O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bai giang etabs

30.381 visualizações

Publicada em

Thực hành mô hình và thiết kế công trình nhà cao tầng

Publicada em: Engenharia
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- SLIDE BÀI GIẢNG-- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…), LÀM NỘI DUNG HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền)
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • @Tuan Trinh sao khong tai duoc ban nhi?
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Bấm vào dấu mũi tên gần trái tim ấy bạn.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Bai giang etabs

 1. 1. 1 2011 KS. LÊ VĂN DUY 10/15/2011 MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG ETABS
 2. 2. i MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG ETABS BIÊN SOẠN :KS.LÊ VĂN DUY LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay hầu hết kĩ sư kết cấu sử dụng máy tính để thiết kế công trình.Chương trình thiết kế nhà cao tầng nối tiếng nhất là Etabs.Tài liệu hướng dẫn này dựa trên phiên bản Etabs v9.7.0.Tài liệu hướng dẫn mô hình và thiết kế chi tiết công trình 32 tầng và giải thích đầy đủ những chủ đề quan trọng (như thiết kế và phân tích động , kể đến tải trọng động đất và gió động …). Tài liệu chú trọng việc vận dụng tiêu chuẩn TCVN vào chương trình Etabs và từng bước hướng dẫn phát triển mô hình một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Ngoài ra tôi sẽ hướng dẫn phương thức chương trình truyền tải cơ sở dữ liệu sang các gói phần mềm khác.
 3. 3. i MỤC LỤC CHƯƠNG 2.MÔ HÌNH & PHÂN TÍCH. ........................................................................ 3 2.1. BẮT ĐẦU MỘT MÔ HÌNH. ................................................................................ 4 2.1.1. Mở chương trình. ........................................................................................... 4 2.1.2. Chọn đơn vị .................................................................................................... 4 Đơn vị góc đo độ dùng trong SAP 2000. ................................................................ 5 2.1.3. Click Menu File New Model ................................................................... 5 2.1.4. Điều chỉnh thông số lưới................................................................................. 6 2.1.5. Lưu mô hình................................................................................................... 9 2.2. ĐỊNH NGHĨA TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH : .......... 10 2.2.1. Định nghĩa tiêu chuẩn thiết kế cho phần tử Frame :..................................... 10 2.3. ĐỊNH NGHĨA VẬT LIỆU VÀ TIẾT DIỆN. ...................................................... 11 2.3.1. Định nghĩa vật liệu........................................................................................ 11 2.3.2. Định nghĩa tiết diện (vách,cột,dầm,sàn) ....................................................... 13 a) Định nghĩa tiết diện vách................................................................................ 13 b) Định nghĩa tiết diện dầm. ............................................................................... 15 c) Định nghĩa tiết diện cột................................................................................... 18 2.4. VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG........................................................................................ 20 2.4.1. Vẽ sàn, vẽ dầm :............................................................................................ 20 2.4.2. Gán tiết diện.................................................................................................. 24 2.4.3. Replicate of the story. ................................................................................... 26 2.4.4. Vẽ cột............................................................................................................ 27 2.4.5. Vẽ dầm.......................................................................................................... 28 2.5. CHIA SÀN VÀ GÁN ID CHO DIAPHRAGM. ................................................. 29 2.5.1. Chia sàn......................................................................................................... 29 2.5.2. Chia vách. ..................................................................................................... 30 2.5.3. Chia sàn......................................................................................................... 32 2.5.4. Gán Diaphragm............................................................................................. 34 2.6. ĐỊNH NGHĨA TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG VÀ GÁN TẢI TRỌNG. ........... 35 2.6.1. Định nghĩa tải trọng động đất. ...................................................................... 35 2.6.2. Định nghĩa tải trọng gió................................................................................ 39 2.6.3. Định nghĩa tổ hợp tải trọng :......................................................................... 40 2.6.4. Gán tĩnh tải và hoạt tải :................................................................................ 41 2.7. GÁN TÊN PIER VÀ SPANDREL...................................................................... 42 2.7.1. Gán tên Pier cho vách :................................................................................. 42 2.7.2. Gán tên cho Spandrel:................................................................................... 43
 4. 4. ii 2.8. ĐỊNH NGHĨA MASS SOURCE & AUTO LINE CONSTRAIN & GÁN LIÊN KẾT............................................................................................................................... 45 2.8.1. Gán Auto Line Constrain.............................................................................. 45 2.8.2. Định nghĩa Mass Source:.............................................................................. 45 2.8.3. Gán liên kết Support : ................................................................................... 48 2.9. KIỂM TRA MÔ HÌNH VÀ CHẠY PHÂN TÍCH. ............................................. 49 CHƯƠNG 3.HIỂN THỊ KẾT QUẢ. .............................................................................. 51 3.1. HIỂN THỊ KẾT QUẢ DẠNG BẢNG................................................................. 51 3.1.1. Bảng tóm tắt.................................................................................................. 51 3.1.2. Hiển thị dạng đồ họa..................................................................................... 53 3.2. HIỂN THỊ ĐỒ HỌA KẾT QUẢ PHÂN TÍCH................................................... 56 3.2.1. Phản lực (Reaction)....................................................................................... 56 3.2.2. Nội lực của dầm và cột : ............................................................................... 58 3.2.3. Hiển thị nội lực cho vách sà Spandrel. ......................................................... 65 CHƯƠNG 4.THIẾT KẾ BÊ TÔNG CỐT THÉP........................................................... 68 4.1. Thiết kế Frame (Dầm và cột)............................................................................... 68 4.1.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế. ....................................... 68 4.1.2. Chọn tổ hợp thiết kế...................................................................................... 68 4.1.3. Bắt đầu thiết kế. ............................................................................................ 69 4.1.4. Hiển thị thông tin thiết kế dầm. .................................................................... 72 4.2. Thiết kế vách........................................................................................................ 77 4.2.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế. ....................................... 77 4.2.2. Chọn tổ hợp tải trọng. ................................................................................... 79 4.2.3. Lựa chọn phương pháp thiết kế................................................................... 80 CHƯƠNG 5.THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP.................................................................... 81 5.1. Thiết kế thép : ...................................................................................................... 81 5.1.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế . ...................................... 81 5.1.2. Định nghĩa danh sách tự động chọn tiết diện (Auto Select Section)............ 81 CHƯƠNG 6.THIẾT KẾ DẦM LIÊN HỢP.................................................................... 84 CHƯƠNG 7.PHÂN TÍCH P-∆....................................................................................... 85 CHƯƠNG 8.PHÂN TÍCH ĐỘNG (DYNAMIC ANALYSIS)...................................... 86 CHƯƠNG 9.PHÂN TÍCH KỂ ĐẾN CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG ( SEQUENTIAL CONSTRUCTION)........................................................................................................... 87 CHƯƠNG 10. SECTION DESIGNER........................................................................ 88 CHƯƠNG 11. MESHING............................................................................................ 89 11.1. Chia thủ công..................................................................................................... 89 11.2. Chia tự động....................................................................................................... 89
 5. 5. iii 11.3. Chia sàn bằng các chương trình chuyên dụng ................................................... 90 CHƯƠNG 12. ETABS VÀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁC............................... 91 12.1. Etabs và Safe...................................................................................................... 91 12.1.1. Xuất nội lực chân cột, chân vách sang Safe. .............................................. 91 12.1.2. Xuất mặt bằng sang Safe. ........................................................................... 93 12.2. Etabs và Sap....................................................................................................... 97 12.3. Etabs và Word.................................................................................................... 99 12.4. Etabs và Excel.................................................................................................... 99 12.5. Etabs và AutoCAD .......................................................................................... 100 CHƯƠNG 13. NHỮNG CHÚ Ý QUAN TRỌNG .................................................... 101 13.1. BẮT ĐẦU MỘT MÔ HÌNH MỚI................................................................... 101 13.2. Auto Line Constrains....................................................................................... 102 13.3. Mặt cắt nâng cao.............................................................................................. 103 13.4. TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 106
 6. 6. CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH & PHÂN TÍCH. Mô hình mẫu. Trong ví dụ này chúng ta sẽ xây d trình 32 tầng. Từng bước xây dựng mô hình sẽ đư Hình 2-1 Mô hình công trình 32 tầng. DỰ ÁN VÍ DỤ : • Công trình 32 tầng 2 tầng hầm. • Tầng hầm 2 cao 3.3m ,tầng đi • Hệ thống chịu tải trọng ngang bao g vách cứng . • Mặt bằng của công trình như MÔ HÌNH & PHÂN TÍCH. xây dựng mô hình như trong hình Hình 2-1 Mô hình công được giới thiệu và giải thích cặn kẽ. m. ng điển hình cao 3.3m ng ngang bao gồm 4 lõi thang máy,4 vách cứng chữ ư Hình 2-2 Mặt bằng công trình tầng điển hình. Mô hình công ữ L và 4 n hình.
 7. 7. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 4 Hình 2-2 Mặt bằng công trình tầng điển hình. 2.1. BẮT ĐẦU MỘT MÔ HÌNH. Trong bước này thiết lập kích thước mặt bằng và chiều cao tầng : 2.1.1. Mở chương trình. 2.1.2. Chọn đơn vị Ở góc phải bên dưới cửa sổ Etabs.Khuyến cáo sử dụng đơn vị kN-m. Có 2 hệ đơn vị trong ETABS : English và Metric.Một hệ đơn vị bao gồm đơn vị lực,chiều dài,nhiệt độ và thời gian. • Lực (lbs, kip, N, kN, etc.), • Chiều dài (ft, in, m, mm, etc.), • Thời gian (second), • Nhiệt độ (F, C) 390 400 2890 1240 300 400 450 450920 390 400 450 920450 3800 1715 2950 2950 1725 300 475 475 490 250915 400 300 490 250915 1310 300 400 2950 2950 1500 1740 2210 180 500 2220 1730 1510 2940 890 1930 3285 2230 300 400 1300 150 175 175 3000 4820 3530 3110 1690 1610 3715 5900 3725 1600 1700 3100 3540 4810 3000 3000 8350 8700 8900 5900 8900 8700 8350 3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3500363041902340123030803500 35003630660079706580 a b c d e f 3500363041902340123030803500 350036306600797030803500 a b c d e f 150 200 200 15040 300 150 150 150 350 175 175 290110 240110 2690 g 2690 1920 300905 1920 300905 140110 150 150 175 175 150 150 150 150 140110175175 110 110 110 110 125 125 110 110 110 110 1570 2330 1710 1865 1865 1710 2330 1570 2410 2000 540 310 17102410 1710 3000 3935 4415 4680 4020 4450 4450 5900 4450 4450 4030 320 4350 4175 250 3925 3000 3000 8350 8700 8900 5900 8900 8700 8350 3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 215 900 470 540 310 215 459 215 900 1875 300740 1875 740300 13101200 40300 40300
 8. 8. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 5 Đơn vị góc đo độ dùng trong SAP 2000. Gồm độ (o ) và radian : • Độ (o ) được sử dụng để chỉ định thông số hình học chẳng hạn như góc của trục địa phương. • Radian dùng để chỉ định góc xoay của chuyển vị. • Kết quả góc xoay xuất ra sử dụng đơn vị radian. Bạn có thể thay đổi đơn vị hiện tại bất kì lúc nào bằng cách click hộp xổ xuống ở bên phải thanh trạng thái. 2.1.3. Click Menu File New Model Hoặc Click vào Icon xuất hiện cửa sổ sau : Hình 2-3 Cửa sổ New Model Initialization. Chú ý : Chọn No vì mô hình đầu tiên chúng ta sẽ tự xây dựng, trong các chương sau sẽ thảo luận sử dụng 2 lựa chọn còn lại.
 9. 9. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 6 2.1.4. Điều chỉnh thông số lưới Cửa sổ Building Plan Grid System….. xuất hiện. Hình 2-4 Cửa sổ Building Plan Grid System and Story Data Definition Chú ý : Chiều cao tầng dưới cùng phải cộng thêm chiều cao từ cốt mặt móng đến cốt ±0.000 • Grid Dimensions (Plan) • Number Lines in X Direction = 11 • Number Lines in Y Direction = 7 • Spacing in X Direction = 3.5 • Spacing in Y Direction =3.5 • Story Dimensions • Number of Stories =32 • Typical Story Height =3.3 • Bottom Story Height =3.3 Bạn có thể thay đổi chiều cao tầng bằng cách click vào Custom Story Data sau đó click vào Edit Story Data xuất hiện form sau :
 10. 10. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 7 Hình 2-5 Cửa sổ Story Data • Click Ok ! Bạn có thể thay đổi khoảng cách lưới bằng cách click vào Custom Grid Spacing • Chọn Grid Label để sửa tên lưới
 11. 11. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 8 Hình 2-6 Cửa sổ Grid Labeling Options Click OK. • Chọn Edit Grid Hình 2-7 Cửa sổ Define Grid Data. Chọn khai báo ở chế độ Spacing
 12. 12. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 9 Chú ý : Ở tất cả các ô nhập dữ liệu của Etabs đều có khả năng nhập phép tính cộng,trừ,nhân,chia trực tiếp. Bubble Size : Kích thước của vòng tròn xung quanh tên lưới. Chỉnh sửa khoảng cách lưới và click Ok. • Chọn Grid Only Nên bắt đầu mô hình của mình bằng các Templates nếu có thể. • Click OK. Mô hình của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình với hai cửa sổ,mặt bằng và mô hình 3-D như trong hình. Hình 2-8 Hệ lưới công trình. 2.1.5. Lưu mô hình Nhớ lưu mô hình sớm thường xuyên để tránh các tổn thất nhỏ nhất do nguyên nhân mất điện ,máy tính hỏng hóc bất thường hoặc do bất kì nguyên nhân không đoán trước được.Cũng nên lưu mô hình thành nhiều file với tên khác nhau để backup sau này. Trong Etabs không có chế độ AutoSave. Khi bạn chọn File menu > Export > Save Model as ETABS.e2k Text File thì file *.e2k được lưu dưới đơn vị hiện tại.
 13. 13. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 10 2.2. ĐỊNH NGHĨA TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH : Trong bước này bạn sẽ định nghĩa tiêu chuẩn sử dụng trong dự án, định nghĩa thuộc tính vật liệu theo tiêu chuẩn đã chọn,chương trình tự động tổ hợp tải trọng theo đúng tiêu chuẩn và sử dụng tiêu chuẩn này cho thiết kế. 2.2.1. Định nghĩa tiêu chuẩn thiết kế cho phần tử Frame : • Click Menu Options Preferences Concrete Frame Design…. Hình 2-9 Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế Frame. Hiện ra cửa sổ sau : Hình 2-10 Cửa sổ Concrete Frame Design Preferences. Lựa chọn BS 8110-97 cho kết quả thiết kế gần với TCVN 356-2005.
 14. 14. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 11 Hình 2-11 Thay đổi tiêu chuẩn thiết kế. Hình 2-12 Tiêu chuẩn thiết kế BS 8110 97 2.3. ĐỊNH NGHĨA VẬT LIỆU VÀ TIẾT DIỆN. 2.3.1. Định nghĩa vật liệu. Chúng ta sử dụng một loại bê tông cấp độ bền B25 tương ứng với M350 cho toàn bộ công trình. Chú ý : Trong một số công trình có thể sử dụng 2 loại bê tông với cấp độ bền khác nhau chẳng hạn vách,cột dùng một cấp độ bền và dầm ,sàn dùng một cấp độ bền . 1.Click menu Define Material Properties
 15. 15. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 12 Hoặc click vào icon xuất hiện cửa sổ : Hình 2-13 Định nghĩa vật liệu. Click vào Add New Material xuất hiện cửa sổ Hình 2-14 Cửa sổ Material Property Data. Định nghĩa sẽ theo tiêu chuẩn BS 8110 97.Click OK để chấp nhận khai báo. Phần khai báo Design Property Data nếu chúng ta chỉ dùng Etabs để phân tích ,không thiết kế hoặc chỉ phân tích xuất ra nội lực và dùng chương trình thứ hai để ra kết quả thép( chẳng hạn như bảng tính Excel,phần mềm RDW của CIC….) thì chúng ta không cần quan tâm mục này.
 16. 16. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 13 Tuy nhiên nếu dùng luôn tiêu chuẩn có sẵn trong Etabs như là một nguồn tham khảo thì việc khai báo giá trị vẫn còn nhiều tranh cãi chưa đi đến thống nhất và nó là một bí mật nhỏ của mỗi cá nhân hoặc công ty thiết kế. 2.3.2. Định nghĩa tiết diện (vách,cột,dầm,sàn) Số lượng chiều dày vách,kích thước tiết diện cột và dầm,sàn sẽ do người chủ trì kết cấu có nhiều kinh nghiệm lựa chọn. a) Định nghĩa tiết diện vách. 1.Click Menu Define Wall/Slab/Deck Section… Hoặc Click vào icon xuất hiện cửa sổ Hình 2-15 Cửa sổ Define Wall/Slab/Deck Sections. Từ cửa sổ này có thể định nghĩa vách và sàn. Chọn Add New Wall để định nghĩa vách.
 17. 17. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 14 Hình 2-16 Khai báo tiết diện vách dày 30 cm. Click OK ! Chọn Add New Slab để định nghĩa tiết diện sàn.
 18. 18. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 15 Hình 2-17 Định nghĩa tiết diện sàn 15 cm. b) Định nghĩa tiết diện dầm. 1.Click vào menu Define Frame Sections… Hoặc click vào icon xuất hiện cửa sổ :
 19. 19. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 16 Hình 2-18 Cửa sổ Define Frame Properties. Bạn có thể xóa bớt tiết diện mẫu bằng cách click Delete Property. Click Add Rectangular để khai báo tiết diện dầm chữ nhật. Depth : Chiều cao của dầm Width : Bề rộng dầm.
 20. 20. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 17 Hình 2-19 Cửa sổ rectangular Section. Click Reinforcement để định nghĩa thiết kế tiết diện Concrete Cover to Rebar Center : Lớp bảo vệ kể đến tâm cốt thép dọc.(Khác TCVN kể đến mép ngoài cùng của cốt thép dọc )
 21. 21. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 18 Click OK để chấp nhận khai báo. Lặp lại các bước trên để khai báo các tiết diện dầm khác. c) Định nghĩa tiết diện cột 1.Click vào menu Define Frame Sections… Hoặc click vào icon xuất hiện cửa sổ : Hình 2-20 Cửa sổ Define Frame Properties Bạn có thể xóa bớt tiết diện mẫu bằng cách click Delete Property. Click Add Rectangular để khai báo tiết diện dầm chữ nhật. Depth : Kích thước song song với trục Ox Width : Kích thước song song với trục Oy.
 22. 22. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 19 Click Reinforcement để định nghĩa thiết kế tiết diện Lateral Reinforcement : + Ties : Đai thường + Spiral : Đai lò xo Rectangular Reinforcement :
 23. 23. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 20 Number of Bars in 3-dir : Số thanh thép đặt theo phương 3 Number of Bars in 2-dir : Số thanh thép đặt theo phương 2 Click OK để chấp nhận khai báo. Lặp lại các bước trên để khai báo các tiết diện cột còn lại. 2.4. VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG 2.4.1. Vẽ sàn, vẽ dầm : Bạn có hai phương pháp để thêm phần tử kết cấu đến chương trình a.Sử dụng các công cụ vẽ của chương trình Etabs b.Sử dụng file DXF được tạo bởi AutoCAD Chú ý : Tôi sẽ giải thích làm thế nào để vẽ phần tử kết cấu sử dụng chương trình AutoCAD vì hầu hết các kĩ sư đều thân thuộc với phương pháp này. 1.Mở chương trình AutoCAD 2.Mở file mặt bằng của tầng đầu tiên hoặc mở một file mới trong chương trình và tạo 4 layer sau : i. Layer Beam : Cho dầm và vách. ii.Layer Floor : Cho sàn iii.Opening : Cho Opening iv.Columns : Cho cột 3.Vẽ PLINE theo biên của sàn trong layer Floor theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Hình 2-21 Hướng vẽ Pline của sàn. 4. Vẽ dầm và vách như đường thẳng trong layer Beam và nếu bạn có cột thì vẽ nó như là đường thẳng trong 3D.
 24. 24. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 21 Hình 2-22 Hướng vẽ dầm và vách 5.Dùng Pline vẽ theo biên của Opening trong layer Opening. 6. Lưu file DXF với tên là Example1. 7.Trong Etabs click menu File Import Dxf Floor Plan.
 25. 25. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 22 Trong mặt bằng không có cột nên layer Columns chọn là 0. Chú ý : Trước khi export file Dxf tới ETABS thì phải chắc rằng gốc tham chiếu (0,0) trong Dxf phải trùng với gốc tham chiếu (0,0) trong Etabs nếu không phải di chuyển tất cả bản vẽ từ điểm giao của lưới (A,1) đến gốc (0,0). 9.Chọn tim vách sau đó click menu Edit Extrude Line to Areas
 26. 26. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 23 Xuất hiện form sau :
 27. 27. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 24 Khai báo dz có dấu (-) và chiều cao tầng để sinh ra vách xuống dưới .Lựa chọn Delete Source Objects 2.4.2. Gán tiết diện • Chọn ô sàn và click menu Assign Shell/Area Wall/Slab/Deck Section… Hoặc click vào icon xuất hiện form sau :
 28. 28. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 25 Hình 2-23 Cửa sổ Assign Wall/Slab/Deck Sections. Chọn S15 và click OK! • Gán chiều dày cho vách : Chọn vách và click menu Assign > Shell/Area Wall/Slab/Deck Section… Chọn V30 và click Ok! Lặp lại các bước tương tự để gán chiều dày cho các vách V40. • Gán tiets diện cho dầm : Chọn dầm và click menu Assign Frame/Line Frame Section…
 29. 29. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 26 Hoặc click vào icon xuất hiện form sau : Hình 2-24 Cửa sổ Assign Frame Properties. Chọn dầm muốn gán và click Ok! 2.4.3. Replicate of the story. Chọn toàn bộ tầng bằng chế độ chọn Window và click menu Edit Replicate… Hoặc click vào icon xuất hiện form sau
 30. 30. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 27 Hình 2-25 Cửa sổ Replicate. Click tab Story sau đó chọn tầng muốn Replicate và click Ok! 2.4.4. Vẽ cột Click menu Draw Draw Line Objects Create Columns in Region or at Clicks (Plan) Hoặc click vào icon xuất hiện form sau : Chọn tiết diện cột muốn gán và pick vào vị trí cột trên mặt bằng .
 31. 31. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 28 Hình 2-26 Vẽ cột. 2.4.5. Vẽ dầm. Click menu Draw Draw Line Objects Draw Lines (Plan,Elev,3D) Hoặc click icon xuất hiện form : Chọn tiết diện dầm muốn vẽ và pick vào vị trí điểm đầu và điểm cuối dầm trên mặt bằng .
 32. 32. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 29 Hình 2-27 Vẽ dầm. Để kết thúc vẽ một đối tượng thanh bạn có thể click đúp vào điểm cuối hoặc click điểm cuối sau đó nhấn Enter hoặc nhấn phim ESC. 2.5. CHIA SÀN VÀ GÁN ID CHO DIAPHRAGM. 2.5.1. Chia sàn. Có hai phương thức chia sàn : • Chia thủ công. • Chia tự động. o Với vách tốt hơn là chia thủ công. o Với sàn tốt hơn là chia tự động. Chú ý : Những thứ quan trọng bạn phải tạo ra trước để sinh ra các hệ lưới phụ là cơ sở để chia lưới. Vẽ lưới phụ : Chọn toàn bộ kết cấu hoặc chọn chỉ những điểm bạn muốn làm cơ sở chia lưới. Click menu Edit Edit Grid Data Add Grid at Selected Points…
 33. 33. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 30 Xuất hiện form sau : Hình 2-28 Cửa sổ Add Grid Lines at Selected Point. • Chọn lưới song song với trục X hoặc song song với trục Y • Click Ok! 2.5.2. Chia vách. • Chọn toàn bộ vách bằng cách click menu Select By Area Object Type… Xuất hiện form :
 34. 34. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 31 • Chọn Wall rồi click Ok! • Click menu Edit Mesh Area xuất hiện Form Hình 2-29 Mesh Selected Areas. Click Ok để chấp nhận. • Nếu bạn muốn chia vách nhỏ hơn thì chọn lại vách và pick lựa chọn thứ 3 và cho biết kích thước muốn chia.
 35. 35. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 32 2.5.3. Chia sàn. Chú ý : Sàn chúng ta sẽ chia tự động. • Chọn toàn bộ sàn bằng cách click menu Select By Area Object Type… Xuất hiện form : Hình 2-30 Cửa sổ Select Area Object Type. Chọn Floor sau đó click Ok! • Click menu Assign Shell/Area Area Object Mesh Options…
 36. 36. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 33 Xuất hiện form sau : Hình 2-31 Cửa sổ Area Object Auto Mesh Options. • Lựa chọn tương tự như chia vách • Click Ok!
 37. 37. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 34 Trong ETABS chúng ta có thể sử dụng Menu Edit để thêm các reference plane và reference line để giúp chia các vách thẳng theo grid line. Đối với SAP 2000 chúng ta thêm các lưới phụ. 2.5.4. Gán Diaphragm Chúng ta có 2 lựa chọn gán Diaphragm • Rigid Diaphragm : Liên kết làm cho tất cả các điểm liên kết cùng nó di chuyển trong cùng mặt phẳng là độ cứng chống lại biến dạng kéo.Và thường được dùng để khai báo tải trọng gió. • Semi Rigid Diaphragm : Mục đích chính là để khai báo tải trọng gió và làm cho công trình có khả năng ứng xử giống với thực tế (khuyến cáo sử dụng). o Lựa chọn toàn bộ công trình bằng cách click icon o Click menu Assign Shell/Area Diaphragms… Xuất hiện form sau: Hình 2-32 Cửa sổ Assign Diaphragm • Chọn D1 sau đó Click Modify/Show Diaphragm
 38. 38. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 35 Hình 2-33 Cửa sổ Diaphragm Data. • Chọn Semi Rigid và click Ok! Sau đó click Ok cho form chính. Chú ý : Bạn không cần phải gán mỗi tầng một tên Diaphragm riêng biệt vì chương trình sẽ tự động gán Diaphragm với tham chiếu tên từng tầng và lựa chọn Semi Rigid sẽ làm cho sàn có ứng sử thực tế hơn. 2.6. ĐỊNH NGHĨA TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG VÀ GÁN TẢI TRỌNG. Tải trọng tĩnh tác động lên công trình trong ví dụ mẫu này gồm có : • Tĩnh tải • Hoạt tải • Tải trọng gió • Tải trọng động đất 2.6.1. Định nghĩa tải trọng động đất. Theo TCVN 375-2007 có 2 phương pháp tính toán tải trọng động đất : • Phương pháp tĩnh lực tương đương : áp dụng cho với những công trình đủ tiêu chuẩn về tính đều đặn theo mặt bằng và phương đứng. • Phương pháp phổ phản ứng : áp dụng mọi công trình. Cùng với hai phương pháp đó sẽ có hai cách khai báo tải trọng động đất vào trong mô hình Etabs Khai báo theo phương pháp phổ phản ứng : 1.Click menu Define Static Load Cases…
 39. 39. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 36 Hoặc click icon xuất hiện form: Hình 2-34 Cửa sổ Define Static Load Case Names Chú ý :Hệ số tải trọng bản thân (Self Weight Multiplier) chỉ được xét bằng 1.1 với tải trọng Dead với những công trình bê tông cốt thép theo qui định của TCVN 2737- 1995.Khai báo này chương trình sẽ tự động kể đến 1.1 lần tải trọng bản thân cho tất cả các phần tử. • Khai báo như form dưới rồi click Modify Load
 40. 40. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 37 Hình 2-35 Cửa sổ Define Static Load Case Names. • Click Modify Lateral Load…xuất hiện form sau:
 41. 41. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 38 Hình 2-36 Cửa sổ User Seismic Loading. • Các giá trị thuộc cột FX là tĩnh lực tương đương theo phương X gán vào tâm khối lượng theo các dạng dao động được tính toán riêng theo một bảng tính riêng có sử dụng một mô hình Etabs độc lập (chắc phải dành một buổi khác để thảo luận). • Click OK! • Tương tự khai báo tĩnh lực tương đương cho các dạng dao động tiếp theo và theo phương Y. • Việc lựa chọn Modal Combination phụ thuộc vào mối liên quan giữa chu kì của các dạng dao động : Ph¶n øng ë hai d¹ng dao ®éng i vµ j (kÓ c¶ c¸c d¹ng dao ®éng tÞnh tiÕn vµ xo¾n) cã thÓ xem lµ ®éc lËp víi nhau, nÕu c¸c chu kú Ti vµ Tj tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: Tj ≤ 0,9 . Ti o Lùa chän SRSS : Khi tÊt c¶ c¸c d¹ng dao ®éng ®­îc xÐt ®Õn ®­îc xem lµ ®éc lËp víi nhau, th× gi¸ trÞ lín nhÊt EE cña hÖ qu¶ t¸c ®éng ®éng ®Êt cã thÓ lÊy b»ng:
 42. 42. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 39 2 E EiE E= ∑ trong ®ã: EE hÖ qu¶ t¸c ®éng ®éng ®Êt ®ang xÐt (lùc, chuyÓn vÞ, vv..); EEi gi¸ trÞ cña hÖ qu¶ t¸c ®éng ®éng ®Êt nµy do d¹ng dao ®éng thø i g©y ra. o Lùa chän CQC : NÕu ®iÒu kiÖn Tj ≤ 0,9 . Ti kh«ng tho¶ m·n, cÇn thùc hiÖn c¸c quy tr×nh chÝnh x¸c h¬n ®Ó tæ hîp c¸c ph¶n øng cùc ®¹i cña c¸c d¹ng dao ®éng, vÝ dô nh­ c¸ch “ Tæ hîp bËc hai ®Çy ®ñ”. (Tham kh¶o thªm cña t¸c gi¶ NguyÔn Lª Ninh - §éng ®Êt vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh chÞu ®éng ®Êt- NXB X©y dùng 2007). • Lùa chän Direction Combination : Chän SRSS. • Click Ok ! 2.6.2. Định nghĩa tải trọng gió. • Khai báo như form dưới rồi click Modify Load • Click Modify Lateral Load…xuất hiện form sau:
 43. 43. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 40 • Giá trị cột FX là tải trọng gió động theo phương X theo một dạng dao động tác dụng lên công trình được tính toán theo một bảng tính riêng có sử dụng kết quả từ một mô hình Etabs riêng.(Để tính toán giá trị này sẽ phải dành ra một tiết để thảo luận) • Giá trị cột X-Ord và Y-Ord là tọa độ tâm khối lượng được lấy từ mô hình Etabs. • Click Ok! • Lặp lại các bước trên để khai báo tải trọng gió động theo phương X của các dạng dao động còn lại và gió động theo phương Y. 2.6.3. Định nghĩa tổ hợp tải trọng : Áp dụng tiêu chuẩn 2737-1995 :
 44. 44. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 41 Bảng 2-1 Hệ số tổ hợp các trường hợp tải. STT Tên Kiểu tổ hợp TT HT GX GY EQX EQY tổ hợp 1 TH1 1 1 Add 2 TH2 1 0.9 0.9 Add 3 TH3 1 0.9 -0.9 Add 4 TH4 1 0.9 0.9 Add 5 TH5 1 0.9 -0.9 Add 6 TH6 0.91 0.8 1 0.3 Add 7 TH7 0.91 0.8 0.3 1 Add 8 TH8 Envelope Hệ số tổ hợp các trường hợp tải 2.6.4. Gán tĩnh tải và hoạt tải : • Chọn sàn bằng cách pick chuột lên mặt bẳng • Click menu Assign Shell/Area Loads Uniform… Hoặc click icon xuất hiện form sau : Hình 2-37 Cửa sổ Uniform Surface Loads
 45. 45. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 42 • Khai báo giá trị vào ô Load rồi click Ok! 2.7. GÁN TÊN PIER VÀ SPANDREL Gán Pier Label cho walls và columns.Các đối tượng thuộc cùng một tầng và có cùng tên Pier Label thì được xem như là một bộ phận của pier đó.Một Wall Pier không thể vượt qua nhiều tầng.Nó chỉ bao gồm các đối tượng thuộc cùng một tầng Gán Spandrel labels cho các walls và beams.Khác với pier,một phần tử spandrel có thể bao gồm các đối tường từ hai(hay nhiều) tầng khác nhau. 2.7.1. Gán tên Pier cho vách : • Chọn vách mà bạn muốn gán tên Pier. • Click menu Assign Shell/Area Pier Label… Hoặc click vào icon xuất hiện form sau:
 46. 46. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 43 Hình 2-38 Cửa sổ Pier Names. • Gõ tên Pier rồi click Add New Name • Click Ok! • Lặp lại các bước trên cho tất cả các vách. Chú ý : Bạn không thể thiết kế bất kì vách nào nếu không đặt tên Pier.Tất cả các vách phải có tên khác nhau. 2.7.2. Gán tên cho Spandrel: • Lựa chọn Spandrel mà bạn muốn đặt tên • Click menu Assign Shell/Area Spandrel Label… Hoặc click icon xuất hiện form sau :
 47. 47. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 44 Hình 2-39 Cửa sổ Spandrel Names. • Gõ tên Spandrel rồi click Add New Name • Click Ok! Sau khi bạn gán tên Pier và tên Spandrel thì tên của chúng sẽ hiện trên mặt bằng . Hình 2-40 Tên Pier xuất hiện trên mặt bằng sau khi gán.
 48. 48. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 45 2.8. ĐỊNH NGHĨA MASS SOURCE & AUTO LINE CONSTRAIN & GÁN LIÊN KẾT. 2.8.1. Gán Auto Line Constrain. • Chọn toàn bộ công trình bằng cách nhấn icon • Click menu Assign Shell/Area Auto Line Constrain… Xuất hiện form sau : Hình 2-41 Cửa sổ Auto Line Contraint Options. • Click Ok! 2.8.2. Định nghĩa Mass Source: • Click menu Define Mass Source…
 49. 49. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 46 Hoặc click icon xuất hiện form sau :
 50. 50. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 47 • Click option From Loads • Hệ số Live sẽ lấy theo bảng sau : Bảng 2-2 Hệ số tổ hợp xác định Mass Source.
 51. 51. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 48 2.8.3. Gán liên kết Support : • Click icon và chọn BASE • Click Ok! • Chọn tất cả các điểm thuộc tầng Base bằng Window • Click menu Assign Joint/Point Restrants (Supports)… Hoặc click icon xuất hiện form sau :
 52. 52. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 49 Hình 2-42 Cửa sổ Assign Restraints. • Click Ok! 2.9. KIỂM TRA MÔ HÌNH VÀ CHẠY PHÂN TÍCH. • Để kiểm tra mô hình trước khi chạy mô hình click menu Analyze Check Model… Xuất hiện form sau :
 53. 53. Ch­¬ng 1 M« h×nh & ph©n tÝch Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 50 • Click Ok! • Sau khi chương trình kiểm tra mô hình, nếu có chú ý gì thì chương trình sẽ không hiển thị chú ý, còn nếu có vấn đề gì chương trình sẽ hiển thị tin nhắn để bạn điều chỉnh mô hình. • Nếu bạn muốn chương trình tự động điều chỉnh những lỗi gặp phải , chọn tất cả mô hình ,click Analyze Check Model và phải click vào ô Selected Object Only. Click Yes. • Sau khi kiểm tra xong chương trình bạn click menu Analyze Run Analysis hoặc click icon hoặc nhấn phím F5. • Sau khi chương trình chạy xong sẽ tự động khóa mô hình lại và hiển thị hình biến dạng của công trình.
 54. 54. CHƯƠNG 3. HIỂN THỊ KẾT QUẢ. 3.1. HIỂN THỊ KẾT QUẢ DẠNG BẢNG. Trong bước này chúng ta sẽ xem xét những số liệu quan trọng được cho từ kết quả phân tích : • Lực cắt đáy của công trình. • Inter Story Drift • Nội lực Frame theo bảng. • Nội lực của vách theo bảng. 3.1.1. Bảng tóm tắt. • Click menu File Print Table Summary Report xuất hiện bảng tính sau Xuất hiện form sau : kÕt qu¶ hiÓn thÞ d¹ng b¶ng d¹ng ®å häa
 55. 55. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 52 Hình 3-1 Cửa sổ Print Summary Report. • Click File Name… để chọn nơi lưu file. • Xuất hiện form thể hiện một số thông tin của bảng tóm tắt.
 56. 56. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 53 3.1.2. Hiển thị dạng đồ họa. • Click menu Display Show Tables xuất hiện form sau :
 57. 57. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 54 • Pick những box dữ liệu bạn muốn hiển thị • Ví dụ click Reaction,Chọn DEAD và LIVE,chọn COMBO1 đến COMBO9.
 58. 58. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 55 • Click Ok ! • Xuất hiện form sau hiển thị Reaction (phản lực chân cột). • Bạn sẽ tìm thấy tổng phản lực của các trường hợp tải ở cuối bảng :
 59. 59. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 56 3.2. HIỂN THỊ ĐỒ HỌA KẾT QUẢ PHÂN TÍCH. Trong bước này chúng ta sẽ xem kết quả hiển thị dưới dạng đồ họa các kết quả như : • Phản lực • Nội lực phần tử Frame • Nội lực vách và Spandrel 3.2.1. Phản lực (Reaction). Để hiển thị phản lực phải kích hoạt cửa sổ mặt bằng ,click icon từ bảng mặt bằng chọn mặt bẳng đáy sau đó click Ok.
 60. 60. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 57 • Click menu Hoặc click icon xuất hiện bảng sau : • Chọn Live Static Load và click Ok !
 61. 61. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 58 Hình 3-2 Phản lực chân cột. • Để hiển thị phản lực tại bất kì điểm nào chỉ việc click chuột trái vào vị trí đó rồi click chuột phải ,bảng sau sẽ xuất hiện : 3.2.2. Nội lực của dầm và cột : Để hiển thị kết quả nội lực (lực dọc,lực cát, mô men uốn và mô men xoắn)của dầm và cột • Click icon sau đó chọn mặt cắt muốn hiển thị nội lực.Trong ví dụ này là mặt cắt B .
 62. 62. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 59 Hình 3-3 Cửa sổ Set Elevation View • Click Ok thì mặt cắt xuất hiện. • Click menu Display Show Member Forces/Stress Diagram Frame/Pier/Spandrel Forces… Hoặc click icon Xuất hiện bảng sau :
 63. 63. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 60 • Lựa chọn tải trọng, thành phần nội lực,chế độ hiển thị • Click Ok sẽ sinh ra biểu đồ nội lực cho toàn bộ Frame.
 64. 64. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 61 Hình 3-4 Biểu đồ nội lực phần tử Frame. • Để hiển thị giá trị của mô men uncheck Fill Diagram và check Show Values on Diagram
 65. 65. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 62 • Click Ok biểu đồ nội lực xuất hiện
 66. 66. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 63 Hình 3-5 Biểu đồ nội lực phần tử Frame. • Click chuột trái sau đó click chuột phải để hiển thị bảng biểu đồ nội lực
 67. 67. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 64 Giá trị lớn nhất của lực tác dụng,lực cắt,mô men và chuyển vị được hiển thị trong bảng.Nếu bạn muốn nhìn thấy các giá trị này ở bất kì vị trí nào bạn click vào lựa chọn Scroll for Values và dùng thanh cuộn nằm ở cuối bảng ,bạn có thể di chuyển thanh cuộn bằng chuột để thấy các giá trị khác nhau ở các vị trí khác nhau.
 68. 68. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 65 3.2.3. Hiển thị nội lực cho vách sà Spandrel. • Lặp lại các bước như mục 2 • Click on check box Pier và Spandrel
 69. 69. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 66 • Click Ok.
 70. 70. Ch­¬ng 2. HiÓn thÞ kÕt qu¶. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 67 Hình 3-6 Nội lực của vách. • Click chuột trái lên vách sau đó click chuột phải lên vách sẽ xuất hiện bảng nội lực của vách
 71. 71. CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BÊ TÔNG CỐT THÉP. 4.1. Thiết kế Frame (Dầm và cột) 4.1.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế. • Click menu Options Preferences… Concrete Frame Design… Xuất hiện bảng sau : Từ bảng này bạn có thể điều chỉnh tiêu chuẩn cho phù hợp và dữ liệu khác theo hình trên. 4.1.2. Chọn tổ hợp thiết kế. • Click menu Design Concrete Frame Design Select Design Combo…
 72. 72. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 69 Xuất hiện bảng sau : • Chọn danh sách tổ hợp dùng để thiết kế • Click Add. • Click Ok. Muốn bỏ tổ hợp tải trọng muốn thiết kế thì click rồi nhấn phím Remove. Chú ý : Chương trình có thể tự động sinh ra các tổ hợp tải trọng theo tiêu chuẩn thiết kế đã chọn.Tuy nhiên những tổ hợp này không giống tổ hợp tải trọng theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995.Đối với thiết kế cột ta sử dụng các tổ hợp tải trọng theo phương thức tổ hợp Add.Đối với thiết kế dầm ta sử dụng tổ hợp tải trọng bao theo phương thức tổ hợp Envelope. 4.1.3. Bắt đầu thiết kế. • Click menu Design Concrete Frame Design Start Design/Check of Structure Thiết kế là một quá trình lặp.Thông thường bạn sẽ phải trở lại phân tích và thiết kế một vài lần đến tận khi tiết diện phân tích cuối cùng trùng với tiết diện thiết kế.
 73. 73. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 70 Hoặc click vào icon Sau khi chạy xong quá trình thiết kế chuyển đổi đơn vị về hệ Ton-cm để nhìn kết quả thép !!! Hình 4-1 Diện tích cốt thép cột và dầm. 2.Để hiện thị tỉ lệ cốt thép chịu cắt ,click menu Design Concrete Frame Design Display Design Info…
 74. 74. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 71 Hoặc click icon Xuất hiện bảng sau : • Chọn Shear Reinforcing • Click Ok. • Tỉ lệ cốt thép chịu cắt sẽ xuất hiện dưới hình vẽ sau :
 75. 75. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 72 Hình 4-2 Hàm lượng cốt thép chịu cắt. 4.1.4. Hiển thị thông tin thiết kế dầm. • Chọn dầm bằng cách click chuột • Click chuột phải • Bảng kết quả thiết kế dầm sẽ hiển thị :
 76. 76. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 73 • Bảng sẽ hiển thị diện tích cốt thép dọc và tỉ lệ cốt thép chịu cắt của tất cả các tổ hợp tải trọng lựa chọn thiết kế tại các vị trí trên dầm. • Thông tin thiết kế dầm có 3 icon quan trọng : o cho phép ghi đè : § Thay đôi tiết diện phần tử § Thay đổi dạng phần tử § Thay đổi thông tin của thuộc tính dầm
 77. 77. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 74 o icon này thể hiện tóm tắt thiết kế dầm § Thông tin của dầm § Cốt thép chịu uốn § Cốt thép chịu cắt § Cốt thép chịu xoắn o Click Summary sẽ xuất hiện bảng sau :
 78. 78. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 75 • hiển thị đầy đủ cốt thép thiết kế dầm chịu uốn và chịu cắt
 79. 79. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 76 Chú ý quan trọng : Sau khi bạn hoàn thành quá trình thiết kế ,đôi khi bạn phải thay đổi tiết diện của một số dầm hoặc cột,khi đó bạn phải gán lại tiết diện phân tích ban đầu tiết diện thiết kế .Với kĩ sư mới tốt nghiệp hoặc sinh viên thì phải tiến hành lặp nhiều lần.Còn với kĩ sư nhiều kinh nghiệm thì số vòng lặp sẽ ít hơn hoặc không phải lặp lần nào.Trình tự thực hiện : • Click menu Design Concrete Frame Design Verify Analysis vs Design Section… Hoặc click vào icon
 80. 80. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 77 Xuất hiện bảng sau : • Click Yes • Nhần F5 để chạy lại khi đó tiết diện phân tích được thay thể bởi tiết diện thiết kế. 4.2. Thiết kế vách • Có ba phương pháp thiết kế : o Tiết diện chữ C và T đơn giản o Cốt thép tiết diện Pier đồng bộ o Cốt thép tiết diện Pier tổng thể. • Tiết diện chữ C và T đơn giản : Đây là phương pháp đơn giản nhất cho bài toán thiết kế và chỉ nên dùng để thiết kế chữ không dùng cho bài toán kiểm tra. • Cốt thép tiết diện Pier đồng bộ : Đây là phương pháp nổi tiếng nhất cho bài toán thiết kế,phương pháp này có thể dùng cho cả bài toán thiết kế và bài toán kiểm tra. • Cốt thép tiết diện Pier tổng thể : Đây là phương pháp chính xác nhất, nhưng nó đòi hỏi người sử dụng nhiều công sức vì bạn sử dụng phương pháp này bạn phải vẽ toàn bộ tiết diện vách cốt thép của nó cho toàn bộ vách. Chú ý : Trong ví dụ của chúng ta sẽ không thảo luận phương pháp tiết diện chữ C và chữ T đơn giản ,tôi sẽ giải thích cụ thể phương pháp cốt thép tiết diện Pier đồng bộ.Còn phương pháp Cốt thép tiết diện Pier tổng thể sẽ được thảo luận chi tiết trong mục Section Designer. 4.2.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế. • Click menu Options Preferences… Shear Wall Design…
 81. 81. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 78 Xuất hiện form sau : • Chọn tiêu chuẩn BS 8110 97 • Đổi in^2 thành cm^2 • Đổi in^2/ft thành cm^2/m
 82. 82. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 79 4.2.2. Chọn tổ hợp tải trọng. • Click menu Design Shear Wall Design Select Design Combo… Xuất hiện bảng sau :
 83. 83. Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 80 • Remove các tổ hợp tải trọng mặc định do tiêu chuẩn BS tự động sinh ra • Chọn các tổ hợp tải trọng theo TCVN • Click Add • click Ok. 4.2.3. Lựa chọn phương pháp thiết kế. • Click menu Design Shear Wall Design Assign Pier Section for Checking Uniform Reinforcing Pier Section.
 84. 84. CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP. 5.1. Thiết kế thép : 5.1.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế . • Click menu Option Preferences Steel Frame Design Xuất hiện form sau : • Từ form này bạn có thể thay đổi tiêu chuẩn thiết kế và các dữ liệu khác. • Từ hộp đổ xuống Design Code bạn có thể chọn tiêu chuẩn mà bạn muốn thiết kế. 5.1.2. Định nghĩa danh sách tự động chọn tiết diện (Auto Select Section). • Click menu Define Frame Section…xuất hiện form sau :
 85. 85. Ch­¬ng 4. ThiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 82 • Click Add Auto Select List.
 86. 86. Ch­¬ng 4. ThiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 83
 87. 87. CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ DẦM LIÊN HỢP.
 88. 88. CHƯƠNG 7. PHÂN TÍCH P-∆.
 89. 89. CHƯƠNG 8. PHÂN TÍCH ĐỘNG (DYNAMIC ANALYSIS).
 90. 90. CHƯƠNG 9. PHÂN TÍCH KỂ ĐẾN CÁC GIAI ĐOẠN THI CÔNG ( SEQUENTIAL CONSTRUCTION).
 91. 91. CHƯƠNG 10.SECTION DESIGNER. Chương trình Etabs có khả năng định nghĩa tiết diện không thông dụng cho phần từ Frame cũng như cho vách và cũng có khả năng tính toán thuộc tính cho những tiết diện này.
 92. 92. CHƯƠNG 11.MESHING. Etabs là chương trình phần tử hữu hạn dựa trên việc chia nhỏ các phần tử kết cấu.Việc chia nhỏ phần tử cũng giúp cho việc phân bố tải trọng được thực hơn. Có 3 phương pháp chia nhỏ : • Chia thủ công • Chia tự động • Chia bằng các chương trình chuyên dụng 11.1. Chia thủ công Chúng ta sử dụng chia thủ công trong những trường hợp sau : • Hình dạng kết cấu phức tạp • Kết cấu có đường biên cong hoặc giao của hình chữ nhật và hình tròn. • Việc chia lưới thủ công được sử dụng phổ biến nhất là dùng file DXF sau đó nhập vào Etabs.Việc chia lưới thủ công được các kĩ sư kết cấu sử dụng nhiều nhất. 11.2. Chia tự động Chúng ta sử dụng chia tự động cho các trường hợp sau : • Kết cấu chữ nhật hoặc hình tròn • Sàn phẳng • Sàn chỉ chịu kéo. Chia tự động là một công cụ mạnh giúp cho người kĩ sư tiết kiệm được thời gian và có thể thay đổi kích thước ô lưới khác nhau theo độ chính xác mong muốn mỗi lần chạy. • Chọn những ô sàn muốn chia nhỏ • Click menu Assign Shell/Area Area Object Mesh Options để xuất hiện cửa sổ Area Object Mesh Options.
 93. 93. Ch­¬ng 10. Meshing. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 90 • Từ cửa sổ Area Object Auto Mesh Options chọn option phù hợp . 11.3. Chia sàn bằng các chương trình chuyên dụng Hiện nay có rất nhiều chương trình chia nhỏ ô sàn, bạn có thể dùng một trong những phần mềm đó sau đó xuất ra file DXF rồi import vào Etabs.
 94. 94. CHƯƠNG 12.ETABS VÀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁC. 12.1. Etabs và Safe. • Etabs cho phép bạn export mặt bằng sàn sang phần mềm Safe. • Bạn không phải mô hình lại hệ dầm sàn trong Safe,bạn cũng có thể sử dụng cùng mặt bằng sàn có đầy đủ tải trọng tác động (tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng gió, tải trọng động đất ). • Chương trình cũng cho phép bạn export phản lực chân cột và phản lực vách sang Safe để giải bài toán móng bè. 12.1.1. Xuất nội lực chân cột, chân vách sang Safe. • Click menu File Export Save Story as Safe V8 .f2k Text File… Safe v12 chưa hỗ trợ Etabs v9.7 Xuất hiện bảng sau :
 95. 95. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 92 • Click Ok. • Xuất hiện cửa sổ lưu File • Gõ tên File rồi click Save • Mở Safe • Click menu File Import SAFE.F2K File…
 96. 96. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 93 Xuất hiện form sau : • Tìm đến thư mục lưu file vừa xuất,chọn File rồi click Open. 12.1.2. Xuất mặt bằng sang Safe. • Click menu File Export Save Story as Safev8.f2k Text file…xuất hiện bảng sau :
 97. 97. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 94 • Click Ok . • Chọn thư mục lưu file, gõ tên File và click Save.
 98. 98. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 95 • Mở chương trình Safe. • Click menu File Import SAFE.F2K File… xuất hiện bảng sau :
 99. 99. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 96 • Tìm đến nơi lưu file,chọn file rồi click Open.
 100. 100. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 97 12.2. Etabs và Sap. Nếu bạn muốn thêm vào mô hình những phần tử đặc biệt mà Etabs không có sẵn (chẳng hạn phần tử Solid) thì bạn có thể xuất mô hình của mình sang chương trình Sap. Sau khi bạn đã xuất mô hình sang Sap thì bạn không thể xuất trở lại về Etabs. • Click menu File Export Save Model as SAP2000.s2k Text File…. Xuất hiện form sau : • Click Save.
 101. 101. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 98 • Mở chương trình Sap và click menu File Import SAP2000.s2k Text File…. Xuất hiện form sau : • Click Ok xuất hiện form sau :
 102. 102. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 99 • Tìm đến nơi lưu file,chọn file và click Open. Rất tiếc là phiên bản Sap 2000 v14.0 chưa hỗ trợ Etabs v9.7.0 12.3. Etabs và Word. • Bạn có thể hiện thị bất kì kết quả đầu vào và đầu ra dưới dạng bảng và mở bằng Microsoft Word.Sau đó bạn có điều chỉnh định dạng của file theo định dạng của công ty bạn hoặc định dạng yêu thích của bạn và sử dụng nó cho thuyết minh tính toán. • Giống như trong HIỂN THỊ KẾT QUẢ DẠNG BẢNG. Sau đó bạn dùng Word để mở những bảng Summary đó. • Ngoài ra bạn có thể mở File Etabs xuất ra với đuôi .E2K bằng chương trình Word mà không ảnh hưởng đến mô hình. 12.4. Etabs và Excel. • Sau khi hiển thị kết quả dưới dạng bảng click menu
 103. 103. Ch­¬ng 11. Etabs vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c. Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 100 • Sau khi mở chương trình Excel lên và dán dữ liệu vào bảng tính bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng của phần mềm Excel. 12.5. Etabs và AutoCAD File .DXF xuất ra từ Etabs hoàn toàn tương thích với AutoCAD :File > Save Story Plan as. DXF hoặc File > Save as 3D .DXF • Chỉ xuất ra mô hình chưa biến dạng và text • Không xuất ra kết quả phân tích • Bạn có thể chỉ định tên layer cho các đối tượng xuất ra •
 104. 104. CHƯƠNG 13.NHỮNG CHÚ Ý QUAN TRỌNG 13.1. BẮT ĐẦU MỘT MÔ HÌNH MỚI. • Khi bạn bắt đầu một mô hình mới bạn có thể tiết kiệm đến 40% thời gian mô hình bằng cách sử dụng lại những khai báo của những mô hình có sẵn và tương đương với công trình của bạn. • Chương trình sẽ import tất cả các dữ liệu từ file có sẵn ngoại trừ : o Hệ lưới o Dữ liệu tầng o Đối tượng. o Chỉ định các đối tượng o Thông tin trên các cửa sổ. • Click menu File New Model xuất hiện form sau : • Click Choose.edb chương trình mở cửa sổ .
 105. 105. Ch­¬ng 12. Nh÷ng chó ý quan träng Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 102 • Tìm đến nơi lưu file ,chọn file rồi click Open. • Chọn đơn vị,khai báo kích thước mặt bằng ,chiều cao tầng rồi click Ok. • Tất cả khai báo vật liệu,tiết diện của dầm,cột,vách,sàn đã có sẵn. • Tất cả khai báo tải trọng,tổ hợp tải trọng,tiêu chuẩn thiết kế cũng có sẵn. • Bạn cũng có thể điều chỉnh và làm nó thành file mặc định (default) cho tất cả các file mới. o Đặt tên file Default.edb o Copy file tới thư mục cài đặt của Etabs. o Khi bạn bắt đầu một mô hình mới bạn click Default.edb và chương trình sẽ import trực tiếp tất cả các dữ liệu. 13.2. Auto Line Constrains Trong phân tích phần tử hữu hạn,phần tử shell chỉ kết nối đến phần tử khác ở nút góc.Khi một phần tử không được chắp vào nút góc của phần tử shell,thay vào đó được chắp vào biên của phần tử shell thì không có kết nối nào giữa phần tử đó và phần tử shell. Chức năng Auto Line Constrains của Etabs cho phép bạn chỉ định phần tử chắp vào biên của phần tử shell được kết nối đến phần tử shell.Etabs liên kết các phần tử bằng cách liên kết các điểm nằm dọc biên của phần tử shell di chuyển cùng biên của phần tử. • Trước khi bạn chạy chương trình bạn phải khai báo Auto Line Constrains • Chọn toàn bộ công trình • Click menu Assign Shell/Area Auto Line Constraint…
 106. 106. Ch­¬ng 12. Nh÷ng chó ý quan träng Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 103 Xuất hiện form sau : • Luôn click Apply to Full Structure (not just Selection). 13.3. Mặt cắt nâng cao • Bạn có thể phát triển mặt cắt qua bất kì phần nào của công trình.
 107. 107. Ch­¬ng 12. Nh÷ng chó ý quan träng Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 104 Để vẽ mặt cắt đi qua đường bao của lõi như trên : • Click menu Draw Draw Developed Elevation Definition… Xuất hiện form sau :
 108. 108. Ch­¬ng 12. Nh÷ng chó ý quan träng Ks. Lª v¨n duy ®t : 0916028581 C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn handic - ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ hµ néi 105 • Gõ tên mặt cắt và click Add New Name • Click Ok. • Click điểm đầu ,đi qua các điểm trung gian đến điểm cuối giống như bạn đang vẽ nó vậy • Click Esc • Click Set Elevation View button xuất hiện bảng sau : • Chọn mặt cắt vừa set rồi click Ok
 109. 109. 13.4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Etabs Manual. 2.Makar Nageh How to model and design high rise building using ETABS Program. Scientific Book House 2007. 3.Nguyễn Lê Ninh Động đất và thiết kế công trình chịu động đất –NXB Xây Dựng 2007. 4.TCVN 375-2007 Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất 5.TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động 6.TCVN 229-1997 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 – 1995. 7.TCVN 356-2005 Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép. 8. BS8110-97 9.Gs.Pts Nguyễn Mạnh Yên Phương pháp số trong cơ học kết cấu 10.Gs.Tskh Võ Như Cầu Tính toán kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn 11. CSI Reference Manual

×