. 14. Slide 14 Youths’ reaction/ Biểu hiện yêu mến thần tượng của giới trẻ Attend idol’s show, buying idol’s CD/ DVD, joining fan club, use the products similar with idols, etc. are youth reactions to show their love with idols. Tham gia các chương trình của thần tượng, mua đĩa, phim, tham gia fan club, dùng sản phẩm giống thần tượng,… là những hành động biểu hiện sự hâm mộ của giới tr đối với thần tượng. TỔNG CỘNG TPHCM HA NOI 11 – 14 15 – 17 18 – 22 % Buy idol’ albums/films/ Mua đĩa 71 72 71 83 82 60 nhạc/phim của thần tượng Watch movies that idols act/Xem 56 59 53 56 57 56 phim do thần tượng đóng Attend idol’s liveshow/ Xem 52 60 41 43 41 61 chương trình của thần tượng Join FC/Tham gia Fanclub 21 25 17 25 20 20 Give flower or present/ Tặng thần 18 29 6 11 14 24 tượng hoa, quà Collect idol’s signatures/ Xin chữ 18 21 13 18 14 19 ký Comment on internet / Binh luận 18 17 20 14 18 20 trên báo, t ê bá mạng về thầ t ề thần tượng Use things with idol’s mark/Dùng 18 28 7 20 7 24 đồ có in hình /chữ ký thần tượng Buy products advertised by 15 18 11 12 7 21 idol/Mua SP do thần tượng QC Use things similar with idol s idol’s 14 18 9 6 11 19 /Dùng đồ giống thần tượng Join activities with idol/Tham gia 13 16 10 6 11 17 hoạt động có thần tượng N= 450 250 200 110 114 226
 15. 15. Slide 15 Top favorite idol TVC/ Những quảng cáo có thần tượng đóng được yêu thích nhất TỔNG CỘNG TPHCM HA NOI 11 – 14 15 – 17 18 – 22 % 13 17 9 21 15 9 Bảo Thy-Rexona 67 65 70 79 68 61 14 12 17 7 16 17 Hồ Ngọc Hà – Sunsilk 54 38 75 58 46 57 Minh Hằng Mi h Hằ - 13 18 7 16 11 12 Head&Shoulder 51 41 63 67 42 47 16 8 26 12 16 18 Bi Rain-Clear men 50 31 75 53 47 51 13 11 16 14 18 11 Quyền Linh-Trà Dr Thanh Linh Trà Dr. 48 34 65 51 42 49 16 16 16 20 12 16 Hoài Linh-Mì Bốn phương 47 40 56 56 31 52 8 5 11 5 9 8 Hồ Ngọc Hà-Toshiba 45 36 56 52 28 50 Cristiano Ronaldo - Clear 8 4 13 6 4 11 men 37 24 54 43 17 45 Tăng Thanh Hà-Son Lipice 7 8 5 6 10 5 35 27 44 36 34 34 Đăng Khôi- Khoai tây O’star ă ô â 8 4 13 16 4 7 32 16 51 43 16 34 N= 450 250 200 110 114 226 Aware/ Nhận biết QC Favorite TVC/ Quảng cáo yêu thích
 16. 16. Conclusion Most youths have their own idols Most idols are singer, actor, model stars 66% idols are Vietnamese stars Top idols are Bi Rain, DVHung, Bao Thy, Hoai Linh Most popular sources are internet and cable TV channels Top websites are G T b it Google, k h14 24h, zing, youtube l kenh14, 24h i t b They are interested in all information and scandals related to idols Idols’ influent including appearance style, view (ethical, friend, study, love…) Buying goods that idols represent or using the same product with idols are ways to show their love Top idol’s TVCs are Rexona – BThy, Sunsilk – HNHa, H&S – MHang, Clear men – Bi Rain
 17. 17. Tổng kết Hầu hết mỗi bạn trẻ đều có thần tượng riêng của mình Thần tượng của giới trẻ chủ yếu là ngôi sao ca nhạc, diễn viên và người mẫu 66% thần tượng là các ngôi sao Việt Nam Các thần tượng được hâm mộ nhất là Bi Rain, DVHung, Bao Thy, Hoai Linh Nguồn tìm kiếm thông tin thần tượng phổ biến nhất là internet và các kênh truyền hình cáp Các website tìm kiếm thông tin thần tượng phổ biến là Google, á ì ế ô ầ ổ ế à kenh14, 24h, zing, y , , g, youtube Giới trẻ quan tâm hết tất cả thông tin và của thần tượng, bất kể là lĩnh vực nào ự Thần tượng có sức ảnh hưởng đến quan điểm lẫn phong cách của giới trẻ (đạo đức, bạn bè, học tập, tình yêu…) Mua SP do thần tượng làm đại diện hoặc dùng đồ giống thần ợ g ạ ệ ặ g g g tượng cũng là những cách thể hiện sự hâm mộ của giới trẻ Các mẫu QCcó thần tượng đóng được yêu thích nhất là Rexona – BThy, Sunsilk – HNHà, H&S – MHằng, Clear men – Bi Rain
 18. 18. Slide 18 Month Market Research Viettrack is delivered monthly on the 15th If you should have any queries or information requests please contact us as follows: Contact: Tel: +84 8 3514 2584 Email: @fta.com.vn E il @ft www.ftaresearch.com
 19. 19. Slide 19

×