O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Werbijeenkomst nr. 2 leermiddelenbeleid

De presentatie van werkbijeenkomst 2 van het project leermiddelenbeleid. In de presentatie is aandacht voor het Programma van Eisen voor leermiddelen, professionalisering en de financiën van leermiddelenbeleid.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Werbijeenkomst nr. 2 leermiddelenbeleid

 1. 1. Werkbijeenkomst 2 leermiddelenbeleid Leermiddelenbeleid voor iedere school
 2. 2. Programma tweede bijeenkomst <ul><li>13.00 – 13.10 u. Welkom en introductie programma </li></ul><ul><li>13.10 – 13.40 u. Uitwisseling opbrengst werkbijeenkomst 1 </li></ul><ul><li>13.40 – 14.45 u. Opdracht 4 Programma van Eisen </li></ul><ul><li>14.45 – 15.00 u. PAUZE </li></ul><ul><li>15.00 – 16.00 u. Opdracht 5 Professionalisering </li></ul><ul><li>16.00 – 16.25 u. Feedbackronde </li></ul><ul><li>16.25 – 16.45 u. Terugkoppelen ontvangen reacties </li></ul><ul><li>16.45 – 17.00 u. Werkafspraken voor de tussenliggende periode. Korte toelichting op: </li></ul><ul><li>Opdracht 6 ICT-faciliteiten </li></ul><ul><li>Opdracht 7 Financiën </li></ul><ul><li>Opdracht 8 Besluitvorming </li></ul><ul><li>Voorbereiden korte presentatie </li></ul>
 3. 3. Leermiddelenbeleidsplan <ul><li>Visie </li></ul><ul><ul><li>- Leren - Onderwijzen - Leermiddelen </li></ul></ul><ul><li>Beleid </li></ul><ul><ul><li>- Professionalisering - ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>- Financiën </li></ul></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><ul><li>- Besluitvorming - Planning (strategie) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Monitoring (borging) </li></ul></ul>
 4. 4. Doelstellingen werkbijeenkomst 2 <ul><li>Formuleren van een Programma van Eisen (PvE) voor leermiddelen </li></ul><ul><li>Inventarisatie, prioritering en het opstellen van een plan van aanpak t.a.v. professionalisering </li></ul>Opbrengst : hiermee heeft u de contouren van uw leermiddelenbeleidsplan geformuleerd
 5. 5. Uitwisseling: opbrengst en proces 2. Wat ging goed? 3. Welke vragen hebben we op dit moment? 4. Welke tips hebben we voor andere scholen? 1. Hoe is het gegaan? <ul><li>- Geef samen in de eigen groep antwoord op deze 4 vragen (10 min) </li></ul><ul><li>Wissel uit met andere werkgroepen o.l.v. adviseur (20 min) </li></ul>
 6. 6. Opdracht 4 Programma van Eisen <ul><li>Met de opbrengsten van opdracht 1 tot en met 3 heeft u een aantal uitgangspunten van het onderwijs op uw school geformuleerd. U gaat dit vertalen naar een Programma van Eisen t.a.v. leermiddelen </li></ul><ul><li>Volg stap 1 en 2 </li></ul><ul><ul><li>Eventueel afronden stap 1 + verwerken inventarisatie van leermiddelengebruik op uw school </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 50 minuten </li></ul></ul><ul><li>Stap 3 en 4 (?) </li></ul><ul><ul><li>Feedbackronde </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwerken feedback in ‘definitieve’ PvE </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak eventueel vervolgafspraken </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijd: 15 + 10 minuten </li></ul></ul><ul><li>Opbrengst </li></ul><ul><ul><li>Paragraaf 4 leermiddelenbeleidsplan Programma van Eisen </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Stap 1 + 2: Welke professionalisering: verwerk ook inventarisatie uitleg via http://screencast.com/t/mYsMQClXl (20 min.) </li></ul><ul><li>Stap 3: Hoe gaat welke professionalisering vorm krijgen (30 min.) </li></ul><ul><li>Zie ook: Hulpmiddelen + Achtergrondinfo in de map/op de stick </li></ul>Opdracht 5B Professionalisering
 8. 8. Feedbackronde <ul><li>Een van de teamleden noteert het PvE en het Professionaliseringsplan op een flipover-vel (of in format leermiddelenbeleidsplan). </li></ul><ul><li>Dit teamlid blijft aan tafel zitten en presenteert vanaf het flipover-vel (of vanaf format leermiddelenbeleidsplan). </li></ul><ul><li>De overige teamdelen verspreiden zich over andere groepen. </li></ul><ul><li>De nieuwe tafelgenoten (uit andere teams) geven vervolgens reflectie op het gepresenteerde. </li></ul><ul><li>De ontvangen input wordt daarna besproken in het eigen team. </li></ul><ul><li>Tijd: 10 - 15 minuten </li></ul>
 9. 9. Tussen bijeenkomst 2 en 3 <ul><li>Opdracht 6 : ICT – infrastructuur </li></ul><ul><li>Opdracht 7: Financiën </li></ul><ul><li>Opdracht 8: Besluitvorming </li></ul><ul><li>Voorbereiden korte presentatie LMBP </li></ul>
 10. 10. Opdracht 6 ICT-infrastructuur <ul><li>Leg de relatie met de uitkomsten van de eerdere opdrachten: </li></ul><ul><ul><li>Opdracht 3: hoe worden digibord, computers, elo etc. ingezet in toekomst (= ict-gebruik leerlingen en docenten)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 4: welke eisen worden gesteld aan digitale leermiddelen? </li></ul></ul><ul><li>Welke aanpassingen zijn dan nodig? </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Doel van de presentatie over financiën die op de usb-stick staat </li></ul><ul><li>Het budget en de kosten </li></ul><ul><li>De verdelingssystematiek </li></ul><ul><li>Twee scholen, twee scenario’s </li></ul><ul><li>De logistiek van leermiddelen </li></ul><ul><li>Meer informatie? </li></ul>Opdracht 7: Financiën
 12. 12. Opdracht 8: Besluitvorming <ul><li>Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (top down – bottum up) </li></ul><ul><li>Duidelijke afbakening van begrip ‘leermiddelen’ en beslissingsbevoegdheid </li></ul><ul><li>Categori ën waarop besluiten nodig zijn (methode, lesspecifiek, schooleigen, etc.) </li></ul><ul><li>Regel en uitzonderingen </li></ul><ul><li>Rol Programma van Eisen </li></ul>
 13. 13. Werkafspraken <ul><li>Maak nu werkafspraken over de tussentijdse opdrachten: </li></ul><ul><ul><li>Opdracht 6: ict-infrastructuur (faciliteiten) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 7 (financi ën) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 8 (besluitvorming) </li></ul></ul><ul><ul><li>Korte presentatie </li></ul></ul><ul><li>Maak afspraken over: </li></ul><ul><ul><li>Wie benaderen we? Wie presenteert? </li></ul></ul><ul><ul><li>De planning voor het vergaren van informatie/gegevens. </li></ul></ul><ul><ul><li>De manier en het moment waarop u de gegevens wilt verwerken/bundelen. </li></ul></ul>
 14. 14. Uitwisseling werkbijeenkomst 3 <ul><li>Korte presentatie: zie voorbeelden format </li></ul><ul><li>Wat, eisen, voor- en nadelen,vragen, oplossingen </li></ul><ul><li>Max 5 minuten: ruimte voor vragen en discussie </li></ul><ul><li>Max. 3 slides of flipover-vel </li></ul><ul><li>Zie ook http://slidesha.re/p0cMlS </li></ul>
 15. 15. Sociale media leermiddelenbeleid Twitter www.twitter.com/leermiddelenvo #leermiddelenbeleid Nieuws en interessante feitjes, verslagen van de werkbijeenkomsten Groep leermiddelenbeleid Linkedin http://linkd.in/ojG1oY Vragen en discussies: keuze device, iPads in de klas, ontwikkelingsdoelen SMART formuleren, gebruiken digitaal leermateriaal. Slideshare www.slideshare.net/leermiddelenbeleid Onderwerpen: sheets werkbijeenkomsten, voorbereiding per werkbijeenkomst, instructies gebruik digitale vragenlijsten Google Docs http://bit.ly/uxIUso en http://bit.ly/tcdIkV Gebruiken van de digitale versie van de vragenlijsten voor docenten en leerlingen Website www.leermiddelenvo.nl Instrumentarium en verdiepende informatie

×