O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ordningsregler 20150324

Ordningsregler

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ordningsregler 20150324

  1. 1. APELSKOLANS ORDNINGSREGLER Rättigheter Skyldigheter (regler) Konsekvenser Du har rätt att bli respekterad och känna dig trygg på skolan. Du får inte kränka eller trakassera någon annan. Du får inte heller bruka våld mot någon annan, leka maktlekar eller utsätta någon annan för sexuella trakasserier. Konsekvenser styrs av gången i likabehandlingsplanen. I allvarliga fall görs en polisanmälan. Rektor kan besluta om avstängning från skolan, om du just då bedöms vara farlig för andra. Du får inte ha med dig knivar, vapen eller liknande till skolan. Konsekvenser styrs av Knivlagen, Vapenlagen och Förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Du får en tillsägelse om att lämna föremålet i expeditionen. Polisen kontaktas. Polisen tar hand om föremålet. Om du inte lämnar ifrån dig föremålet görs en polisanmälan. Din mentor ringer hem. Skolpersonal kan leta i ditt skåp, utan att fråga dig, vid misstanke. Du får inte använda raketer eller smällare. Du får inte kasta snöboll på skolans område. 1. Tillsägelse 2. Enskilt samtal med någon i personalen 3. Mentorn ringer hem 4. Muntlig överenskommelse mellan mentor och vårdnadshavare 5. Skriftlig överenskommelse Du får inte köra moped eller andra motorfordon på skolgården. Du har rätt till ett bra och lugnt arbetsklimat i skolans lokaler för att kunna göra ett bra arbete. Du har också rätt till en ren miljö. Du får inte ha med dig mat eller dryck till lektionerna. Undantaget är frukt. Undantag från huvudregeln kan göras i förväg vid speciella tillfällen och i överenskommelse med undervisande lärare (t.ex. vid filmvisning eller vid nationellt prov). Till matsalen eller till biblioteket får du aldrig ta med egen mat eller dryck. Du ska se till att det är snyggt och fint på din plats när du lämnar klassrummet, kaféet eller matsalen. Du ska slänga ditt skräp i papperskorgen och torka upp/städa efter dig när du spiller eller tappar något oavsett var du är. Du får inte använda fotbollar, basketbollar eller andra utomhusleksaker inomhus. Du får inte föra oväsen utanför skolsköterskans rum, utanför kuratorns rum, utanför expeditionen eller på biblioteket. Du har rätt att må bra. Du får inte dricka energidryck, öl eller cider på skolans område. Du får inte äta nötter/något som innehåller nötter på skolan. Du får inte heller spruta parfym i luften på skolan. Du har rätt till en god utbildning med arbetsro och tillräckligt med under- visningstid för att kunna göra ett bra arbete. Du ska ha med dig det material som behövs till lektionerna. Om du låter bli att hämta ditt material händer samma sak som i förra regeln. Om du hämtar ditt material får du frånvaro om det tar längre tid än två minuter att hämta det. Du ska gå på dina lektioner, komma i tid och inte avvika förrän lektionerna avslutas. Konsekvenser styrs av frånvaroplanen – exempelvis kan det handla om samtal hem eller skriftlig överenskommelse. Om läraren är sen har du rätt att berätta detta för rektor. Du får inte störa någon annans arbete på lektionerna. Din mobiltelefon ska vara avstängd eller inställd på ljudlöst och du ska förvara den så att den inte syns. Digitala hjälpmedel får bara användas till skolarbete under lektionstid, om det inte finns en skriftlig överenskommelse om någonting annat. Konsekvenser styrs av Skollagen. Det kan exempelvis handla om utvisning eller om att ta föremål från dig. Om du inte slutar störa ska rektor se till att saken utreds. I allvarliga fall kan det leda till avstängning eller till byte av skola. Du har rätt att få ha dina saker ifred. Du får inte klottra eller ta sönder skolans/någon annans saker. Din mentor ringer hem. Du ska hjälpa till att laga eller sanera. Om det som du har förstört inte kan saneras eller lagas kan rektor komma överens med din vårdnadshavare om att du ska arbeta av din skuld. Du har rätt till en drogfri miljö. Du får inte använda tobak på skolan. Du får inte heller använda eller vara påverkad av alkohol eller andra droger på skolan. Du får inte göra reklam för tobak, alkohol eller andra droger. Konsekvenser styrs av tobaksplanen och drogplanen. Det kan exempelvis handla om samtal hem. I allvarliga fall kontaktas polis och socialtjänst. Skolpersonal kan leta i ditt skåp, utan att fråga dig, vid misstanke. Dessa ordningsregler ska uppdateras en gång om året. Alla elever har rätt att lämna in ändringsförslag till elevrådet när som helst under året. Elevrådet ska samla åsikterna och ansvarar för att de gås igenom innan reglerna uppdateras. 20150324

×